Translate

6/30/2014

Majorarea salariului minim brut pe tara

Asa cum va anuntam inca din decembrie 2013, in articolul referitor la Legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2014 dar si in articolul "La final de negocieri cu FMI", de  la 01 iulie 2014 se majoreaza pentru a doua oara in anul 2014 salariul minim brut pe  tara  garantat in plata.
De la 01 iulie 2014 salariul minim brut pe tara va fi de 900 lei si este stabilit pentru o  norma  intreaga de lucru.
Toti angajatorii au obligatia sa se conformeze si sa opereze modificarile la contracte le de munca si de asemenea sa inscrie aceste modificari in registrul general al salariatilor.
In caz de nerespectare a acestor prevederi, angajatorii risca amenzi intre 1000 si 2000 lei.
Pentru detalii suplimentare,va invit sa recititi articolele mele"Legea BASS pe anul 2014",  "La final de negocieri cu FMI" si "Registrul general al salariatilor"
Tot  in decembrie 2013 va anuntam ca se preconizeaza ca de la 01 iulie 2014 sa scada  CAS angajator cu 5%.
Din pacate,acesta masura a fost amanata pana pe data de 01 octombrie 2014.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot<h1>
<h2>Majorarea salariului minim brut pe tara <h2>

6/21/2014

Impozitul pe constructii

asa cum mentionam intr- postare anterioara,HG421/20 mai 2014 aduce unele  modificari Legii 571/2003(Codul Fiscal)..
Una dintre modificari face referire la impozitul pe constructii.
Aceasta HG introduce un nou titlu in Codul Fiscal,titlul IX^3"Impozitul pe constructii"
*1Cota de impozitare este de 1,5%(prevazuta de art 296^35),iar impozitul se va calcula  aplicand aceasta cota asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul  contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior(valoarea regasita in soldurile debitoare  ale conturilor contabile care corespund constructiilor prev.la articolul 276^34, diminuate cu:
a)valoarea cladirilor,inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire,modernizare,consolidare,modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate,luate in concesiune,in administrare sau luate in folosinta pentru care se datoreaza impozit pe cladiri de catre proprietar.
b)valoarea lucrarilor de reconstruire,modernizare,consolidare sau modificare sau extindere a constructiilor aflate in proprietatea statului,a unitatilor administrativ teritoriale ori care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului,unitatilor administrativ teritoriale.
c)valoarea constrcuctiilor din grupa 1.2.9."Terase pe arabil,plantatii pomicole sau  viticole  "din Catalogul mijloacelor fixe(aprobat prin HG 2139/2004).
Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire,consolidare,modificare sau extindepentru cladirile inchiriate,luate in folosinta sau concesiune se justifica cu documente care atesta comunicarea acestor valori catre proprietar.*1Incepand cu anul 2015 cota de impozitare se redu
ce de la 1,5% la 1%conform Legii 11/2015.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Impozitul pe constructii<h2>

6/18/2014

COR -literele t,u,v,z

Clasificarea ocupatiilor din Romania-ocupatiile  de la lit t,u,v,z.
Aici se incheie seria de postari cu npmenclatorul ocupatiilor din Romania,valabil din 2014

3869) 752221 tâmplar binale
3870) 752202 tâmplar carosier
3871) 752210 tâmplar manual ajustor montator
3872) 752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
3873) 752208 tâmplar manual la presare şi încleiere
3874) 752203 tâmplar manual/ artizanal
3875) 752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat
3876) 752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit
3877) 752318 tâmplar mecanic la rindeluit
3878) 752320 tâmplar mecanic la strunjit
3879) 752321 tâmplar mecanic la şlefuit
3880) 752219 tâmplar restaurator
3881) 752201 tâmplar universal
84
3882) 713101 tapetar
3883) 753401 tapiţer
3884) 514206 tatuator
3885) 523001 taxator
3886) 815309 tăietor confecţii
3887) 752303 tăietor de precizie în lemn
3888) 721428 tăietor garnituri de carde
3889) 818120 tăietor geam
3890) 817225 tăietor la ferăstrău panglică
3891) 921503 tăietor manual lemn de foc
3892) 732204 tăietor matriţe serigrafie
3893) 751105 operator abatorizare păsări
3894) 818107 tăietor produse din sticlă
3895) 621012 tăietor silvic
3896) 711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură
3897) 753607 tălpuitor (confecţioner - reparaţii încălţăminte)
3898) 815607 tălpuitor industrial
3899) 321402 tehnician acustician - audioprotezist
3900) 314201 tehnician agronom - cercetare
3901) 213232 tehnician agronom - exploatare
3902) 314307 tehnician amenajist
3903) 313906 tehnician analist calitate
3904) 321102 tehnician aparate electromedicale
3905) 313905 tehnician asigurarea calităţii
3906) 311217 tehnician ataşamentist
3907) 315317 tehnician aviaţie
3908) 311808 tehnician cadastru
3909) 314306 tehnician cadastru forestier
3910) 333310 tehnician calificare gestiune competenţe
3911) 352128 tehnician CATV
3912) 311102 tehnician chimist
3913) 422404 tehnician compartiment securitate hotel
3914) 325722 tehnician condiţii de muncă şi securitate
3915) 311203 tehnician constructor
3916) 311516 tehnician construcţii navale
3917) 352202 tehnician construcţii telefonice
3918) 313907 tehnician cotator calitate
3919) 341105 tehnician criminalist
3920) 352132 tehnician de echipamente TV
3921) 754109 tehnician de scufundare
3922) 325101 tehnician dentar
3923) 311104 tehnician determinări fizico-mecanice
3924) 311215 tehnician devize şi măsurători în construcţii
3925) 311216 tehnician devizier
3926) 311526 tehnician documentaţie studii
3927) 351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele
3928) 263108 tehnician economist
85
3929) 311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
3930) 311305 tehnician electromecanic
3931) 311402 tehnician electronică
3932) 311306 tehnician energetician/ electrician
3933) 321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante
3934) 311924 tehnician frigotehnist
3935) 311108 tehnician geolog
3936) 311908 tehnician gestiune salarială
3937) 311910 tehnician gestiune stoc
3938) 311909 tehnician gestiunea producţiei
3939) 311204 tehnician hidroamelioraţii
3940) 311112 tehnician hidrogeolog
3941) 311111 tehnician hidrolog
3942) 311109 tehnician hidrometru
3943) 311205 tehnician hidrotehnic
3944) 223004 tehnician homeopat
3945) 352120 tehnician iluminat tehnologic
3946) 311517 tehnician instalaţii de bord (avion)
3947) 311209 tehnician instalaţii în construcţii
3948) 314101 tehnician în bacteriologie
3949) 314102 tehnician în biochimie
3950) 314105 tehnician în biologie
3951) 314103 tehnician în hematologie
3952) 311925 tehnician în industria alimentară
3953) 311927 tehnician în industria alimentară extractivă
3954) 311928 tehnician în industria alimentară fermentativă
3955) 311929 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor
3956) 313903 tehnician în industria celulozei şi hârtiei
3957) 311912 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
3958) 311913 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
3959) 311914 tehnician în industria încălţămintei
3960) 311212 tehnician în industria materialelor de construcţii
3961) 311915 tehnician în industria pielăriei
3962) 311921 tehnician în industria sticlei şi ceramicii
3963) 311916 tehnician în industria textilă
3964) 314301 tehnician în industrializarea lemnului
3965) 311930 tehnician în morărit şi panificaţie
3966) 314106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)
3967) 314305 tehnician în reconstrucţia ecologică
3968) 325721 tehnician în securitate şi sănătate în muncă
3969) 314104 tehnician în serologie
3970) 315516 tehnician în serviciile de trafic aerian
3971) 311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare
energetică/ sisteme de măsurare
3972) 352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet
3973) 311926 tehnician laborant analize produse alimentare
3974) 311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri
3975) 343502 tehnician machetist
86
3976) 311518 tehnician maşini şi utilaje
3977) 311519 tehnician mecanic
3978) 311309 tehnician mentenanţă electromecanică - automatică echipamente industriale
3979) 311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale
3980) 331303 tehnician merceolog
3981) 311706 tehnician metalurgie
3982) 311107 tehnician meteorolog
3983) 311115 tehnician metrolog
3984) 311710 tehnician mineralurg
3985) 311707 tehnician minier
3986) 333307 tehnician mobilitate personal
3987) 311904 tehnician normare, salarizare, organizare
3988) 314203 tehnician pedolog
3989) 352130 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
3990) 742106 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
3991) 742105 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz
de incendiu
3992) 311607 tehnician petrolist chimie industrială
3993) 331405 tehnician planificare/ urmărire sinteze
3994) 311520 tehnician prelucrări mecanice
3995) 311527 tehnician prestaţii vehicule
3996) 311905 tehnician preţ de cost
3997) 311907 tehnician preţ de revenire/ costuri
3998) 311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
3999) 311807 tehnician proiectant
4000) 311403 tehnician proiectant electronică
4001) 311307 tehnician proiectant energetician/ electrician
4002) 311207 tehnician proiectant în construcţii
4003) 311931 tehnician proiectant în industria alimentară
4004) 311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
4005) 314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
4006) 314308 tehnician proiectant în reconstrucţia ecologică
4007) 311506 tehnician proiectant mecanic
4008) 311709 tehnician proiectant metalurg
4009) 311708 tehnician proiectant minier
4010) 311917 tehnician proiectant textile, pielărie
4011) 352215 tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii
4012) 315513 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
4013) 321401 tehnician protezist - ortezist
4014) 352127 tehnician radioelectronist
4015) 352203 tehnician radiolocaţii
4016) 343503 tehnician reclame (decorator)
4017) 333308 tehnician reconversie personal
4018) 311528 tehnician reglementări/ omologări oficiale
4019) 333311 tehnician resurse umane
4020) 352210 tehnician reţele de telecomunicaţii
4021) 325602 tehnician sanitar
4022) 134214 tehnician sanitar şef
87
4023) 315506 tehnician securitate aeriană
4024) 213234 tehnician silvic - exploatare
4025) 314304 tehnician silvic-cercetare
4026) 352206 tehnician staţii de emisie radio-TV
4027) 352207 tehnician staţii radiorelee şi satelit
4028) 311521 tehnician sudură
4029) 311522 tehnician tehnolog mecanic
4030) 311206 tehnician topometrist
4031) 352214 tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii
4032) 352204 tehnician turn paraşutism
4033) 324004 tehnician veterinar
4034) 314202 tehnician zootehnist - cercetare
4035) 213233 tehnician zootehnist - exploatare
4036) 311530 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje
4037) 311529 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare
4038) 311532 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică
4039) 311533 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea
muncii
4040) 311531 tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
4041) 313902 tehnician-operator la roboţi industriali
4042) 311933 tehnolog alimentaţie publică
4043) 264218 tehnoredactor
4044) 343507 tehnoredactor
4045) 413107 telebanker
4046) 413104 telefaxist
4047) 422304 telefonist
4048) 422305 telefonist instructor
4049) 133039 telefonist- şef
4050) 422306 telegrafist (teleimprimatorist)
4051) 133040 telegrafist- şef
4052) 331106 teleoperator financiar-bancar
4053) 413105 teletipist
4054) 413106 telexist
4055) 223008 terapeut în terapii complementare
4056) 263419 terapeut ocupaţional
4057) 264310 terminolog
4058) 812141 termist-tratamentist
4059) 812138 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite
4060) 812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
4061) 835008 timonier maritim/ fluvial
4062) 721303 tinichigiu carosier
4063) 721305 tinichigiu de şantier
4064) 721304 tinichigiu industrial
4065) 721312 tinichigiu în construcţii
4066) 721309 tinichigiu restaurator
4067) 721310 tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori
4068) 721311 tinichigiu sisteme de ventilaţie
4069) 721306 tinichigiu structurist de aviaţie
88
4070) 732218 tipograf flexograf
4071) 732215 tipograf print digital şi offset
4072) 732201 tipograf turnător la maşinile de turnat text
4073) 732207 tipograf-tipăritor
4074) 817213 tocatorist-defibratorist
4075) 612103 tocător de furaje
4076) 811211 tocător la maşini de mărunţit roci
4077) 721108 topitor aliaje tipografie
4078) 721109 topitor fontă şi neferoase
4079) 816006 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial
4080) 815103 topitor in şi cânepă
4081) 812111 topitor la concentrate miniere
4082) 818101 topitor sticlă
4083) 812126 topitor, turnător metale preţioase
4084) 721110 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase
4085) 311804 topograf
4086) 834101 tractorist
4087) 834404 tractorist portuar
4088) 343517 traducător (studii medii)
4089) 264306 traducător (studii superioare)
4090) 731710 traforator manual lemn
4091) 264307 translator
4092) 264311 translator emisie
4093) 265905 trapezist
4094) 311802 trasator
4095) 311805 trasator naval - desenator
4096) 311806 trasator optic
4097) 817216 tratamentist PFL
4098) 731118 tratamentist piese optice
4099) 811406 tratamentist produse din azbociment
4100) 815606 trăgător feţe pe calapod
4101) 731503 trăgător, şlefuitor, gradator nivele
4102) 812147 trefilator, trăgător
4103) 263634 treibar
4104) 432107 trezorier (studii medii)
4105) 241228 trezorier (studii superioare)
4106) 731817 tricoter manual
4107) 816003 tripier
4108) 811107 trolist
4109) 721417 tubulator naval
4110) 812115 turnător fontă
4111) 721111 turnător fontă pe bandă
4112) 721112 turnător formator
4113) 818118 turnător geam
4114) 721115 turnător metale şi neferoase
4115) 721114 turnător modelier
4116) 712302 turnător ornamentalist
89
4117) 721113 turnător pregătitor oţelărie
4118) 731403 turnător produse ceramice
4119) 732116 turnător valuri
4120) 731816 ţesător
4121) 731829 ţesător manual
4122) 731822 ţesător restaurator manual covoare
4123) 731307 ţintuitor
4124) 962904 ucenic
4125) 932910 umplutor sifoane
4126) 723305 ungător-gresor
4127) 216401 urbanist
4128) 722316 uscător electrozi de sudură
4129) 813105 uscător în industria chimică
4130) 752104 uscător, aburitor material lemnos
4131) 751402 uscător-deshidrator legume, fructe
4132) 516203 valet
4133) 816012 valorificator glande
4134) 522101 vânzător
4135) 521201 vânzător ambulant de produse alimentare
4136) 952001 vânzător ambulant de produse nealimentare
4137) 523002 vânzător de bilete
4138) 522305 vânzător de produse naturiste
4139) 952002 vânzător de ziare
4140) 524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
4141) 815427 vaporizator la imprimerie
4142) 921303 văcar
4143) 814202 vălţar calandru mase plastice
4144) 814121 vălţar cauciuc electroizolant
4145) 432329 veghetor încărcare-descărcare
4146) 731805 velator-matisor
4147) 421105 verificator bani
4148) 712607 verificator canale subterane
4149) 432330 verificator documente expediţie
4150) 421106 verificator valori
4151) 263635 vestitor
4152) 263636 vicar
4153) 111235 viceconsul
4154) 111227 viceguvernator
4155) 111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale
şi judecătorii)
4156) 111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă
4157) 111422 vicepreşedinte asociaţie patronală
4158) 111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
4159) 142005 vicepreşedinte cooperativă de consum
4160) 111231 vicepreşedinte instituţie publică
4161) 111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă
4162) 111403 vicepreşedinte organizaţie politică
4163) 111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională
90
4164) 111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
4165) 111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală
4166) 111303 viceprimar
4167) 962401 vidanjor-curăţitor canale
4168) 265232 video-jockey
4169) 343518 videojurnalist (studii medii)
4170) 265436 videojurnalist (studii superioare)
4171) 441107 videotecar
4172) 816044 vinificator-pivnicer
4173) 611208 viticultor
4174) 713204 vopsitor
4175) 713205 vopsitor auto
4176) 713202 vopsitor industrial
4177) 815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană
4178) 752101 vopsitor lemn
4179) 814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
4180) 814119 vulcanizator la autoclavă
4181) 814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
4182) 815115 zdrobitor şi uleiator textile
4183) 264219 ziarist
4184) 711202 zidar coşuri fabrică
4185) 711203 zidar pietrar
4186) 711206 zidar restaurator
4187) 711205 zidar roşar-tencuitor
4188) 711204 zidar şamotor
4189) 732109 zincograf
4190) 213115 zoolog
4191) 713102 zugrav
4192) 131113*
4193) 211441*
4194) 211442*
4195) 211443*
4196) 213113*
4197) 213236*
4198) 214945*
4199) 216608*
4200) 234102*
4201) 234103*
4202) 234202*
4203) 234203*
4204) 235907*
4205) 235908*
* Codurile vacante au rezultat ca urmare a modificărilor operate în nomenclatorul COR, la solicitarea utilizatorilor,
în funcţie de schimbările apărute pe piaţa muncii din România, cum ar fi: mutarea unei ocupaţii în altă Grupă
majoră, Subgrupă majoră, Grupă minoră sau Grupă de bază sau radierea unei ocupaţii.
91
4206) 235909*
4207) 235910*
4208) 235911*
4209) 261207*
4210) 261902*
4211) 261904*
4212) 261905*
4213) 261907*
4214) 261908*
4215) 261909*
4216) 315104*
4217) 325716*
4218) 325717*
4219) 325718*
4220) 341102
4221) 343105*
4222) 432108*
4223) 441503*
4224) 441504*
4225) 441505*
4226) 441506*
4227) 441507*
4228) 441508*
4229) 516501*
4230) 541412*

