Translate

9/27/2013

Obligatiile platitorilor de accize

1.Responsabilitatile platitorilor de accize.
Platitorii de accize sunt raspunzatori pentru calcularea corecta,depunerea la  termenul legal a declaratiilor de accize si plata la termenul legal a accizelor  la bugetul de stat.
Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie care sa contina urmatoarele informatii:stocul de materii prime si produse finite la inceputul perioadei de raportare,achizitiile de materii prime,cantitatea fabricata in timpul perioadei de raportare,stocul de produse finite si materii prime la sfarsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse  finite livrate.
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa depuna la autoritatea  competenta o situatie care sa cuprinda:stocul de produse finite la inceputul perioadei de raportare,achizitiile si livrarile de produse finite in cursul perioadei de raportare,stocul de produse finite la sfarsitul perioadei de raportare.
2.Declaratiile de accize
Orice platitor de accize are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta ,o declaratie de accize,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la cares e refera declaratia , indiferent daca datoreaza accize sau nu in luna  respectiva.
Exceptie:destinatarul autorizat care primeste doar ocazional produse accizabile,are obligatia de a depune declaratie de accize pentru fiecare operatiune in parte.
3.Termenul de plata a accizelor  este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile.
Exceptii:
a)pentru furnizorii autorizati de energie electrica sau gaz natural ,termenul de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
b)in cazul importului unui produs accizabil,care nu este plasat intr-un regim suspensiv,momentul paltii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import(DVI).

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Pbligatiile platitorilor de accize<h2/>