Translate

5/25/2013

Formalitati necesare achizitionarii si fiscalizarii caselor de marcat electronice fiscale

Asa cum am promis intr-un articol anterior voi arata astazi care sunt formalitatile  pentru achizitioanrea si fiscalizarea aparatelor de marcat  electronice fiscale.
Ordonanta 28/1999 republicata ,cu actualizarile si completarile ulterioare,cuprinde  in categoria aparatelor de marcat electronice fiscale casele de marcat dar si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat.
Casele de marcat fiscale sau dispozitivele mai sus mentionate pot fi achizitionate  impreuna cu produsele complementare acestora(ex: role de casa) numai de la distribuitori autorizati  pe baza de contract.
Pentru fiscalizarea caselor de marcat trebuie depus un dosar la sediile ANAF locale(pentru Bucuresti  sediul DGFP) care sa cuprinda urmatoarele inscrisuri:
-copie contract de spatiu
-copie act constitutiv al firmei
-copie CUI
-certificat de inregistrare in scopuri de TVA (pentru platitorii de TVA)
-declaratie pe propria raspundere in legatura cu folosirea casei
Este necesara si stampila firmei.
Dosarul se va depune de catre administratorul firmei sau unul dintre asociati.
In caz contrar,persoana care depune dosarul trebuie sa aiba imputernicire avocatiala  sau procura notariala.
Dosarul se aproba in termen de 5 zile lucratoare.
Dupa aprobare se merge din nou la distribuitor( firma de la care ati cumparat) care  fiscalizeaza casa( se introduc: seria fiscala a casei de marcat si datele fiscale ale firmei( denumirea firmei,adresa punctului de lucru unde va fi folosita casa,CUI,CIF)
Operatorii economici care utilizeaza case de marcat fiscale au  obligatia sa predea memoria fiscala la DGFP judetene,respectiv DGFP Bucuresti in urmatoarele situatii:
1.la umplerea memoriei fiscale.
2.atunci cand memoria se defecteaza si trebuie inlocuita
3.in situatia in care isi inceteaza activitatea.
4.in cazul in care din alte motive decat cele enuntate mai sus memoria fiscala nu mai poate fi folosita.
Se incheie un proces verbal intre reprezentantul unitatii fiscale,
reprezentantul firmei care preda memoria si reprezentantul distribuitorului care a asigurat  service-ul.
Memoria fiscala se pastreaza la DGFP o perioada de minim 10 ani.
 Pentru alte informatii despre aparatele de marcat fiscale citi articolul"Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale"
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Formalitati necesare achizitionarii si fiscalizarii caselor de marcat fiscale<h2/>


5/23/2013

Cheltuielile de protocol

Toate entitatile economice au  si cheltuieli cu protocolul.
Insa , pentru cei care nu stiu, cheltuielile de protocol au deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit.
Ele se pot deduce in limita a 2% aplicabila asupra diferentei dintre totalul veniturilor  impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, cu exceptia cheltuielilor de protocol si a cheltuielilor cu impozitul pe profit.
La calculul profitului impozabil , in cazul cheltuielilor de protocol ,se includ si cheltuielile inregistrate cu TVA colectata pentru cadourile oferite de contribuabil cu valoare egala sau mai mare de 100 lei.
An aratat mai sus cum se deduc cheltuielile de protocol la calculul profitului impozabil
Acum sa vedem cum se inregistreaza contabil cheltuielile de protocol la momentul efectuarii.
Contul in care se reflecta asemenea cheltuieli este 623"Cheltuieli cu protocolul ,reclama si publicitatea.Va recomand sa tineti in analitic district cheltuielile cu protocolul si alt analitic reclama si publicitatea, ca sa va fie usor la calculul profitului impozabil.
Exemplu " Firma "X" cumpara produse de protocol in valoare de 150 lei.
Plata se efectueaza pe loc in numerar.
 Vom avea articolul contabil
                                  %      = 5311  150 lei   
                               623.01               121
                               4426                    29
In alta zi aceeasi firma "X" achizitioneaza alte produse destinate protocolului, de data aceasta nu efectueaza plata pe loc, urmand sa plateasca la un termen stabilit prin banca.
Sa spunem ca de aceasta data valoarea produselor este de 650 lei.
La momentul cumpararii vom inregistra factura astfel
                      %         =   401  650
                   623.01                  524
                   4426                    126
La scadenta se efectueaza plata
                 401=  5121 650   
Cam aceasta ar fi monografia contabila in cazul cheltuielilor de protocol.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Cheltuielile de protocol<h2/>

Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Baza legala:OUG 28/1999  republicata in anul 2005,cu modificarile si completarile  ulterioare (OG 53 din 2005,OG 28/2006, OUG 12/2006, OG 47/2007, Legea 264/2008,Legea 52/ 2009 si HG 84/2013 care modifica unele prevederi ale Codului  fiscal si face referire si la OUG 28/1999)

Conform prevederilor legale mai sus mentionate operatorii economici care efectueaza  livrari de bunuri cu amanuntul precum si prestari de servicii direct catre populatie au obligatia sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Operatorii economici(utilizatorii) enuntati in paragraful anterior au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.
Daca unii clienti solicita si factura operatorul economic este obligat sa ii intocmeasca si sa ii dea si factura.
Atentie mare in aceasta privinta ,se pare ca la nivel de magazine sau unitati prestari  servicii aceste lucruri nu sunt cunoscute.
Lucrand in domeniul financiar contabil, mi s-a relatat in mod frecvent de catre salariatii  diferitelor firme cu care am colaborat de-a lungul timpului ca desi au solicitat  factura pentru decont li s-a refuzat in mod categoric,sustinandu-se ca daca a dat bon fiscal, nu se mai poate emite si factura.
Chiar si eu personal s-a intamplat sa asist la o asemenea discutie dintre casiera,seful  supermarketului respectiv si o clienta care dorea factura pentru decont.
Am ramas uimita ,mai ales ca era un supermarket apartinand unei retele internationale.
Riscati sa primiti amenzi si este pacat, o factura se intocmeste in doua minute.
Aparatele electronice fiscale se achizitioneaza doar de la distribuitori autorizati.
Consumabilele utilizate se achizitioneaza tot de la distribuitorii autorizati ca si service-ul   aparatelor care trebuie sa fie asigurat de distribuitorii autorizati.
Pana la repunerea in functie aparatelor fiscale operatorii utilizatori inregistreaza  intr-un registru toate operatiunile efectuate si emit facturi la cererea clientului.
NU au obligatia sa utilizeze aparate de marcat fiscale  operatorii care au  urmatoarele activitati:
-servicii de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public
-vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati
-incasarile care se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii
-vanzarea obiectelor de cult  si serviciile religioase prestate de institutiile de cult
--comertul cu amanuntul prin comis-voiajori
-serviciile de instalatii,reparatii si intretinere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului
-transportul public de calatori pe baza de bilete si abonamente
-comertulul cu produse agricole efectuat de catre producatorii agricoli individuali
-livrarile de bunuri prin automate
-activitati de jocuri de noroc desfasuruate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza de bancnote si monede.
Ultima modificare adusa acestei legi este cea din Hg 84/2013 privind unele modificari ale Codului Fiscal care specifica ca bonurile fiscale pot fi luate in calcul pentru deducerea TVA daca indeplinesc conditiile unei facturi simplificate.
Aceasta inseamna ca furnizorul /prestatorul trebuie sa mentioneze pe bonul fiscal ,cu ajutorul aparatului fiscal electronic CUI -ul beneficiarului..
Intr-o postare ulterioara va voi indica formalitatile pe care trebuie sa le efectuati  pentru achizitionarea si fiscalizarea caselor de marcat dar si ce trebuie sa faceti cand  nu mai aveti activitate.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Utilizarea aparatelor de marcat fiscale electronice<h2/>

