Translate

12/13/2016

Registrul general al salariatilor-noi prevederi legale

HG 877/23 nov 2016 modifica si completeaza HG 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor (metodologia de completare a registrului salariatilor si transmiterea datelor catre ITM).
Astfel,de acum inainte  va exista un registru general al salariatilor privat intocmit,completat si transmis de catre angajatorii persoane fizice sau juridice de drept  privat si un registru general al salariatilor public intocmit si transmis de catre  institutiile si autoritatile publice al caror personal este platit din fonduri publice.
In cazul registrului privat datele se vor transmite de catre angajatori ITM-urilor in urmatoarele situatii:
-cu o zi inainte de data inceperii  activitatii salariatului(la angajare)
-in cazul suspendarii/incetarii suspendarii unui salariat in termen de maxim 20 de zile  de la data suspendarii.incetarii suspendarii activitatii
-in cazul incetarii contractului de munca cel tarziu la data incetarii activitatii.
-in cazul detasarii salariatului,angajatorul de baza tebuie sa raporteze perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea cel putin cu o zi inainte de data detasarii.
In registrul public se evidentiaza datele persoanelor angajate in institutii/autoritati publice in baza unui contract individual de munca,unui act administrativ de numire ori alt act emis conform legii , care sunt platite din fonduri publice.
Registrul privat se completeaza in ordinea incheierii contractelor de munca.
Registrul public se completeaza in ordinea incheierii contractelor individuale de munca sau dupa caz, a actelor administrative de numire a functionarilor publici, a altor acte privind exercitarea functiei.
Orice salariat ori fost salariat poate solicita in scris copii ale documentelor din dosarul personal iar angajatorul are obligatia sa le elibereze.
Transmiterea  registrului se face on-line ca si pana acum.
Pe site-ul Inspectiei Muncii gasi deja forma actualizata a softului de generare Revisal.