Translate

5/30/2014

Norme metodologice modificate

A fost publicata Hotararea Guvernului nr 421/mai 2014  care modifica si completeaza normele metodologice  pentru aplicarea Codului Fiscal.

Taxe si tarife nefiscale

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 28 di 20 .05.2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale  s-a publicat in Monitorul Oficial nr 388  din  26 mai 2014.
In curand voi reveni cu amanunte.

5/27/2014

Coduri CAEN -partea a III-a

Public aici partea a III-a din Nomenclatorul CAEN .
Avand in vedere volumul mare de informatie,ati observat desigur ca am publicat lista
 pana la nivel de grupa  in toate postarile referitoare la coduri CAEN(adica codurile
 CAEN formate din trei cifre).
Daca doriti detaliat activitatile dintr-o anumita grupa (va dau in exemplu la intamplare
 cod 461 activitati de intermediere in comertului cu ridicata) va rog sa imi scrieti in 
comentarii la postarea unde apare acea grupa si voi publica, intr-o postare ulterioara,
detaliat,activitatile din acea grupa.

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII
41        Construcţii de clădiri
411    Dezvoltare (promovare) imobiliară
412    Lucrări de construcţii a clădirilor
42        Lucrări de geniu civil
421    Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
422    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
429    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
43        Lucrări speciale de construcţii
431    Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
432    Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433    Lucrări de finisare
439    Alte lucrări speciale de construcţii
SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45        Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451    Comerţ cu autovehicule
452    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453    Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
454    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46        Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
461    Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
462    Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
463    Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
464    Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
465    Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
466    Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
467    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
469    Comerţ cu ridicata nespecializat
47        Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
471    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
472    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
473    Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
474    Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specialitate
475    Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
476    Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
477    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate
478    Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
479    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
49        Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
491    Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
492    Transporturi de marfă pe calea ferată
493    Alte transporturi terestre de călători
494    Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
495    Transporturi prin conducte
50        Transporturi pe apă
501    Transporturi maritime şi costiere de pasageri
502    Transporturi maritime şi costiere de marfă
503    Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
504    Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51        Transporturi aeriene
511    Transporturi aeriene de pasageri
512    Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale
52        Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521    Depozitări
522    Activităţi anexe pentru transporturi
53        Activităţi de poştă şi de curier
531    Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532    Alte activităţi poştale şi de curier
55        Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
552    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
553    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
559    Alte servicii de cazare
56        Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561    Restaurante
562    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
563    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor


5/26/2014

Clasificarea ocupatiilor-litera f

Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)- astazi  ocupatiile  de la litera f
Pentru ocupatiile de la literele a-e consultati postarile anterioare aflate pe acest blog.
Pentru ocupatiile care incep cul literele urmatoare lit f, vizitati si zilele urmatoare
acest blog.
Voi publica continuarea.
Puteti sa va legati cu un link de acesta postare daca doriti sa revenit cu usurinta
 la aceasta lista .La fel puteti face si cu celelalte postari.

1444) 341204 facilitator de dezvoltare comunitară
1445) 441206 factor poştal
1446) 432202 facturist
1447) 712201 faianţar
1448) 226201 farmacist
1449) 226203 farmacist de specialitate
1450) 134206 farmacist diriginte
32
1451) 226202 farmacist rezident
1452) 134205 farmacist şef secţie, laborator
1453) 213133 farmacolog
1454) 711910 fascinar
1455) 752311 fasonator calapoade
1456) 817226 fasonator cherestea
1457) 752324 fasonator creioane şi tocuri
1458) 621003 fasonator mecanic (cherestea)
1459) 731404 fasonator produse ceramice
1460) 811402 fasonator produse din azbociment
1461) 817219 fasonator-sortator filme
1462) 817230 fasonator-uscător furnire
1463) 612202 fazanier
1464) 911201 femeie de serviciu
1465) 813114 fermentator în chimie
1466) 816045 fermentator oţet
1467) 611301 fermier în horticultură
1468) 613002 fermier în producţia animală
1469) 613001 fermier în producţia vegetală
1470) 711402 fierar betonist
1471) 722112 fierar/ potcovar
1472) 817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie
1473) 731733 fierbător-uscător de păr
1474) 265907 figurant
1475) 731814 filator
1476) 731208 filator corzi pentru piane
1477) 813110 filator fibre sticlă
1478) 441103 filmotecar
1479) 264301 filolog
1480) 263301 filozof
1481) 817214 filtrator-deshidratorist
1482) 722320 finisator electrozi de sudură
1483) 721402 finisor ace şi accesorii
1484) 752313 finisor calapoade
1485) 721401 finisor cocleţi
1486) 815906 finisor confecţii industriale din blană
1487) 752325 finisor creioane şi tocuri
1488) 722114 finisor ferite
1489) 815125 finisor fire de mătase naturală
1490) 817107 finisor hârtie, carton, mucava
1491) 815608 finisor încălţăminte
1492) 814108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
1493) 817222 finisor la înnobilare PFL
1494) 812144 finisor laminate şi trefilate
1495) 731832 finisor mănuşi piele
1496) 818131 finisor produse abrazive
1497) 811403 finisor produse din azbociment
33
1498) 818139 finisor produse din cărbune
1499) 711911 finisor terasamente
1500) 731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
1501) 813133 finisor universal ferodouri
1502) 814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice
1503) 713203 finisor-lăcuitor lemn
1504) 814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
1505) 211101 fizician
1506) 226906 fizician medical
1507) 226401 fiziokinetoterapeut
1508) 226402 fizioterapeut
1509) 611203 florar-decorator
1510) 611204 floricultor
1511) 811208 flotator la prepararea cărbunilor
1512) 818207 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
1513) 818202 fochist la maşini cu abur
1514) 818201 fochist locomotivă cu abur
1515) 818208 fochist pentru cazane conduse de calculator
1516) 818204 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
1517) 818206 fochist pentru cazane mici de abur
1518) 441104 fonotecar
1519) 722106 forjor manual
1520) 722108 forjor mecanic
1521) 722107 forjor-arcurar
1522) 722101 forjor-matriţer
1523) 242401 formator
1524) 242402 formator de formatori
1525) 817212 formator finisor plăci
1526) 817221 formator la înnobilare PFL
1527) 815117 formator mănuşi fibre liberiene
1528) 817217 formator PFL
1529) 817211 formator presator plăci brute
1530) 818136 formator produse refractare
1531) 817233 formator şlefuitor produse stratificate
1532) 731506 formator tuburi spectrale
1533) 721406 formator ţevi prin sudare
1534) 722113 formator-presator ferite
1535) 342101 fotbalist profesionist
1536) 813201 fotoceramist
1537) 813202 fotocopist
1538) 343101 fotograf
1539) 732115 fotogravor
1540) 813203 fotopoligraf
1541) 264208 fotoreporter
1542) 813204 fotoreproducător
1543) 441105 fototecar
1544) 831201 frânar
34
1545) 722415 frezor la maşini roţi dinţate
1546) 722408 frezor universal
1547) 817231 frezor-îmbinător furnire tehnice
1548) 732105 frezor-montator clişee
1549) 712701 frigoriferist

