Translate

4/26/2016

Contractul de prestari servicii

Unul din contractele cel mai des intalnite in activitatea comerciala a unei firme este  contractul de prestari servicii.
Contractul de prestari servicii este contractul prin care o parte, denumita prestator,isi ia angajamentul  sa presteze pentru cealalta parte,denumita beneficiar,o activitate  necesara acestuia,contra unei sume stabilite de comun acord.
Este un contract cu titlu oneros,care poate fi cu executare imediata sau succesiva.
Exemple de contracte de prestari servicii ,dupa opinia mea ,ar fi:
a)contractul de service pentru calculatoarele sau aparatura birotica(fax,xerox,scaner), dintr-o firma;acesta este de regula,un contract cu executare succesiva deoarece se incheie pe o perioada mai mare de timp,sa zicem un an, iar prestatorul trebuie sa intervina ori de cate ori intervine o defectiune ,in perioada de timp data.
b)contractul de service auto,atunci cand o firma de distributie sau de transport incheie  un asemenea contract pentru parcul auto propriu
c) contractul de prestarii servicii( consultanta) in domeniul financiar contabil, juridic, informatic, publicitar,etc
d) contractul cu o firma de transport pentru transportul de marfuri sau persoane este si el  un contract de prestari servicii.
e)contractul cu o firma de curatenie sau pentru intretinerea si administrarea cladirilor
 Sunt multe alte situatii in care se poate incheia un contract de prestari servicii cu o alta firma, o persoana fizica autorizata sau o persoana fizica.
Clauzele contractului de prestari servicii sunt cam aceleasi pe care le regasim si in alte  tipuri de contracte despre care am scris in articole anterioare.
Nu voi detalia  aici pentru fiecare clauza,voi puncta doar cate ceva.
Partile contractului-se completeaza asa cum am specificat si cu alte ocazii cu datele de indentificare ale celor doua parti ale contractului,in cazul persoanelor juridice vom specifica si persoana imputernicita sa semneze contractul.
Obiectul contractului- se completeaza cu tipul acelei prestari de servicii-service,consultanta,etc
Durata contractului se trece durata pe care se deruleaza contractul,data intrarii lui in vigoare si daca este cu executare imediata sau succesiva.
Drepturile si obligatiile partilor se completeaza cu drepturile si obligatiile fiecarei parti in parte,asa cum au fost ele negociate.
Valoarea contractului - se completeaza cu valoarea totala a contractului.
Termenul de plata - data sau datele la care se efectueaza plata/platile si cuantumul  acestora.
Este necesar sa cuprindeti in contract si clauza penala,clauza de forta majora precum  si instanta compententa in solutionarea litigiilor,atunci cand nu se pot rezolva  pe cale amiabila.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de prestari servicii<h2/>

4/21/2016

Indemnizatia de crestere a copilului-noi prevederi legale

Legea care modifica OUG 111/2010 a fost promulgata.
OUg 111/2010 reglementeaza conditiile acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului.
Modificari aduse de noua lege:
-dispare plafonul maxim pentru indemnizatia de crestere a copilului
-concediul pentru cresterea copilului se acorda in conditii normale pentru o perioada de 2 ani,iar pentru cresterea copilului cu handicap, pe o perioada de 3 ani
-indemnizatia se calculeaza aplicand cota de 85% asupra mediei veniturilor nete obtinute in ultimele 12 luni anterioare nasterii,dar nu mai putin de 85% din salariul minim  brut pe economie.(incepand cu 1 mai ac an, indemnizatia minima ar fi de 1063 lei)
-nivelul indemnizatiei creste cu minim 85% din salariul minim brut pe tara pentru fie care  sarcina gemelara,tripleti sau multipleti,incepand cu al doilea copil provenit din nastere.
-persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului dar revin la munca inainte  de expirarea perioadei de 2 ani,respectiv 3 ani ,dupa caz, vor beneficia de o prima pentru reinsertie .

4/20/2016

Varianta noua REVISAL

DE INTERES PENTRU TOTI ANGAJATORII !

