Translate

12/13/2016

Registrul general al salariatilor-noi prevederi legale

HG 877/23 nov 2016 modifica si completeaza HG 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor (metodologia de completare a registrului salariatilor si transmiterea datelor catre ITM).
Astfel,de acum inainte  va exista un registru general al salariatilor privat intocmit,completat si transmis de catre angajatorii persoane fizice sau juridice de drept  privat si un registru general al salariatilor public intocmit si transmis de catre  institutiile si autoritatile publice al caror personal este platit din fonduri publice.
In cazul registrului privat datele se vor transmite de catre angajatori ITM-urilor in urmatoarele situatii:
-cu o zi inainte de data inceperii  activitatii salariatului(la angajare)
-in cazul suspendarii/incetarii suspendarii unui salariat in termen de maxim 20 de zile  de la data suspendarii.incetarii suspendarii activitatii
-in cazul incetarii contractului de munca cel tarziu la data incetarii activitatii.
-in cazul detasarii salariatului,angajatorul de baza tebuie sa raporteze perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea cel putin cu o zi inainte de data detasarii.
In registrul public se evidentiaza datele persoanelor angajate in institutii/autoritati publice in baza unui contract individual de munca,unui act administrativ de numire ori alt act emis conform legii , care sunt platite din fonduri publice.
Registrul privat se completeaza in ordinea incheierii contractelor de munca.
Registrul public se completeaza in ordinea incheierii contractelor individuale de munca sau dupa caz, a actelor administrative de numire a functionarilor publici, a altor acte privind exercitarea functiei.
Orice salariat ori fost salariat poate solicita in scris copii ale documentelor din dosarul personal iar angajatorul are obligatia sa le elibereze.
Transmiterea  registrului se face on-line ca si pana acum.
Pe site-ul Inspectiei Muncii gasi deja forma actualizata a softului de generare Revisal.


11/20/2016

Important pentru PFA si intreprinderi individuale(II) !

Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate (PFA),intreprinderile individuale(II) si intreprinderile familiale (IF), publicata in  monitorul oficial la data de 19 oct 2016, aduce unele modificari si anume:
1.PFA
-incepand cu data de 16 ianuarie 2017 va avea in obiectul de activitate maxim cinci (5) clase de activitati CAEN,conform art 16,alin (1) din lege
-PFA poate angaja cel mult 3 (trei) persoane cu contract individual de munca-art 17, alin (1),inregistrat in conformitate cu prevederile legale.

2.Intreprinderile individuale(II) incepand cu aceeasi data (16 ianuarie 2017)
-II vor avea maximum 10 clase de activitati CAEN in obiectul de activitate
-II pot  angaja cel mult opt salariati cu contract individual de munca(art 24)

Prin urmare,incepand cu data de 16 ianuarie 2017,PFA si II care depun cereri de inregistrare si autorizare la Registrul Comertului trebuie sa respecte aceste conditii.
PFA si II deja inregistrate ,care nu se incadreaza in aceste conditii,au obligatia ca in termen de doi ani de la data intrarii in vigoare a legii, sa se conformeze si sa depuna cereri de mentiuni pentru operarea modificarilor la Registrul Comertului.
In acest caz , se vor emite noi certificate de inregistrare fara plata unei taxe.

11/14/2016

Legea "cash-back" modificata

OUG 193/2002,privind mijloacele moderne de plata aprobata prin lege de   Parlament,a suferit mai multe modificari si completari in timp.
De curand Parlamentul  aprobat o lege care vine cu noi modificari ale ale acestui act normativ.
Este vorba de obligatia comercianitlor cu cifra de afaceri  anuala mai mare de 100.000  euro  sa instaleze terminale de plata (POS-uri) pentru plata cu card a produselor achizitionate de clienti.
Legea stabilea si obligatia comerciantilor  de a acorda avansuri  de maximum 200 de lei clientilor, la solcitarea acestora, odata cu incasarea prin card a contra/valorii produselor achizitionate de client.
Legea a fost refuzata la promulgare  si returnata Parlamentului  pentru reexaminare.
In urma reexaminarii, parlamentul a adoptat-o cu modificari, acesta din urma forma a  fost promulgata si publicata in Monitorul oficial al Romaniei.
Este vorba de Legea 209/09 nov 2016,  publicat in m.of .913/14 nov 2016. (adica astazi).
Modificarile aduse fata de forma initiala:
- se extinde categoria comerciantilor  care au obligatia de a instala POS-uri, limita cifrei de afaceri de la care exista acesta obligatie, scazand de la 100.000 euro la 10.000 euro, echivalentul in lei (este vorba de cifra de afaceri anuala, desigur)
-nu va mai exista obligatia comerciantilor  de a acorda avansuri la cerere clientilor, s-a inlocuit sintagma  "comerciantii sunt obligati' cu sintagma "comerciantii pot acorda avansuri la cerere, odata cu incasarea pe card a produselor"; asta inseamna  ca ramane la latitudinea  comerciantilor sa  acorde sau nu avansuri
Dupa parerea mea  nici nu era normal sa fie obligati, fiecare comerciant trebuie sa decida singur ce face cu propriile disponibilitati, nu sa fie obligat sa dea avansuri pe care sa le recupereze ulterior.
Daca pentru comerciantii mari nu constituia o problema, pentru cei mici,da.
La acestia vanzarile nu sunt mari, si daca vin sa li se dea  avansuri, poate nu mai au cu ce sa isi  refaca stocul de marfa.
Scopul legii este sa  se dezvolte infrastructura de POS-uri, mai ales in mediul rural, unde nu prea sunt bancomate.
Comerciantii care instaleaza POS-uri sunt obligati sa afiseze la loc vizibil acest lucru dar si costurile aferente operatiunilor prin POS.
Comerciantii  care acorda si  avansuri, au obligatia sa evidentieze distinct aceasta operatiune pe bonul fiscal.
Avansul va fi de maximum 200 lei.
Bancile acceptante sunt obligata sa instaleze POS-uri la max 30 de zile de la primirea cererii.
Comerciantii pot percepe pentru operatiuni un comision de max 1% din valoare.
Institutiile publice sunt si ele obligate sa accepte plata  cu cardul pentru taxe si impozite.
Le revine aceasta obligatie si furnizorilor de utilitati.
Nerespectarea legii poate duce la sanctiuni cu amenzi de pana la 50.000 de lei pentru institutiile publice si intre 5000 si 7500 de lei pentru comercianti.
Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.11/01/2016