6/17/2014

Clasificarea ocupatiilor(COR) lit. s

3315) 818110 sablator produse din sticlă
3316) 753402 saltelar
3317) 731810 saluzitor frânghii
3318) 541905 salvamar
72
3319) 541903 salvator la ştrand
3320) 312103 salvator minier
3321) 541904 salvator montan
3322) 711903 săpător fântâni
3323) 931204 săpător manual
3324) 754101 scafandru
3325) 754105 scafandru greu
3326) 754102 scafandru lucrător subacvatic
3327) 754107 scafandru salvator
3328) 754103 scafandru şef grup
3329) 754104 scafandru şef utilaj
3330) 265434 scenograf
3331) 721432 schelar
3332) 421202 schimbător fise - changeur (cazino)
3333) 264102 scriitor
3334) 432320 scriitor vagoane
3335) 722202 sculer-matriţer
3336) 265108 sculptor
3337) 731708 sculptor în lemn
3338) 265109 sculptor păpuşi
3339) 815110 scuturător
3340) 815106 scuturător in şi cânepă
3341) 334301 secretar administrativ
3342) 111434 secretar al organizaţiilor umanitare
3343) 343522 secretar artistic
3344) 334302 secretar asistent director
3345) 111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
3346) 263632 secretar culte
3347) 341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
3348) 343514 secretar de emisie (studii medii)
3349) 264214 secretar de emisie (studii superioare)
3350) 343508 secretar de redacţie (studii medii)
3351) 264215 secretar de redacţie (studii superioare)
3352) 111127 secretar de stat
3353) 111234 secretar diplomatic
3354) 331307 secretar economic (studii medii)
3355) 263126 secretar economic (studii superioare)
3356) 342203 secretar federaţie
3357) 111219 secretar general
3358) 111237 secretar general Academie
3359) 111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
3360) 134911 secretar general agenţie presă, editură
3361) 111125 secretar general al Guvernului
3362) 111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă
3363) 143108 secretar general federaţie sport
3364) 134912 secretar general redacţie
3365) 235901 secretar institut, facultate
73
3366) 264305 secretar literar
3367) 265212 secretar muzical
3368) 111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională
3369) 341104 secretar notariat
3370) 111404 secretar organizaţie politică
3371) 111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
3372) 111410 secretar organizaţie sindicală
3373) 111126 secretar Parlament
3374) 265440 secretar platou
3375) 111302 secretar primărie, prefectură
3376) 334201 secretar procuratură
3377) 264216 secretar responsabil de agenţie
3378) 341903 secretar şcoală
3379) 265415 secretar şef producţie film
3380) 111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti
3381) 122303 secretar ştiinţific
3382) 134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare
3383) 412001 secretară
3384) 412002 secretară dactilografă
3385) 412003 secretară prelucrare texte
3386) 111217 secretar-şef notariat
3387) 818122 securizator geam
3388) 811105 semnalist-cuplător
3389) 111107 senator
3390) 352116 senzitometrist
3391) 811209 separator la prepararea cărbunilor
3392) 612302 sericicultor
3393) 732205 serigraf
3394) 541104 servant pompier
3395) 835006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
3396) 813107 sinterizator
3397) 751303 smântânitor
3398) 711201 sobar
3399) 263201 sociolog
3400) 265305 solist balet
3401) 265220 solist concertist
3402) 265214 solist instrumentist
3403) 265215 solist vocal
3404) 513103 somelier
3405) 811302 sondor la foraj manual
3406) 811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde
3407) 811311 sondor la intervenţii de sonde
3408) 811312 sondor la punerea în producţie
3409) 322102 soră medicală
3410) 134213 soră medicală şefă
3411) 432106 sortator produse
3412) 731728 sortator, spălător păr
74
3413) 912104 spălător covoare înnodate
3414) 951002 spălător geamuri şi parbrize
3415) 811207 spălător la prepararea cărbunilor
3416) 912201 spălător vehicule
3417) 912301 spălător vitrine şi geamuri
3418) 912103 spălătoreasă lenjerie
3419) 243204 specialist protocol şi ceremonial
3420) 213306 specialist arii protejate
3421) 241308 specialist bancar
3422) 241270 specialist control intern în domeniul pieţei de capital
3423) 241216 specialist control risc
3424) 214112 specialist documentaţie studii
3425) 251301 specialist e-Afaceri
3426) 241217 specialist evaluare daune
3427) 243215 specialist garanţii auto
3428) 265218 specialist instrumente de suflat
3429) 242102 specialist îmbunătăţire procese
3430) 332301 specialist în achiziţii
3431) 242412 specialist în activitatea de coaching
3432) 243220 specialist în activitatea de lobby
3433) 263507 specialist în angajare asistată
3434) 242321 specialist în compensaţii şi beneficii
3435) 242322 specialist în dezvoltare organizaţională
3436) 214129 specialist în domeniul calităţii
3437) 251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
3438) 226302 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3439) 341206 specialist în economia socială
3440) 251302 specialist în e-Guvernare
3441) 251303 specialist în e-Media
3442) 251304 specialist în e-Sănătate
3443) 263506 specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi
3444) 242319 specialist în formare
3445) 214237 specialist în iluminat
3446) 325713 specialist în managementul deşeurilor
3447) 214140 specialist în managementul riscului
3448) 213309 specialist în management şi remediere situri contaminate
3449) 242110 specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice
3450) 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
3451) 242320 specialist în recrutare
3452) 242323 specialist în relaţii de muncă
3453) 243201 specialist în relaţii publice
3454) 214235 specialist în urmărirea comportării construcţiilor
3455) 214111 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare
energetică/ sisteme de măsurare
3456) 243103 specialist marketing
3457) 215220 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
3458) 214443 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale
3459) 265227 specialist orgă
75
3460) 241271 specialist pentru piaţa de capital
3461) 241268 specialist pieţe reglementate
3462) 242109 specialist plan progres
3463) 214442 specialist prestaţii vehicule
3464) 261919 specialist proprietate intelectuală
3465) 214441 specialist reglementări/ cărţi de identitate vehicule/ verificări tehnice
înmatriculare/ inspecţii tehnice/ omologări oficiale
3466) 243212 specialist relaţii sociale
3467) 242314 specialist resurse umane
3468) 325727 specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi
reparaţii autovehicule (studii medii)
3469) 241250 specialist sistem asigurări
3470) 242313 specialist sisteme de calificare
3471) 242103 specialist strategie industrială
3472) 241311 specialist/ analist organizare
3473) 541103 specialişti pentru prevenire
3474) 252901 specialist SIG/IT
3475) 342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive
3476) 263633 stareţ - stareţă
3477) 331402 statistician
3478) 331403 statistician medical
3479) 413102 stenodactilografă
3480) 732106 stereotipar
3481) 751104 sterilizator
3482) 511102 stewardesă
3483) 342219 steward sportiv
3484) 514208 stilist protezist de unghii
3485) 265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
3486) 216604 stilizator film desene animate (studii medii)
3487) 621011 stivuitor şi recepţioner silvic
3488) 834403 stivuitorist
3489) 834407 stivuitorist portuar
3490) 753302 stopeur
3491) 752301 strungar în lemn
3492) 722423 strungar la maşini de alezat
3493) 722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate
3494) 722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
3495) 722422 strungar la maşini orizontale
3496) 722421 strungar la strung carusel
3497) 722419 strungar la strung paralel şi de detalonat
3498) 722420 strungar la strung revolver
3499) 818124 strungar produse ceramice
3500) 732304 strungar şlefuitor tipografie
3501) 722413 strungar universal
3502) 713103 stucaturist
3503) 213213 subinginer agronom
3504) 215209 subinginer automatist
3505) 216508 subinginer cadastru
76
3506) 214536 subinginer chimist
3507) 215116 subinginer centrale termoelectrice
3508) 214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole
3509) 215107 subinginer electroenergetică
3510) 215217 subinginer electromecanic
3511) 215210 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii
3512) 216503 subinginer geodez
3513) 215309 subinginer iluminat tehnologic
3514) 214118 subinginer industrializarea lemnului
3515) 213228 subinginer îmbunătăţiri funciare
3516) 214515 subinginer în industria alimentară
3517) 214904 subinginer materiale de construcţii
3518) 214402 subinginer mecanic
3519) 214430 subinginer mecanic automobile
3520) 214427 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie
3521) 214428 subinginer mecanic construcţii corp de navă
3522) 214429 subinginer mecanic instalaţii navale de bord
3523) 214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
3524) 214424 subinginer mecanic mecanică agricolă
3525) 214420 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini
3526) 214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
3527) 214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii
3528) 214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
3529) 214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie
3530) 214421 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii
3531) 214422 subinginer mecanic, mecanică fină
3532) 214603 subinginer metalurgist
3533) 214604 subinginer minier
3534) 214502 subinginer petrochimist
3535) 214617 subinginer petrolist
3536) 214902 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
3537) 215311 subinginer proiectant comunicaţii
3538) 214440 subinginer proiectant mecanic
3539) 215211 subinginer reglaje subansamble
3540) 215113 subinginer reţele electrice
3541) 215307 subinginer- şef car reportaj
3542) 214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei
3543) 214911 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei
3544) 214104 subinginer textile, pielărie
3545) 213214 subinginer zootehnist
3546) 111226 subprefect
3547) 111140 subsecretar de stat
3548) 721208 sudor
3549) 721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
3550) 721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
3551) 721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
3552) 712413 sudor geomembrană
77
3553) 721203 sudor manual cu arc electric
3554) 721202 sudor manual cu flacără de gaze
3555) 265216 sufleur operă
3556) 265416 sufleur teatru
3557) 132227 supervizor geolog şi foraj
3558) 532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
3559) 962913 supraveghetor hotel
3560) 342213 supraveghetor în poligonul de tir
3561) 421203 supraveghetor jocuri (cazino)
3562) 962910 supraveghetor muzeu
3563) 962911 supraveghetor noapte (învăţământ)
3564) 962912 supraveghetor săli spectacole
3565) 834306 supraveghetor staţie şenal navigabil
3566) 721414 şanfrenator
3567) 121111 şef agenţie bancară
3568) 122106 şef agenţie bursieră
3569) 121122 şef agenţie CEC
3570) 432321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri
3571) 142010 şef agenţie comercială
3572) 143109 şef agenţie concursuri hipice
3573) 132409 şef agenţie navală
3574) 132430 şef agenţie pilotaj
3575) 264217 şef agenţie publicitate
3576) 122201 şef agenţie reclamă publicitară
3577) 143902 şef agenţie/ oficiu turism
3578) 121902 şef atelier
3579) 132410 şef atelier aeroport
3580) 122311 şef atelier cercetare-proiectare
3581) 143901 şef atelier decorator
3582) 122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie
3583) 132202 şef atelier industria extractivă
3584) 132102 şef atelier industria prelucrătoare
3585) 133003 şef atelier informatică
3586) 132304 şef atelier în construcţii
3587) 143904 şef atelier presă
3588) 143112 şef atelier producţie film
3589) 132438 şef atelier reparaţii
3590) 132221 şef atelier reparaţii capitale
3591) 134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru
populaţie
3592) 341904 şef atelier şcoală
3593) 133010 şef atelier telecomunicaţii
3594) 132411 şef atelier transporturi
3595) 132412 şef autobază
3596) 432322 şef autogară
3597) 142002 şef bază recepţie
3598) 121904 şef birou
3599) 132413 şef birou aeroport
78
3600) 121130 şef birou analize economice
