Translate

12/08/2017

Contractul de management

De-a lungul timpului am scris despre diferite tipuri de contracte economice  (de vanzare cumparare, de prestari servicii, de leasing, de comodat, franciza, factoring, antrepriza, etc).
De fapt, contractele cele mai uzuale, cel mai des intalnite in activitatea oricarei firme, mai mari sau mai mici, indiferent de  domeniul de activitate.
In aceasta postare,cate ceva despre contractul de management.

Contractul de management nu este la fel de des intalnit ca celelalte contracte, in general in firmele mari se practica incredintarea conducerii societatii unui manager,  prin incheierea unui contract de management.
Contractul de management este asadar contractul prin care  o parte (proprietarul, adica asociatul/ asociatii , actionarii unei firme) incredinteaza unei alte parti (numita manager)  organizarea, gestionarea si conducerea societatii, pe baza unor criterii  de performanta, in schimbul unei remuneratii.
Ca orice contract, contractul de management trebuie sa contina clauze precum :
-partile contractului
-obiectul contractului
-drepturile si obligatiile partilor
-durata contractului
-valoarea contractului  termenele de plata si modalitatea de plata
-forta majora
-rezilierea contractului
-cesionarea contractului
-arbitraj

Acestea sunt in general clauze comune tuturor contractelor.
In contractul de managemenrt sunt obligatorii clauze specifice ca;
-obiectivele de indeplinit  de catre manager
-indicatorii de referinta
-criterii de performanta
-garantii
Este recomandabil sa existe si clauze speciale cum ar fi clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta.
Contractul de management se poate incheia atat pentru societati cu capital integral sau majoritar de stat cat si de cele cu capital privat.