Instructiuni de completare a formularelor pentru declararea rezidentei in RomaniaDe curand a fost publicat in monitorul oficial un ordin al ministrului finantelor care aproba  formularele pentru declararea rezidentei in Romania a persoanelor fizice si instructiunile de   completare a acestora.
Este vorba despre OMFP 1099//2016  pe care il redau mai jos:

Avand in vedere prevederile art. 7, 59 si 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Se aproba formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 si 230 din  Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,denumita in continuare Codul fiscal, si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri,
prevazuta in anexele  nr. 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum  urmeaza:

a )"Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" (anexa nr. 1);
b )"Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" (anexa nr. 2);
c )"Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri,
 incheiata  intre Romania  si ....................., de catre persoana fizica sosita in  Romania si care are o sedere mai mare de  183 de zile" (anexa nr. 3);
d )"Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59  din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre  Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o  perioada mai mare de  183 de zile" (anexa nr. 4).

Articolul 2
Are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale  a persoanei fizice la sosirea in Romania" persoana fizica sosita in Romania care  are  o sedere  in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe  parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se  incheie  in anul  calendaristic vizat.

Articolul 3
Are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" persoana fizica rezidenta in Romania,
 precum si persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la  art. 1 lit. a), care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in   strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui  interval de 12 luni consecutive.

Articolul 4
Prin exceptie de la art. 2, nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru  stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania" cetatenii  straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatenii straini care sunt  functionari ori  angajati ai unui organism  international si interguvernamental inregistrat in Romania,cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania,
membrii  familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a  prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

Articolul 5
Prin exceptie de la art. 3, nu au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru  stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" cetatenii romani  care lucreaza in strainatate, ca functionari sau angajati ai statului roman intr-un stat strain.

Articolul 6
Formularele prevazute la art. 1 lit. a) si b) se completeaza in doua exemplare, originalul se  transmite de persoana fizica in cauza, personal sau prin imputernicit, prin posta cu  confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central  competent si copia se pastreaza de catre persoana fizica. Aceste formulare se pot  edita si/sau completa de catre solicitanti si cu ajutorul programului de asistenta,asigurat gratuit de catre  Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si pot fi depuse
si prin mijloace electronice  de transmitere la distanta, potrivit legii.

Articolul 7
Formularele prevazute la art. 1 lit. c) si d) se completeaza, se semneaza si se elibereaza in trei exemplare de catre organul fiscal central competent. Un exemplar se transmite  persoanei fizice direct, prin posta sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Un exemplar se arhiveaza la organul fiscal central competent/compartimentul din cadrul organului fiscal central competent care a emis notificarea si un exemplar la organul fiscal central competent/compartimentul
(biroul) din cadrul organului fiscal central competent in a carui evidenta se afla dosarul fiscal al contribuabilului.

Articolul 8
La cererea persoanei fizice organul fiscal central competent poate elibera un duplicat al formularelor prevazute la art. 1 lit. c) si d), in sensul eliberarii unei copii certificate  dupa respectiva notificare existenta in evidenta fiscala, cu mentiunea "duplicat".

Capitolul II
Criterii de stabilire a rezidentei persoanei fizice, potrivit conventiei de evitare a dublei  impuneri

Articolul 9
Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri, rezidenta persoanei fizice  se stabileste dupa cum urmeaza:
a) persoana fizica este considerata rezidenta numai a statului in care are domiciliul, respectiv locuinta permanenta aflata la dispozitia sa. O locuinta se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice, daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva sau daca ramane disponibila oricand pentru  aceasta persoana si/sau familia sa;

b) daca aceasta detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in ambele state, persoana este considerata rezidenta numai a statului in care isi are centrul interese lor  vitale, respectiv in statul cu care relatiile sale personale si economice sunt mai  apropiate. in analiza relatiilor personale se acorda atentie familiei sotului/sotiei,
 copilului/copiilor, persoanelor aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc  in Romania  impreuna cu aceasta, calitatea de membru intr-o organizatie caritabila,
 religioasa, participarea la activitati culturale sau de alta natura. in analiza relatiilor economice se acorda atentie daca persoana este angajat al unui angajator roman, daca este implicata intr-o  activitate de afaceri in Romania, daca detine proprietati imobiliare in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania. Daca o persoana fizica detine o locuinta intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri
incheiate cu Romania si detine la dispozitia sa si o locuinta in Romania in timp ce  o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinta in statul in care a locuit  preponderent, unde a muncit si unde se afla familia sa si toate proprietatile sale poate, impreuna cu alte elemente, sa demonstreze ca persoana in cauza si-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat, si nu in Romania.
Acelasi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este  folosit in mod corespunzator si pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania;

c) daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale sau daca respectiva persoana nu detine o locuinta permanenta aflata la dispozitia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care aceasta locuieste frecvent. Astfel, se vor avea in vedere sederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelasi stat;

d) daca persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau nu locuieste in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui nationalitate/cetatenie o are;

e) daca persoana are nationalitatea/cetatenia ambelor state sau nu are nationalitatea/cetatenia niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul acestora, potrivit articolului "Procedura amiabila" din conventia de evitare a dublei impuneri.

Articolul 10
La stabilirea rezidentei se vor avea in vedere si comentariile articolului 4 "Rezident" din Modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Articolul 11
Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveste rezidenta, trebuie adusa la cunostinta organului fiscal central competent de catre persoana fizica in cauza.

Capitolul III
Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanei fizice nerezidente

Sectiunea 1
Elemente care atesta rezidenta in Romania, potrivit Codului fiscal, precum si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei

Articolul 12
(1) Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei in Romania a unei persoane fizice care soseste in Romania sunt urmatoarele:
a) domiciliul in Romania;
b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane, disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
d) persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidentei in Romania sau in statul strain, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicul inregistrat in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania.

Articolul 13
(1) Daca o persoana fizica nerezidenta nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie si indeplineste conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal, se va considera ca este rezident in statul roman.

(2) Persoana fizica mentionata la alin. (1), potrivit art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, are obligatie fiscala integrala in Romania, fiind supusa impozitului pe venit pentru venitul obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care aceasta devine rezidenta in Romania.
(3) Persoanei fizice cu obligatie fiscala integrala in Romania i se elibereaza la cerere certificatul de rezidenta fiscala, prevazut la art. 230 alin. (6) din Codul fiscal. in certificatul de rezidenta fiscala organul fiscal central competent va certifica anul/anii, respectiv perioada din an, pentru care persoana fizica este rezidenta in Romania.