3601) 132443 şef birou aprovizionare-desfacere
3602) 121201 şef birou calificare şi recalificare
3603) 132112 şef birou calitate
3604) 142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
3605) 121129 şef birou contabilitate
3606) 121310 şef birou corp control
3607) 133011 şef birou exploatare poştală
3608) 134913 şef birou exploatare, coordonare presă
3609) 121128 şef birou financiar
3610) 132453 şef birou import-export
3611) 132207 şef birou industrie extractivă
3612) 132108 şef birou industrie prelucrătoare
3613) 111220 şef birou instituţie publică
3614) 132312 şef birou în construcţii
3615) 122102 şef birou marketing
3616) 121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară
3617) 121202 şef birou pensii
3618) 133012 şef birou radiotelecomunicaţii
3619) 122202 şef birou reclamă publicitară
3620) 134914 şef birou redacţie
3621) 134915 şef birou relaţii unităţi presă
3622) 121209 şef birou resurse umane
3623) 111222 şef birou senatorial
3624) 121203 şef birou şomaj
3625) 121906 şef birou/ serviciu administrativ
3626) 121124 şef birou/ serviciu financiar-contabilitate
3627) 132414 şef birou/ serviciu relaţii internaţionale
3628) 132415 şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial
3629) 121123 şef birou/ serviciu/ secţie circumscripţie financiară
3630) 143915 şef birou/ staţie/ tură meteo aeronautic/ de aerodrom
3631) 132111 şef birou tehnic
3632) 132305 şef brigadă complexă sau specializată
3633) 132213 şef brigadă exploatare minieră
3634) 111221 şef cabinet
3635) 112030 şef cancelarie
3636) 515107 şef cantină
3637) 132431 şef cart
3638) 122105 şef casă compensaţie
3639) 421108 şef casierie centrală
3640) 134505 şef catedră
3641) 132220 şef centrală electrică, gaze şi apă
3642) 133013 şef centrală telefonică
3643) 133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune
3644) 133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii
3645) 133014 şef centru control calitate emisie radiofonică
3646) 133015 şef centru control calitate emisie televiziune
79
3647) 133016 şef centru control local comunicaţii
3648) 134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
3649) 133017 şef centru dirijare zbor
3650) 143914 şef centru meteo aeronautic
3651) 133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă
3652) 143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene
3653) 121208 şef centru perfecţionare
3654) 133018 şef centru poştal
3655) 132215 şef centru prelucrare
3656) 131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului
3657) 134905 şef centru reparaţii
3658) 131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor
3659) 133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV
3660) 133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee
3661) 131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor
3662) 132416 şef coloană auto
3663) 621010 şef coloană exploatare stuf
3664) 541101 şef compartiment pentru prevenire
3665) 141102 şef complex hotelier
3666) 131109 şef complex zootehnic
3667) 112022 şef corp executori bancari
3668) 421204 şef de masă (cazino)
3669) 422403 şef de recepţie hotel
3670) 343401 şef de sală restaurant
3671) 754108 şef de scufundare
3672) 111223 şef departament
3673) 121105 şef departament bancă/ şef-adjunct departament
3674) 132442 şef departament logistică
3675) 142007 şef departament mărfuri alimentare/ nealimentare
3676) 111418 şef departament organizaţie sindicală
3677) 111431 şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaţie profesională,filială judeţeană/ municipiu
3678) 132417 şef depou/ adjunct
3679) 132444 şef depozit
3680) 132231 şef dispecer energetic central (DEC)
3681) 132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)
3682) 132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri
3683) 131107 şef district, centru, ocol silvic
3684) 132419 şef divizie căi ferate
3685) 315207 şef echipaj maritim/ fluvial
3686) 834311 şef echipă docheri
3687) 143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
3688) 711918 şef echipă întreţinere cale
3689) 711922 şef echipă întreţinere cale metrou
3690) 711914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
3691) 711923 şef echipă lucrări artă metrou
3692) 541106 şef echipă specializată
3693) 132437 şef electrician maritim
80
3694) 121304 şef executiv audit intern
3695) 134901 şef expoziţii şi târguri
3696) 131110 şef fazanerie
3697) 131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)
3698) 132235 şef formaţie
3699) 122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare
3700) 133023 şef formaţie comunicaţii
3701) 311919 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte
3702) 132223 şef formaţie industria petrolieră/ petrochimică
3703) 541102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor
3704) 132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente
3705) 132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei
3706) 122304 şef formaţie lucrări geologice
3707) 133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii
3708) 541405 şef formaţie pază şi ordine
3709) 352201 şef formaţie sisteme radiante (antene)
3710) 132433 şef garaj
3711) 121917 şef grup funcţional tehnic
3712) 541105 şef grupă intervenţie
3713) 432324 şef haltă
3714) 132224 şef instalaţie petrolieră
3715) 132420 şef laborator aeroport
3716) 131112 şef laborator analize pedologice
3717) 143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă
3718) 132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
3719) 121912 şef laborator criminalistică
3720) 132225 şef laborator industria petrolieră
3721) 133004 şef laborator informatică
3722) 132306 şef laborator în construcţii
3723) 132104 şef laborator în industria prelucrătoare
3724) 133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii
3725) 133026 şef laborator radioteleviziune
3726) 133027 şef laborator telecomunicaţii
3727) 134504 şef lectorat
3728) 122103 şef licitaţie
3729) 121915 şef linie fabricaţie
3730) 132307 şef lot
3731) 133028 şef lot telecomunicaţii
3732) 831203 şef manevră
3733) 132435 şef mecanic instructor
3734) 132436 şef mecanic maritim/ fluvial
3735) 132204 şef modul în industria extractivă
3736) 132105 şef modul în industria prelucrătoare
3737) 121305 şef obiectiv servicii de securitate
3738) 133002 şef oficiu de calcul
3739) 143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film
3740) 134916 şef oficiu juridic
81
3741) 133042 şef oficiu special poştă
3742) 121204 şef oficiu şomaj
3743) 133041 şef oficiu zonal poştă
3744) 134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie
3745) 265213 şef orchestră
3746) 131114 şef parchet
3747) 131201 şef păstrăvărie
3748) 131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
3749) 132421 şef port
3750) 121913 şef proces fabricaţie
3751) 143110 şef producţie film
3752) 121106 şef proiect bancă
3753) 122309 şef proiect cercetare-proiectare
3754) 122314 şef proiect/ program
3755) 111224 şef protocol de stat
3756) 432112 şef raion/ adjunct mărfuri alimentare/ nealimentare
3757) 132422 şef regulator circulaţie căi ferate
3758) 141201 şef restaurant
3759) 133029 şef reţea telecomunicaţii
3760) 132423 şef revizie locomotive, automotoare
3761) 132424 şef revizie vagoane
3762) 132234 şef schimb
3763) 132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri
3764) 132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare
3765) 132203 şef sector industria extractivă
3766) 132103 şef sector industria prelucrătoare
3767) 121903 şef secţie
3768) 122310 şef secţie cercetare-proiectare
3769) 132205 şef secţie industrie extractivă
3770) 132106 şef secţie industrie prelucrătoare
3771) 431104 şef secţie inventar
3772) 131121 şef secţie mecanizare
3773) 143111 şef secţie producţie film
3774) 132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări
publice
3775) 132425 şef secţie/ adjunct (sector) transporturi
3776) 121914 şef secţiune tehnică
3777) 121901 şef serviciu
3778) 132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere
3779) 142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
3780) 143906 şef serviciu control tehnic presă
3781) 133030 şef serviciu control zonal comunicaţii
3782) 134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere
3783) 121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă
3784) 133031 şef serviciu exploatare poştală
3785) 132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos
3786) 132206 şef serviciu industrie extractivă
3787) 132107 şef serviciu industrie prelucrătoare
82
3788) 133032 şef serviciu informare zbor
3789) 111225 şef serviciu instituţie publică
3790) 132311 şef serviciu în construcţii
3791) 122101 şef serviciu marketing
3792) 133033 şef serviciu navigaţie
3793) 121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară
3794) 132113 şef serviciu plan producţie
3795) 133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii
3796) 122203 şef serviciu reclamă publicitară
3797) 121205 şef serviciu resurse umane
3798) 143913 şef serviciu staţie, tură meteo
3799) 132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare
3800) 132218 şef serviciu termochimic
3801) 541901 şef serviciu voluntar/ privat pentru situaţii de urgenţă
3802) 132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport
3803) 134601 şef serviciu/ şef birou asigurări
3804) 134602 şef serviciu/ şef birou daune
3805) 121107 şef serviciu/ şef birou/ bancă/ societate de leasing
3806) 132446 şef siloz
3807) 132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare
3808) 132428 şef staţie căi ferate
3809) 133035 şef staţie comunicaţii prin satelit
3810) 132226 şef staţie epurare ape reziduale
3811) 131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie
3812) 131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului
3813) 142006 şef staţie PECO
3814) 131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură
3815) 133036 şef staţie radiorelee
3816) 133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)
3817) 432325 şef staţie taxare
3818) 132429 şef staţie teleferic
3819) 133037 şef staţie televiziune
3820) 132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale
3821) 131118 şef staţie vinificaţie
3822) 133038 şef studio
3823) 215315 şef studio RTV
3824) 132114 şef structura de securitate
3825) 421109 şef supraveghere case
3826) 132308 şef şantier
3827) 132440 şef trafic auto intern
3828) 132441 şef trafic curierat intern
3829) 831205 şef tren
3830) 511206 şef tură comandă vagon de dormit – cuşetă
3831) 215120 şef tură dispecer energetic
3832) 351102 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
3833) 432326 şef tură la comanda personalului de tren
3834) 432327 şef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant şi de dormit
83
3835) 315515 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
3836) 432328 şef tură revizie vagoane
3837) 541409 şef tură servicii securitate
3838) 315418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
3839) 133044 şef turn telecomunicaţii
3840) 141103 şef unitate balneoclimaterică
3841) 143903 şef unitate elementară de lucru
3842) 132212 şef unităţi miniere
3843) 132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă
3844) 441212 şef vagon poştal
3845) 134902 şef vamă
3846) 132230 şef/ şef adjunct centru exploatare reţele electrice
3847) 132229 şef/ şef adjunct staţie electrică
3848) 311310 şef/ şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)
3849) 731310 şlefuitor diamante naturale
3850) 722407 şlefuitor metale
3851) 722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament
3852) 731411 şlefuitor produse din ceramică fină
3853) 818108 şlefuitor produse din sticlă
3854) 752213 şlefuitor, lustruitor
3855) 818121 şlefuitor/ sablator geam
3856) 732112 şlefuitor-granulator
3857) 815203 şnuruitor Jaqard
3858) 832203 şofer autoambulanţă
3859) 833101 şofer autobuz
3860) 833201 şofer autocamion/ maşină de mare tonaj
3861) 834305 şofer automacaragiu
3862) 832202 şofer autosanitară
3863) 832201 şofer de autoturisme şi camionete
3864) 833202 şofer transport valori bancare
3865) 815308 şpănuitor confecţii
3866) 722104 ştanţator
3867) 352117 ştanţator de filme
3868) 814116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc

6/16/2014

Clasificarea ocupatiilor-ocupatiile de la litera r

Clasificarea ocupatiilor-ocupatiile care incep cu litera R


3148) 263631 rabin
3149) 722417 rabotor-mortezor roţi dinţate
3150) 722411 rabotor-mortezor universal
3151) 215106 radiochimist
3152) 352133 radioelectronist staţii de emisie radio-TV
3153) 352212 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit
3154) 422303 radiotelegrafist
3155) 812112 rafinator metale neferoase
3156) 814112 rafinator regenerare cauciuc
3157) 313402 rafinor
3158) 511315 ranger
3159) 516905 raportor ecolog
3160) 731410 râşnitor smalţ
3161) 731707 rămar poleitor
3162) 265409 realizator emisiuni RTV
3163) 333102 recepţioner contractări-achiziţii
3164) 422401 recepţioner de hotel
3165) 422601 recepţionist
3166) 621008 recoltator stuf
3167) 721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere
3168) 722418 rectificator dantură caneluri
3169) 722426 rectificator piese producătoare de ochiuri
3170) 722412 rectificator universal
3171) 721107 recuperator metale vechi
3172) 432105 recuziter
3173) 264211 redactor
3174) 265425 redactor prezentator de televiziune
3175) 264223 redactor rubrică
3176) 134910 redactor- şef presă, editură
3177) 432318 rediţionar
69
3178) 331309 referent
3179) 241236 referent bancar/ societate de leasing
3180) 421114 referent casier
3181) 333911 referent comerţ exterior
3182) 212008 referent de specialitate actuar
3183) 216107 referent de specialitate arhitect
3184) 241244 referent de specialitate asigurări
3185) 262207 referent de specialitate aşezământ cultural
3186) 213120 referent de specialitate bacteriolog
3187) 213124 referent de specialitate biochimist
3188) 213104 referent de specialitate biolog
3189) 213108 referent de specialitate botanist
3190) 211305 referent de specialitate chimist
3191) 213303 referent de specialitate ecolog
3192) 213128 referent de specialitate farmacolog
3193) 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
3194) 242305 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj
3195) 211408 referent de specialitate geofizician
3196) 211404 referent de specialitate geolog
3197) 211412 referent de specialitate hidrogeolog
3198) 211416 referent de specialitate hidrolog
3199) 213204 referent de specialitate inginer agronom
3200) 214507 referent de specialitate inginer chimist
3201) 214212 referent de specialitate inginer construcţii
3202) 213208 referent de specialitate inginer horticol
3203) 214520 referent de specialitate inginer industria alimentară
3204) 214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
3205) 214436 referent de specialitate inginer mecanic
3206) 214609 referent de specialitate inginer metalurg
3207) 214613 referent de specialitate inginer minier
3208) 214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
3209) 213222 referent de specialitate inginer silvic
3210) 214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
3211) 214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
3212) 213212 referent de specialitate inginer zootehnist
3213) 242204 referent de specialitate în administraţia publică
3214) 235106 referent de specialitate învăţământ
3215) 243203 referent de specialitate marketing
3216) 212004 referent de specialitate matematician
3217) 221106 referent de specialitate medic
3218) 213132 referent de specialitate microbiolog
3219) 211420 referent de specialitate pedolog
3220) 214511 referent de specialitate petrochimist
3221) 265421 referent de specialitate selecţie programe TV
3222) 212014 referent de specialitate statistician
3223) 432341 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)
3224) 213112 referent de specialitate zoolog
70
3225) 411003 referent de stare civilă
3226) 262204 referent difuzare carte
3227) 441601 referent evidenţa persoanelor
3228) 214620 referent inginer petrolist
3229) 264304 referent literar
3230) 265211 referent muzical
3231) 421113 referent operaţii între sedii
3232) 335402 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
3233) 432343 referent protocol aeroportuar
3234) 242215 referent relaţii externe
3235) 331401 referent statistician
3236) 335103 referent TIR şi tranzite (studii medii)
3237) 413103 referent transmitere
3238) 335104 referent vamal (studii medii)
3239) 315511 referent/ inspector în serviciile de trafic aerian
3240) 325504 reflexoterapeut
3241) 261913 registrator carte funciară
3242) 121907 registrator coordonator
3243) 413204 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare
3244) 334401 registrator medical
3245) 121908 registrator-şef
3246) 265410 regizor artistic
3247) 265438 regizor culise
3248) 265411 regizor emisie
3249) 265228 regizor muzical
3250) 265439 regizor scenă
3251) 265412 regizor studio
3252) 265413 regizor sunet
3253) 265414 regizor tehnic
3254) 242206 reglementator
3255) 722303 reglor benzi montaj
3256) 722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice
3257) 722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice
3258) 722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi
materialelor electrice
3259) 722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice
3260) 722305 reglor maşini de bobinat şi platinat
3261) 752302 reglor maşini de prelucrat lemn
3262) 722307 reglor maşini-unelte
3263) 722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte
3264) 722308 reglor-montator
3265) 812146 regulator ţevi
3266) 753303 remaieur ciorapi
3267) 731114 reparator aparate foto
3268) 731828 reparator covoare
3269) 731115 reparator stilouri, brichete
3270) 731116 reparator umbrele
3271) 731826 repasator
71
3272) 721416 repasator garnituri carde
3273) 343511 reporter (studii medii)
3274) 264212 reporter (studii superioare)
3275) 264213 reporter operator
3276) 332202 reprezentant comercial
3277) 243302 reprezentant medical
3278) 332201 reprezentant tehnic
3279) 214115 responsabil afacere
3280) 242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale
3281) 422405 responsabil cazare
3282) 122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
3283) 325710 responsabil de mediu
3284) 121916 responsabil industrializare produs
3285) 242104 responsabil proces
3286) 122109 responsabil produs
3287) 214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor
3288) 441211 responsabil tură expediţie
3289) 343305 restaurator arhivă (studii medii)
3290) 262106 restaurator arhivă (studii superioare)
3291) 343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)
3292) 262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)
3293) 343301 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)
3294) 262104 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)
3295) 711305 restaurator piatră
3296) 752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn
3297) 265110 restaurator tablouri
3298) 753109 retuşier confecţii
3299) 813206 retuşor clişee
3300) 343103 retuşor foto
3301) 831207 revizor ace
3302) 511202 revizor bilete
3303) 711916 revizor cale sau puncte periculoase
3304) 241103 revizor contabil
3305) 132408 revizor general siguranţa circulaţiei
3306) 331305 revizor gestiune
3307) 261914 revizor jurist
3308) 264309 revizor lingvist
3309) 215208 revizor siguranţa circulaţiei feroviare
3310) 432319 revizor tehnic vagoane
3311) 335102 revizor vamal
3312) 621009 rezinator
3313) 815306 rihtuitor confecţii
3314) 731712 rotar caretaş


