Translate

4/16/2014

Programul Comert Servicii 2014

Programul de modernizarea a comertului si serviciilor de piata este un programul  multianual de incurajare si dezvoltare a IMM-urilor.
Baza legala: Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 430  din 2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
Obiectiv pricipal:
Sprijinirea operatorilor economici  societati comerciale si societati cooperative prin facilitarea accesului la surse de fiantare siurmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice   ale unitatilor mai sus mentionate,cresterea competivitatii,crearea de noi locuri de munca precum si mentinerea celor existente.
Alte obiective:
-intarirea capacitatii operatorilor economice de promovare  a produselor si serviciilor  de piata
-dezvoltarea si modernizarea activitatii coemrciantilor si prestatorilor de servicii.
Programul Comert Servicii este o schema de ajutor de minimis iar acordarea acestui tip de ajutoare se efectueaza numai cu respectarea criteriilor prevazute de Regulamentul  CE 1407/2013.
Programul Comert Servicii nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, seaplica pe intreg teritoriul Romaniei.
Criterii de exigibilitate care trebuiesc indeplinite cumulativ ,la momentul solicitarii ajutorului:
-solicitantii sunt inregistrati conform Legii 31/1990,conform Legii1/2005 sau conform OUG 6/2011  si se incadreaza in Legea 346/2004 ca IMM.
-sunt persoane juridice cu obiect de activitate comercializarea produselor si/sau serviciilor de piata
-au cel putin un an calandaristic pentruc ares e va prezenta bilant contabil,de la infiintare pana la data completarii cererrii de finantare si cel putin 3 luni de autorizare a codului CAEN pentruc are solicita finantarea.
-au capital social integral privat.
-nu au datorii al bugetul general cobnsolidat si la bugetele locale.
-au cifra de afaceri neta anuala de pana la 50 mil euro,echivalentul in lei sau detin active de pana la 43 mil euro,echivalentul in lei.
-au un numar mediu de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior.
-au sediul social si isi desfasopara activitatea pe teritoriul Romaniei
-nu sunt in stare de  dizolvare,reorganizare judiciara,lichidare,insolventa,faliment, executare silita, suspendare temporara a actvitatii.
-nu sunt in dificultate,in conformitate cu "Liniile directoare priivind ajutorul de stat pentru dsalvarea si restrcuturarea intreprinderilor aflate in dificultate"publicate in Jurnalul oficial al Uniunii Europene nr C 244/2004.
-au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii planului de investitii (daca nu stiti cum se obtine punctajul cititi si articolul meu intitulat"Minimis"
-nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat
-nu au primit un ajutor ilegal
-nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani.
Ajutoarele obtinute prin acest tip de program sunt nerambursabile.
Beneficiarii eligibili primesc o valoare AFN de maximum 80% pentru microintreprinderi,maximum 70 % pentru intreprinderi mici si maximum 60% pentru intreprinderi mijlocii din totalul cheltuielior eligibile dar nu ami mul de suma prevazuta  in   anexele la program
Pentru anul 2014 suma alocata acestui program prin legea bugetului de stat  pe anul 2014 este de 18 039 000, procedura se deschide pe data de 24.04 2014 ora 10 si se inchide pe data de 03.05.2014 ora 20.
Se estimeaza ca in acest an vor beneficia aproximativ 225 de persoane juridice de acest ajutor,suma maxima pe beneficiar nu va depasi 80000 lei,asa cum este prevazut   in anexe.
Porgramul este coordonat de Departamentul pentru IMM,prin intermediul agentiei  specializate din acest departament(AIPPIMM).

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Programul Comert Servicii 2014<h2/>

4/05/2014

Veniturile din activitati independente

In categoria veniturilor din activitati independente se includ:
-veniturile comerciale
-veniturile din profesii libere
-venituri din drepturi de proprietate intelectuala fie ca sunt realizate in mod individual ,fie intr-o forma de asociere
Veniturile comerciale sunt acele venituri provenite din fapte de comert ale contribuabililor si din prestari servicii ,altele decat cele provenite din practicarea unei profesii libere.
Veniturile din profesii liberale sunt veniturile obtinute din practicarea unor profesii ca medic, avocat, notar,auditor financiar,consultant fiscal, expert,arhitect,alte profesii  liberale.
Veniturile din drepturile de proprietate intelectuala provin din valorificarea sub orice  forma a brevetelor de inventie,desenelor,modelor,valorificare de mostre,marci de fabrica si comert, ,procedee tehnice,know-how,drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor..
<head/>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Veniturile din actitivitati independente<h2/>