Sectiunea a 2-a
Stabilirea rezidentei de catre organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice in Romania

Articolul 14
Persoana fizica nerezidenta trebuie sa inregistreze la organul fiscal central competent formularul prevazut la art. 1 lit. a), in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

Articolul 15
La formularul prevazut la art. 1 lit. a) persoana fizica nerezidenta anexeaza:

a) copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene anexeaza copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil;
b) copia cartii de identitate/cartii de rezidenta permanente/ permisului de sedere/certificatului de inregistrare fiscala, emisa/emis de autoritatea competenta din Romania;
c) documente care atesta existenta unei locuinte in Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
d)dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotit de o traducere autorizata in limba romana. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis; e)un document emis de autoritatea fiscala straina care atesta ca persoana fizica este scoasa din evidenta sa fiscala, dupa caz.

Articolul 16
(1) Organul fiscal central competent analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale, conform legislatiei interne a acelui stat, si orice alte documente care pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice.

(2) Organul fiscal central competent, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta statului strain potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau devine persoana fizica rezidenta in Romania.

(3) Organul fiscal central competent, in termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. a), notifica persoana fizica daca are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania.

(4) Daca o persoana fizica devine rezidenta in Romania numai pentru o perioada dintr-un an fiscal, aceasta persoana fizica are obligatie fiscala integrala in Romania numai pentru acea perioada din anul fiscal in care este considerata rezidenta; pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii in Romania si pana la data la care devine rezidenta in Romania, persoana fizica este considerata nerezidenta, fiind supusa impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania.

(5) in situatia in care intervin modificari fata de datele inscrise in notificare, ca urmare a completarii documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei la sosirea in Romania cu noi informatii/documente, organul fiscal central competent emite o noua notificare si o anuleaza pe cea precedenta, pentru stabilirea obligatiei fiscale ce revine persoanei fizice in Romania.

(6) Forma si continutul formularului "Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ....................., de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile" sunt prezentate in anexa nr. 3.

Capitolul IV
Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente si nerezidente

Sectiunea 1
Elemente care atesta rezidenta in Romania sau in statul strain, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, dupa caz

Articolul 17
(1) Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei unei persoane fizice care paraseste Romania sunt urmatoarele:
a)domiciliul din Romania;
b) locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata ori care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;
c) centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
d) persoana fizica pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

(2) Pot exista si alte elemente care sunt luate in considerare la mentinerea rezidentei in Romania, dar numai impreuna cu elementele mentionate la alin. (1): autovehicule inregistrate in Romania/statul strain; permis de conducere emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; pasaport emis de autoritatile competente din Romania/statul strain; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania; persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.

Articolul 18
In cazul in care o persoana fizica romana paraseste Romania definitiv si nu mai are domiciliu in tara noastra, rezidenta obtinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania.
Sectiunea a 2-a
Stabilirea rezidentei de catre organul fiscal central competent la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania

Articolul 19
In vederea scoaterii/mentinerii din/in evidenta de catre organul fiscal central competent, persoana fizica rezidenta in Romania, respectiv persoana nerezidenta are obligatia sa inregistreze cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b) la organul fiscal central competent unde isi are domiciliul fiscal, respectiv unde
a inregistrat formularul prevazut la art. 1 lit. a), daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/ locuintei permanente, dupa caz.

Articolul 20
(1) Organul fiscal central competent analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, respectiv formularul prevazut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice, precum si, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat.

(2) Organul fiscal central competent, in urma analizei efectuate, stabileste daca persoana fizica rezidenta in Romania pastreaza rezidenta in tara noastra potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal sau este persoana fizica nerezidenta in Romania.
(3) Organul fiscal central competent, in termen de 15 zile de la depunerea formularului prevazut la art. 1 lit. b), notifica persoana fizica si stabileste daca aceasta are in continuare obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/mentinuta din/in evidentele fiscale. in cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa in continuare impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.
(4) in situatia in care intervin modificari fata de datele inscrise in notificare, ca urmare a completarii documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei la plecarea din Romania cu noi informatii/documente, organul fiscal central competent emite o noua notificare si o anuleaza pe cea precedenta, pentru stabilirea obligatiei fiscale ce revine persoanei fizice in Romania.

(5) Forma si continutul formularului "Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile" sunt prezentate in anexa nr. 4.

Articolul 21
(1) Daca ulterior inregistrarii formularului prevazut la art. 1 lit. b) persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta anexeaza la formularul mai sus mentionat certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care o considera rezident sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in vederea aplicarii prevederilor conventiei. Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligatie fiscala integrala pana la data schimbarii rezidentei potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain.

(2) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri completeaza formularul prevazut la art. 1 lit. b) si este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici.
(3) Persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) si a obtinut pe perioada sederii in Romania rezidenta in Romania completeaza la plecarea din Romania numai formularul prevazut la art. 1 lit. b) si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei intr-un alt stat. Persoana fizica este considerata rezidenta in Romania pana la data la care paraseste Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

(4) Persoana fizica nerezidenta care pe perioada sederii in Romania si-a dovedit rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care a avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1 lit. a) completeaza la plecarea din Romania formularul prevazut la art. 1 lit. b).

Capitolul V

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 22
Persoanele fizice nerezidente sosite in Romania inainte de 1 ianuarie 2014 si care solicita eliberarea "Certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ......................, pentru persoane fizice rezidente in Romania" au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania", prevazut la art. 1 lit. a), si totodata sa faca dovada platii impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului in Romania.

Articolul 23
Formularistica prevazuta la art. 1 poate fi adaptata in functie de situatia concreta a contribuabilului.

Articolul 24
Directia generala de legislatie cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 25
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 30 ianuarie 2012.

Articolul 26
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice, Daniela Pescaru,
secretar de stat Bucuresti, 12 iulie 2016.
Nr. 1.099.

