Translate

3/30/2016

Contractul de antrepriza

Din seria articolelor pe care mi-am propus sa le scriu despre contracte, astazi voi scrie despre contractul de antrepriza.
Contractul de antrepriza este reglementat de Codul Civil .
Ce intelegem prin contract de antrepriza?
Contractul de antrepriza este contractul in care una dintre parti denumita  antreprenor se obliga sa execute pe riscul sau o lucrare pentru cealalta parte denumita client in schimbul unei remuneratii.
Contractul de antrepriza este un contract civil, consensual, cu titlu oneros si cu executare succesiva.
Clauzele pe care trebuie sa le cuprinda un asemenea contract sunt:
-parti, obiectul contractului,obligatiile si drepturile partilor, termenele de executare a lucrarilor,pretul stabilit pentru executatrea lucrarilor precum si termenele de plata,receptia calitativa si cantitativa, garantiile, clauza penala ( penalitatile care trebuiesc platite in cazul neexecutarii la termen a lucrarilor sau penalitatile in cazul neplatii
la timp a lucrarilor), rezilierea,clauza de forta majora, conditiile in care se poate  face  cesionarea contractului, arbitrajul , anexele care trebuiesc atasate  contractului,dispozitii finale.
In cazul contractului de antrepriza antreprenorul pastreaza o pozitie independenta fata de client in timpul desfasurarii activitatii pentru indeplinirea obligatiilor asumate.
Pretul stabilit pentru lucrari poate fi forfetar sau pe baza de deviz.
In cazul pretului forfetar riscul majorarii ulterioare a pretului materialelor si manoperei ii revine antreprenorului.
Atunci cand pretul se stabileste pe baza de deviz,el se fixeaza distinct pentru fiecare faza a lucrarii, pretul total al lucrarii fiind stabilit  prin insumarea preturilor stabilte  pentru fiecare faza a lucrarilor (insumarea devizelor).
In mod obisnuit, in cazul lucrarilor in antrepriza, se foloseste metoda stabilirii costurilor  (pretului) pe baza de deviz.
Pana la predarea bunului catre client,riscul lucrului apartine antreprenorului.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de antrepriza<h2/>

3/28/2016

Contractul de vanzare- cumparare


Contractul de vanzare-cumparare este un contract comercial. 
Codul comercial reglementeaza acest tip de contract.
Contractul comercial este bilateral, cu titlu oneros,consensual  si pe baza caruia se  face transfer de proprietate.
Contractul de vanzare- cumparare este un act obiectiv de comert.
Contractul de vanzare -cumparare trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele clauze:
1.Partile contractului
Aici se vor completa toate datele de indentificare ale partilor si reprezentantii lor legali.
2.Locul incheierii contractului.
Este important sa treceti locul unde s-a incheiat contractul, deoarece acesta determina instanta competenta,din punct de vedere teritorial,care solutioneaza litigiile ivite in ceea  ce priveste executarea contractului.
3.Cantitatea
Se completeaza cantitatea totala care trebuie livrata, la ce termene este livrata, daca livrarea se face  in mai multe transe, si ce cantitate trebuie livrata in fiecare transa.
Obligatoriu se trece si unitatea de masura specifica.
4.Pretul .Acesta va fi fixat in bani,determinat sau determinabil.Vanzarea facuta la un pret  nedeterminat este valabila daca partile au convenit si specificat in contract modul  de al determina ulterior.
5.Modalitatile de plata 
In mod obligatoriu specificati termenele de plata si  modalitatile de plata:ordin de plata,  cec, cambie, bilet la ordin.
6.Calitatea .
Este important sa treceti in contract si referiri  la calitatea marfii si felul cum poate fi  determinata aceasta calitate.
Se poate specifica in contract ca vanzatorul sa fie obligat sa transmita cumparatorului odata cu livrarea marfurilor si certificate de garantare a calitatii, buletine de analiza daca este cazul,certificate de atestare a controlului.
7.Receptia.
Este bine sa treceti in contract locul receptiei si anume; daca se efectueaza la sediul  vanzatorului, la sediul cumparatorului  sau la alta destinatie stabilita de comun  acord intre vanzator si cumparator.
Daca cumparatorul a efectuat receptia cantitativa, el nu mai poate depune reclamatii  ulterioare acestei date referitoare la cantitate.
In ceea ce priveste calitatea ,cumparatorul poate face reclamatii ulterioare receptiei doar pentru viciile ascunse ale marfii.
Pentru acestea vanzatorul este tinut raspunzator in limita unui termen stabilit prin contract.
8.Obligatiile partilor
Ele rezulta si din clauzele mai sus mentionate.
Vanzatorul are obligatia sa predea obiectul/marfurile in cantitatea , la termenele si la calitatea prevazute in contract .
Cumparatorul are obligatia receptiei si platii contravalorii bunurilor la termenele,in cuantumul stabilit si folosind mijloacele de plata stabilite in contract.
9.Raspunderea contractuala.
Specificati in contract raspunderea ce revine partilor in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
10.Forta majora. 
Este bine sa treceti si clauze de forta majora .
11.Litigii.Specificati cum se rezolva eventualele litigii aparute in executarea contractului

