Translate

11/20/2016

Important pentru PFA si intreprinderi individuale(II) !

Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate (PFA),intreprinderile individuale(II) si intreprinderile familiale (IF), publicata in  monitorul oficial la data de 19 oct 2016, aduce unele modificari si anume:
1.PFA
-incepand cu data de 16 ianuarie 2017 va avea in obiectul de activitate maxim cinci (5) clase de activitati CAEN,conform art 16,alin (1) din lege
-PFA poate angaja cel mult 3 (trei) persoane cu contract individual de munca-art 17, alin (1),inregistrat in conformitate cu prevederile legale.

2.Intreprinderile individuale(II) incepand cu aceeasi data (16 ianuarie 2017)
-II vor avea maximum 10 clase de activitati CAEN in obiectul de activitate
-II pot  angaja cel mult opt salariati cu contract individual de munca(art 24)

Prin urmare,incepand cu data de 16 ianuarie 2017,PFA si II care depun cereri de inregistrare si autorizare la Registrul Comertului trebuie sa respecte aceste conditii.
PFA si II deja inregistrate ,care nu se incadreaza in aceste conditii,au obligatia ca in termen de doi ani de la data intrarii in vigoare a legii, sa se conformeze si sa depuna cereri de mentiuni pentru operarea modificarilor la Registrul Comertului.
In acest caz , se vor emite noi certificate de inregistrare fara plata unei taxe.

11/14/2016

Legea "cash-back" modificata

OUG 193/2002,privind mijloacele moderne de plata aprobata prin lege de   Parlament,a suferit mai multe modificari si completari in timp.
De curand Parlamentul  aprobat o lege care vine cu noi modificari ale ale acestui act normativ.
Este vorba de obligatia comercianitlor cu cifra de afaceri  anuala mai mare de 100.000  euro  sa instaleze terminale de plata (POS-uri) pentru plata cu card a produselor achizitionate de clienti.
Legea stabilea si obligatia comerciantilor  de a acorda avansuri  de maximum 200 de lei clientilor, la solcitarea acestora, odata cu incasarea prin card a contra/valorii produselor achizitionate de client.
Legea a fost refuzata la promulgare  si returnata Parlamentului  pentru reexaminare.
In urma reexaminarii, parlamentul a adoptat-o cu modificari, acesta din urma forma a  fost promulgata si publicata in Monitorul oficial al Romaniei.
Este vorba de Legea 209/09 nov 2016,  publicat in m.of .913/14 nov 2016. (adica astazi).
Modificarile aduse fata de forma initiala:
- se extinde categoria comerciantilor  care au obligatia de a instala POS-uri, limita cifrei de afaceri de la care exista acesta obligatie, scazand de la 100.000 euro la 10.000 euro, echivalentul in lei (este vorba de cifra de afaceri anuala, desigur)
-nu va mai exista obligatia comerciantilor  de a acorda avansuri la cerere clientilor, s-a inlocuit sintagma  "comerciantii sunt obligati' cu sintagma "comerciantii pot acorda avansuri la cerere, odata cu incasarea pe card a produselor"; asta inseamna  ca ramane la latitudinea  comerciantilor sa  acorde sau nu avansuri
Dupa parerea mea  nici nu era normal sa fie obligati, fiecare comerciant trebuie sa decida singur ce face cu propriile disponibilitati, nu sa fie obligat sa dea avansuri pe care sa le recupereze ulterior.
Daca pentru comerciantii mari nu constituia o problema, pentru cei mici,da.
La acestia vanzarile nu sunt mari, si daca vin sa li se dea  avansuri, poate nu mai au cu ce sa isi  refaca stocul de marfa.
Scopul legii este sa  se dezvolte infrastructura de POS-uri, mai ales in mediul rural, unde nu prea sunt bancomate.
Comerciantii care instaleaza POS-uri sunt obligati sa afiseze la loc vizibil acest lucru dar si costurile aferente operatiunilor prin POS.
Comerciantii  care acorda si  avansuri, au obligatia sa evidentieze distinct aceasta operatiune pe bonul fiscal.
Avansul va fi de maximum 200 lei.
Bancile acceptante sunt obligata sa instaleze POS-uri la max 30 de zile de la primirea cererii.
Comerciantii pot percepe pentru operatiuni un comision de max 1% din valoare.
Institutiile publice sunt si ele obligate sa accepte plata  cu cardul pentru taxe si impozite.
Le revine aceasta obligatie si furnizorilor de utilitati.
Nerespectarea legii poate duce la sanctiuni cu amenzi de pana la 50.000 de lei pentru institutiile publice si intre 5000 si 7500 de lei pentru comercianti.
Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.11/01/2016