10/25/2016

Contabilitatea cheltuielilor

Evidenta contabila a cheltuielilor  se tine,ca si in cazul veniturilor,pe categorii de  cheltuieli,dupa felul lor  si anume:
1.Cheltuieli de exploatare
2.Cheltuieli financiare
3.Cheltuieli extraordinare

!.Cheltuielile de exploatare cuprind:
-cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile
-cheltuielile cu obiectele de inventar date in folosinta
-cheltuieli cu materialele nestocate
-cheltuieli cu utilitatile(energie electrica,apa)
-cheltuieli cu marfurile si ambalajele
-cheltuieli cu serviciile prestate de terti.
-cheltuieli cu redevente,locatii de gestiune si chirii
-cheltuieli cu primele de asigurare
-cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
-cheltuieli cu comisioanele si onorariile
-cheltuieli cu studiile si cercetarile
-cheltuieli postale si de telecomunicatii
-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
-cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari
-cheltuieli cu colaboratorii
-cheltuieli cu personalul(salarii,asigurari sociale,etc)
-alte cheltuieli de exploatare cu ar fi:cheltuielile cu pierderi din creante si debitori diversi;cheltuieli cu activele cedate;cheltuieli cu creantele prescrise;cheltuieli cu donatiile.</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contabilitatea cheltuielilor<h2>

10/17/2016

Declararea si impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Procedura  de declarare si impozitare a acestor venituri este stabilita prin OPANAF
 2902 din 2016.
O data cu intrarea in vigoare a acestui ordin  se abroga OPANAF 2333/2007.
Persoanele fizice care obtin venituri din chirii in baza unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului fiscal, in anul fiscal urmator  au obligatia sa declare aceste venituri.in categoria veniturilor din activitati independente.
In calculul numarului de contracte de inchiriere/subinchiriere nu sunt incluse contractele de arendare a bunurilor agricole.
La stabilirea venitului net anual din activitati independente sunt luate in calcul cheltuielile si veniturile aferente tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare i ndiferent de numarul lor.
Contribuabilii au in continuare obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal  teritorial chiar daca declara aceste venituri din activitati independente.
Persoanele fizice care obtin aceste venituri au obligatia sa conduca contabilitatea in  partida simpla, sa completeze Registrul de evidenta fiscala, sa completeze si sa de puna "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit(cod 220) pana la data de 31  ianuarie a anului urmator,completeaza si depun "Declaratie privind veniturile realizate in Romania(formular cod 200)  pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a  veniturilor.
Exemplu:
In anul 2016 o persoana a obtinut venituri din chirii in baza a 6 contracte de  inchiriere sau subinchiriere.
In acest caz, incepand cu anul 2017 va trebui sa declare veniturile ca fiind venituri din activitati independente ; pana la 31 ianuarie 2017 are obligatia sa depuna declaratia 220; pana la 25 mai 2018 va depune ; la orgnele fiscale declaratia 200,pentru veniturile aferente anului 2017.
Pe baza documentelor depuse de contribuabil , organul fiscal va emite "Decizie de impunere privind platile anticipate/cu titlu de impozit pe venit//contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale", un formular pentru toate  contractele.
In situatia in care contribuabilul nu depune declaratiile, organul fiscal il va notifica in termen de max 15 zile de la data scadenta pentru depunere.\
Contribuabilul are obligatia sa se prezinte in termen de maximum 15 zile de la primirea notificarii la organul fiscal.
In situatia in care, la sfarsitul unui an fiscal,   numarul contractelor este mai mic sau egal cu 5 ,in anul fiscal urmator se revine la declararea si determinarea venitului net din chirii ca fiind venit din cedarea folosintei bunurilor.

10/09/2016

Documente necesare infiintarii unei sucursale in Romania de catre o firma strainaIn aceasta postare voi enumera documentele care sunt necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului,inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii unei sucursale  in Romania a unei firme cu sediul in strainatate sau a unui grup european de interes economic.
Acestea sunt:
-cerere de inregistrare in original
-hotararea organului statutar compentent privind infiintarea sucursalei precum si desemnarea imputernicitului  care sa reprezinte sucursala.
-actul constitutiv actualizat al firmei cu sediul in strainatate in original si copie  tradusa si certificata.
-imputernicirea reprezentantului sucursalei in copie tradusa si legalizata.
-copie a actului de indentitate al imputernicitului
-actul care atesta dreptul de folosinta al spatiului cu destinatie de sediu social.
-in cazul sucursalelor comerciantilor cu sediul in state membre UE, documentele contabile auditate si publicate in conformitate cu legea statului respectiv.
-in cazul firmelor cu sediul in state non UE si care nu apartin Spatiului Economic  European ,documente care atesta sediul societatii,capitalul subscris si documente contabile  auditate  conform legislatiei din Romania.
-certificat de inmatriculare din strainatate in traducere certificata.
Se vor inregistra mentiuni ( numai daca este cazul) referitoare la:
a)deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa privind comerciantul din strainatate.
b)dizolvarea comerciantului din strainatate, numele si puterile lichidatorilor
-notificarea transmisa la BNR de catre autoritatea competenta  din statul de origine daca este vorba de sucursala unei institutii de credit.
-autorizarea BNR pentru  sucursala daca apartine unei institutii de credit.
-certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legali ai sucursalei care  au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice
straine care au aceasta calitate si sunt inregistrati fiscal in Romania. sau,dupa caz, declaratia  pe propria raspundere a persoanelor fizice sau juridice straine in nume  propriu sau ca reprezentanti ai persoanelor juridice,care nu sunt inregistrate in Romania,ca nu au datorii fiscale- in copie tradusa si legalizata.
-declaratia pe propria raspundere a persoanei imputernicite sa reprezinte sucursala ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati.
-specimenul /specimenele de semnaturi pentrun imputernicit/imputerniciti.
-dovada privind sediul sucursalei
-declaratia tip a imputernicitului din care sa rezulte ca sucursala nu desfasoara activitati la  sediul social
-dovezi privind plata taxelor legale.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2.Documente necesare infiintarii unei sucursale in Romania de catre o firma straina<h2/>

9/29/2016

Care sunt modificarile in privinta politelor RCA?

