Translate

2/25/2013

Impozitul pe dividendeImpozitul pe dividende este prevazut in codul fiscal,capitolul 6.
Persoanele juridice romane(firmele) care distribuie/platesc dividende catre alte  persoane juridice romane au obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca  impozitul pe dividende catre bugetul de stat.
Cota de impozit pe dividende este de 16% si se aplica asupra dividendului brut.
Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit dividendul.
In situatia in care dividendele nu se platesc  pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat  situatiile financiare anuale( bilantul contabil), impozitul pe dividende se plateste  pana la data de 25 ianuarie anul urmator.
Ex: Pentru  anul 2011 s-a repartizat din profit suma de 10000 lei la dividende
Sa zicem  aprobarea bilantului s-a facut in aprilie 2012. In iunie 2012 se platesc dividende in valoare bruta de 1500 lei.Pana pe 25 iulie 2012 se declara si se plateste impozitul aferent sumei de 1500 lei, adica 1500x16%=240 lei.Pana la sfarsitul anului 2012 nu se mai platesc dividende.Pana pe data de 25 ianuarie 2013 se declara si  se plateste impozitul pe dividende aferent sumei ramase 8500x16%=1360lei.
Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe dividende la sursa nu se aplica daca persoana juridica romana careia i se distribuie dividend, la data platii dividendului  detine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane platitoare., pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii  acestora inclusiv.
Prevederile art 36 cod fiscal nu se aplica nici in cazul dividendelor platite de catre o persoana juridica romana (firma) catre :
a)fondurile  de pensii facultative sau administrate privat.
b)organele administratiei publice care exercita drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar  al statului la persoana juridica romana .
Cota de impozit pe dividende se aplica, in schimb ,asupra dividendului distribuit catre  fondurile deschise de investitii.
DIVIDENDELE REINVESTITE incepand cu anul 2009, in vederea pastrarii si cresterii numarului locurilor de munca,dar si pentru dezvoltarea activitatii persoanelor juridice platitoare de dividende, SUNT SCUTITE de la plata impozitului.
SUNT SCUTITE de la plata impozitului pe dividende si DIVIDENDELE REINVESTITE IN CAPITALUL SOCIAL al altei persoane juridice romane in scopul dezvoltarii activitatii si crearii de noi locuri de munca.
Impozitul pe dividendele distribuite de persoanele juridice romane catre persoane fizice  este tot de 16% aplicabil asupra dividendului brut.


</head>
<body>
<h1>http:fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Impozitul pe dividende<h2/>

2/11/2013

Sistemul TVA la incasare

</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Sistemul tva la incasare<h2/>

Aplica sistemul TVA la incasare persoanele impozabile care  desfasoara activitate in Romania si a caror cifra de afaceri in perioada 01 octombrie 2011-30septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafon de 2.250.000 lei.
Sistemul TVA la incasare se aplica deja de la 01 ianuarie 2013, primul decont se depune pe data de25 februarie 2013 pentru firmele a caror perioada fiscala este luna si  25 aprilie 2013 pentru firmele a caror perioada fiscala este trimestrul.
Stiti desigur, ca a existat obligatia agentilor economici care se incadreaza in plafon sa depuna pana la data de 25 oct 2012 la organele fiscale compentente o notificare  privind  cifra de afaceri.
Firmele care nu au depus aceasta notificare nu trebuie sa isi faca griji deoarece asa  cum precede art 2, alin(2)din OUG 15/2012 acestea au fost inregistrate din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare , urmand sa aplice sistemul tva la incasare incepand cu 01ianuarie 2013
Exigibilitatea taxei petru livrari de bunuri/prestari servicii
Prin exceptie de la   prevederile articolului 134(2) aliniat (1) si (2), lit a)in cazul sistemului tva la incasare exigibilitatea intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau prestarii de servicii astfel:
-persoana impozabila care anul precedent nu a aplicat sistemul tva la incasare ,dar acarei cifra de afaceri este inferioara plafonului de 2250000 lei aplica sistemul tva la  incasare incepand cu prima zi a celei de a doua perioade fiscale din anul urmator  celui  in care nu a depasit plafonul.
-persoanele impozabile cu sediul activitatii in Romania care se inregistreaza in scopuri de  tva  in cursul anului calendaristic curent , incepand cu data inregistrarii  in scopuri de tva.
Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanei juridice(firme)depaseste plafonul de 2250000 lei sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei  fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.
In situatia in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului tva la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri sau prestarii de  servicii. in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii , calculata conform Codului de procedura civila , exigibilitatea taxei aferenta  contravalorii neincasate intervine in cea de a 91 zi calendaristica , de la data emiterii facturii.
Aplicarea sistemului TVA la incasare este obligatorie pentru persoanele impozabile cu sediul activitatii in Romania care nu depasesc plafonul de 2250000 lei.
Persoanele impozabile care aplica sistemul tva la incasare vor face exceptie pentru urmatoarele operatiuni:
- in cazul livrarilor sau prestarilor care sunt scutite de tva
-in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale( art 153/1 -153/3 cod fiscal)
- in cazul livrarilor sau prestarilor a caror contravaloare  este incasata in numerar de  la beneficiarii persoane juridice , persoane fizice inregistrate in scopuri de tva,PFA, asocieri  fara personalitate juridica.
-in cazul livrarilor/prestarilor in care in care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului /prestatorului.
Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a  livrarii de bunuri sau prestarii de servicii , care devine exigibila, fiecare incasare  totala sau  partiala se considera ca include si tva aferenta aplicandu-se urmatoarea  formula de calcul pentru determinarea sumei taxei:
24x100/124 pentru cota standard 9x100/109 pentru cota de de 9% 5x100/105 pentru cota de 5%
In cazul compensarilor se considera data incasarii data efectuarii compensarii in  conformitate cu Legea 211/2001.
In cazul incasarilor prin banca  ordin de plata, cec, cambie,bilet la ordin data incasarii se  considera a fi data extrasului de cont..
Data platii prin card de debit/credit se considera a fi data extrasului de cont sau alt  document asimilat acestuia.
In conformitate cu Codul Fiscal furnizorul/prestatorul care aplica sistemul TVA la incasare , exclude de la aplicarea acestui sistem acele sume dintr-o factura care  sunt incasate in numerar de la beneficiar.
In cazul facturilor incasate partial in numerar , emitentul va mentiona separat pe factura valoarea care a fost incasata in numerar, incluzand tva.
Persoanele juridice impozabile care aplica sistemul tva la incasare sunt obligate sa treaca pe facturi mentiunea  "tva la incasare".
Jurnalele de cumparari si jurnalele de vanzari.
Persoanele impozabile care aplica sistemul tva la incasare sunt obligate sa  mentioneze  in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri /
prestari de servicii pentru care este obligatorie apilcarea sistemului tva la incasare  chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura.
Firmele care aplica acest sistem au obligatia sa inscrie in plus in jurnalele de vanzari urmatoarele informatii:
-numarul si data documentului de incasare sau data la care a expirat termenul de 90 de zile.
-valoarea integrala a livrarii lor/prestarilor inclusiv tva
-baza impozabila si tva aferenta.
-valoarea incasata, inclusiv tva, precum si baza impozabila si tva exigibila corespunzatoare  sumei incasate, sau dupa caz la expirarea termenului.
-diferenta dintre baza impozabila si tva neexigibila.
Persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri de la persoane care aplica tva la incasare  inscriu in jurnalele de cumparari facturile primite pentru care este  obligatorie aplicarea tva la incasare , chiar daca deductibilitatea taxei nu intervine in perioada    fiscala  in care a fost emisa factura.
In plus vor specifica:
-numarul si data documentului de plata
- valoarea integrala aachizitiei inclusiv tva
-valoarea platita inclusiv tva si corespunzator tva neexigibila.
-diferenta intre baza impozabila si tva neexigibila.
Pentru informatii suplimentare despre sistemul tva la incasare puteti consulta Codul fiscal, Normele de aplicare a codului fiscal, OUG 15/2012 , Codul de procedura  fiscala, OMFP 1519/2012.