Instructiuni de completare a formularelor pentru declararea rezidentei in RomaniaDe curand a fost publicat in monitorul oficial un ordin al ministrului finantelor care aproba  formularele pentru declararea rezidentei in Romania a persoanelor fizice si instructiunile de   completare a acestora.
Este vorba despre OMFP 1099//2016  pe care il redau mai jos:

Avand in vedere prevederile art. 7, 59 si 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Se aproba formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 si 230 din  Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,denumita in continuare Codul fiscal, si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri,
prevazuta in anexele  nr. 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum  urmeaza:

a )"Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" (anexa nr. 1);
b )"Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" (anexa nr. 2);
c )"Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri,
 incheiata  intre Romania  si ....................., de catre persoana fizica sosita in  Romania si care are o sedere mai mare de  183 de zile" (anexa nr. 3);
d )"Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59  din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre  Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o  perioada mai mare de  183 de zile" (anexa nr. 4).

Articolul 2
Are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale  a persoanei fizice la sosirea in Romania" persoana fizica sosita in Romania care  are  o sedere  in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe  parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se  incheie  in anul  calendaristic vizat.

Articolul 3
Are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" persoana fizica rezidenta in Romania,
 precum si persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la  art. 1 lit. a), care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in   strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui  interval de 12 luni consecutive.

Articolul 4
Prin exceptie de la art. 2, nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru  stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" cetatenii  straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatenii straini care sunt  functionari ori  angajati ai unui organism  international si interguvernamental inregistrat in Romania,cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania,
membrii  familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a  prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

Articolul 5
Prin exceptie de la art. 3, nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru  stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" cetatenii romani  care lucreaza in strainatate, ca functionari sau angajati ai statului roman intr-un stat strain.

Articolul 6
Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si b) se completeaza in doua exemplare, originalul se  transmite de persoana fizica in cauza, personal sau prin imputernicit, prin posta cu  confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central  competent si copia se pastreaza de catre persoana fizica. Aceste formulare se pot  edita si/sau completa de catre solicitanti si cu ajutorul programului de asistenta,asigurat gratuit de catre  Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si pot fi depuse
si prin mijloace electronice  de transmitere la distanta, potrivit legii.

Articolul 7
Formularele prevazute la art. 1 lit. c) si d) se completeaza, se semneaza si se elibereaza in trei exemplare de catre organul fiscal central competent. Un exemplar se transmite  persoanei fizice direct, prin posta sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Un exemplar se arhiveaza la organul fiscal central competent/compartimentul din cadrul organului fiscal central competent care a emis notificarea si un exemplar la organul fiscal central competent/compartimentul
(biroul) din cadrul organului fiscal central competent in a carui evidenta se afla dosarul fiscal al contribuabilului.

Articolul 8
La cererea persoanei fizice organul fiscal central competent poate elibera un duplicat al formularelor prevazute la art. 1 lit. c) si d), in sensul eliberarii unei copii certificate  dupa respectiva notificare existenta in evidenta fiscala, cu mentiunea "duplicat".