Asigurarea pentru raspunderea civila auto, subiect de interes dar si de multe controverse   in ultima  perioada, motiv de proteste si negocieri.
In acest context au aparut unele modificari  legislative cu referite ala RCA  OUG 54/ din septembrie 2016 vine cu modificari in privinta politelor RCA.
Conform art 5 sunt exceptate de la obligatia incheierii politei RCA persoanele fizice si juridice  care utilizeaza autovehiculele exclusiv in scopul antrenamentlor, curselor, intrecerilor  ,raliurilor organizate legal.
Conform art 6, acum exista posibilitatea incheierii politei pe o perioada de o luna sau multiplu de o luna ,cu maximum de 12 luni.
Stim ca pana acum se incheia pe  o perioada de 6 sau 12 luni.
O alta modificare priveste plata politei care de acum inainte poate fi efectuata si in rate, daca exista acord intre asigurator si asigurati.
Trebuie sa stiti contractul RCA constituie titlu executoriu, deci daca nu platiti la timp,asiguratorul va poate executa silit in baza contractului.
Polita poate produce efecte si in cazul in care nu s-a platit la timp rata , daca asiguratorul nu a cerut rezilierea contractului .
Polita RCA incheita prin mijloace electronice are aceleasi efecte ca cea obtinuta pe suport de hartie.
Exista posibilitatea suspendarii RCA , la cererea asiguratului, pe perioada imobilizarii
vehiculului.
Art 19 vine cu o alta noutate:persoana prejudiciata poate cere dezpagubirea fie de la asiguratorul  de RCA al  persoanei vinovate  de producerea pagubei,,fie de la propriul sau asigurator RCA.
9/19/2016

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale au fost modificate

OMFP 1802/2014 privnd situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare /consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza  l adin nou  prin OMFP 1938 din 17 august 2016,publicat in monitorul oficial nr  680 din   2 septembrie 2016.
Noile modificari si completari vor intra in vigoare incepand cu 01.01.2017.
Iata ce completari au aparut:
Se introduce  punctul 492.1 care stabileste obligatia entitatilor de interes public cu  un numar mediu de salariati mai mare de 500 sa includa in raportul administratorilor
Declaratie nefinanciara  care sa contina:
-o descriere succinta a modelului de afaceri al entitatii
-o descriere a politicilor adoptate de entitate cu privire la aspectele de mediu , sociale  si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.
-rezultatele politicilor respective
-principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operatiunile entitatii, chiar  si relatiile de afaceri, produsele si serviciile sale precum si modalitatea cum  sunt gestionate   aceste riscuri.
-indicatorii de performanta  nefinanciara relevanti
In privinta aspectelor sociale si de personal declaratia poate cuprinde masurile luate  pentru  asigurarea egalitatii de gen, conditiile de munca ,securitatea si siguranta la locul de munca, respectarea drepturilor lucratorilor.
Explicatii suplimentare pentru intocmirea si verificarea declaratiei nefiscale se gasesc   la pct 492/2 la 492/5., nu insist aici asupra lor deoarece nu sunt relevante.
Declaratia nefinanciara consolidata se intocmeste de catre entitatile de interes public -societati mama ale unui grup care la data bilantului consolidat depasesc un numar  mediu de 500 de salariati pentru exercitiul financiar pentru care se face bilantul.
Se completeaza ca in prima situatie, numai ca datele sunt cele consolidate la nivel  de grup.
Se modifica si pct 562, in sensul stabilirii obligatiei colective a membrilor organelor  de administratie, de conducere si de supraveghere ale unei entitati de a verifica daca odata cu situatiile financiare anuale individuale sau consolidate,dupa caz, si  raportul  administratorilor  s-a intocmit si declaratia financiara.
OMFP 1938/2016 vine cu aceleasi modificari si pentru OMFP 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,care stabileste Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare contabila pentru entitatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
Deci si aceste societati au obligatia sa intocmeasca declaratia nefinanciara sau declaratia nefinanciara consolidata cam in aceleasi conditii ca celelalte societati.


8/30/2016

Procedura pentru incasari si plati in numerar si prin mijloace moderne de plata

Am mai scris aici despre legislatia privind incasarile si platile in numerar, incasarile si platile prin mijloace moderne de plata, plafoane pentru incasari si plati.
In monitorul oficial 603 din 08.08.2016 a fost publicat  OMFP.1265 din 02.08.2016
privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
De data aceasta voi posta actul normativ ca atare,fara sa vin cu explicatii .
Iata aici OMFP 1265/02.08.2016


În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 Articolul 1
Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu
 ANEXĂ PROCEDURĂ de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 Articolul 1(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege. (2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire.
 Articolul 2În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 3(1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:a)documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele; b)declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective; c)situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente; d)copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c). (2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii.
Articolul 4
Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).
 Articolul 5
Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3.
Articolul 6
(1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:a)decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; b)decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
 Articolul 7
(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.(2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).(3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
 Articolul 8
(1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii: a)decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b)decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. (2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7. Articolul 9Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere. Articolul 10Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Articolul 11Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1 la procedurăCERERE pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale) Contribuabilul ........ ................ ................, având cod de identificare fiscală ........ ........ .......... şi domiciliul fiscal în ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ ................ în calitate de ........ ........ ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ................, eliberată de ........ ................ la data de ................, şi Împuternicirea nr. ........ ................ ................, solicit prin prezenta cerere aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........ ............ lei, pentru organizarea de evenimente (nunţi şi/sau botezuri). În vederea aprobării celor solicitate depun următoarele documente: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 6. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Data ........ ............ Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 2la procedură SITUAŢIA încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ........ ........ ............
Nr. ctr. Datele de identificare ale beneficiarilor serviciilor pe fiecare contract de furnizare servicii Contract de furnizare de servicii nr. ... din ... Suma totală încasată Total încasări, din care:
Avans Diferenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în acest document sunt corecte şi complete. Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ........... ANEXA Nr. 3la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ........ ........... Nr. .........../............... DECIZIE de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de ........ ........., luând în considerare că nivelul maxim al încasărilor obţinut anterior este de ........ ........., se aprobă un plafon de încasări în numerar, în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 4la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ........ .......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............. Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ .......... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ........ .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 5la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1)........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de reînnoire a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. având în vedere Cererea nr. .............. din data de ........ ........ ........, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul de încasări în numerar aprobat prin Decizia nr. ....... din data de ........ ............ se reînnoieşte. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 6la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ................ Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ .......... Nr. .........../............... DECIZIE de modificare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........ ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ .......... din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul aprobat prin Decizia nr. .....din data de ........ se modifică după cum urmează: Se acordă un nou plafon de încasări în numerar în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de modificare a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 7la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............. Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de modificare a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