5/23/2014

Clasificarea ocupatiilor-lit.e

Clasificarea ocupatiilor din Romania - ocupatiile de la lit e)

1273) 213305 ecolog
1274) 241224 economist bancă
1275) 121102 economist-şef
1276) 265431 editor coordonator programe TV
1277) 352119 editor imagine
1278) 265419 editor RTV (ştiri)
1279) 264207 editorialist
1280) 341501 educatoare
1281) 541302 educator în penitenciare
1282) 235203 educator în unităţi de handicapaţi
1283) 341502 educator puericultor
1284) 531203 educator specializat
1285) 741205 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi
nuclearoelectrice
1286) 723101 electrician auto
1287) 741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control
1288) 741106 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune
1289) 741107 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune
1290) 741109 electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale
1291) 741102 electrician de întreţinere în construcţii
1292) 741307 electrician de întreţinere şi reparaţii
1293) 741312 electrician de mină
1294) 742101 electrician depanator utilaje calcul
1295) 741201 electrician echipamente electrice şi energetice
1296) 741301 electrician exploatare centrale şi staţii electrice
1297) 741302 electrician exploatare reţele electrice
1298) 352103 electrician iluminare filmare
1299) 343521 electrician iluminare scenă
1300) 741101 electrician în construcţii
1301) 741110 electrician în construcţii civile şi industriale
1302) 741206 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
1303) 741303 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
1304) 741305 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi
de transformare electrice
1305) 741304 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
1306) 741308 electrician montator de instalaţii automatizate
1307) 741309 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
1308) 741213 electrician nave
1309) 741310 electrician pentru protecţia catodică
29
1310) 741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice
1311) 741306 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
1312) 741311 electrician rural
1313) 741208 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice
1314) 742214 electromecanic
1315) 723102 electromecanic auto
1316) 742213 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
1317) 742211 electromecanic electroalimentare
1318) 741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice
1319) 742203 electromecanic radio-radioficare
1320) 741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
1321) 742204 electromecanic reţele cabluri
1322) 742205 electromecanic reţele linii
1323) 742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
1324) 741216 electromecanic staţie pompare apă-canal
1325) 742206 electromecanic telegrafie, telefonie
1326) 812113 electrometalurgist
1327) 742102 electronist depanator utilaje calcul
1328) 742207 electronist telecomunicaţii
1329) 812205 emailator
1330) 812211 emailator firme şi decoruri
1331) 812210 emailator insigne şi decoraţii
1332) 812215 emailator prin imersiune
1333) 812212 emailator prin pudrare
1334) 812213 emailator prin pulverizare
1335) 263612 episcop
1336) 225001 epizotolog
1337) 812117 epurator gaze
1338) 325503 ergoterapeut
1339) 331501 estimator licitaţii
1340) 352104 etaloner
1341) 241210 evaluator
1342) 321502 evaluator asigurări
1343) 241267 evaluator bunuri culturale
1344) 242405 evaluator de competenţe profesionale
1345) 242409 evaluator de evaluatori
1346) 242408 evaluator de furnizori şi programe de formare
1347) 541411 evaluator de risc de efracţie
1348) 242115 evaluator de risc la securitatea fizică
1349) 226307 evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
1350) 242410 evaluator extern
1351) 242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue
1352) 241263 evaluator proiecte
1353) 314107 evaluator şi auditor de mediu
1354) 331503 evaluator tehnic daune auto
1355) 242210 examinator de stat de specialitate
1356) 263613 exarh
30
1357) 811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
1358) 261917 executor bancar
1359) 261901 executor judecătoresc
1360) 341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
1361) 432331 expeditor internaţional
1362) 335406 expert
1363) 242213 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
1364) 214946 expert achiziţii publice
1365) 212006 expert actuar
1366) 242202 expert administraţia publică
1367) 242219 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului
1368) 216105 expert arhitect
1369) 261911 expert armonizare legislativă
1370) 213118 expert bacteriolog
1371) 213122 expert biochimist
1372) 213102 expert biolog
1373) 213106 expert botanist
1374) 231006 expert centre de perfecţionare
1375) 211303 expert chimist
1376) 241238 expert conformitate
1377) 241102 expert contabil-verificator
1378) 241257 expert contractare activităţi investiţionale
1379) 261902 expert criminalist
1380) 213301 expert ecolog
1381) 241259 expert eficientizare investiţii
1382) 214947 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
1383) 241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale
1384) 241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii
1385) 241254 expert evaluator de active financiare
1386) 241253 expert evaluator de bunuri mobile
1387) 241251 expert evaluator de întreprinderi
1388) 241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare
1389) 213126 expert farmacolog
1390) 241204 expert financiar-bancar
1391) 241221 expert fiscal
1392) 242302 expert forţă de muncă şi şomaj
1393) 211406 expert geofizician
1394) 211402 expert geolog
1395) 211410 expert hidrogeolog
1396) 211414 expert hidrolog
1397) 242217 expert informaţii pentru afaceri
1398) 213202 expert inginer agronom
1399) 214505 expert inginer chimist
1400) 214210 expert inginer construcţii
1401) 213206 expert inginer horticol
1402) 214518 expert inginer industria alimentară
1403) 214120 expert inginer industrializarea lemnului
31
1404) 214434 expert inginer mecanic
1405) 214607 expert inginer metalurg
1406) 214611 expert inginer minier
1407) 214509 expert inginer petrochimist
1408) 214619 expert inginer petrolist
1409) 214906 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
1410) 213220 expert inginer silvic
1411) 214914 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
1412) 214107 expert inginer textile, pielărie
1413) 213210 expert inginer zootehnist
1414) 242107 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă
1415) 241256 expert în ingineria costurilor investiţionale
1416) 241262 expert în management activităţi investiţionale
1417) 214236 expert în monitorizarea comportării construcţiilor
1418) 242304 expert în securitate şi sănătate în muncă
1419) 235104 expert învăţământ
1420) 261903 expert jurist
1421) 242220 expert legislaţia muncii
1422) 441902 expert local pe problemele romilor
1423) 263219 expert localizare
1424) 212002 expert matematician
1425) 221104 expert medic
1426) 213130 expert microbiolog
1427) 214948 expert monitorizare şi control lucrări de montaj
1428) 211418 expert pedolog
1429) 263413 expert poligraf
1430) 214949 expert prevenire - reducere riscuri tehnologice
1431) 261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei
1432) 241258 expert recepţie investiţii industriale
1433) 243213 expert relaţii externe
1434) 212012 expert statistician
1435) 214951 expert tehnic extrajudiciar
1436) 311920 tehnician platou
1437) 214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
1438) 213110 expert zoolog
1439) 335105 expert/ inspector vamal
1440) 325704 expert/ specialist standardizare
1441) 242221 expert/specialist în parteneriat public-privat
1442) 813113 extractorist în chimie
1443)8113116 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina

5/22/2014

Coduri CAEN-partea a II-a

Va prezint in continuare partea a II-a a listei codurilor CAEN.
Avand in vedere volumul mare de date,observati,desigur,ca public codurile CAEN 
pana la nivel de grupa(codurile CAEN alcatuite din trei cifre).
Daca doriti sa obtineti detaliat activitatile dintr-o anumita grupa (exemplu la intampla
re-grupa 203) va rog sa imi scrieti in comentarii la postarea unde figureaza grupa
respectiva si voi publica,intr-o postare ulterioara, detaliat,activitatile din acea grupa.