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de vanzare cumparare<h2/>

3/21/2016

Cont de depozit bancar versus cont de economii

Atunci cand va ganditi sa faceti unele economii (sau sa puneti bani"albi" pentru zile  "negre" ,de regula  este sa mergeti la o banca.
Trebuie sa alegeti ce fel de cont veti deschide.Iata aici doua optiuni din care puteti alege pe cea care credeti ca este mai potrivita pentru dvs.
Contul de depozit la termen este contul in care depuneti o suma de bani pentru o perioada stabilita(la termen).  pentru care veti primi o suma (dobanda) atunci cand depozitul ajunge la maturitate(la termenul stabilit prin contract).
Dobanzile variaza in functie de termen( o luna,trei luni,un an) si binenteles in functie de banca.
In conditiile in care retrageti banii  total sau partial inainte ca depozitul sa ajunga la   aturitate,pierdeti dobanda.
Contul de economii functioneaza asemanator unui cont de depozit bancar la  termen, cu unele deosebiri:
-din contul de economii se pot retrage bani inainte de termen (termenul limita stabilit in contract) fara a pierde dobanda acumultata pana in momentul retragerii banilor.
-o alta deosebire este ca dobanda acordata de banci la conturile de economii este  mai mica decat cea acordata pentru depozitele la termen.
Desigur, puteti depune bani si in conturi curente , in care puteti face oricand depuneri si din care puteti retrage sume sau efectua diverse plati in orice moment,in acest  caz dobanzile acordate de banci sunt cele mai mici.

3/15/2016

Salarii,salariati,munca

1.Prin munca  constiincioasa de opt ore de zi,poti la un moment dat sa ajungi sef si  sa lucrezi douasprezece ore pe zi.
(Henry Ford)

2.Gandirea este cea mai grea munca din cate exista.De aceea sunt atat de putini cei  care o   efectueaza.
(Robert Frost)

3.Nu platesc salarii pentru ca am multi bani.Am multi bani pentru ca platesc salarii  bune.
(Robert Bosh)

4.Nu angajatorul plateste salarii.Angajatorul doar administreaza banii.Clientul plateste   salariile.
(Henry Ford)

3/09/2016

Configuratia codului de accize pentru locatie

In continuarea postarii precedente,acum va redau configuratia codului de accize  pentru locatia antrepozitului fiscal, a utilizatorului final ,o operatorului economic cu  produse supuse accizelor nearmonizate si a operatorului autorizat  pentru   distributie si comercializare produse accizabile angro .
Codul este format tot din 13 caractere-  RO12345JJAANN unde: 