Capitolul II
Criterii de stabilire a rezidentei persoanei fizice, potrivit conventiei de evitare a dublei  impuneri

Articolul 9
Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri, rezidenta persoanei fizice  se stabileste dupa cum urmeaza:
a) persoana fizica este considerata rezidenta numai a statului in care are domiciliul, respectiv locuinta permanenta aflata la dispozitia sa. O locuinta se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice, daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva sau daca ramane disponibila oricand pentru  aceasta persoana si/sau familia sa;

b) daca aceasta detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in ambele state, persoana este considerata rezidenta numai a statului in care isi are centrul interese lor  vitale, respectiv in statul cu care relatiile sale personale si economice sunt mai  apropiate. in analiza relatiilor personale se acorda atentie familiei sotului/sotiei,
 copilului/copiilor, persoanelor aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc  in Romania  impreuna cu aceasta, calitatea de membru intr-o organizatie caritabila,
 religioasa, participarea la activitati culturale sau de alta natura. in analiza relatiilor economice se acorda atentie daca persoana este angajat al unui angajator roman, daca este implicata intr-o  activitate de afaceri in Romania, daca detine proprietati imobiliare in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania. Daca o persoana fizica detine o locuinta intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri
incheiate cu Romania si detine la dispozitia sa si o locuinta in Romania in timp ce  o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinta in statul in care a locuit  preponderent, unde a muncit si unde se afla familia sa si toate proprietatile sale poate, impreuna cu alte elemente, sa demonstreze ca persoana in cauza si-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat, si nu in Romania.
Acelasi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este  folosit in mod corespunzator si pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania;

c) daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale sau daca respectiva persoana nu detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care aceasta locuieste frecvent. Astfel, se vor avea in vedere sederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelasi stat;

d) daca persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau nu locuieste in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui nationalitate/cetatenie o are;

e) daca persoana are nationalitatea/cetatenia ambelor state sau nu are nationalitatea/cetatenia niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul acestora, potrivit articolului "Procedura amiabila" din conventia de evitare a dublei impuneri.

Articolul 10
La stabilirea rezidentei se vor avea in vedere si comentariile articolului 4 "Rezident" din Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Articolul 11
Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveste rezidenta, trebuie adusa la cunostinta organului fiscal central competent de catre persoana fizica in cauza.

Capitolul III
Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanei fizice nerezidente

Sectiunea 1
Elemente care atesta rezidenta in Romania, potrivit Codului fiscal, precum si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei

Articolul 12
(1) Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:
a) domiciliul in Romania;
b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane, disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
d) persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei in Romania sau in statul strain, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicul inregistrat in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania.

Articolul 13
(1) Daca o persoana fizica nerezidenta nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie si indeplineste conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal, se va considera ca este rezident in statul roman.

(2) Persoana fizica mentionata la alin. (1), potrivit art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, are obligatie fiscala integrala in Romania, fiind supusa impozitului pe venit pentru venitul obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care aceasta devine rezidenta in Romania.
(3) Persoanei fizice cu obligatie fiscala integrala in Romania i se elibereaza la cerere certificatul de rezidenta fiscala, prevazut la art. 230 alin. (6) din Codul fiscal. in certificatul de rezidenta fiscala organul fiscal central competent va certifica anul/anii, respectiv perioada din an, pentru care persoana fizica este rezidenta in Romania.

Sectiunea a 2-a
Stabilirea rezidentei de catre organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice in Romania

Articolul 14
Persoana fizica nerezidenta trebuie sa inregistreze la organul fiscal central competent formularul prevazut la art. 1 lit. a), in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

Articolul 15
La formularul prevazut la art. 1 lit. a) persoana fizica nerezidenta anexeaza:

a) copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene anexeaza copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil;
b) copia cartii de identitate/cartii de rezidenta permanente/ permisului de sedere/certificatului de inregistrare fiscala, emisa/emis de autoritatea competenta din Romania;
c) documente care atesta existenta unei locuinte in Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
d)dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotit de o traducere autorizata in limba romana. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis; e)un document emis de autoritatea fiscala straina care atesta ca persoana fizica este scoasa din evidenta sa fiscala, dupa caz.

Articolul 16
(1) Organul fiscal central competent analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale, conform legislatiei interne a acelui stat, si orice alte documente care pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice.

(2) Organul fiscal central competent, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta statului strain potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau devine persoana fizica rezidenta in Romania.

(3) Organul fiscal central competent, in termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. a), notifica persoana fizica daca are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania.