16        Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  excepţia
 mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
161    Tăierea şi rindeluirea lemnului
162    Fabricarea produselor din lemn,plută, paie şi din alte materiale vegetale
17        Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
171    Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
172    Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
18        Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181    Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
182    Reproducerea înregistrărilor
19        Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea
 ţiţeiului
191    Fabricarea produselor de cocserie
192    Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20        Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201    Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor
 azotoase;  fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
202    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
203    Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice şi masticurilor
204    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice
 şi de parfumerie
205    Fabricarea altor produse chimice
206    Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
21        Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
211    Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212    Fabricarea preparatelor farmaceutice
22        Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221    Fabricarea articolelor din cauciuc
222    Fabricarea articolelor din material plastic
23        Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231    Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
232    Fabricarea de produse refractare
233    Fabricarea materialelor de
234    Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
235    Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
236    Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos
237    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239    Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
24        Industria metalurgică
241    Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
242    Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea,
243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
244    Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
245    Turnarea metalelor
25        Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje
 şi instalaţii
251    Fabricarea de construcţii metalice
252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi
 cazane pentru încălzire
253    Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
254    Fabricarea armamentului şi muniţiei
255    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
256    Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază 
de plată  sau contract
257    Producţia de unelte şi articole de fierărie
259    Fabricarea altor produse prelucrate din metal
26        Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261    Fabricarea componentelor electronice
262    Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263    Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264    Fabricarea produselor electronice de larg consum
265    Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de 
ceasuri
266    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  electroterapie
267    Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268    Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
27        Fabricarea echipamentelor electrice
271    Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a 
aparatelor de distribuţie şi control a  electricităţii
272    Fabricarea de acumulatori şi baterii
273    Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
274    Fabricarea de echipamente electrice  de iluminat
275    Fabricarea de echipamente casnice
279    Fabricarea altor echipamente
28        Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281    Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
282    Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
283    Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284    Fabricarea utilajelor pentru  prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
289    Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
29        Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292    Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule
30        Fabricarea altor mijloace de transport
301    Construcţia de nave şi bărci
302    Fabricarea materialului rulant
303    Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
304    Fabricarea vehiculelor militare de luptă
309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
31        Fabricarea de mobilă
310    Fabricarea de mobilă
32        Alte activităţi industriale n.c.a.
321    Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
322    Fabricarea instrumentelor muzicale
323    Fabricarea articolelor pentru sport
324    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
325    Fabricarea de dispozitive, aparate şi  instrumente medicale şi stomatologice
329    Alte activităţi industriale
33        Repararea, întreţinerea şi instalarea  maşinilor şi echipamentelor
331    Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
332    Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
35        Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   şi aer 
condiţionat
351    Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
352    Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
353    Furnizarea de abur şi aer condiţionat
36        Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360    Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37        Colectarea şi epurarea apelor uzate
370    Colectarea şi epurarea apelor uzate
38        Colectarea, tratarea şi eliminarea
381    Colectarea deşeurilor
382    Tratarea şi eliminarea deşeurilor
383    Recuperare materialelor
39        Activităţi şi servicii de decontaminare

390    Activităţi şi servicii de decontaminare
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Coduri CAEN-partea a II-a<h2/>

5/21/2014

Clasificarea ocupatiilor-litera d

Va prezint in continuare ocupatiile de la litera D,conform Clasificarii Ocupatiilor din
Romania(COR),in concordanta cu reglementarile internationale,valabile din anul
 2014.
Pentru ocupatiile care incep cu literele a,b,c va rog consultati postarile anterioare.