</head>
<body>
<h1.http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Clasiifcarea ocupatiilor dela litea r<h2/>

6/14/2014

COR-ocupatiile de la litera p

Clasificarea ocupatiilor din Romania- ocupatiile de la literea p


2841) 311903 paginator tipograf
2842) 224001 paramedic
2843) 315311 paraşutist încercător
2844) 315310 paraşutist recepţie şi control
2845) 712204 parchetar
2846) 815213 pâslitor
2847) 752310 pastator cutii chibrituri
2848) 751301 pasteurizator produse lactate
2849) 263625 pastor
62
2850) 751203 patiser
2851) 263626 patriarh
2852) 711902 pavator
2853) 962907 paznic
2854) 831206 paznic barieră
2855) 622401 paznic de vânătoare
2856) 213231 pădurar
2857) 531202 părinte social
2858) 235205 pedagog de recuperare
2859) 341202 pedagog social
2860) 341902 pedagog şcolar
2861) 514203 pedichiurist
2862) 211425 pedolog
2863) 611205 peisagist - floricultor
2864) 621005 pepinierist
2865) 335203 perceptor
2866) 343513 peruchier
2867) 622201 pescar în ape interioare şi de coastă
2868) 622301 pescar în mări şi oceane
2869) 432317 picher
2870) 132407 picher şef district
2871) 265106 pictor
2872) 216305 pictor creator costume
2873) 731601 pictor decor
2874) 731605 pictor pe sticlă şi ceramică
2875) 265107 pictor scenograf
2876) 815114 pieptănător
2877) 731732 pieptănător de păr la maşină
2878) 352209 pilonist antenist
2879) 315306 pilot aeronave
2880) 315307 pilot comandant avion
2881) 315206 pilot de Dunăre maritimă
2882) 315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
2883) 315210 pilot de port maritim aspirant/ pilot de Dunăre aspirant
2884) 315313 pilot instructor aeronave
2885) 315308 pilot încercare
2886) 832204 pilot încercare auto
2887) 315312 pilot paraşutism încercător
2888) 315309 pilot recepţie şi control aeronave
2889) 731706 pirogravor
2890) 754204 pirotehnician
2891) 754203 pirotehnician cinematografie şi teatru
2892) 622102 piscicultor
2893) 432109 pivnicer
2894) 512002 pizzar
2895) 331304 planificator
2896) 241255 planificator/ specialist plan sinteze
63
2897) 753205 planimetror şabloane
2898) 742103 plantator elemente electronice
2899) 962908 plasator
2900) 753403 plăpumar
2901) 753105 plior confecţii
2902) 264101 poet
2903) 812217 poleitor filiere
2904) 731808 polierator frânghii
2905) 263304 politolog
2906) 722406 polizator
2907) 611207 pomicultor
2908) 818906 pompagiu
2909) 431301 pontator
2910) 835005 pontonier feribot
2911) 962909 portar
2912) 811205 prăjitor minereu
2913) 341303 predicator
2914) 111218 prefect
2915) 815111 pregătitor amestecuri în filaturi
2916) 731835 pregătitor articole marochinărie
2917) 817209 pregătitor aşchii
2918) 815905 pregătitor confecţii industriale din blană
2919) 818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
2920) 812119 pregătitor de şarje
2921) 815122 pregătitor gogoşi de mătase (fierbător)
2922) 813207 pregătitor hârtie fotosensibilă
2923) 813147 pregătitor la produse explozive
2924) 817208 pregătitor lemn aşchietor
2925) 817101 pregătitor lemn, stuf, paie
2926) 812104 pregătitor materiale de şarje
2927) 721106 pregătitor metale vechi pentru retopire
2928) 752102 pregătitor paste chimice
2929) 814128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
2930) 817223 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme
2931) 815604 pregătitor piese încălţăminte
2932) 752103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme
2933) 814110 pregătitor regenerare cauciuc
2934) 722319 pregătitor sârmă
2935) 812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii
2936) 752214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit
2937) 731823 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre
2938) 821102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice
2939) 813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri
2940) 721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete
2941) 815307 pregătitor-lansator confecţii
2942) 814102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare
2943) 731813 prelucrător de fulgi şi pene
64
2944) 731729 prelucrător de păr la maşină
2945) 818103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi
2946) 818102 prelucrător de topituri la semiautomate
2947) 818104 prelucrător de tuburi şi baghete
2948) 815126 prelucrător deşeuri gogoşi de mătase naturală
2949) 815123 prelucrător fire de mătase din gogoşi (filator)
2950) 818116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă
2951) 731730 prelucrător manual de păr
2952) 722102 prelucrător mecanic metale preţioase
2953) 811206 prelucrător mică
2954) 441210 prelucrător presă scrisă
2955) 722205 prelucrător prin electroeroziune
2956) 818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare
2957) 818142 prelucrător produse ceramice prin injectare
2958) 731504 prelucrător topitură sticlă la presă
2959) 731505 prelucrător topitură sticlă la ţeavă
2960) 263627 preot
2961) 722318 preparator amestec de înveliş
2962) 813111 preparator amestec şi topitor sticlă
2963) 816047 preparator băuturi răcoritoare
2964) 813139 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre
2965) 816022 preparator boia de ardei
2966) 751403 preparator castane, dovleac, porumb
2967) 814120 preparator cauciuc electroizolant
2968) 816051 preparator coniac
2969) 816019 preparator conserve lapte şi lactoză
2970) 751401 preparator conserve, legume şi fructe
2971) 816035 preparator de produse apicole
2972) 751204 preparator de semifabricate şi preparate culinare
2973) 812223 preparator electrolit şi amestec depolarizator
2974) 812214 preparator email
2975) 816024 preparator extracte, arome şi esenţe
2976) 816005 preparator făină din peşte
2977) 813132 preparator ferodouri
2978) 352114 preparator filmare
2979) 816039 preparator halva
2980) 813106 preparator în industria chimică
2981) 816028 preparator îngheţată
2982) 231004 preparator învăţământul universitar
2983) 812110 preparator la concentratele miniere
2984) 814101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc
2985) 813141 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie
2986) 813148 preparator la produse explozive
2987) 813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
2988) 821206 preparator leşie pentru acumulatori
2989) 621013 preparator mangal
2990) 731408 preparator mase ceramice
65
2991) 814201 preparator mase plastice
2992) 816023 preparator muştar
2993) 816030 preparator napolitane
2994) 817102 preparator pastă
2995) 811405 preparator pastă de azbociment
2996) 752326 preparator paste chimice pentru chibrituri
2997) 816013 preparator pepsină, cheag
2998) 816004 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii
2999) 814129 preparator plăci de etanşare comprimate
3000) 817234 preparator PPF
3001) 813140 preparator prafuri de spălat şi curăţat
3002) 751302 preparator produse lactate
3003) 722110 preparator pulberi
3004) 816048 preparator rachiuri industriale şi lichioruri
3005) 813142 preparator ser vaccin
3006) 342209 preparator sportiv
3007) 816036 preparator surogate cafea
3008) 816053 preparator şampanie
3009) 816009 preparator ulei de copite
3010) 818119 preparator vată de sticlă
3011) 816052 preparator vermut
3012) 752218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului
3013) 818134 preparator-presator abrazive
3014) 818137 preparator-presator produse din cărbune
3015) 815429 presator axe la cilindrul de imprimat
3016) 812133 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune
3017) 817220 presator la înnobilare PFL
3018) 814204 presator mase plastice
3019) 721412 presator metale la rece
3020) 817215 presator PFL
3021) 722103 presator piese din pulberi metalice
3022) 731113 presator piese optice
3023) 731409 presator produse ceramice
3024) 817232 presator produse stratificate
3025) 621006 presator stuf
3026) 722105 presator, ambutisor la cald
3027) 814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă
izolatoare
3028) 516911 prestidigitator
3029) 111109 preşedinte Academie
3030) 111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă
3031) 111421 preşedinte asociaţie patronală
3032) 111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
3033) 121101 preşedinte bancă/ vicepreşedinte/ prim-vicepreşedinte
3034) 111114 preşedinte Camera Deputaţilor
3035) 143107 preşedinte complex, club sportiv
3036) 111402 preşedinte consilier organizaţie politică
3037) 142001 preşedinte cooperativă de consum
66
3038) 263628 preşedinte culte
3039) 111111 preşedinte curte de apel
3040) 111112 preşedinte Curtea de Conturi a României
3041) 111113 preşedinte de judecătorie
3042) 143106 preşedinte federaţie sportivă
3043) 111228 preşedinte instituţie publică
3044) 111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
3045) 111419 preşedinte organizaţie cooperatistă
3046) 111423 preşedinte organizaţie profesională naţională
3047) 111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
3048) 111408 preşedinte organizaţie sindicală
3049) 111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel,
tribunale şi judecătorii)
3050) 111139 preşedinte Senat
3051) 111116 preşedinte tribunal
3052) 111117 Preşedintele României
3053) 265601 prezentator (crainic) radio
3054) 265602 prezentator (crainic) televiziune
3055) 243211 prezentator expoziţii
3056) 524103 prezentator modă
3057) 111120 prim-adjunct al procurorului general
3058) 111301 primar
3059) 121911 prim-grefier
3060) 432110 primitor-distribuitor benzină şi motorină
3061) 432104 primitor-distribuitor materiale şi scule
3062) 811313 primitor-preparator produse fluide
3063) 111121 prim-ministru
3064) 111118 prim-procuror
3065) 111119 prim-procuror adjunct
3066) 962204 prinzător câini
3067) 721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente
3068) 311713 probator hidraulic piese turnate
3069) 261201 procuror
3070) 111122 procuror general
3071) 121905 procuror şef birou/ serviciu
3072) 111123 procuror şef de secţie
3073) 111124 procuror şef de secţie adjunct
3074) 265430 producător audiovideo
3075) 813130 producător de fire şi fibre sintetice
3076) 265424 producător delegat evenimente de marketing
3077) 265408 producător delegat film
3078) 265437 producător delegat pentru teatru
3079) 265441 producător delegat TV
3080) 134918 producător executiv TV
3081) 112037 producător general
3082) 265418 producător RTV (ştiri)
3083) 265444 producător teren (studii medii)
3084) 265443 producător teren (studii superioare)
67
3085) 265442 producător TV
3086) 226406 profesor de cultură fizică medicală
3087) 233002 profesor în învăţământul gimnazial
3088) 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal
3089) 234201 profesor în învăţământul preşcolar
3090) 234101 profesor în învăţământul primar
3091) 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri
3092) 231005 profesor universitar
3093) 814115 profilator produse din cauciuc
3094) 251202 programator
3095) 351201 programator ajutor
3096) 251204 programator de sistem informatic
3097) 214136 programator fabricaţie/ lansator fabricaţie
3098) 432204 programator producţie
3099) 216108 proiectant arhitect
3100) 214437 proiectant inginer aeronave
3101) 214912 proiectant inginer celuloză şi hârtie
3102) 214909 proiectant inginer ceramică, sticlă
3103) 214503 proiectant inginer chimist
3104) 214208 proiectant inginer construcţii
3105) 215214 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
3106) 215215 proiectant inginer electromecanic
3107) 215213 proiectant inginer electronist
3108) 215110 proiectant inginer electrotehnic
3109) 215111 proiectant inginer energetician
3110) 216506 proiectant inginer geodez
3111) 214207 proiectant inginer instalaţii
3112) 213216 proiectant inginer în agricultură
3113) 214624 proiectant inginer în minerit
3114) 213218 proiectant inginer în silvicultură
3115) 213217 proiectant inginer în zootehnie
3116) 214438 proiectant inginer mecanic
3117) 214623 proiectant inginer metalurg
3118) 214621 proiectant inginer petrolist
3119) 214516 proiectant inginer produse alimentare
3120) 214105 proiectant inginer textile, pielărie
3121) 241233 proiectant produse bancare
3122) 215119 proiectant sisteme de securitate
3123) 251101 proiectant sisteme informatice
3124) 215118 proiectant subinginer electrotehnic
3125) 352115 proiecţionist
3126) 263220 promotor local
3127) 311110 prospector - prospecţii geologice, geofizice
3128) 621007 protecţionist silvic
3129) 812218 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă
3130) 263629 protopop
3131) 263630 provicar
68
3132) 263411 psiholog
3133) 263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
3134) 263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
3135) 263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională
3136) 263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
3137) 263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
3138) 263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică
3139) 263407 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi
vocaţională
3140) 263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului
simulat prin tehnica poligrafului
3141) 263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
3142) 263403 psiholog în specialitatea psihoterapie
3143) 263414 psiholog şcolar
3144) 134212 psiholog şef secţie, laborator
3145) 263412 psihopedagog
3146) 264210 publicist comentator
3147) 243206 purtător de cuvânt