PS.Avand in vedere ca incepand cu 1 ianuarie 2014 intervin modificari referitoare la Sistemul TVA la incasare,va invit sa citi si articolul Modificari ale Codului Fiscal

2/05/2013

Microintreprinderile-modificari ale Codului fiscal in 2013


<!--google-ad-section-start

Se modifica articolul112/1 litera c) astfel"a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 de euro".
Art 112/2 aliniatul(3)specifica:"pentru anul 2013 persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31.12.2012 indeplinesc conditiile art 112/1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul  titlu incepand cu 01.02 .2013 urmand sa notifice organele fiscale teritoriale despre  modificarea sistemului de impunere ,potrivit Codului de procedura fiscala,pana la data de 25 martie 2013,inclusiv.
Pana la acest termen  se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada o1 .ian  2013 -31 ianuarie 2013,prin exceptie de la prevederile art 34 si 35.
O persoana juridica romana (firma) care este nou infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul an fiscal daca conditia prevazuta la articolul 112/1 litera d) este indeplinita.
Litera d) face referire la capitalul social al firmei care trebuie sa fie detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Microintreprinderile nu mai aplica acest  sistem fiscal incepand cu anul fiscal incepand  cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc  una din conditiile prevazute  la art 112/1.( pe acestea le-am enumerat in articolul intitulat "Microintreprinderea".
La alin(6) al art 112/2 se specifica ca nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pentru microintreprinderi persoanele juridice care:
-desfasoara activitati in domeniul bancar
-desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital,cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii.
-desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc , consultantei si managementului.
Persoanele juridice care au optat  pentru acest sistem de impunere conform prevederilor  legale in vigoare pana la data de 01 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare  pentru anul 2013.
Cota de impunere pentru microintreprinderi ramane aceeasi: 3%.
Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarea trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
Concluzii.
1.Se modifica cuantumul maxim al cifrei de afaceri in baza careia se plateste impozit  pe veniturile microintreprinderilor de la 100.000euro cat era pana la 01 februarie 2013  la 65.000 euro anual .
2. Daca pana acum contribuabilii agenti economici(firmele) aveau dreptul sa opteze pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor,in defavoarea platii  impozitului pe profit (desigur,cei care indeplineau conditiile) acum conform aer 112/2 alin (2)sunt obligati la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
3.Intervin, dupa parerea mea, unele neconcordante intre art 112/1lit a) si art 112/2 alin(6).
In articolul 112/1 lit a) se mentine prevederea ca nu pot fi microintreprinderi firmele care desfasoara activitati in domeniul bancar,asigurari si reasigurari,al pietei de capital,in domeniul jocurilor de noroc , consultantei si managementului..
La art 112/2 alin(6) se specifica ca aceste firme nu sunt obligate sa aplice la sistemul de impunere pentru microintreprinderi.
Asta ar insemna ca agentii economici din domeniile mai sus mentionate ar avea drept  de optiune.
Un articol din Codul Fiscal spune clar ca nu pot fi microintreprinderi, un paragraf din articolul urmator specifica doar ca ei nu sunt obligati sa aplice acest sistem.


<!--google-ad-section-end

</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Microintreprinderile-modificari ale codulii fiscal in 2013<h2/>

-