1099) 413101 dactilografă
1100) 732208 dactilo-rotaprint
1101) 265307 dansator
1102) 241209 dealer
1103) 121109 dealer-şef (arbitragist bancă)
1104) 731402 debavurator-retuşor la produse din ceramică fină
1105) 722428 debitator semifabricate
1106) 722117 debitator-eboşator
1107) 722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice
1108) 112003 decan, rector, prorector, prodecan
1109) 812145 decapator
1110) 815101 decapsulator
1111) 333105 declarant vamal
1112) 311601 decontaminator
1113) 343202 decorator interioare
1114) 731804 decorator în piele
1115) 516302 decorator servicii funerare
1116) 343204 decorator vitrine
1117) 816025 decorticator crupe
1118) 817228 decupator furnire
1119) 752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi
1120) 815102 decuscutor
1121) 235201 defectolog
1122) 731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice
25
1123) 722315 degresator-imersioner
1124) 751501 degustător
1125) 813153 delaborator muniţie
1126) 111411 delegat sindical
1127) 111432 delegat sindical local
1128) 111138 deputat
1129) 817229 derulatorist
1130) 311803 desenator
1131) 343203 desenator artistic (studii medii)
1132) 343205 desenator artistic (studii superioare)
1133) 732111 desenator cromolitograf
1134) 265103 desenator film animaţie
1135) 311801 desenator tehnic
1136) 817227 desenator-însemnator cherestea
1137) 216607 designer floral
1138) 216601 designer grafică (studii medii)
1139) 216611 designer grafică (studii superioare)
1140) 216301 designer industrial
1141) 235904 designer instrucţional
1142) 216613 designer pagini web (studii medii)
1143) 216610 designer pagini web (studii superioare)
1144) 216307 designer vestimentar
1145) 352135 designer video
1146) 815108 destrămător
1147) 335502 detectiv
1148) 335504 detectiv particular
1149) 712601 detector pierderi apă şi gaze
1150) 814111 devulcanizator regenerare cauciuc
1151) 812107 dezbătător lingouri
1152) 235905 dezvoltator de e-learning
1153) 263611 diacon
1154) 226502 dietetician
1155) 111208 director adjunct instituţie publică
1156) 112005 director adjunct societate comercială
1157) 143104 director aşezământ cultural
1158) 141117 director bar
1159) 141115 director berărie
1160) 141114 director braserie
1161) 141118 director cafenea
1162) 112035 director casa corpului didactic
1163) 133001 director centru de calcul
1164) 143910 director centru informare turistică
1165) 235919 director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)
1166) 134508 director club sportiv şcolar
1167) 141121 director cofetărie, patiserie
1168) 112017 director comercial
1169) 112016 director control risc
26
1170) 141113 director cramă
1171) 143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/ detailistă/ filială/ sucursală
1172) 121113 director de arhivă bancă
1173) 111209 director de cabinet
1174) 141108 director de camping
1175) 141123 director de cazare
1176) 141122 director de club (hotelier)
1177) 265432 director de creaţie
1178) 141202 director de departament alimentaţie
1179) 141203 director de departament catering
1180) 143911 director de departament organizare evenimente
1181) 143918 director de departament ticketing
1182) 141105 director de hotel
1183) 141107 director de hotel pentru tineret
1184) 141106 director de motel
1185) 141110 director de popas turistic
1186) 112013 director de program
1187) 141109 director de sat de vacanţă
1188) 112031 director de societate comercială agricolă
1189) 112027 director departament cercetare-dezvoltare
1190) 133006 director departament informatică
1191) 133008 director departament securitate
1192) 141119 director disco-bar
1193) 133005 director divizie informatică
1194) 112020 director economic
1195) 121104 director executiv bancă/ director/director adjunct
1196) 122307 director filială cercetare-proiectare
1197) 111238 director general adjunct
1198) 112015 director general adjunct regie autonomă
1199) 112012 director general adjunct societate comercială
1200) 112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare
1201) 111210 director general instituţie publică
1202) 112014 director general regie autonomă
1203) 112011 director general societate comercială
1204) 121103 director general/ director general adjunct bancă/ societate de leasing
1205) 141116 director grădină de vară
1206) 265420 director imagine
1207) 112026 director incubator tehnologic de afaceri
1208) 111207 director instituţie publică
1209) 112021 director magazin
1210) 122104 director operaţii tranzacţii
1211) 134507 director palate şi cluburi ale elevilor
1212) 265427 director producţie film
1213) 122313 director proiect
1214) 141111 director restaurant
1215) 112033 director resurse umane
1216) 141112 director rotiserie
27
1217) 112004 director societate comercială
1218) 112023 director sucursală
1219) 112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare
1220) 112024 director tehnic
1221) 121110 director unitate bancară operaţională/ director adjunct unitate bancară
operaţională
1222) 134502 director unitate de învăţământ
1223) 141120 director unităţi tip fast-food
1224) 112018 director vânzări
1225) 132405 director zbor
1226) 121114 director/ director adjunct divizie/ direcţie de leasing
1227) 112019 director/ director adjunct, inspector-şef
1228) 121116 director/ director executiv conformitate
1229) 133043 diriginte oficiu telecomunicaţii
1230) 132432 diriginte oficiu transporturi
1231) 441205 diriginte poştă
1232) 311210 diriginte şantier
1233) 214214 diriginte şantier (studii superioare)
1234) 265206 dirijor
1235) 265221 dirijor cor
1236) 265231 disc-jockey
1237) 441102 discotecar
1238) 818141 discuitor de produse ceramice la maşini
1239) 432201 dispecer
1240) 215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
1241) 541408 dispecer centru de alarmă
1242) 215101 dispecer energetic feroviar
1243) 311301 dispecer gestiune uraniu
1244) 315510 dispecer operaţiuni de zbor
1245) 432205 dispecer operaţiuni salubrizare
1246) 515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)
1247) 215103 dispecer reţea distribuţie
1248) 215104 dispecer reţele de înaltă tensiune
1249) 315404 dispecer sol
1250) 815121 disponent în filaturi
1251) 813118 distilator în industria chimică
1252) 313403 distilator la prelucrarea ţiţeiului
1253) 811202 distilator la prepararea cărbunelui
1254) 816049 distilator rachiuri naturale
1255) 962104 distribuitor presă
1256) 834310 docher
1257) 834312 docher instalaţii de încărcare/ descărcare la bordul navei şi cheu
1258) 834313 docher-amarator
1259) 834314 docher-mecanizator
1260) 343516 documentarist (studii medii)
1261) 262203 documentarist (studii superioare)
1262) 214137 documentarist ordonanţare logistică
1263) 731711 dogar manual
28
1264) 722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură
1265) 812120 dozator la producerea aglomeratului
1266) 814113 dozator prelucrare cauciuc
1267) 315209 dragor maritim/ fluvial
1268) 711909 drenor canalist
1269) 265908 dresor
1270) 711501 dulgher (exclusiv restaurator)
1271) 711502 dulgher restaurator
1272) 722118 dusisator-polizator<head/>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2.Clasificarea ocupatiilor-litera d <h2/>

5/19/2014

Coduri CAEN-partea I

In activitatrea noastra obisnuita intr-o firma sau intr-un PFA, ne sunt necesare de
 multe ori codurile CAEN,fie ca vrem sa facem o modificare sau sa inregistram o
 noua firma la Registrul Comertului,fie ca vrem sa completam bilantul, sa luam de
pilda un credit sau sa participam la un program de finantare tip minimis,de exemplu,
 unde sunt exigibile numai anumite activitati precum si in multe alte situatii.
Am considerat util sa va pun la dispozitie pe acest blog lista codurilor CAEN(clasifi
carea  activitatilor din economia nationala).
Avand in vedere ca inglobeaza multe date, voi publica acestecoduri , in mai multe
postari.
Astazi,sectiunile A,B si  partial C din Lista CAEN,conform Ordinului 337/2007,emis
de   presedintele Institutului National de Statistica.
Specific ,de asemenea ,ca voi publica codurile CAEN pana la nivel de grupa (codurile
CAEN formate din 3 cifre).
Daca va intereseaza, in cadrul unei grupe,activitatile detaliate,va rog sa imi scrieti  in
comentarii la postarea unde se regaseste grupa respectiva, si voi publica intr-o posta
re ulterioara activitatile detaliate care va intereseaza(exemplu la intamplare grupa 101
sau 105)

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01        Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011    Cultivarea plantelor nepermanente
012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
013    Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014    Creşterea animalelor
015    Activităţi în ferme mixte (cultura
016    Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe 
vânătorii
02        Silvicultură şi exploatare forestieră
021    Silvicultură şi alte activităţi forestiere
022    Exploatarea forestieră
023    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
024    Activităţi de servicii anexe silviculturii
03        Pescuitul şi acvacultura
031    Pescuitul
032    Acvacultura
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05        Extracţia cărbunelui superior şi inferior
051    Extracţia cărbunelui superior
052    Extracţia cărbunelui inferior
06        Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
061    Extracţia petrolului brut
062    Extracţia gazelor naturale
07        Extracţia minereurilor metalifere
071    Extracţia minereurilor feroase
072    Extracţia minereurilor metalifere neferoase
08        Alte activităţi extractive
081    Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
089    Alte activităţi extractive n.c.a.
09        Activităţi de servicii anexe
091    Activităţi de servicii anexe
099    Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10        Industria alimentară
101    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
102    Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor
103    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104    Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
105    Fabricarea produselor lactate
106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
107    Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
108    Fabricarea altor produse alimentare
109    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
11        Fabricarea băuturilor
110    Fabricarea băuturilor
12        Fabricarea produselor din tutun
120    Fabricarea produselor din tutun
13        Fabricarea produselor textile
131    Pregătirea fibrelor şi filarea
132    Producţia de ţesături
133    Finisarea materialelor textile
139    Fabricarea altor articole textile
14        Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
142    Fabricarea articolelor din blană
143    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
15        Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie
 harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

