Translate

9/29/2016

Care sunt modificarile in privinta politelor RCA?

Asigurarea pentru raspunderea civila auto, subiect de interes dar si de multe controverse   in ultima  perioada, motiv de proteste si negocieri.
In acest context au aparut unele modificari  legislative cu referite ala RCA  OUG 54/ din septembrie 2016 vine cu modificari in privinta politelor RCA.
Conform art 5 sunt exceptate de la obligatia incheierii politei RCA persoanele fizice si juridice  care utilizeaza autovehiculele exclusiv in scopul antrenamentlor, curselor, intrecerilor  ,raliurilor organizate legal.
Conform art 6, acum exista posibilitatea incheierii politei pe o perioada de o luna sau multiplu de o luna ,cu maximum de 12 luni.
Stim ca pana acum se incheia pe  o perioada de 6 sau 12 luni.
O alta modificare priveste plata politei care de acum inainte poate fi efectuata si in rate, daca exista acord intre asigurator si asigurati.
Trebuie sa stiti contractul RCA constituie titlu executoriu, deci daca nu platiti la timp,asiguratorul va poate executa silit in baza contractului.
Polita poate produce efecte si in cazul in care nu s-a platit la timp rata , daca asiguratorul nu a cerut rezilierea contractului .
Polita RCA incheita prin mijloace electronice are aceleasi efecte ca cea obtinuta pe suport de hartie.
Exista posibilitatea suspendarii RCA , la cererea asiguratului, pe perioada imobilizarii
vehiculului.
Art 19 vine cu o alta noutate:persoana prejudiciata poate cere dezpagubirea fie de la asiguratorul  de RCA al  persoanei vinovate  de producerea pagubei,,fie de la propriul sau asigurator RCA.
9/19/2016

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale au fost modificate

OMFP 1802/2014 privnd situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare /consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza  l adin nou  prin OMFP 1938 din 17 august 2016,publicat in monitorul oficial nr  680 din   2 septembrie 2016.
Noile modificari si completari vor intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.
Iata ce completari au aparut:
Se introduce  punctul 492.1 care stabileste obligatia entitatilor de interes public cu  un numar mediu de salariati mai mare de 500 sa includa in raportul administratorilor
Declaratie nefinanciara  care sa contina:
-o descriere succinta a modelului de afaceri al entitatii
-o descriere a politicilor adoptate de entitate cu privire la aspectele de mediu , sociale  si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.
-rezultatele politicilor respective
-principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operatiunile entitatii, chiar  si relatiile de afaceri, produsele si serviciile sale precum si modalitatea cum  sunt gestionate   aceste riscuri.
-indicatorii de performanta  nefinanciara relevanti
In privinta aspectelor sociale si de personal declaratia poate cuprinde masurile luate  pentru  asigurarea egalitatii de gen, conditiile de munca ,securitatea si siguranta la locul de munca, respectarea drepturilor lucratorilor.
Explicatii suplimentare pentru intocmirea si verificarea declaratiei nefiscale se gasesc   la pct 492/2 la 492/5., nu insist aici asupra lor deoarece nu sunt relevante.
Declaratia nefinanciara consolidata se intocmeste de catre entitatile de interes public -societati mama ale unui grup care la data bilantului consolidat depasesc un numar  mediu de 500 de salariati pentru exercitiul financiar pentru care se face bilantul.
Se completeaza ca in prima situatie, numai ca datele sunt cele consolidate la nivel  de grup.
Se modifica si pct 562, in sensul stabilirii obligatiei colective a membrilor organelor  de administratie, de conducere si de supraveghere ale unei entitati de a verifica daca odata cu situatiile financiare anuale individuale sau consolidate,dupa caz, si  raportul  administratorilor  s-a intocmit si declaratia financiara.
OMFP 1938/2016 vine cu aceleasi modificari si pentru OMFP 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,care stabileste Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare contabila pentru entitatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
Deci si aceste societati au obligatia sa intocmeasca declaratia nefinanciara sau declaratia nefinanciara consolidata cam in aceleasi conditii ca celelalte societati.