5/10/2013

Monografie contabila pentru inchiderea exercitiului financiar

Am primit intrebari  care se refera la inregistrarea dividendelor in contabilitate.
Sa vedem care sunt inregistrarile in contabilitate dupa aprobarea bilantului contabil
Exemplu.
Firma"X" a inregistrat la sfarsitul anului 2012 net de 20.000lei.
Adunarea generala a actionarilor(sau daca vreti asociatilor)a decis odata cu aprobarea  bilantului repartizarea acestui profit astfel:
-20% adica 4.000lei sa mearga la fondul de rezerva
-80% se repartizeaza ca dividende care ulterior sa fie distribuiite actionarilor/asoc.
La inceputul anului 2013 se inchide contul de profit si pierdere
1.            121=129 20.000
Dupa cum stiti contul 129 se numeste "repartizarea profitului"

Apoi ,conform hotararii adunarii generale ,repartizam acest profit:
 2.            129=%          20.000
                     106         4.000
                     457       16.000
3.Calculam impozitul pe dividende aferent dividendelor de repartizat si efectuam  inregistrarrea in contabilitate
         457=446 analitic distinct 3.200 lei
Ne raman in soldul contului 457 dividendele nete de distribuit in valoare de 12.800 lei
4.Presupunem ca facem plata dividendelor intr-o singura transa.
In momentul platii dividendelor trebuie sa viram la bugetul statului  si impozitul pe dividende
5.           5121=%
                      446   3.200 pentru impozitul pe dividende
                      457  12.800 dividende platite actionarilor /asociatilor

Deci , impozitul pe dividende devine scadent in momentul platii dividendelor.
In conditiile in care plata dividendelor se face in mai multe transe,si impozitul pe dividende  se va vira la buget odata cu plata fiecarei transe .
In situatia in care dividendele in totalitate sau in parte nu au fost platite actionarilor pana la sfaristul anului in care s-a aprobat bilantul, impozitul se vireaza la buget pana cel tarziu la 25 ianuarie  anul urmator.
Pentru lamuriri suplimentare va invit sa citi si articolul intitulat "Impozitul pe dividende"
In cazul in care adunarea generala nu a stabilit cum sa repartizeze profitul,urmand sa decida la o data ulterioara aprobarii bilantului ,acesta este inregistrat in contul 117 "Rezultatul reportat"La data cand adunarea generala a luat decizia repartizarii acestui profit. din contul 117 va fi repartizat ca si in primul caz.
Daca la sfarsitul exercitiului financiar se inregisreaza pierdere aceasta se reporteaza  si se  recupereaza in urmatoarele exercitii financiare.
  Sa zicem ca firma "Y" a inregistrat  pierdere de 13.500lei
                                   117=121 13.500


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Monografie contabila pentru inchiderea exercitiului financiar<h2/>


5/07/2013

Contabilitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial
In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial evidentele contabile se tin in conformitate cu OMFP1969/2007 ,act normativ care stabileste organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla pentru aceste  entitati..
Entitatile care au obligatia sa tina evidentele contabile conform acestui act normativ sunt asociatiile , fundatiile, partidele politice,patronatele ,organizatiile sindicale,cultele religioase.
Reglementarile aprobate prin OMFP1969/2007 se refera in principal la activitatile  fara scop patrimonial.
Pentru activitatile economice desfasurate de aceste entitati prevederile mai sus mentionate se completeaza cu cele prevazute de OMFP 3055/2009.istemul de contabilitate in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor contabile  ,legal reglementate,care servesc la inregistrarea in contabilitate, cronologic si sistematic ,a operatiunilor economice consemnate in documentele justificative.
Nomenclatorul privind principalele registre si formulare ,comune pe economie,privind activitatea financiar contabila,precum si normele de utilizare a acestora apar in  anexe la OMFP 1969/2007.
Entitatile fara scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevazute in acest ordin sau numai o parte ,in functie de specificul activitatii.
Pentru verificarea inregistrarii corecte a operatiunilor  in contabilitate, se intocmeste  lunar  "Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv"pe baza datelor inscrise in fise si jurnale contabile.
Persoanele care au obligatia gestionarii patrimoniului persoanelor juridice fara scop patrimonial raspund pentru pregatirea,insusirea si aplicarea directa acestor prevederi.
Pentru completarea informatiilor  va sugerez sa cititi si articolul "Registrele de  contabilitate"dar si "Norme generale pentru intocmirea si utilizarea documentelor  financiar contabile"

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contabilitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial<h2/>