151    Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi
 a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

152    Fabricarea încălţămintei

</head/>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Coduri CAEN-partea I<h2>

5/14/2014

COR litera C

Public in continuare Clasificarea ocupatiilor din Romania valabila din anul 2014, in
concordanta cu legislatia internationala.
Pnetru cei care nu au accesat primele doua postari pe acesta tema, puteti urma link
-urile catre ele aici:
1)pentru ocupatiile care incep cu litera A
Clasificarea-ocupatiilor-din-Romania(COR)-lit.A
2)pentru ocupatiile care incep cu litera B
COR-litera B

In continuare aveti lista cu ocupatiile de la litera C

459) 515101 cabanier
460) 731809 cablator frânghii
461) 541902 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
462) 814109 calandror la finisarea cauciucului
463) 331301 calculator devize
464) 431101 calculator preţ cost
465) 331101 cambist (broker valori)
466) 352131 cameraman
467) 516201 cameristă hotel
468) 833205 camionagiu
469) 962301 cantaragiu
11
470) 265229 cântăreţ
471) 263608 cântăreţ bisericesc
472) 711905 cantonier
473) 263604 cantor
474) 421205 cap de masă (cazino)
475) 263605 capelan
476) 621002 carbonitor
477) 815109 carbonizator textile
478) 815112 cardator
479) 263606 cardinal
480) 343506 caricaturist (studii medii)
481) 265101 caricaturist (studii superioare)
482) 751101 carmangier
483) 441202 cartator poştal
484) 441203 cartator presă
485) 441204 cartator telegrame
486) 216501 cartograf
487) 814301 cartonagist
488) 265906 cascador
489) 523003 casier
490) 962302 casier încasator
491) 523004 casier metrou
492) 421101 casier tezaur
493) 421107 casier trezorier
494) 421102 casier valută
495) 731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
496) 721308 cazangiu formator
497) 721301 cazangiu recipiente
498) 721307 cazangiu ţevar
499) 912101 călcătoreasă lenjerie
500) 812139 călitor prin inducţie sau cu flacără
501) 812140 călitor scule
502) 341301 călugăr
503) 341302 călugăriţă
504) 315201 căpitan fluvial
505) 315202 căpitan port
506) 215219 căpitan port (studii superioare)
507) 215218 căpitan secund
508) 132401 căpitan- şef port
509) 933101 cărăuş
510) 753107 ceaprazar - şepcar
511) 731104 ceasornicar
512) 731105 centrator, debordator piese optice
513) 731106 centrator, finisor aparate optice
514) 241201 cenzor
515) 211110 cercetător de aeronave
516) 263207 cercetător de dezvoltare comunitară
12
517) 263116 cercetător economist în economia generală
518) 263114 cercetător economist în economia mediului
519) 263118 cercetător economist în economie agroalimentară
520) 263124 cercetător economist în gestiunea economică
521) 263112 cercetător economist în management
522) 263120 cercetător economist în marketing
523) 263122 cercetător economist în relaţii economice internaţionale
524) 213239 cercetător în agricultură
525) 213248 cercetător în agromontanologie
526) 263210 cercetător în antropologie
527) 213150 cercetător în antropologie biologică
528) 263214 cercetător în arheologie
529) 216109 cercetător în arhitectură
530) 216308 cercetător în arte plastice - design industrial
531) 216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
532) 216312 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
533) 263510 cercetător în asistenţa socială
534) 211108 cercetător în astronomie
535) 215238 cercetător în automatică
536) 214472 cercetător în autovehicule rutiere
537) 211308 cercetător în biochimie tehnologică
538) 213136 cercetător în biologie
539) 213140 cercetător în biologie chimie
540) 213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
541) 213142 cercetător în botanică
542) 215235 cercetător în calculatoare
543) 214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
544) 215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice
545) 215136 cercetător în centrale termoelectrice
546) 211306 cercetător în chimie
547) 211310 cercetător în chimie fizică
548) 215226 cercetător în comunicaţii
549) 214928 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori
550) 211113 cercetător în construcţii aerospaţiale
551) 214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole
552) 214218 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
553) 214469 cercetător în construcţii de maşini agricole
554) 214221 cercetător în construcţii hidrotehnice
555) 214225 cercetător în construcţii miniere
556) 214533 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare
557) 214481 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini
558) 212027 cercetător în demografie
559) 261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
560) 213144 cercetător în domeniul zoologic
561) 214460 cercetător în echipamente de proces
562) 214451 cercetător în echipamente şi instalaţii de bord
563) 213146 cercetător în ecologie şi protecţia mediului
13
564) 226909 cercetător în educaţie fizică şi sport
565) 215142 cercetător în electroenergetică
566) 215124 cercetător în electrofizică
567) 215130 cercetător în electromecanică
568) 215223 cercetător în electronică aplicată
569) 215121 cercetător în electrotehnică
570) 215145 cercetător în energetică industrială
571) 263216 cercetător în etnologie
572) 214931 cercetător în exploatări forestiere
573) 214626 cercetător în exploatări miniere
574) 214919 cercetător în filatură-ţesătorie
575) 264314 cercetător în filologie
576) 263305 cercetător în filozofie
577) 241301 cercetător în finanţe-bănci
578) 211102 cercetător în fizică
579) 211106 cercetător în fizică tehnologică
580) 211104 cercetător în fizică-chimie
581) 226403 cercetător în fiziokinetoterapie
582) 211434 cercetător în geochimie
583) 211438 cercetător în geodezie
584) 211430 cercetător în geofizică
585) 263212 cercetător în geografie
586) 211426 cercetător în geologie
587) 211436 cercetător în geologie petrolieră
588) 211428 cercetător în geologie tehnică
589) 241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
590) 213245 cercetător în horticultură
591) 214917 cercetător în informatică
592) 213148 cercetător în ingineria genetică
593) 214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
594) 214228 cercetător în instalaţii
595) 214487 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor
petroliere
596) 263307 cercetător în istorie
597) 264312 cercetător în lingvistică
598) 214457 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice
599) 214454 cercetător în maşini şi echipamente termice
600) 214484 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice
601) 212015 cercetător în matematică
602) 212019 cercetător în matematică aplicată
603) 212023 cercetător în matematică informatică
604) 212017 cercetător în matematică mecanică
605) 212021 cercetător în matematică-fizică
606) 214463 cercetător în mecanică fină
607) 221109 cercetător în medicina generală
608) 226104 cercetător în medicina stomatologică
609) 223001 cercetător în medicina tradiţională
610) 225004 cercetător în medicina veterinară
14
611) 214641 cercetător în metalurgia neferoasă
612) 211209 cercetător în meteorologie
613) 215127 cercetător în metrologie
614) 213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie
615) 215229 cercetător în microelectronică
616) 211432 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală
617) 235101 cercetător în pedagogie
618) 213244 cercetător în pedologie-agrochimie
619) 214126 cercetător în pescuit şi acvacultură
620) 214527 cercetător în petrochimie şi carbochimie
621) 214632 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)
622) 214935 cercetător în prelucrarea lemnului
623) 214647 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice
624) 214629 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile
625) 263415 cercetător în psihologie
626) 263417 cercetător în psihopedagogie specială
627) 213251 cercetător în silvicultură
628) 214448 cercetător în sisteme de propulsie
629) 263208 cercetător în sociologie
630) 212025 cercetător în statistică
631) 214650 cercetător în ştiinţa materialelor
632) 214231 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
633) 263309 cercetător în ştiinţele politice
634) 214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
635) 214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi
înlocuitorilor
636) 214530 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari
637) 214466 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini
638) 214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
639) 214521 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice
640) 214524 cercetător în tehnologia substanţelor organice
641) 214938 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
642) 214653 cercetător în tehnologii carbochimice
643) 215232 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi
644) 214635 cercetător în topografie minieră
645) 214922 cercetător în tricotaje-confecţii textile
646) 214644 cercetător în turnarea metalelor
647) 214475 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare
648) 214478 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării
649) 213254 cercetător în zootehnie
650) 215133 cercetător roboţi industriali
651) 226304 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
652) 211444 cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor
653) 731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
654) 711906 chesonier
655) 111103 chestor Parlament
656) 263607 chevrasameş
657) 211301 chimist
15
658) 214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
659) 226917 chimist medical principal
660) 226914 chimist medical specialist
661) 134204 chimist şef secţie, laborator
662) 815120 cilindror în filaturi
663) 612101 cioban (oier)
664) 612109 cioban montan
665) 751102 ciontolitor tranşator carne
666) 621001 cioplitor în lemn
667) 711301 cioplitor în piatră şi marmură
668) 711302 cioplitor-montator piatră, marmură