8/26/2016

Documente inregistrare SRL-debutant la Registrul Comertului

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea  nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
4. Actul constitutiv (original);
5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de  sediu social
6. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că  pentru   imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă  asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros  sau gratuit (obtinut prin oficiul  registrului  comerţului);
7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7  rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia  financiar aalte acte care atesta   înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
8. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă,
 ( formular-tip, original);
9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la  capitalul social (copii);
10. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul  imobilelor, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc conditiile legale pentru     detinerea acestor calitati(original)                          
                                                                         
12. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte  că, anterior datei înmatricularii societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din   cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original);
13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor  persoane fizice (copie)
14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au  domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele  fizice sau juridice străine, care au această  calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a  persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este  inregistrata fiscal in  România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizata de un traducator  autorizat a cărui semnătură să fie  legalizată de un notar public
16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administrator i din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi  protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original).
17. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele  desemnate să   îndeplinească formalităţile legale (original).<head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Documnte inregistrare SRL-debutant la Registrul Comertului<h2>


8/17/2016

Vreti sa lucrati in strainatate?

In ultimii ani milioane de romani au plecat sa munceasca in strainatate.
Unii pleaca "la noroc, alegand ca destinatie o tara (de regula europeana) sperand ca odata ajunsi acolo vor gasi rapid ce va de lucru.
Insa majoritatea cetatenilor romani dornici sa lucreze in strainatate se adreseaza unei firme care se ocupa cu plasarea fortei  de munca in strainatate.
Acestea asigura,contra unui comision,intermedirea intre cei care cauta un loc de munca si angajatorii straini, facilitand incheirea unor contracte de munca legale.
Cu toate acestea, nu putine au fost cazurile de inselaciune in acest domeniu prezentate in mass media .
Fie firma de intermediere si-a luat comisionul apoi nimeni din acea firma nu a mai fost de gasit, fie in baza unor contracte aparent legale,iar odata ajunsi la destinatie, angajatii au constatat ca nu corespund conditiile negociate prin contract cu cele de la fata locului.
Pentru a nu fi pusi in asemenea situatii, celor care vor sa obtina un job in strainatate, le recomand sa verifice firma care faciliteze un asemenea contract.
Firmele cu obiect de activitate selectia si plasarea fortei de  munca in strainatate au obligatia sa se inregistreze la inspectoratele teritoriale de munca.
Aceste liste cu societatile inregistrate la ITM-uri sunt publice.
ITM-urile fac verificari in privinta acestor firme.
De exemplu, pentru Bucuresti, veti gasi lista firmelor pe site-ul lor (www.itmbucuresti.ro), la rubrica informatii utile.
Asa ar trebui sa gasiti si pe site-urile judetene ITM.
La Bucuresti, sunt 513 firme, insa o mare parte din ele figureaza cu probleme.
Veti vedea pe lista ca sunt marcate firmele care au intrat in faliment, cele carora nu le corespunde obiectul de activitate,
sunt radiate sau cu intrerupere temporara de activitate si chiar cele cu probleme penale.
Alegeti doar din lista celor care nu sunt inregistrate cu probleme.</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Vreti sa lucrati in strainatate?<h2>

8/09/2016

Amortizarea imobilizarilor

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe perioade mai mari de un an.
Acestea se impart in doua categorii; imobilizari necorporale si imobilizari corporale.
Imobilizarile necorporale le definim ca fiind active indentificabile,nemonetare,fara suport material si detinute pentru utilizarea in procesul de productie sau furnizarii de bunuri si servicii, pentru a fi inchiriate sau un scopuri administrative.
Ca da fie indentificabila o imobilizare necorporabila trebuie sa fie separabila sau sa decurga din drepturi contractuale sau de alta natura legala indiferent daca acelea  sunt  separabile sau transferabile de catre  entitatea care le detine.
Imobilizarile corporale se pot defini  ca fiind active detinute de o entitate pentru a fi folosite in productia de bunuri  sau prestari servicii, pentru inchiriere sau in scopuri  administrative si sunt utilizabile pe o perioada mai mare de un an.
In categoria imobilizarilor corporale sunt cuprinse terenuri si constructii,instalatii tehnice si masini ,alte instalatii ,utilaje si mobilier,avansuri acordate furnizorilor de  imobilizari  corporale,imobilizari corporale in curs.
Amortizarea valorii activelor imobilizate se face prin  aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.
Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune a  imobilizarilor  si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.
Entitatile  amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul dintre cele trei regimuri de  amortizare stabilite prin lege si anume:
1.amortizarea lineara -includerea in cheltuielile de exploatare( cheltuielile cu  amortizarile) a unor sume fixe ,stabilite in concordanta cu numarul de ani de exploatare.
     amortiz lunara=valoarea imobilizarii corporale impartita la numarul de ani inmultit  cu 12( lunile)
2.amortizarea degresiva se stabileste prin multiplicarea cotelor amortizarii lineare  lunare  cu un coeficient - cu respectarea legislatiei in vigoare.
3.amortizarea accelerata-se amortizeaza pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii in primul an de functionare.
Metoda de amortizare aleasa se aplica pentru toate activele de aceeasi natura si cu conditii de utilizare indentice.
Terenurile nu se amortizeaza.
Se amortizeaza in schimb investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor,baltilor,
iazurilor si terenurilor intr-o perioada determinata de administratorul agentului economic pe baza duratelor de viata utile a acestora
Duratele normale de functioanare a mijloacelor fixe sunt cuprinse intr-un catalog aprobat   prin HG 2139/2004, cu modificari aduse de HG 1496/2008.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Amortizarea impbilizarilor<h2/>