(4) Daca o persoana fizica devine rezidenta in Romania numai pentru o perioada dintr-un an fiscal, aceasta persoana fizica are obligatie fiscala integrala in Romania numai pentru acea perioada din anul fiscal in care este considerata rezidenta; pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii in Romania si pana la data la care devine rezidenta in Romania, persoana fizica este considerata nerezidenta, fiind supusa impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania.

(5) in situatia in care intervin modificari fata de datele inscrise in notificare, ca urmare a completarii documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei la sosirea in Romania cu noi informatii/documente, organul fiscal central competent emite o noua notificare si o anuleaza pe cea precedenta, pentru stabilirea obligatiei fiscale ce revine persoanei fizice in Romania.

(6) Forma si continutul formularului "Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ....................., de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile" sunt prezentate in anexa nr. 3.

Capitolul IV
Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente si nerezidente

Sectiunea 1
Elemente care atesta rezidenta in Romania sau in statul strain, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, dupa caz

Articolul 17
(1) Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei unei persoane fizice care paraseste Romania sunt urmatoarele:
a)domiciliul din Romania;
b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata ori care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
d) persoana fizica pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la mentinerea rezidentei in Romania, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicule inregistrate in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.

Articolul 18
In cazul in care o persoana fizica romana paraseste Romania definitiv si nu mai are domiciliu in tara noastra, rezidenta obtinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania.
Sectiunea a 2-a
Stabilirea rezidentei de catre organul fiscal central competent la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania

Articolul 19
In vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre organul fiscal central competent, persoana fizica rezidenta in Romania, respectiv persoana nerezidenta are obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b) la organul fiscal central competent unde isi are domiciliul fiscal, respectiv unde
a inregistrat formularul prevazut la art. 1 lit. a), daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/ locuintei permanente, dupa caz.

Articolul 20
(1) Organul fiscal central competent analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice, precum si, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Organul fiscal central competent, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica rezidenta in Romania pastreaza rezidenta in tara noastra potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal sau este persoana fizica nerezidenta in Romania.
(3) Organul fiscal central competent, in termen de 15 zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. b), notifica persoana fizica si stabileste daca aceasta are in continuare obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/mentinuta din/in evidentele fiscale. in cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa in continuare impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.
(4) in situatia in care intervin modificari fata de datele inscrise in notificare, ca urmare a completarii documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei la plecarea din Romania cu noi informatii/documente, organul fiscal central competent emite o noua notificare si o anuleaza pe cea precedenta, pentru stabilirea obligatiei fiscale ce revine persoanei fizice in Romania.

(5) Forma si continutul formularului "Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile" sunt prezentate in anexa nr. 4.

Articolul 21
(1) Daca ulterior inregistrarii formularului prevazut la art. 1 lit. b) persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta anexeaza la formularul mai sus mentionat certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care o considera rezident sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in vederea aplicarii prevederilor conventiei. Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligatie fiscala integrala pana la data schimbarii rezidentei potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain.

(2) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b) si este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.
(3) Persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) si a obtinut pe perioada sederii in Romania rezidenta in Romania completeaza la plecarea din Romania numai formularul prevazut la art. 1 lit. b) si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei intr-un alt stat. Persoana fizica este considerata rezidenta in Romania pana la data la care paraseste Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

(4) Persoana fizica nerezidenta care pe perioada sederii in Romania si-a dovedit rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) completeaza la plecarea din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b).

Capitolul V

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 22
Persoanele fizice nerezidente sosite in Romania inainte de 1 ianuarie 2014 si care solicita eliberarea "Certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ......................, pentru persoane fizice rezidente in Romania" au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania", prevazut la art. 1 lit. a), si totodata sa faca dovada platii impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului in Romania.

Articolul 23
Formularistica prevazuta la art. 1 poate fi adaptata in functie de situatia concreta a contribuabilului.

Articolul 24
Directia generala de legislatie cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 25
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 30 ianuarie 2012.

Articolul 26
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice, Daniela Pescaru,
secretar de stat Bucuresti, 12 iulie 2016.
Nr. 1.099.