669) 752314 circularist la tăiat lemne de foc
670) 611202 ciupercar
671) 731303 cizelator
672) 731304 cizelator clişee galvanice
673) 753601 cizmar - confecţioner încălţăminte, după comandă
674) 213235 clasificator carcase
675) 211203 climatolog
676) 265902 clovn
677) 514101 coafor
678) 516402 coafor canin
679) 514103 coafor stilist
680) 812101 cocsar
681) 441301 codificator
682) 751202 cofetar
683) 343404 cofetar - şef
684) 753112 cojocar
685) 732302 colator publicitar
686) 421402 colector (recuperator) creanţe/debite
687) 816010 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase
688) 816008 colector şi sortator păr
689) 143102 comandant aeroclub
690) 132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
691) 315301 comandant detaşament zbor
692) 132434 comandant instructor
693) 315302 comandant însoţitor de bord
694) 132402 comandant nave maritime
695) 112002 comandant port, flotă
696) 111104 comandant unic aviaţie
697) 112001 comandant/ comandant adjunct aviaţie
698) 834102 combiner agricol
699) 264201 comentator publicist
700) 264222 comentator radio TV
701) 335904 comisar
702) 241202 comisar Garda Financiară
703) 111105 comisar general
704) 111106 comisar general adjunct
16
705) 241207 comisar principal
706) 121119 comisar şef divizie Garda Financiară
707) 962103 comisioner
708) 818907 compresorist
709) 811212 concasorist
710) 813115 concentrator-purificator în chimie
711) 214110 conceptor/ conceptor CAO
712) 265203 concert maestru
713) 813143 condiţioner finisor produse explozive
714) 816034 condiţioner miere
715) 751601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor
716) 812114 condiţioner-finisor
717) 814126 condiţioner-finisor produse din cauciuc
718) 132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos
(AFDJ)
719) 132439 conducător activitate de transport rutier
720) 835004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare
721) 132303 conducător antrepriză construcţii-montaj
722) 263610 conducător arhiepiscopal
723) 831103 conducător autodrezină
724) 834406 conducător autoîncărcător portuar
725) 833204 conducător autospecială
726) 834405 conducător autotrailer
727) 111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
728) 133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică
729) 134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învăţământ
730) 134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate
731) 143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport
732) 143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism
733) 214213 conducător de lucrări civile
734) 832101 conducător de motocicletă
735) 832102 conducător de motoscuter
736) 111433 conducător de organizaţii umanitare
737) 143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)
738) 835007 conducător de şalupă maritimă/ fluvială
739) 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii
comerciale
740) 132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă
741) 132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare
742) 141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi
restaurante
743) 131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură şi silvicultură
744) 142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ
745) 133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii
746) 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii
747) 131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură şi vânătoare
748) 134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii
749) 132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi
17
750) 134501 conducător tabără şcolară
751) 833103 conducător tramvai (vatman)
752) 833102 conducător troleibuz
753) 216102 conductor arhitect
754) 722311 conductor de instalaţii
755) 511201 conductor tren
756) 511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă
757) 753602 confecţioner articole din piele şi înlocuitori
758) 731802 confecţioner articole hârtie
759) 752304 confecţioner articole speciale din lemn
760) 817202 confecţioner bastoane din plută
761) 821221 confecţioner becuri
762) 731803 confecţioner bibelouri din Jenille
763) 731722 confecţioner bidinele, pensule, perii
764) 741214 confecţioner cablaje auto
765) 821208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri
766) 721403 confecţioner capace de carde
767) 813149 confecţioner cartuşe de vânătoare
768) 812227 confecţioner celule de electroliză
769) 821216 confecţioner circuite imprimate
770) 821214 confecţioner circuite integrate
771) 721404 confecţioner cocleţi
772) 817203 confecţioner colaci şi centuri de salvare
773) 753203 confecţioner corsete
774) 731719 confecţioner corzi din intestine
775) 731709 confecţioner cretă şcolară
776) 752306 confecţioner cutii chibrituri din furnir
777) 752327 confecţioner cutii de chibrituri din carton
778) 731714 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele
779) 821905 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit
780) 812226 confecţioner de elemente galvanice
781) 814103 confecţioner de produse industriale din cauciuc
782) 722109 confecţioner ferodouri
783) 813144 confecţioner fitile
784) 731906 confecţioner flori artificiale
785) 814107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc
786) 811410 confecţioner garnituri din azbest
787) 731705 confecţioner garnituri pentru etanşare
788) 752308 confecţioner gămălii chibrituri
789) 712408 confecţioner vitraje izolante
790) 821204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori
791) 812219 confecţioner izolaţii la conductori electrici
792) 731812 confecţioner îmbrăcare volane în piele
793) 753111 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă
794) 753603 confecţioner încălţăminte ortopedică
795) 731904 confecţioner jaluzele
796) 731702 confecţioner jucării
18
797) 821219 confecţioner lămpi cu vapori de mercur
798) 821220 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu
799) 821218 confecţioner lămpi fluorescente
800) 812220 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri
801) 731806 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii
802) 731901 confecţioner manual în metaloplastie
803) 731721 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii
804) 731723 confecţioner mături
805) 752322 confecţioner mine pentru creioane
806) 731715 confecţioner nasturi, piepteni
807) 731703 confecţioner obiecte artizanale din lemn
808) 731716 confecţioner obiecte casnice din deşeuri de aluminiu şi alte metale
809) 731717 confecţioner obiecte din ipsos
810) 731718 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.
811) 752305 confecţioner parchete
812) 753103 confecţioner pălării
813) 821213 confecţioner piese radio şi semiconductori
814) 731701 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere
815) 721405 confecţioner plase din sârmă
816) 731801 confecţioner plase pescăreşti
817) 711103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf
818) 711102 confecţioner plăci din diverse materiale
819) 817206 confecţioner plăci izolatoare
820) 821205 confecţioner plăci pentru acumulatori
821) 731704 confecţioner plute
822) 815214 confecţioner polizoare din pâslă
823) 731821 confecţioner preţuri
824) 817108 confecţioner produse igienico-sanitare
825) 813145 confecţioner produse pirotehnice
826) 821202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori
827) 812204 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive
828) 731902 confecţioner proteze dentare
829) 731903 confecţioner proteze ortopedice
830) 753204 confecţioner reparator cravate
831) 817201 confecţioner rondele din plută
832) 821215 confecţioner scală radio
833) 731112 confecţioner seringi
834) 815428 confecţioner şabloane la imprimerie
835) 815411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat
836) 812224 confecţioner şi legător depolarizator
837) 731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile
838) 817105 confecţioner tambur filigranare
839) 712409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
840) 818106 confecţioner termosuri
841) 812221 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici
842) 731824 confecţioner tricotaje după comandă
843) 821210 confecţioner tuburi cinescop
19
844) 731811 confecţioner unelte pescuit din plase
845) 753113 confecţioner, prelucrător în industria textilă
846) 821907 confecţioner-asamblor articole din carton
847) 821906 confecţioner-asamblor articole din lemn
848) 821908 confecţioner-asamblor articole din textile
849) 752216 confecţioner-montator cercuri la butoaie
850) 752206 confecţioner-montator produse din lemn
851) 721433 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii
852) 712411 confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant
853) 231002 conferenţiar universitar
854) 343306 conservator arhivă (studii medii)
855) 262105 conservator arhivă (studii superioare)
856) 343304 conservator bunuri culturale (studii medii)
857) 343302 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)
858) 262102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)
859) 262110 conservator/ restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice
860) 262111 conservator/ restaurator componente artistice din metal la monumente istorice
861) 262112 conservator/ restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau
stucatură la monumente istorice
862) 262109 conservator/ restaurator pictură pe lemn
863) 262108 conservator/ restaurator pictură murală
864) 262113 conservator/ restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la
monumente istorice
865) 212005 consilier actuar
866) 242201 consilier administraţia publică
867) 242214 consilier afaceri europene
868) 111205 consilier al ministrului
869) 216104 consilier arhitect
870) 261910 consilier armonizare legislativă
871) 213117 consilier bacteriolog
872) 213121 consilier biochimist
873) 213101 consilier biolog
874) 213105 consilier botanist