In ultimii 5 ani au aparut o serie de modificari in privinta codurilor COR(clasificarea ocupatiilor din Romania)insa nu s-a modifica tsi softul pentru REVISAL 
corespunzator noilor conditii.
Pe data de 16 aprilie  2016 a aparut in sfarsit o noua varianta REVISAL care cu prinde modificarile necesare.
Va redau mai jos ,integral,comunicatul Inspectiei Muncii cu referire la acest aspect.REVISAL-ul il puteti actualiza cu noua versiune accesansd:
 www.inspectiamuncii.ro/reges

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 1.105/2011 PRIN CARE SUNT MODIFICATE PREVEDERILE HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 500/2011, CE CUPRINDE ACTUALIZĂRI ALE CODURILOR COR PÂNĂ LA DATA DE 05.11.2015, PRECUM ȘI O SERIE DE MODIFICĂRI DESCRISE MAI JOS

Începând cu data de 16 aprilie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011

- Revisal 6.0.4 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.4 cuprinde:

- Actualizarea nomenclatorului COR
Funcțiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind nomenclatorul COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul Ordinului de modificare şi completare a Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (OMMFPSPV) nr. 2196/05.11.2015. Începând cu versiunea curentă, funcțiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cât şi ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare şi completare a COR nr. 177/07.02.2012, 150/25.01.2013, 2176/14.10.2013, 190/14.02.2014, 433/20.03.2014, 1419/16.07.2014, 123/29.01.2015, 747/25.03.2015, 2196/05.11.2015 până la 1 iulie 2016. Ulterior acestei date, doar COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul OMMFPSPV nr. 2196/05.11.2015 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de salariați.

- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA
Localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise folosind nomenclatorul SIRUTA, actualizat la nivel de final an 2015.
Începând cu versiunea curentă, localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise folosind atât nomenclatorul SIRUTA în versiunea actualizată la nivelul Legii 86/2010, cât şi pe cel adus la zi conform legislaţiei SIRUTA, cu ultima modificare introdusă prin Legea 214/2012 şi actualizat la nivel de final an 2015, corespunzător postării pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (INS) a clasificării SIRUTA – versiunea SIRUTA_AN_2015.

- Introducerea posibilităţii de a înregistra un salariat apatrid
Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistraţi salariaţi apatrizi. Un salariat apatrid poate să fie înregistrat cu drept de şedere în UE sau fără drept de şedere în UE. Pentru un salariat apatrid fără drept de şedere în UE trebuie înregistrate şi detaliile aferente unui salariat cu cetăţenie non UE.

- Cetăţenia unui salariat se va înregistra la nivel de ţară de apartenenţă
Începând cu versiunea curentă, cetăţenia unui salariat se va selecta direct la nivel de ţară de apartenenţă, asocierea categoriei (România, UE sau non-UE) făcându-se pe baza informaţiei privind ţara.  Astfel, la completarea cetăţeniei salariatului, se va prezenta pentru selectare întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Un salariat român se va putea înregistra şi cu act de identitate: alt tip de act identitate românesc
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care lucrează pentru un angajator român fără a avea un domiciliu pe teritoriul României, a fost adăugat ca element de identificare alt tip de act identitate românesc.

- Pentru un salariat, trebuie precizată ţara de domiciliu / reşedinţă
Începând cu versiunea curentă, trebuie precizata tara de domiciliu / reşedinţă a salariatului. Pentru selectarea tarii de domiciliu / reşedinţă, se va prezenta întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Radiere salariat
Începand cu versiunea curentă, un salariat se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui salariat înregistrat eronat pentru un angajator. Un salariat se poate radia: dacă nu are înregistrat niciun contract sau dacă toate contractele sale au fost în prealabil radiate.

- Radiere contract
Începând cu versiunea curentă, un contract se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui contract înregistrat eronat pentru un salariat. Un contract se poate radia indiferent de starea în care se află.

- Nomenclator temeiuri de suspendare
Nomenclatorul temeiuri de suspendare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri, temeiuri care au devenit invalide).

 Nomenclator temeiuri de încetare
Nomenclatorul temeiuri de încetare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri).

- Prelungire detaşare
Introducere funcţionalitate, pentru a permite prelungirea detaşării, după perioada iniţială de cel mult un an, cu câte 6 luni.

- Corecţie reactivare
Introducere funcţionalitate de corectare reactivare.

- Transfer contracte
Integrarea funcţionalităţii de transfer de întreprindere în condiţiile Legii nr. 67/2006.

- Schimbare loc de muncă
Schimbare loc de muncă la o altă entitate a angajatorului, cu o identitate fiscală diferită.

- Schimbare gestiune registru
Schimbarea unei entităţi a unei organizaţii care gestionează datele de registru privind unul sau mai multe contracte cu o altă entitate a aceleiaşi organizaţii.