<head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>COR-ocupatiile de la litera p<h2/>

6/13/2014

Clasificarea ocupatiilor-literele n si o

Clasificarea ocupatiilor din Romania(COR).
In aceasta postare,ocupatiile care incep cu literele n si o


2505) 815426 naphtolator la imprimerie
2506) 315406 navigator aviaţia civilă
2507) 315407 navigator dirijare nonradar
2508) 315405 navigator dirijare radar
2509) 315408 navigator dirijare zbor
2510) 315416 navigator informare
2511) 315409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar
2512) 315420 navigator instructor informare
2513) 315410 navigator sol
2514) 532106 nămolar
2515) 813146 nitrator
2516) 721423 nituitor
2517) 261906 notar
2518) 111215 notar-şef
2519) 111216 notar-şef adjunct
2520) 421104 numărător bani
2521) 226503 nutriţionist şi dietetician
2522) 835002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
2523) 342211 oficial sportiv acreditat
2524) 325601 oficiant medical
2525) 134211 oficiant medical şef
55
2526) 441208 oficiant poştă telegrame
2527) 441209 oficiant presă
2528) 422301 oficiant telefoane
2529) 422302 oficiant telegraf
2530) 315101 ofiţer ajutor fluvial/ portuar
2531) 341116 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)
2532) 241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
2533) 241237 ofiţer conformitate
2534) 263503 ofiţer control doping
2535) 342218 ofiţer de control doping (studii medii)
2536) 315205 ofiţer de punte fluvial/ portuar
2537) 315211 ofiţer de punte maritim
2538) 315212 ofiţer de punte maritim aspirant/ ofiţer mecanic maritim aspirant/ ofiţer
electrician maritim aspirant
2539) 315103 ofiţer electrician fluvial/ portuar
2540) 315105 ofiţer electrician maritim
2541) 315203 ofiţer intendent
2542) 242227 ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene
2543) 315106 ofiţer mecanic maritim
2544) 331202 ofiţer operaţiuni financiar-bancare
2545) 315204 ofiţer port
2546) 315102 ofiţer RTG
2547) 241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)
2548) 731606 oglindar
2549) 612111 oier montan
2550) 731407 olar ceramică (artizanat)
2551) 818130 operator abrazive pe suporţi
2552) 815405 operator albitor textile
2553) 815412 operator apretor textile
2554) 815506 operator argăsitor
2555) 754106 operator barocameră
2556) 815211 operator batirator fire
2557) 815210 operator bobinator-dublator
2558) 815413 operator calandor-govrator textile
2559) 351101 operator calculator electronic şi reţele
2560) 821105 operator calitate flux
2561) 811411 operator cameră comandă pentru fabrica de ciment
2562) 352111 operator cameră diafilm, diapozitive
2563) 815206 operator canelator
2564) 313110 operator centrală termică
2565) 816017 operator centru de răcire lapte
2566) 815501 operator cenuşeritor
2567) 813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
2568) 813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
2569) 313401 operator chimist la chimizarea metanului
2570) 813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice
2571) 813121 operator chimist la fabricarea coloranţilor
2572) 813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor
56
2573) 813123 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi
îngrăşămintelor azotoase
2574) 813117 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi
îngrăşămintelor fosfatice
2575) 813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
2576) 813138 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure
2577) 241232 operator cifru (mesaje cifrate)
2578) 313203 operator circuite reţea apă
2579) 432313 operator circulaţie mişcare
2580) 432314 operator comercial
2581) 815302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
2582) 815301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale
sintetice
2583) 311934 operator control nedistructiv
2584) 311939 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari
2585) 311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
2586) 311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
2587) 311935 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
2588) 311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
2589) 325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
2590) 311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii
2591) 813127 operator cracare, deformare şi fabricare bitum
2592) 313112 operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
2593) 815421 operator curăţitor chimic
2594) 432315 operator dană
2595) 315507 operator de handling
2596) 315517 operator de handling combustibil
2597) 333910 operator de interviu
2598) 815415 operator decator
2599) 815403 operator degamator textile
2600) 962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie
2601) 815402 operator descleietor textile
2602) 431103 operator devize
2603) 352129 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control
2604) 315512 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
2605) 313908 operator echipamente de termografie
2606) 711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată
2607) 352112 operator emisie-recepţie
2608) 811305 operator extracţie gaze
2609) 811307 operator extracţie sare în salină
2610) 811301 operator extracţie ţiţei
2611) 811306 operator extracţie ţiţei în subteran
2612) 814130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
2613) 821106 operator fabricaţie flux
2614) 815406 operator fierbător textile
2615) 815504 operator finisor mineral
2616) 815505 operator finisor vegetal
2617) 815417 operator fixator textile
57
2618) 811314 operator flotare produse fluide
2619) 811412 operator flux pentru fabrica de ciment
2620) 815401 operator gazator textile
2621) 818904 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare
2622) 421110 operator ghişeu bancă
2623) 421111 operator ghişeu birouri de schimb
2624) 313202 operator hidraulic în alimentările cu apă
2625) 352124 operator imagine
2626) 815414 operator impregnator textile
2627) 815410 operator imprimeur textile
2628) 742104 operator in verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire
şi stingere a incendiilor
2629) 711405 operator injectorist
2630) 818903 operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile
2631) 712613 operator instalaţii apă şi canalizare
2632) 315503 operator instalaţii control antiterorist/ antideturnare
2633) 313404 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat
2634) 413201 operator introducere, validare şi prelucrare date
2635) 351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
2636) 314205 operator în ferme ecologice mixte
2637) 723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării
împotriva incendiilor
2638) 723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu
2639) 815208 operator încheietor fire
2640) 815425 operator îngreunător mătase naturală
2641) 314204 operator însămânţări artificiale la animale
2642) 313105 operator la camera de comandă termică
2643) 834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului
2644) 816037 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale
2645) 814207 operator la confecţionarea discurilor fonografice
2646) 815903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din
piele şi înlocuitori
2647) 815602 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile
cauciucate
2648) 815303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană
2649) 815304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele
2650) 815901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor
2651) 812206 operator la confecţionarea materialelor electroizolante
2652) 812135 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor
2653) 815202 operator la deservirea războaielor de ţesut
2654) 813155 operator la fabricarea altor produse chimice
2655) 816050 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei
2656) 816041 operator la fabricarea berii
2657) 816029 operator la fabricarea biscuiţilor
2658) 816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
2659) 813137 operator la fabricarea detergenţilor
2660) 821904 operator la fabricarea fermoarelor
2661) 813208 operator la fabricarea filmelor fotografice
58
2662) 813134 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi
2663) 816046 operator la fabricarea glucozei
2664) 816042 operator la fabricarea malţului
2665) 816007 operator la fabricarea mezelurilor
2666) 816021 operator la fabricarea nutreţurilor combinate
2667) 813131 operator la fabricarea pieii sintetice
2668) 818128 operator la fabricarea produselor abrazive
2669) 751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie
2670) 818129 operator la fabricarea produselor din cărbune
2671) 816027 operator la fabricarea produselor făinoase
2672) 818127 operator la fabricarea produselor refractare
2673) 813135 operator la fabricarea săpunurilor
2674) 816043 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie
2675) 813108 operator la fabricarea sticlei
2676) 816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
2677) 816018 operator la fabricarea untului
2678) 811409 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală
2679) 816033 operator la fabricarea zahărului
2680) 816038 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun
2681) 811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
2682) 818113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
2683) 818112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului
2684) 813104 operator la instalaţii de ardere
2685) 313201 operator la instalaţii de incinerare
2686) 818117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam
2687) 812142 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare
2688) 313103 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice
2689) 313104 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze
2690) 313101 operator la instalaţiile din centrale electrice
2691) 818302 operator la maşina de etichetat
2692) 732216 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser
2693) 814302 operator la maşina de laminat
2694) 732217 operator la maşina de tampografiat
2695) 732209 operator la maşina electronică de gravat
2696) 813103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)
2697) 721105 operator la maşini de brichetat şpan
2698) 722324 operator la maşini de electroeroziune automate
2699) 813102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)
2700) 818115 operator la maşini de inscripţionat
2701) 813101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)
2702) 815204 operator la maşini de tricotat circular
2703) 815201 operator la maşini de tricotat rectiliniu
2704) 815207 operator la maşini de urzit
2705) 752328 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului
2706) 732210 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)
2707) 722323 operator la maşini-unelte cu comandă numerică
2708) 722312 operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
59
2709) 721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe
2710) 813122 operator la obinerea produselor din spume poliuretanice şi latex
2711) 834316 operator la platforme pentru lucru la înălţime
2712) 812143 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic
2713) 813151 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei
2714) 814106 operator la prelucrarea cauciucului
2715) 814203 operator la prelucrarea maselor plastice
2716) 818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă
2717) 816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare
2718) 816015 operator la prepararea brânzeturilor
2719) 816001 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi
peşte
2720) 811203 operator la prepararea minereurilor
2721) 816016 operator la prepararea produselor lactate
2722) 816026 operator la prepararea produselor zaharoase
2723) 815601 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre
2724) 813154 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice
2725) 813136 operator la produse odorante sintetice
2726) 817236 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri
2727) 818901 operator la roboţi industriali
2728) 811204 operator la sfărâmarea minereurilor
2729) 813150 operator la tragere şi muniţie
2730) 313205 operator la tratarea apei tehnologice
2731) 818902 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate
2732) 834204 operator la utilaje de forjat dirijat
2733) 834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane
2734) 834206 operator la utilaje pentru subtraversări
2735) 816002 operator la valorificarea subproduselor de abator
2736) 813124 operator lacuri electroizolante
2737) 811309 operator lucrări speciale sonde
2738) 814209 operator mase plastice
2739) 413205 operator maşină contabilizat
2740) 413206 operator maşină de calculat
2741) 814210 operator maşini de termoformatare
2742) 818303 operator mașini însăcuire pentru fabrica de ciment
2743) 732214 operator maşini multiplicat
2744) 818304 operator mașini paletizate și înfoliere pentru fabrica de ciment
2745) 815116 operator maşini puitoare
2746) 313206 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)
2747) 811308 operator măsurători speciale sonde
2748) 815407 operator mercerizator textile
2749) 311117 operator meteorolog
2750) 815422 operator metrar-volator-dublator textile
2751) 811213 operator mineralurg
2752) 432336 operator mişcare metrou
2753) 818908 operator montaj linii automate
2754) 815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire
2755) 812106 operator oxizi de plumb
60
2756) 516910 operator pârtie de schi
2757) 815418 operator piuar
2758) 813112 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă
2759) 432339 operator portuar dispecer/ planificator
2760) 432338 operator portuar expeditor
2761) 432337 operator portuar stivator
2762) 723105 operator pregătire încercări vehicule
2763) 815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă
2764) 751108 operator prelucrare iniţială a păsărilor
2765) 343104 operator prelucrare peliculă
2766) 751109 operator prelucrarea carcaselor de pasăre
2767) 815416 operator presator ţesături textile (storcator textile)
2768) 732206 operator presă de transfer termic
2769) 532906 operator prestaţii sociale
2770) 413203 operator procesare text şi imagine
2771) 352113 operator producţie RTV
2772) 432316 operator programare
2773) 351106 operator prompter
2774) 818905 operator punct de lansare
2775) 313109 operator punct termic
2776) 315411 operator radar
2777) 315504 operator radionavigant aviaţie
2778) 315505 operator radionavigant instructor aviaţie
2779) 352125 operator radio-radioficare
2780) 315412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice
2781) 815212 operator răsucitor fire
2782) 432332 operator recepţie
2783) 422307 operator registrator de urgenţă
2784) 311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor
2785) 352211 operator reţele de telecomunicaţii
2786) 335202 operator rol
2787) 815419 operator scămoşetor
2788) 815205 operator sculuitor
2789) 812123 operator separare magnetică
2790) 432103 operator siloz (silozar)
2791) 751110 operator sortare carcase de pasăre
2792) 815507 operator sortator în industria pielăriei
2793) 815404 operator spălător textile
2794) 311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
2795) 723104 operator standuri încercări
2796) 814208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
2797) 352126 operator sunet
2798) 351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice
2799) 313113 operator surse regenerabile de energie
2800) 815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor
2801) 815503 operator tăbăcitor vegetal
2802) 721205 operator tăiere
61
2803) 815423 operator tăietor textile
2804) 413202 operator tehnică poligraf
2805) 713105 operator termoprotecţie
2806) 815907 operator textile neţesute
2807) 732211 operator tipărituri Braille
2808) 811304 operator transport pe conducte singulare gaze
2809) 933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL
2810) 751111 operator tranşare carcase de pasăre
2811) 352118 operator truka
2812) 815420 operator tunsător textile
2813) 932912 operator umplere recipiente GPL
2814) 815430 operator universal - spălător textile şi curăţitor chimic
2815) 815424 operator uscător textile
2816) 333912 operator vânzări prin telefon
2817) 815409 operator vopsitor textile
2818) 732213 operator xerox
2819) 315417 operator/ specialist/ instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
2820) 811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice
2821) 753606 opincar
2822) 731110 optician
2823) 731111 optician armament
2824) 325401 optician medical
2825) 325402 optometrist (studii medii)
2826) 226701 optometrist (studii superioare)
2827) 263624 organist
2828) 511314 organizator activitate turism (studii medii)
2829) 243102 organizator activitate turism (studii superioare)
2830) 343509 organizator de producţie
2831) 342217 organizator evenimente sportive
2832) 516903 organizator prestări servicii
2833) 265433 organizator producţie (studii superioare)
2834) 243208 organizator protocol
2835) 243209 organizator relaţii
2836) 333909 organizator spectacole
2837) 243210 organizator târguri şi expoziţii
2838) 242403 organizator/ conceptor/ consultant formare
2839) 513102 ospătar (chelner)
2840) 812103 oţelar<head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Clasificarea ocupatiilor-literele n si o<h2/>