875) 216507 consilier cadastru
876) 211302 consilier chimist
877) 263609 consilier culte
878) 261921 consilier de probaţiune
879) 261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
880) 242225 consilier de stare civilă
881) 242229 consilier dezvoltare locală și regională
882) 111201 consilier diplomatic
883) 213308 consilier ecolog
884) 111211 consilier economic
885) 213125 consilier farmacolog
886) 241203 consilier financiar-bancar
887) 242301 consilier forţă de muncă şi şomaj
888) 211405 consilier geofizician
889) 211401 consilier geolog
20
890) 111202 consilier guvernamental
891) 211409 consilier hidrogeolog
892) 211413 consilier hidrolog
893) 213201 consilier inginer agronom
894) 214504 consilier inginer chimist
895) 214209 consilier inginer construcţii
896) 213205 consilier inginer horticol
897) 214517 consilier inginer industria alimentară
898) 214119 consilier inginer industrializarea lemnului
899) 214433 consilier inginer mecanic
900) 214606 consilier inginer metalurg
901) 214610 consilier inginer minier
902) 214508 consilier inginer petrochimist
903) 214618 consilier inginer petrolist
904) 214905 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
905) 213219 consilier inginer silvic
906) 214913 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
907) 214106 consilier inginer textile, pielărie
908) 213209 consilier inginer zootehnist
909) 111204 consilier instituţii publice
910) 263502 consilier în domeniul adicţiilor
911) 235103 consilier învăţământ
912) 261103 consilier juridic
913) 212001 consilier matematician
914) 221103 consilier medic
915) 213129 consilier microbiolog
916) 111401 consilier organizaţie politică
917) 242306 consilier orientare privind cariera
918) 111230 consilier parlamentar
919) 211417 consilier pedolog
920) 242324 consilier pentru dezvoltare personală
921) 235920 consilier pentru tineret
922) 111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională
923) 111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu
924) 111229 consilier prezidenţial
925) 261918 consilier proprietate industrială autorizat
926) 226911 consilier sportiv
927) 212011 consilier statistician
928) 235903 consilier şcolar
929) 111203 consilier şi consultant juridic
930) 215313 consilier tehnic
931) 143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură
932) 241245 consilier vânzări asigurări
933) 332204 consilier vânzări bijuterii şi ceasuri
934) 242315 consilier vocaţional
935) 213109 consilier zoolog
936) 211205 consilier/ expert în meteorologie şi domenii conexe
21
937) 263104 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în comerţ şi marketing
938) 263103 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului
939) 263102 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală
940) 263106 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică
941) 263101 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management
942) 263105 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în relaţii economice
internaţionale
943) 711907 constructor căi ferate
944) 731205 constructor claviatură
945) 712102 constructor de acoperişuri
946) 711908 constructor linii tramvai
947) 731213 constructor restaurator de orgi
948) 711404 constructor structuri monolite
949) 721421 constructor-montator de structuri metalice
950) 731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici
951) 731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)
952) 111233 consul
953) 111206 consul general
954) 213238 consultant afaceri în agricultură
955) 265401 consultant artistic
956) 241234 consultant bancar
957) 241208 consultant bugetar
958) 243205 consultant cameral
959) 242312 consultant condiţii de muncă
960) 241269 consultant de investiţii
961) 242113 consultant de securitate
962) 241222 consultant fiscal
963) 242318 consultant intern în resurse umane
964) 242205 consultant în administraţia publică
965) 242307 consultant în domeniul forţei de muncă
966) 251901 consultant în informatică
967) 263107 consultant în management
968) 242317 consultant în resurse umane
969) 242316 consultant în standardizare
970) 241213 consultant plasamente valori mobiliare
971) 111236 consultant prezidenţial şi guvernamental
972) 242311 consultant reconversie-mobilitate personal
973) 214134 consultant sistem de calitate
974) 213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje
975) 331302 contabil
976) 331306 contabil bugetar
977) 431202 contabil financiar bancar
978) 121120 contabil-şef
979) 121112 contabil-şef/ director financiar/ bancă/ societate de leasing
980) 511205 controlor acces metrou
981) 511203 controlor bilete
982) 754301 controlor calitate
983) 312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie
22
984) 312202 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie
985) 722115 controlor de calitate la forjare
986) 312203 controlor de calitate la protejări metalice
987) 722116 controlor de calitate la turnare
988) 313904 controlor de conformitate în industria de maşini
989) 241106 controlor de gestiune
990) 312102 controlor de producţie la minele de aur nativ
991) 315401 controlor dirijare nonradar
992) 352122 controlor emisii RTV
993) 121121 controlor financiar
994) 962906 controlor poartă
995) 121127 controlor revizor financiar
996) 315402 controlor sol
997) 352102 controlor şi recondiţioner filme
998) 241101 controlor tezaur
999) 432303 controlor trafic
1000) 315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
1001) 315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
1002) 315414 controlor trafic aerian dirijare radar
1003) 315415 controlor trafic aerian informare
1004) 315403 controlor trafic aviaţia civilă
1005) 335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
1006) 335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii
superioare)
1007) 121108 coordonator compartiment/ colectiv bancă
1008) 121117 coordonator conformitate
1009) 211208 coordonator intervenţii active în atmosferă
1010) 325724 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)
1011) 325726 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii
medii)
1012) 226303 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)
1013) 226308 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică
(studii superioare)
1014) 134907 coordonator presă
1015) 265428 coordonator producţie film
1016) 215316 coordonator producţie RTV
1017) 242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
1018) 265217 copiator note muzicale
1019) 315303 copilot
1020) 732110 copist formare tipar plan
1021) 343519 copywriter publicitate (studii medii)
1022) 265422 copywriter publicitate (studii superioare)
1023) 343520 corector (studii medii)
1024) 264202 corector (studii superioare)
1025) 441302 corector editură presă
1026) 265402 corector transmisie
1027) 441303 corector-revizor poligrafie
1028) 265302 coregraf
23
1029) 265204 corepetitor
1030) 243218 corespondent comercial
1031) 264205 corespondent presă
1032) 264204 corespondent radio
1033) 214944 corespondent securitate - confidenţialitate produs
1034) 264203 corespondent special (ţară şi străinătate)
1035) 752209 corhănitor
1036) 265205 corist
1037) 265224 corist operă
1038) 732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)
1039) 514201 cosmetician
1040) 216304 costumier
1041) 713301 coşar
1042) 814206 creator, modelier mase plastice
1043) 612105 crescător bovine
1044) 612901 crescător de animale mici
1045) 612904 crescător de melci
1046) 612110 crescător de oi montan
1047) 612201 crescător de păsări
1048) 612206 crescător de păsări de rasă şi pentru decor
1049) 612204 crescător de păsări pentru ouă de consum
1050) 612203 crescător de păsări pentru reproducţie
1051) 612205 crescător de pui pentru carne
1052) 612106 crescător porcine
1053) 612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive
1054) 612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator
1055) 612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne
1056) 612906 crescător-îngrijitor de cabaline
1057) 264206 critic de artă
1058) 264220 critic literar
1059) 264221 critic muzical
1060) 753101 croitor
1061) 753201 croitor - confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
1062) 815902 croitor confecţii industriale din blană
1063) 753206 croitor confecţioner costume teatru
1064) 731831 croitor mănuşi piele
1065) 814127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
1066) 731833 croitor-ştanţator articole marochinărie
1067) 815603 croitor-ştanţator piese încălţăminte
1068) 731819 croşetor
1069) 421201 crupier
1070) 732101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)
1071) 732102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text
(monotastor)
1072) 732103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
1073) 732104 culegător manual (zeţar)
1074) 818125 cuptorar ceramică fină şi decor
1075) 811401 cuptorar lianţi
24
1076) 818133 cuptorar produse abrazive
1077) 818138 cuptorar produse din cărbune
1078) 818135 cuptorar produse refractare
1079) 818105 cuptorar recoacere sticlă
1080) 722111 cuptorar-termist pentru ferite
1081) 912102 curăţătoreasă lenjerie
1082) 753108 curăţitor - reparator pălării
1083) 713302 curăţitor de faţade
1084) 812109 curăţitor lingouri
1085) 816011 curăţitor piei
1086) 722429 curăţitor-sablator
1087) 815119 curăţitor-şlefuitor garnituri carde
1088) 752315 curbător lemn
1089) 752207 curbător-montator butoaie din lemn
1090) 753604 curelar, confecţioner harnaşamente
1091) 962101 curier
1092) 243214 curier diplomatic
1093) 731834 cusător articole marochinărie
1094) 815904 cusător confecţii industriale din blană
1095) 731830 cusător mănuşi piele
1096) 815605 cusător piese din piele şi înlocuitori
1097) 814117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc
1098) 511316 custode pentru arii protejate</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>COR litera C<h2/>