4/19/2016

Conferinta" Femeia la putere-o lume mai buna"

Asociatia Nationala a Antreprenorilor in parteneriat cu publicatia Bursa organizeaza  in Bucuresti,pe 21 aprilie 2016,conferinta avand ca tema "Femeia la putere-o lume mai buna".
Anul acesta este a patra editie a conferintei.
Subiectele care se vor discuta in cadrul conferintei:
1.antreprenoriatul feminin-motor al competitivitatii economice\
2.afaceri de succes conduse de femei
3.cotele de gen in politica si in consiliile de administratie ale societatilor listate la bursa.
4.rolul femeii in actualul context european,marcat de criza refugiatilor
5.drepturile femeilor versus toleranta fata de refugiati.
6.incurajarea antreprenoriatului feminin prin propuneri legislative.
Printre speakerii invitati:
-Cristina Chiriac,presedinte Asociatia Nationala a Antreprenorilor
-Kara Aylward,consilier economic,Ambasada SUA in Romania
-Ana Maria Mihaescu,regional manager al International Finance Corporation
-Crina Mandu,director de vanzari regional Idea Bank.
-Nicoleta Munteanu,antreprenor si ambasador al antreprenoriatului feminin.

4/18/2016

Regulamentul intern al firmei

Conform Codului Muncii angajatorul are obligatia intocmirii unui regulament intern, cu consultarea sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, dupa caz
Regulamentul intern trebuie sa cuprinda minim urmatoarele categorii de dispozitii:
1.regulile privind protectia,igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii
2.reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii
3.drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
4.procedura de solutionare a cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor
5.regului concrete privind disciplina muncii in unitate.
6.abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
7.regului privitoare la procedura disciplinara
8.modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice
9.criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor
Angajatorul are obligatia sa aduca la cunostiinta salariatilor regulamentul intern, moment din care isi produce efectele asupra salariatilor.
Regulamentul intern va fi afisat la sediul angajatorului.
Orice modificare a regulamentului intern va fi adusa la cunostiinta salariatilor.
Regulamentul intern se intocmeste in termen de maximum 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice a angajatorului (data infiintarii).
Asupra legalitatii regulamentului intern se pronunta instantele judecatoresti in termen de 30 de zile de la data sesizarii.</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Regulamentul intern al firmei<h2>

4/16/2016

Documente necesare inregistrarii la Registrul Comertului si autorizarii intreprinderilor familiale

Vreti sa va inregistrati o intreprindere familiala?Iata ce documente trebuie sa pregatiti:
1. Cererea de înregistrare
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf  de  către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Acte care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, conform de Lg. 230/2007 ( formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste ca se indeplinesc condiţiilor legale de funcţionare conform legislatiei sanitare,sanitar veterinare, protecţiei mediu lui şi protecţiei muncii
8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul  de constituire (înscris sub semnătură privată);
10. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale  (declaraţie);
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire  sau  actul adiţional la acesta);
- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
11. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, actele care atestă  funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi  traduce in limba  romana)                                                                                                                                                                    
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
 Copiile de pe actele doveditoare trebuiesc certificate olograf pentru conformitate cu  originalele de către întreprinzătorii  persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale;  în cazul  întreprinzătorilor persoane fizice nerezidente titulari ai intreprinderilor  individuale,se depun copii certificate şi traduse  de  catre un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
􀀩 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Documente necesare inregistrarii la Registrul Comertului a intreprinderilor familiale<h2/>

4/15/2016

Raporturi de munca-clauza de neconcurenta

Dupa cum stiti raporturile de munca sunt reglementate de Codul Muncii.
Documentul care consfinteste raporturile de munca intre angajatori si salariati este contractul de munca.
Despre contractul de munca si clauzele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda acesta (in conformitate cu art 17 Codul Muncii) am scris intr-un articol anterior.
In afara acestor clauze, contractul de munca poate cuprinde si unele clauze specifice care vor fi negociate intre parti..
Art 20 din Codul Muncii defineste ca fiind clauze specifice,fara a se limita  doar la acestea, urmatoarele clauze:
-clauza cu privire la formarea profesionala
-clauza de neconcurenta
-clauza de confidentialitate
Prin clauza de neconcurenta salariatul va fi obligat ca dupa incetarea contractului  sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert,o activitate ce se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare  pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
Clauza de neconcurenta are efect numai daca in cuprinsul contractului de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la incetarea contractului de munca, cuantumul indemnizatiei lunare, perioada de neconcurenta, tertii in favoarea carora salariatul nu poate presta activitatile si zona geografica unde salariatul poate fi in concurenta reala cu angajatorul.
Indemnizatia lunara trebuie sa fie de minim 50%  din media veniturilor lunare  brute pe ultimile sase (6) luni ale salariatului.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Raporturi de munca -clauza de neconcurenta<h2/>