6/11/2014

Clasificarea ocupatiilor-literele l,j si m

Clasificarea Ocupatiilor din Romania(COR)-ocupatiile de la literele j,l si m


2040) 742208 jonctor
2041) 342103 jucător de rugbi
2042) 261202 judecător
2043) 261204 inspector judiciar
2044) 261102 jurisconsult
2045) 264224 jurnalist TV (studii medii)
2046) 264225 jurnalist TV (studii superioare)
2047) 264226 jurnalist TV senior
2048) 226405 kinetoterapeut
2049) 311606 laborant apă potabilă
2050) 311602 laborant apă şi apă grea
2051) 311101 laborant chimist
2052) 311603 laborant control dozimetrie
2053) 311103 laborant determinări fizico-mecanice
2054) 711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri
2055) 311105 laborant determinări geologice şi geotehnice
2056) 321302 laborant farmacie
45
2057) 343102 laborant foto
2058) 311918 laborant în industriile textilă, pielărie
2059) 235906 laborant în învăţământ
2060) 322101 laborant în ocrotirea sănătăţii
2061) 134207 laborant medical şef
2062) 311113 laborant operator centrale termice
2063) 311942 laborant pentru fabrica de ciment
2064) 711104 laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile
2065) 311608 laborant petrochimist
2066) 311604 laborant petrolist/ industria chimică
2067) 311701 laborant structură macroscopică şi microscopică
2068) 311106 laborant tehnică nucleară
2069) 812136 laminator
2070) 815113 laminator benzi din fibre
2071) 812129 laminator de bandaje şi discuri
2072) 812132 laminator de benzi la rece
2073) 812130 laminator de ţevi
2074) 812131 laminator pe laminoare continue
2075) 812127 laminator sârmă
2076) 812124 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă
2077) 812128 laminator tablă subţire
2078) 812125 laminator, presator ţevi plumb
2079) 432203 lansator produse
2080) 532105 lăcar
2081) 722203 lăcătuş AMC
2082) 721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale
2083) 722207 lăcătuş construcţii structuri aeronave
2084) 721408 lăcătuş de mină
2085) 722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite
2086) 721410 lăcătuş mecanic
2087) 721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
2088) 722204 lăcătuş mecanică fină
2089) 821101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole
2090) 721409 lăcătuş revizie vagoane
2091) 722201 lăcătuş SDV
2092) 721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul
2093) 721411 lăcătuş-montator
2094) 723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport
2095) 821201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric
2096) 713201 lăcuitor lemn
2097) 262205 lector carte
2098) 264209 lector presă/ editură
2099) 265405 lector scenarii
2100) 231003 lector universitar
2101) 731727 legător de păr
2102) 933302 legător de sarcină
2103) 732301 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
46
2104) 611103 legumicultor
2105) 753102 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă
2106) 515103 lenjereasă de hotel
2107) 522301 librar
2108) 134908 librar – şef
2109) 241218 lichidator
2110) 834309 liftier
2111) 742209 linior
2112) 712206 linolist
2113) 731108 lipitor lentile şi prisme
2114) 721427 lipitor şi protejator spete
2115) 111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
2116) 214135 logistician gestiune flux
2117) 226603 logoped
2118) 941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
2119) 612104 lucrător calificat în creşterea animalelor
2120) 611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură
2121) 611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură
2122) 611302 lucrător calificat în irigaţii
2123) 522303 lucrător comercial
2124) 422402 lucrător concierge
2125) 522302 lucrător controlor final
2126) 341205 lucrător de tineret
2127) 432111 lucrător gestionar
2128) 216303 lucrător în ateliere de modele
2129) 815107 lucrător în bataje (bătător)
2130) 622101 lucrător în culturi acvatice
2131) 515204 lucrător în gospodăria agroturistică
2132) 751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure
2133) 931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
2134) 751106 lucrător la prelucrarea peştelui
2135) 961101 lucrător operativ pentru autocompactoare
2136) 833203 lucrător operativ pentru autocontainere
2137) 516909 lucrător pensiune turistică
2138) 711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate
2139) 961303 lucrător pentru salubrizare
2140) 961301 lucrător pentru salubrizare căi publice
2141) 961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi
2142) 532903 lucrător prin arte combinate
2143) 522304 lucrător produse naturiste
2144) 911203 lucrător room-service hotel
2145) 532908 lucrător social
2146) 341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă
2147) 932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile
2148) 961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare
2149) 731713 lumânărar
2150) 951001 lustragiu
47
2151) 731212 lutier
2152) 834301 macaragiu
2153) 834304 macaragiu macarale plutitoare
2154) 834315 macaragiu portuar
2155) 265105 machetist
2156) 514205 machior
2157) 343512 machior spectacole
2158) 265225 maestru acordor pian clavecin
2159) 265417 maestru artist circ
2160) 265210 maestru cor
2161) 265222 maestru corepetitor
2162) 265306 maestru dans
2163) 265304 maestru de balet
2164) 265233 maestru de ceremonii
2165) 343504 maestru de lumini
2166) 343505 maestru de sunet
2167) 512004 maestru în arta culinară
2168) 265226 maestru lutier
2169) 265445 maestru magician
2170) 265208 maestru studii canto
2171) 265303 maestru studii de balet
2172) 432102 magaziner
2173) 265903 magician
2174) 261203 magistrat - asistent
2175) 111214 magistrat-asistent-şef
2176) 321101 maistru aparate electromedicale
2177) 352105 maistru aparate video şi sunet
2178) 315316 maistru aviaţie
2179) 731311 maistru bijutier
2180) 311501 maistru cazangerie
2181) 311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole
2182) 311308 maistru electrician în construcţii
2183) 311302 maistru electromecanic
2184) 311401 maistru electronică
2185) 311303 maistru energetician/ electrician
2186) 311534 maistru fabricarea armamentului
2187) 311923 maistru frigotehnist
2188) 311208 maistru instalator în construcţii
2189) 311502 maistru instalaţii navale
2190) 341901 maistru instructor
2191) 311932 maistru în industria alimentară
2192) 311901 maistru în industria celulozei şi hârtiei
2193) 311213 maistru în industria materialelor de construcţii
2194) 311922 maistru în industria sticlei şi ceramicii
2195) 314303 maistru în industrializarea lemnului
2196) 311911 maistru în industriile textilă, pielărie
2197) 311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini - unelte, utilităţi, service, prototipuri
48
2198) 311609 maistru la fabricarea muniţiei
2199) 311505 maistru lăcătuş mecanic
2200) 311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice
2201) 352208 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii
2202) 311508 maistru mecanic
2203) 311509 maistru mecanic auto
2204) 311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
2205) 311510 maistru mecanică agricolă
2206) 311511 maistru mecanică fină
2207) 311702 maistru metalurgie
2208) 311711 maistru mineralurg
2209) 311703 maistru minier
2210) 311512 maistru montaj
2211) 311202 maistru normator
2212) 313901 maistru-operator la roboţi industriali
2213) 311605 maistru petrolist/ industria chimică
2214) 311513 maistru prelucrări mecanice
2215) 311704 maistru presator metale
2216) 315514 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
2217) 311514 maistru sculer – matriţer
2218) 314309 maistru silvic
2219) 311515 maistru sudură
2220) 311712 maistru termist - tratamentist
2221) 311705 maistru termotehnist
2222) 311902 maistru tipograf
2223) 352213 maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii
2224) 263619 majghian
2225) 612107 mamoş porcine
2226) 112029 manager
2227) 132448 manager achiziţii
2228) 143105 manager al organizaţiei culturale
2229) 325701 manager al sistemelor de management al calităţii
2230) 325702 manager al sistemelor de management de mediu
2231) 325708 manager al sistemului de management al riscului
2232) 325709 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă
2233) 132450 manager aprovizionare
2234) 241225 manager bancă
2235) 263218 manager consorțiu turistic
2236) 214116 manager de clădire
2237) 242117 manager de facilităţi
2238) 241212 manager de fond acţiuni/ obligaţiuni
2239) 242406 manager de formare
2240) 242106 manager de inovare
2241) 112036 manager de întreprindere socială
2242) 241226 manager de operaţiuni/ produs
2243) 243104 manager de produs
2244) 242112 manager de proiect în parteneriat public privat
49
2245) 242903 manager de responsabilitate socială
2246) 121306 manager de securitate
2247) 142008 manager de zonă
2248) 325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente
2249) 121307 manager energetic
2250) 132449 manager farmacii
2251) 121125 manager financiar
2252) 112028 manager general
2253) 121308 manager informaţii pentru afaceri
2254) 242108 manager îmbunătăţire procese
2255) 143908 manager în activitatea de turism
2256) 325715 manager în domeniul siguranţei alimentare
2257) 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)
2258) 121309 manager pentru ordine şi siguranţă publică
2259) 242101 manager proiect
2260) 251206 manager proiect informatic
2261) 132451 manager relaţia cu furnizorii
2262) 241227 manager relaţii cu clienţii băncii/ societate de leasing
2263) 121126 manager relaţii financiare externe
2264) 121207 manager resurse umane
2265) 132208 manager securitate instalaţii industria extractivă
2266) 132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare
2267) 121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer -CISO)
2268) 333905 manager sportiv
2269) 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
2270) 524101 manechin
2271) 831202 manevrant vagoane
2272) 621014 mangalizator
2273) 514202 manichiurist
2274) 732117 manipulant cutter-plotter
2275) 933303 manipulant mărfuri
2276) 441106 mânuitor carte
2277) 421103 mânuitor valori (presă, poştă)
2278) 343501 mânuitor, montator decor
2279) 752212 marangoz cală - tachelagiu
2280) 752204 marangoz-călăfătuitor
2281) 932902 marcator piese
2282) 835003 marinar legător
2283) 835001 marinar, pilot naval, barjist
2284) 753605 marochiner - confecţioner marochinărie, după comandă
2285) 325501 maseur