8/03/2016

Accizele

In acest articol mi-am propus sa va familiarizez cu unii termeni pe care ii folosim atunci cand vorbim de accize si produse accizabile.
Produse accizabile-produse supuse reglementarilor privind  accizele (cod fiscal,in principal) EX; alcool si bauturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice si electricitate, unele produse considerate a fi de lux.( dupa cum stiti de la 1 sept.2013 s-au reintrodus accizele pentru blanuri, se platesc accize pentru aur-exceptie  fac verighetele, se platesc accize pentru unele ambarcatiuni de lux.).
Productia de produse accizabile =fabricarea acestor produse , procesate sau transformate sub orice forma.
Persoana fizica sau juridica, autorizata de autoritatea competenta sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal este antrepozitar autorizat.
Antrepozitul fiscal=locul unde antrepozitarul autorizat produce,transforma, detine sau expediaza in regim suspensiv de accize produsele accizabile.
Regimul fiscal=regimul aplicat producerii , transformarii,detinerii sau deplasarii de produse accizabile .
Import de produse accizabile- intrarea pe teritoriul Comunitatii Europene de produse accizabile.
Exigibilitatea accizelor-acestea devin exigibile in momentul eliberarii pentru  consum in statul meu al Comunitatii in care se face eliberarea pentru consum.
Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare.
Detinatorii inregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind privind achizitiile  si livrarile de produse accizabile ,  pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celi la care se refera situatia.
Cam atat pentru astazi.
In perioada urmatoare voi reveni cu articole despre accize, specificand in mod concret ce conditii si ce formalitati trebuiesc indeplinite pentru a deveni antrepozitar autorizat, dar si despre nivelul si modalitatea de calcul a accizelor pentru fiecare categorie de produse accizabile- alcool si bauturi alcoolice, tutun, aur si alte produse de lux,  produse energetice.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Accizele<h2/>

8/01/2016

Taxe locale-taxa hoteliera

Taxa hoteliera intra in categoria taxelor locale si este taxa  platita pe sederea intr-o unitate de cazare.
Aceasta taxa poate fi instituita de consiliul local al localitatii  in care se afla unitatea de cazare.
Taxa hoteliera se calculeaza si se incaseaza de catre persoanele juridice care detin unitatea de cazare,apoi se vireaza la  bugetul local.
Modalitatea de calcul a taxei-se aplica o cota de 1% asupra  a tarifului de cazare pentru fiecare zi de sedere a turistului, la momentul luarii in evidenta a persoanei respective.
Aceasta taxa se datoreaza pentru intregul sejur,cu xceptia unitatilor de cazare aflate intr-o statiune turistica.
In acest caz taxa hoteliera se calculeaza doar pentru o singura noapte de cazare, indiferent de perioada de cazare.
Exista si persoane scutite de la plata taxei hoteliere si anume:
-minorii
-persoanele fizice cu handicap grav ori persoanele invalide 
de gradul I si gr II
-pensionarii
-studentii
-veteranii de razboi
-vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi
-persoanele persecutate politic cf. Decretului-lege 118/1990.
Agentii economici care incaseaza taxa hoteliera au obligatia virarii acesteia catre bugetul local pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a incasat.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Taxe locale-taxa hoteliera<h2>

7/29/2016

Practici comerciale-vanzarile de soldare

Asa cum am promis revin si cu alte practici comerciale -de data aceasta vanzarile de soldare.
Baza legala, asa cum deja stiti o constituie OG 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
Vanzarile de soldare-definitie:orice vanzare insotita sau precedata de publicitateanuntata sub denumirea de soldare/soldari/solduri si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri sezoniere dintr-o  structura de vanzare  cu amanuntul.
Vanzarile de soldare se pot efectua numai in cursul a doua perioade pe an, cu   o durata maxima de 45 de zile fiecare, iar produsele propuse spre soldare sa  fie achitate furnizorului de catre comerciant cu cel putin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vanzari de soldare si oferite spre vanzare in mod obisnuit inaintea acestei date.
Stocul de produse pentru soldare trebuie sa fie constituit in prealabil, in structura de  vanzare respectiva, cu cel putin 15 zile inainte de perioada de debut a vanzarii de soldare.
Perioadele de soldare se stabilesc conform Ord 99/2000 intre 15 ianuarie -15 aprilie pentru produsele de  toamna -iarna si 1 august -31 octombrie pentru produsele de primavara- vara.
Comerciantii au obligatia sa notifice la primaria in a carei raza teritoriala isi desfasoara
activitatea, perioada in care se desfasoara vanzarile de soldare cu cel putin 15 zile inainte de inceperea operatiunilor.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Practici comerciale-vanzarile de soldare<h2/>

7/27/2016

Impozitul pe reprezentantaFirmele straine care au deschise reprezentante in Romania platesc un impozit anual denumit "impozit pe reprezentanta".
Impozitul pe reprezentanta se stabileste in conformitate cu Codul Fiscal , titlul V si este egal cu  echivalentul in lei a sumei de 4000 euro la cursul  de schimb BNR din data platii.
In cazul firmei straine a carei reprezentanta a functionat mai putin de un an fiscal, impozitul se  calculeaza proportional cu lunile de functionare a reprezentantei.
Impozitul pe reprezentanta se plateste la bugetul de stat in doua transe egale, prima  transa pana la 25 iunie, iar cea de-a doua transa pana la 25 decembrie inclusiv.
Persoanele juridice straine care au reprezentante in Romania sunt obligate sa  depuna o declaratie  anuala referitoare la impozitul datorat la autoritatea fiscala  competenta pana in ultima zi a lunii  februarie a anului de impunere.
Orice firma straina care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal are obligatia sa depuna declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la  data infiintarii sau desfiintarii reprezentantei.
Reprezentantele au obligatia sa conduca evidenta contabila in conformitate cu  legea romana.

</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Impozitul pe reprezentanta<h2/>


7/25/2016

Despre actul constitutiv al firmei

<p>
In conformitate cu legea 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata , cu modificarile  ulterioare  actul constitutiv al unei firme( societati) trebuie sa cuprinda  in mod obligatoriu  urmatoarele date:
a)Actul constitutiv al societatilor in nume colectiv ,in comandita simpla sau cu raspundere limitata  trebuie sa cuprinda:
-datele de indentificare ale asociatilor;la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii  comanditati.
-forma, denumirea si sediul social.
-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si activitatii principale.
-capitalul social;se mentioneaza aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura si modul evaluarii;
-la societatile cu raspundere limitata se va mentiona si numarul si valoarea nominala a partilor sociale   precum si numarul si valoarea partilor socialeatribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.
-asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati,
datele lor de indentificare ,puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.
-in cazul SRL daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar , datele de indentificare ale acestora.
-partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.
--sediile secundare daca acestea se infiinteaza o data cu societatea.
- durata societatii
-modul de dizolvare si lichidare al societatii .
b) Actul constitutiv al societatilor pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni  va cuprinde:
-datele de indentificare ale fondatorilor ; la societatea  in comandita pe actiuni se mentioneaza  asociatii comanditati.
-forma, denumirea si sediul social
-obiectul de activitate; se precizeaza activitatea principala.
-capitalul social subscris si cel varsat iar in cazul cand societatea are un capital autorizat , cuantumul acestuia.
-natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanelor care  le-au adus ca aport.
-numarul si valoarea actiunilor specificand daca sunt nominale sau la purtator.
- in cazul existentei mai multor categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni.
-orice restrictie cu referire la transferul de actiuni.
- datele de indentificare ale primilor membri ai consiliului de administratie .
puterile conferite administratorilor, si dupa caz, membrilor directoratului, daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.
-datele de indentificare ale primilor cenzori
-clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii  societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie.
- durata societatii
- modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor.
-sediile secundare,daca se infiinteaza o data cu societatea..
- numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni.
-cuantumul total sau estimativ al cheltuielilor pentru constituire.
- modul de dizolvare a societatii.