4/14/2016

Barter

Barterul este operatiunea prin care doua parti isi sting reciproc obligatiile comerciale prin livrare de bunuri si/sau prestare de servicii.
Este de fapt o operatiune de compensare a datoriilor reciproce si am observat ca in  ultima perioada barterul este din ce in ce mai folosit,din cauza lipsei de lichiditati.
Diferenta dintre operatiunea de barter si aceea de compensare este aceea ca, in cazul  barterului,aceasta stingere reciproca de obligatii comerciale,este stabilita de parti,fie ele persoane fizice sau juridice, inca de la inceput, inainte de livrarea bunurilor si/sau prestarea serviciilor reciproce,iar acest lucru se consemneaza intr-un  contract numit contract de barter,negociat si semnat de parti.
In cazul unei operatiuni de compensare simple,de regula partile isi livreaza bunuri sau presteaza servicii fie in baza unor contracte de alt tip(vanzare cumparare,prestari servicii,comision,etc) sau direct prin facturare cu optiunea  ca fiecare parte sa  ii plateasca celeilalte parti livrarea prestarea de servicii.
In acest caz, la un moment dat se poate ajunge la un blocaj din cauza lipsei de numerar,si pentru anumite operatiuni se poate face compensare in baza unui proces verbal de  compensare intre parti.
Revenind la contractul de barter, putem spune despre acesta ca este un contract cu titlu oneros, cu transmitere de drepturi reale,care poate fi si cu executare succesiva.
Ca orice contract,contractul de barter trebuie sa cuprinda clauze ca:partile contractului,obiectul contractului,durata contractului,cantitati,pret,conditii de livrare si transport(daca  este cazul)termenele de livrare a produselor sau de executare a lucrarilor,stingerea obligatiilor.
Ar trebui cuprinse in contract de asemenea si caluza de forta majora,arbitrajul si eventual o clauza de concesionare a contractului.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Barter<h2>

4/13/2016

Concediul pentru formare profesionala

In conditiile Codului Muncii salariatii au dreptul sa beneficieze,la cerere,de concedii  pentru formare profesionala .
Acestea pot fi acordate cu sau fara plata.
Cele fara plata avand ca obiectiv formarea profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatulul o urmeaza din initiativa sa.
Angajatorul are dreptul sa respinga solicitarea doar daca absenta salariatului prejudiciaza grav desfasutarea activitatii firmei.
Cererea pentru concediu fara plata in scopul formarii profesionale trebuie inregistrata  la angajator cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea sa.
In cerere se va mentiona data de incepere a stagiului de formare profesionala,domeniul si durata acestuia,denumirea institutiei de formare profesionala.
Efectuarea concediului pentru formare profesionala poate fi realizata si fractionat pe parcursul unui an calendaristic.
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din concediul de odihna anual.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Concediul pentru formare profesionala<h2>

4/12/2016

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea  unei entitati.
In aceasta categorie intra taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare ,cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni precum si alte cheltuieli de acesta natura,legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii.
Cheltuielile de constituire intra in categoria imobilizarilor necorporale si se amortizeaza.
Exemplu: Sa zicem ca infiintam o societate cu raspundere limitata (SRL)
Cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea la Registrul Comertului sunt in valoare de 250 lei              ( conform HG 902/2012)
Consideram ca am mai platit si la notar un onorariu de 150 lei.
In ambele situatii am efectuat plata in numerar .
Contul de imobilizari necorporale in care se reflecta cheltuielile de constituire este  201   si poarta exact aceasta denumire "Cheltuieli de constituire"
1. Inregistram cheltuielile notariale
                            201=5311 150 lei
2.Inregistram cheltuielile de la Registrul Comertului( taxele petru cererea de inregistrare, si toate operatiunile de inmatriculare si autorizare a functionarii)
                            201=5311  250 lei.
Acest lucru inseamna ca avem cheltuieli de constituire in valoare de 400 lei.
3.In luna urmatoare inmatricularii calculam amortizarea lineara pentru aceste  cheltuieli.
Amortizam in 2 ani. acesta insemnand 400 lei: 24 luni= 16,67 lei amortizare  lunara.
   Amortizarea in prima luna
             6811=2801  16,67 lei.
Acest articol contabil il vom inregistra lunar, pana la amortizarea completa.
4.Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se va efectua prin articolul
                      2801=201.
Tot asa vom inregistra in cazul unei societati pe actiuni, la emisiunea de actiuni , la  vanzarea de actiuni sau emiterea de obligatiuni, inclusiv cheltuielile efectuate cu publicitatea emiterii  de actiuni sau obligatiuni.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Cheltuielile de constituire<h2/>