2286) 514204 maseur de întreţinere şi relaxare
2287) 315502 maşinist agregate aerodrom
2288) 812122 maşinist exhaustor
2289) 732303 maşinist în legătorie mecanică
2290) 834402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
2291) 313108 maşinist la centrale diesel
50
2292) 313204 maşinist la condiţionarea aerului
2293) 721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice
2294) 814124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante
2295) 814122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate
2296) 814123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)
2297) 721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor
2298) 721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu
2299) 722322 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie
2300) 817106 maşinist la deshidratare pastă hârtie
2301) 721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor
2302) 818203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren
2303) 834202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice
2304) 313107 maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice
2305) 313102 maşinist la instalaţiile din centrale electrice
2306) 313106 maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice
2307) 722314 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare
2308) 722304 maşinist la linii automate aşchietoare
2309) 721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă
2310) 817204 maşinist la maşina de tăiat şraifuri şi dopuri din plută
2311) 817205 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută
2312) 834203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea
2313) 818301 maşinist la maşini de ambalat
2314) 834401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
2315) 834201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
2316) 722321 maşinist la maşini speciale de aşchiere
2317) 722317 maşinist la maşini speciale fără aşchiere
2318) 752309 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri
2319) 721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde
2320) 352106 maşinist mecanic traweling
2321) 811408 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat
2322) 811104 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor
2323) 834302 maşinist pod rulant
2324) 812118 maşinist suflante
2325) 212009 matematician
2326) 812207 matisor cabluri
2327) 751103 măcelar
2328) 312101 măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii
2329) 816014 măţar
2330) 723303 mecanic agricol
2331) 831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor
2332) 831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou
2333) 723103 mecanic auto
2334) 723201 mecanic aviaţie
2335) 352107 mecanic cameră filmare
2336) 831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene
2337) 834104 mecanic de exploatare în cultură mare
2338) 834105 mecanic de exploatare în zootehnie
51
2339) 723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale
2340) 723311 mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi
încălţăminte
2341) 831101 mecanic locomotivă şi automotor
2342) 831105 mecanic locomotivă şi ramă electrică metrou
2343) 723309 mecanic maşini agricole
2344) 315305 mecanic navigant aviaţie
2345) 315315 mecanic navigant instructor
2346) 311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor
2347) 723310 mecanic trolist
2348) 723302 mecanic utilaj
2349) 721501 mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere
2350) 834308 mecanizator (muncitor portuar)
2351) 265423 mediaplanner
2352) 243202 mediator
2353) 532901 mediator sanitar
2354) 532902 mediator social
2355) 341905 mediator şcolar
2356) 112009 medic (farmacist) director
2357) 112010 medic (farmacist) director adjunct
2358) 226908 medic de familie cu competenţe în sănătatea mintală
2359) 226902 medic expertiză a capacităţii de muncă
2360) 226901 medic igienist
2361) 226903 medic legist
2362) 221108 medic medicină de familie
2363) 221101 medic medicină generală
2364) 221107 medic primar
2365) 221102 medic rezident
2366) 221201 medic specialist
2367) 226907 medic specialist psihiatru
2368) 226101 medic stomatolog
2369) 226103 medic stomatolog de specialitate
2370) 226102 medic stomatolog rezident
2371) 134208 medic- şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)
2372) 134209 medic şef secţie, laborator
2373) 225002 medic veterinar
2374) 225003 medic veterinar - oncologie comparată
2375) 131104 medic veterinar şef
2376) 263620 melamed
2377) 812105 melanjorist
2378) 815104 meliţator in şi cânepă
2379) 111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
2380) 911101 menajeră
2381) 235902 mentor
2382) 332402 mercantizor
2383) 331308 merceolog
2384) 711917 meseriaş întreţinere cale
2385) 711919 meseriaţ întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
52
2386) 753501 meşteşugar argăsitor
2387) 753502 meşteşugar cenuşeritor
2388) 753503 meşteşugar finisor mineral
2389) 753504 meşteşugar finisor vegetal
2390) 753505 meşteşugar sortator în industria pielăriei
2391) 812203 metalizator prin cufundare în metal topit
2392) 812202 metalizator prin pulverizare
2393) 812208 metalizator-termist
2394) 812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
2395) 211201 meteorolog (studii superioare)
2396) 211204 meteorolog aeronautic
2397) 211207 meteorolog aeronautic prognozist
2398) 311118 meteorolog aeronautic tehnician
2399) 211202 meteorolog previzionist
2400) 122306 meteorolog-şef
2401) 214114 metodist
2402) 311114 metrolog
2403) 731119 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)
2404) 731120 metrolog verificator
2405) 213135 microbiolog
2406) 817235 miezuitor panele şi plăci celulare
2407) 811101 miner în subteran
2408) 811103 miner în subteran pentru construcţii
2409) 811102 miner la suprafaţă
2410) 111134 ministru
2411) 111135 ministru consilier
2412) 111136 ministru de stat
2413) 111137 ministru plenipotenţiar
2414) 263621 mitropolit
2415) 222201 moaşă
2416) 134210 moaşă-şefă
2417) 524102 model - atelier artistic şi publicitate
2418) 962901 model (învăţământ)
2419) 731406 modelator ceramică
2420) 731502 modelator tuburi spectrale
2421) 721103 modelator-miezuitor
2422) 216306 modelier confecţii
2423) 721101 modelier lemn
2424) 721102 modelier metal
2425) 721104 modelier naval
2426) 721116 modelor prototipuri auto
2427) 753106 modistă
2428) 342214 monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă
2429) 325705 monitor mediul înconjurător
2430) 752312 montator accesorii pentru calapoade
2431) 821207 montator acumulatori
2432) 821104 montator aparate aer condiţionat
53
2433) 731109 montator aparatură optică
2434) 514207 montator bijuterii pe corp
2435) 731209 montator corp sonor la piane
2436) 821222 montator electromecanic
2437) 711403 montator elemente prefabricate din beton armat
2438) 721434 montator faţade şi pereţi cortină
2439) 813205 montator filme
2440) 712414 montator geogrile
2441) 741105 montator instalaţii solare
2442) 815118 montator la lipit ace
2443) 712412 montator materiale geosintetice
2444) 712415 montator materiale geotextile şi geocompozite
2445) 712406 montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
2446) 712202 montator placaje interioare şi exterioare
2447) 712207 montator placaje uscate
2448) 712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri
2449) 821103 montator subansamble
2450) 712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă
2451) 741212 montator, reglor şi depanator de ascensoare
2452) 741211 montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee
2453) 742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare,
centralizare şi blocare
2454) 821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul
2455) 741210 montator/ reglor/ depanator de aparataj electric
2456) 821223 montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice
2457) 731211 montator-ajustor de acordeoane
2458) 721426 montator-ajustor spete
2459) 731210 montator-reglor piane
2460) 821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio
2461) 821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi
amplificatoare
2462) 821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători
2463) 821909 montor articole din piele
2464) 352123 montor emisie
2465) 352108 montor imagine
2466) 352109 montor negative şi de pregătire a peliculei
2467) 352110 montor pozitive
2468) 816020 morar
2469) 811210 morar la maşini de mărunţit roci
2470) 821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
2471) 811404 morar lianţi
2472) 835009 motopompist
2473) 723304 motorist
2474) 834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură
2475) 712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
2476) 712205 mozaicar restaurator
2477) 263622 muezin
2478) 263623 muftiu
54
2479) 753202 multiplicator şabloane croitorie
2480) 711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
2481) 711913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
2482) 711912 muncitor hidrogeolog
2483) 711901 muncitor hidrometru
2484) 932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului
2485) 933306 muncitor în serviciile de trafic aerian
2486) 711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate
2487) 921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje
2488) 921302 muncitor necalificat în agricultură
2489) 932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor
2490) 932911 muncitor necalificat în metalurgie
2491) 931101 muncitor necalificat în mine şi cariere
2492) 921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare
2493) 921502 muncitor necalificat în silvicultură
2494) 932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
2495) 932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule
2496) 932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
2497) 931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic,
faianţă, gresie, parchet
2498) 931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje
2499) 931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
2500) 921602 muncitor piscicol
2501) 621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde
2502) 742212 muncitor radioelectronist
2503) 933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne
2504) 262103 muzeograf

</head>
<body>
<h1>http://fin8comta.blogspot.com<h1>
<h2>Clasificarea ocupatiilor-literele l,j si m  <h2.