RO- este codul ISO al tarii
12345 -secventa numerica pentru indentificarea antrepozitarului autorizat,utilizatorului final, operatorului economic autorizat pentru produse accizabile nearmonizate,operatorului economic autorizat pentru distributie si comercializare produse accizabile engro.
JJ-secventa ce reprezinta codul judetului unde se afla antrepozitul sau locatia utilizatorului final sau operatorului economic autorizat\
AA reprezinta:
1)pentru antrepozite fiscale -tipul antrepozitului si anume:
     - PP pentru productie
     -DD -de depozitare
2)pentru utilizatorul final  -UF cu semnificatia de locatie de tip utilizator final
3)pentru operatorul economic autorizat pnetru poduse accizabile nearmonizate-AN cu semnificatia de locatie de produs eaccizabile nearmonizate
4)pentru operatorul economic autorizat sa distribuie si sa comercializeze angro produse accizabile-EN cu semnificatia de locatie pentru produse accizabile comercializate angro
NN-secventa numerica ce reprezinta:
a) pentru antrepozitul fiscal -numarul antrepozitului  fiscal al unui antrepozitar in cadrul judetului
b)pentru utilizatorul final numarul punctului de lucru  autorizat in cadrul judetului
c)pentru operatorii economici autorizati pentru produse supuse accizelor nearmonizate numarul locatiei antrepozitului in cadrul judetului.
d)pentru operatorii economici autorizati pentru distributie angro produse accizabile-numarul punctului de lucru autorizat in cadrul judetului.


3/07/2016

Codul de accize

Asa cum mentionam in postarea "Noutati legislative" ,OMFP 221/2016 ,publicat in monit.oficial nr 147/25.febr 2016 aproba configuratia codului de accize si a nomenclatorului de produse acizabile armonizate.
La intrarea in vigoare a acestui ordin se aproga OMFP 3661/2008.

((1)Configuratia codului de accize pentru antrepozitarul autorizat ,destinatarul inregistrat,destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile in regim suspensiv de accize,utilizatorul final,operatorul economic cu produse supuse  accizelor  nearmonizate,operatorului economic  autorizat pentru activitatea de distributie  si comercializare angro de produse supuse accizelor,expeditorului inregistrat
si reprezentantului fiscal are 13 caractere: RO12345JJAANN unde: 

RO-reprezint codul ISO al tarii
12345 - reprezinta secventa de cinci caractere numerice pentru indentificarea antrepozitarului autorizat,destinatarului inregistrat,destinatarului inregistrat care primeste  doar ocazional produse accizabile  in regim suspensiv de accize,utilizatorului final,
operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate,operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor,expeditorului inregistrat si reprezentanttului fiscal.
JJ-o secventa de doua caractere care are valoarea 00 pentru toate categoriile de  operatori economici,mai putin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili care are valoarea MC.
AA-secventa ce reprezinta calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul (antrepozitar autorizat, destinatar inregistrat ,destinatar inregistrat care primeste ocazional  produse accizabile supuse regimului suspensiv de accize,operatori economici autorizati sa distribuie si sa comercializeze angro produse accizabile armoni
zate,operatori economici autorizati pentr produse accizabile nearminizate,utilizator  final, reprezentant fiscal,dupa cum urmeaza:
 XX -natrepozitar autorizat; YY-destinatar inregistrat care primeste ocazional produse in regim suspensiv de accize;UF-utilizator final;AN-operator economic cu produse supus eaccizelor nearmon
izate;EN-operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare ango de produse supuse accizelor;IM-expeditor inregistrat;RF-reprezentant fiscal.
NN-secventa de completare a numarului de 13 caractere care are valoarea 00.

3/01/2016

Noutati legislative

Acte normative  de interes pentru agentii economici emise si publicate in ultima perioada:


1.HG 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2009 privind   organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si pentru modificarea si completarea HG 298/2013 si abrogarea HG 870/2009.

2.OPANAF 793/2016 ,publicata in m.of 146/2016 pentru aprobarea modelului si continutului  formularului 307 "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea corectarea  regularizarilor de TVA.

3.OMFP 236/2016 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit,publicat in m.of 146/2016

4.OPANAF 727/2016 pentru aprobarea procedurii de organizare  si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari precum si pentru aprobarea modeluui si continutului  unor formulare ;OPANF 77/2016 a fost pubilcat in m.of 150/2016

5.OPANAF 726/2016 pentru aprobarea modelului si cotinutului formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare a platii impozitului pe profit"

6.Norma 14/2016 emisa de ASF pentru incheierea exercitiului financiar 2015  pentru societatile din domeniul asigurarilor.

7.OMFP 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.