Translate

2/21/2014

Forum IMM

Forum IMM este o initiativa care are ca scop sprijinirea mediului de afaceri din Romania.
Prin intermediul acestui forum se creeaza oportunitati de intalnire intre autoritati firmele care ofera oportunitati pentru IMM-uri si si IMM-uri.
Forumul se desfasoara la Romexpo(sala Titulescu) in perioada 13.03-15.03.2014
Vor participa firme de consultanta,banci,institutii financiare ,fonduri de garantare,institutii private cu proiecte pe IMM
Vor fi organizate si evenimente pentru intreprinzatori -conferinte,seminarii,work-shop-uri.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Forum IMM<h2/>

2/07/2014

Calculul impozitului pe profit

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre totalul veniturilor obtinute din orice  sursa si totalul cheltuielilor aferente obtinerii veniturilor.
La rezultatul obtinut se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad veniturile neimpozabile.
Unele cheltuieli sunt deductibile partial.
Am prezentat in articole separate Deduceri din profit pentru cheltuielile de cercetar dezvoltare, pentru Cheltuielile de protocol ,am explicat pe larg intr-un alt articol Deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar.
V-am explicat care sunt entitatile si/sau operatiunile scutite de la plata impozitului pe  profit in articolul Scutiri de la plata impozitului pe profit.
Cheltuielile cu amortizarile imobilizarilor sunt si ele deductibile fiscal daca sunt  calculate conform legislatiei in vigoare , conditii expuse in articolul Amortizarea imobilizarilor.
Metodele contabile pentru evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune sunt recunoscute la calculul impozitului pe profit.
Care sunt acestea aflati in articolul Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune.
Veniturile neimpozabile sunt:
-dividendele obtinute de la persoanele juridice romane sau straine platitoare de  impozit pe profit sau a unui impozit similar.
-difenrentele favorabile de valoare a titlurilor de participatie,inregistrate ca urmare  a incorporarii rezervelor ,veniturile din anularea rezervei inregistrata ca urmare a participarii in natura la capitalul altei firme.
-veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere
Cota de impozit pe profit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil.
Anul fiscal este anul calendaristic.
Declararea si plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial,pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru trimestrele I-III.
Definitivarea si plata impozitului pe profit  pe anul fiscal se face pana la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit(25 martie inclusiv a anului urmator.

2/05/2014

Taxe locale-impozitul si taxa pe cladiri

Persoanele care detin in proprietate o cladire pe teritoriul Romaniei datoreaza un  impozit anual .
Cladirea este definita in Codul Fiscal ca fiind orice constructie care se afla deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul,constructie alcatuita din una sau mai multe incaperi care are ca scop adapostirea de  oameni,animale, obiecte, produse,etc.
Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri se datoreaza si se platesc catre bugetul local al localitatii unde se afla cladirea.
Exista unele exceptii pe care le voi evidentia in rubrica "scutiri".
Cine datoreaza taxa pe cladiri?
Aceasta taxa cade in sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului  de administare  sau folosinta pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale concesionate,inchiriate,date in administrare sau in folosinta.
Scutiri de la plata impozitului pe cladiri.
-cladirile proprietatea statului,a unitatilor administrativ teritoriale,a institutiilor publice cu exceptia incaperilor in care se desfasoara activitati economice.
-cladirile clasate ca monumente istorice,de arhitectura sau arheologie,muzee ori case memoriale,
oricare  ar fi titularul dreptului de proprietate sau administrare.
--cladirile -locasuri de cult sau apartinand cultelor,cu exceptia incaperilor destinate  activitatii economice.
-cladirile din patromoniul institutiilor de invatamant de stat sau privat,autorizate sau  acreditate.
-cladirile unitatilor sanitare publice
-cladirile in care exista centrale hidroelectrice,termoelectrice,nuclearo-electrice,statii si posturi de transformare.
-cladirile aflate in proprietatea Regiei Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat.
-cladirile din patrimoniul Academiei Romane
-cladirile care apartin organizatiilor minoritatilor nationale.
-cladirile folosite ca sere,solarii,ciupercarii,silozuri,rasadnite.
Calculul impozitului
Pentru persoanele fizice impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%asupra valorii impozabile care se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este incadrata cladirea.
Valoarea impozabila a cladirii determinata asa cum am mentionat mai sus se reduce in functie de anul construirii acesteia.:
-cu 20 %pentru cladirile de peste 50 ani.
-cu 10% pentru cladiri cu o vechime intre 30 si 50 ani.
Persoanele fizice care detin doua sau mai multe cladiri datoreaza impozit  majorat astfel:
-cu 65% mai mare pentru a doua cladire
-cu 150% la a treia cladire
-cu 300% mai pentru a patra cladire si urmatoarele.
Calculul impozitului pentru persoanele juridice
In acest caz impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote intre 0,25% si 1,50%( in functie de hotararea consiliului local)asupra valorii de inventar a cladirii.
Ca si in cazul taxei asupra mijloacelor de transport,impozitul pe cladiri se  datoreaza anual,se plateste in doua rate egale,pana la 31 martie si pana la 30 sept inclusiv,se poate acorda o bonificatie de pana la 10% pentru plata integrala pana la 31 martie.


2/02/2014

Taxe locale-taxa asupra mijloacelor de transport

Persoanele fizice sau juridice care inmatriculeaza/inregistreaza  in Romania mijloace de transport au obligatia platii unui impozit anual,cu unele exceptii.
Acest impozit se numeste taxa asupra mijloacelor de transport ,se datoreaza si se plateste plateste catre bugetul local al localitatii de care apartine persoana cu domiciliul,sediul sau punctul de lucru,dupa caz.
Pe perioada in care mijloacele de transport fac obiectul unui contract de leasing,taxa se plateste de catre locatar.La expirarea contractului (scadenta) taxa se plateste de catre locator.
Inainte de inmatriculare/inregistrare mijloacele de transport  sunt considerate marfa.
Dupa inmatriculare/inregistrare sunt tratate ca mijloace de transport si se plateste taxa.
Scutiri de la plata taxei asupra mijloacelor de transport( exceptiile la care faceam referire chiar in prima fraza):
-persoanele cu handicap locomotor nu platesc aceasta taxa pentru autoturismele.
motociletele cu atas si mototriciclurile pe care le au in proprietate si sunt adaptate  handicapului acestora.
-mijloacele de transport ale institutiilor publice
-mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru serviciile de transport public de pasageri in regim urban sau suburban,inclusiv transportul de pasageri in afara localitatilor cu conditia ca tarifele de transport sa fie stabilite in regim de transport public.
-navele fluviale de pasageri ,barcile si luntrile folosite pentru transport persoane fizice in Delta Dunarii,Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei.
-mijloacele de transport istorice definite asa prin acte normative in vigoare.
Taxa de transport se calculeaza in functie de  tipul de mijloace de transport si capacitatea cilindrica a acestora .
In situatia cand exista un atas,taxa pentru acesta este de 50% din taxa pentru motocicletele,motoretele sau scuterele respective.
Tabelul cu sumele de palt asi modalitati de calcul se regaseste in Codul Fiscal la art 263.
Nu il mai reproduc aici, sigur ati primit cu totii instiintarile de plata si nu mai este necesar sa va calculati cat aveti de platit.
Impozitul(taxa) pentru mijloacele de transport se datoreaza anual,se plateste in doua rate egale pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata integrala asumei pana pe 31 martie se acorda o bonificatie de pana la 10%,prin horarare a consiliului local.