Datele de indentificare  pentru asociati/actionari  in cazul tuturor tipurilor de societati vor fi:
a) pentru persoanele fizice : numele, prenumele, CNP, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia.
b) pentru persoanele juridice: denumireea , sediul,nationalitatea, numarul de  inregistrare la  registrul comertului, C.U.I.

Informatiile prezentate in acest articol le puteti completa cu cele pe care le-am evidentiat in   precedentele articole despre  fiecare tip de societate in parte.
</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Despre actul constitutiv al firmei</h2>7/23/2016

Conditii pentru inregistrarea si autorizarea caselor de schimb valutar

Act normativ: OMFP 664/4.05.2012 modificat prin OMFP 1330/2012,OMFP 1662/2012 si OMFP 86/2014 publicat 28.01.2014.
Vizate:entitatile economice care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul  Romaniei, altele decat cele supuse supravegherii BNR.
Entitatile care pot fi autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar  pentru persoane fizice(conditii)
a)casele de schimb valutar organizate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect principal de  activitate cod CAEN 6612-Activitati de intermedire a tranzactiilor financiare-activitati ale birourilor de schimb valutar; obiectul secundar de activitate al acestor societati nu poate fi decat cel prevazut la cod CAEN 6619-Activitati auxiliare interme dierilor financiare -exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, remiterea de
bani.
b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de  schimb valutar pentru persoane fizice in actul constitutiv.
c)entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice , cazare turistica si au in obiectul de activitate cumparare de valute sub forma de numerar.
Alte conditii care trebuiesc indeplinite de catre solicitanti pentru autorizare:
1.pentru entitatile prevazute la lit.a)
-disponibilitati banesti in moneda nationala  si/sau in valute cotate in echivalent de minimum 75ooo Euro, atat la infiintare cat si pe parcursul desfasurarii activitatii, dovedite cu extras de cont in original emis cu maximum 5 zile lucratoare inainte de data solicitarii autorizatiei.
2.in cazul entitatilor de la lit b)
-dovada mentionarii activitatii de schimb valutar ca obiect de activtate in actul constitutiv al entitatii dar si mentionarea actului normativ prin care beneficiaza de prevederi legale exprese
-existenta unui regulament care sa cuprinda categoriile de activitati de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a lor, relatiile cu clientii referitoare la modalitatile de comunicare,confirmare si decontare a operatiunilor,de pastrare a evidentei si  de raportare a operatiunilor suspecte conform Legii  656/2002, sistemul de evidenta contabila a operatiunilor, desfasurarea activitatilor de schimb valutar
numai cu acordul de vointa al partilor.
3.in cazul entitatilor prevazute la lit c)
-existenta ca obiect de activitate a operatiunilor de cumparare valute cotate si necotate  dovedite cu certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica care conduce structura de primire turistica.
4.dovada ca administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii majoritari au  avizul politiei
5.declaratie pe propria raspundere depusa de administratori din care sa rezulte ca nu sunt incompatibili, ca nu au suferit o condamnare definitiva, ca sunt cunoscatori ai prevederilor legale in materie.
6.declaratie notariala privind indeplinirea conditiilor de functionare a spatiului.
7.dovada ca entitatea poate derula operatiuni cu cecuri de calatorie.</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Conditii pentru inregistrarea si autorizarea caselor de schimb valutar<h2>

7/19/2016

Societatea Cooperativa Europeana -documente necesare pentru inregistrare

Societatea cooperativa Europeana se poate constitui  de catre:

1.cel putin 5 persoane fizice reprezentand cel putin doua state membre UE
2.cel putin 5 persoane fizice si juricice (acestea din urma pot fi atat societati cat si alte entitati de drept public sau privat rezindente in cel putin doua state membre sau reglementate de legislatia a cel putin doua state membre
3.societati si alte persoane juridice de drept privat sau public constituite, rezidente  sau reglementate  de legislatia a cel putin doua state mebre UE.
Ce trebuie sa faceti si ce documente va trebuies ca sa inregistrati la registrul comertului o SCE?
Iata aici lista de documente:


Operaţiuni initiale:

    Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular;
    Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă)


 Pentru inregistrarea propriu -zisa:

    Cererea de înregistrare (original) - formular;
    Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  - formular;
    Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
    - persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
    - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
    Dovada disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);
    Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (original);
    Actul constitutiv al societăţii cooperative europene (SCE), în original, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil - detalii;
    Dovezile privind sediul principal/ secundar (copii certificate) - detalii;
    Dovezile privind aporturile subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social, (copii certificate) - detalii;
    Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
    Certificatul eliberat de cenzori din care să rezulte depunerea garanţiei de către administratori;
    Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SCE - detalii;
    După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
    Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie, hotărârea  organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
    Actele de identitate ale fondatorilor/ administratorilor/ directorilor/ membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor/ auditorilor persoane fizice, după caz (copii);
    Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 11 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene) (SCE), în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul  privind modalităţile de participare  şi implicare a lucrătorilor la activitatea societăţii sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
    Dovezile din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puţin două state membre sau că sunt reglementate de legislaţia  a cel puţin două state membre (original) sau în copie certificată de parte, cu traducerea efectuată de o persoană autorizată a cărei semnătură să fie legalizată de un notar public, după caz;
    Declaraţiile pe proprie răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care rezultă că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar (original);
    Dacă este cazul:
        avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
        împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
    Dovezile privind plata taxelor legale (   taxele de registru;  suma  reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;        tariful de publicare în Monitorul Oficial