4/10/2016

Radierea unei sucursale apartinand unei societati comerciale

Daca vreti sa radiati o sucursala apartiand unei societati aveti nevoie de urmatoarele:


1. Cerere de radiere (original);
2. Decizia asociatului unic/Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor/ decizia  consiliului de administraţie/membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuţii în acest sens -original (dupa caz,alegeti variant avalabila in cazul respectivei societati)
3. Certificatul de înregistrare al sucursalei şi anexa in original
4. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale -original
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele  desemnate să îndeplinească  formalităţile legale -tot in original.
5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României.
 În cazul sucursalelor persoanelor juridice străine,  veti prezenta hotărârea organului statutar al societăţii cu sediul în străinătate original şi, după caz, traducerea realizată  de un  traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public si certificatul eliberat de organul fiscal competent privind lipsa datoriilor sucursalei la bugetul de stat şi la contribuţiile sociale-original
 Copiile de pe actele doveditoare este necesar sa fie certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură privata, (mentionati in clar numele perosoanelor,care,potrivit  legii, pot întocmi şi semna cererea.
 Soluţionarea cererii intra în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe  lângă tribunal şi/sau persoanei/persoanelor desemnate in acest sens.
 Decizia asociatului unic/Hotărârea AGA/decizia consiliului de administraţie/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. şi  data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în se va preciza cum a fost convocat AGA, precum şi daca s-au indeplinit conditiile pentru  validarea hotararii   conform legii.                                                                
Atat in decizia asociatului unic/hotărârea AGA/decizia consiliului de administraţie/directoratului  cat  şi în actul adiţional se  menţioneaza  încetarea activităţii sucursalei şi la radierea acesteia.
Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ONRC precum şi   prin mandat poştal, ordin de plată etc.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Radierea unei sucursale apartinand unei societati comerciale<h2/>

4/05/2016

Actele necesare pentru inregistrarea si autorizarea societatilor pe actiuni si societatilor in comandita pe actiuni la Registrul Comertului


1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
3. Actul constitutiv (original);
4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul  cu destinaţie de sediu social;
5. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că   sau gratuit (se obţine prin intermediul oficiului registrului   comertului)                                                                                                                                        
6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor  referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  rezultă ca sunt deja înregistrate la administraţia  financiară alte documente care atestă   instrainarea   dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie  de sediu social                            
 7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de   locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip,
original);
8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social in copie (ordine de plata,foi de varsamant)
9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator   al sarcinilor de care sunt grevate;
10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane  fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
11. Cartile de identitate (sau pasapoarte,dupa caz)ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere,  membrilor directoratului,cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate);
12. Declaratia expresă  pentru acceptareaa mandatului de administrator/membru al  directoratului ori de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul  constitutiv (original);
13. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
14. Certificatele de cazier fiscal pentru actionarii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a  persoanei fizice cetatean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice  străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale în  original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat  a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
15.declaratia ca persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei  muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip  (model 2 - original).
16. Dacă este cazul:
- actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice  (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător  autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de  un notar public);
- hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor  persoane juridice române (copie certificată) sau străine (original şi traducerea  realizată  de un traducător autorizat a cărui  semnătură să fie legalizată de un notar  public);
- mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama  fondatorului persoană juridică română (copie certificată) sau străină (original şi   traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de  un notar public);
- declaraţia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/directorilor privind  datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care  ţine registrul  acţionarilor;

4/01/2016

EximBank-platforma online pentru schimb valutar

Conform informatiilor publicate pe site-ul EximBank,aceasta a lansat o platforma online pentu clientii sai .
Aceasta platforma ofera clientilor  posiblitatea urmaririi in timp real a cotatiilor pietei valutare.
In acelasi timp ,clientii au posibilitatea sa efectueze automat tranzactii de schimb valutar la cotatiile afisate pe platforma.
Se pot face schimburi valutare la vedere si la termen.
Platforma este accesibila direct de pe site-ul EximBank,in baza unui user si a unei  parole.
EximBank ofera servicii bancare exclusiv persoanelor juridice.