5/12/2014

COR litera B

Clasificarea ocupatiiilor din Romania(COR)
Public in continuare lista cu ocupatiile din Romania.Acum ocupatiile care incep cu
 litera B

408) 531103 baby sitter
409) 612108 baci montan
410) 213134 bacteriolog
411) 265301 balerin
412) 513201 barman
413) 343402 barman - şef
414) 513202 barman preparator
415) 532101 băieş
416) 711401 betonist
417) 262201 bibliograf
418) 441101 bibliotecar (studii medii)
419) 262202 bibliotecar (studii superioare)
420) 262206 bibliotecar arhivist
421) 731308 bijutier metale comune
422) 731302 bijutier metale preţioase
10
423) 214512 biochimist
424) 226915 biochimist medical principal
425) 226912 biochimist medical specialist
426) 134202 biochimist şef secţie, laborator
427) 223006 bioenergetician
428) 226904 bioinginer medical
429) 213114 biolog
430) 226916 biolog medical principal
431) 226913 biolog medical specialist
432) 134203 biolog şef secţie, laborator
433) 753110 blănar - confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă
434) 731103 blocator, chituitor, deblocator
435) 741202 bobinator aparataj electric
436) 741207 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice
437) 741204 bobinator maşini electrice rotative
438) 741209 bobinator transformatoare
439) 213116 botanist
440) 325801 brancardier
441) 243207 brand manager
442) 721201 brazor
443) 811201 brichetator cărbune
444) 731501 brigadier la fabricarea sticlei
445) 213230 brigadier silvic
446) 753305 broder la gherghef
447) 753301 broder manual
448) 753304 broder manual - mecanic
449) 331104 broker bursa de mărfuri
450) 241265 broker de tehnologii
451) 332102 broker în asigurări
452) 722414 broşator
453) 751201 brutar
454) 512001 bucătar
455) 343403 bucătar - şef
456) 512003 bucătar specialist/ vegetarian/ dietetician
457) 524601 bufetier
458) 343201 butafor</head>
<h1>http://fin8conta.blogspot.co,m<h1>
<h2>COR litera B<h2/>