Translate

3/26/2015

Norme modificate in cazul cheltuielilor de cercetare dezvoltare

Ordinul comun al ministrului finantelor publice si ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr 256/3331/2015 publicat in M.Of nr 178/martie 2015 modifica Ordinul 2086/4504/2010
cu referire la normele privind deducerile privind cheltuielile  de cercetare dezvoltare la determinarea profitului impozabil.
O modificare adusa art 1 stabileste o deducere suplimentara de 50% a cheltuielilor efectuate in anul fiscal pentru activitatea de cercetare dezvoltare precum si aplicarea amortizarii accelerate mijloacelor fixe destinate activitatii de cercetare dezvoltare.
Pana acum deducerea suplimentara era de 20%.
Exista si modificari ale articolului 2 din vechile norme astfel:
-stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare dezvoltare efectuate atat pe teritoriul Romaniei cat si in statele membre UE sau din Spatiul Economic European
-valorificarea rezultatelor cercetarii se poate face atat in folosul propriu al contribuabilului cat si prin vanzarea rezultatelor
 sau valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala rezultate.
-in cazul in care parte din activitati sunt efectuate de un tert,la  comanda,stimulentele ficale se acorda initiatorului comenzii.
-stimulentele fiscale se acorda si contribuabililor care desfasoara activitati de acest gen printr-un acord in cadrul grupului.
Conform modificarilor aduse articolului 5 sunt eligibile activitatile de cercetare dezvoltare care indeplinesc cumulativ aceste conditii:
1.sunt cuprinse intr-un proiect care contine,cel putin:obiectivul stabilit,perioada de desfasurare,domeniul de cercetare,
sursele de finantare,categoria rezultatului(produs nou/modernizat,tehnologie noua. modernizata,
serviciu nou.modernizat).
2.sunt din categoria cercetarii industriale sau a  dezvoltarii experimentale.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Norme modificate in cazul cheltuielilor de cercetare dezvoltare<h2>

3/23/2015

Formular Declaratia 311

OPANAF 632/2015 publicat in Monitorul Oficial nr 178  din martie 2015 aproba modelul formularului privind TVA colectata datorata de persoanele al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat cf.art 153,alin(9),li a)-e),g)sau h)din Legea 571/2003 (Cod Fiscal)
Va redau mai jos modelul formularului:

                                     Declarație
privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153
alin. (9) lit. a) e), lit.g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal
311
Nr de operator de date cu
caracter personal – 759
Perioada de raportare Luna Anul
I. FELUL DECLARAȚIEI
1. Declarație inițială 􀂆 2. Declarație rectificativă 􀂆
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
DOMICILIUL FISCAL
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POŞTAL TELEFON
FAX EMAIL
III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA
1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA
2.1. Anulare înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) sau h) din Codul fiscal 􀂆
2.2. Anulare înregistrare în scopuri de TVA, la cerere, conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal 􀂆
Numele persoanei care face declarația
Funcția
Ştampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Nr.de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.02/89
IV. DATE PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ
A. Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a
înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin.
(9) lit. a) e) sau h) din Codul fiscal
Baza impozabilă
lei
TVA de plată
lei
1. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii
2. Achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt
persoană obligată la plata taxei, în condițiile legii
Subtotal
B. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate
înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în
condițiile art. 153 alin. (9) lit. a) e), g) sau h) din Codul
fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit
sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana
impozabilă nu are cod valabil de TVA
Total (A+B)

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
(h2>Formular Declaratia 311<h2>

3/13/2015

Combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor

Legea 33/2015 publicata in M.Of. 170/2015 modifica Legea 363/2007 pentru combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor fata de consumatori.
Astfel,lit e) a art 2 se modifica si are urmatorul cuprins:
"deformarea substatiala a comportamentului economic al consumatorului-folosirea unei practici comerciale cu scopul de a afecta in mod considerabil capacitatea consumatorului de a lua o decizie in cunostiinta de cauza,determinandu-l astfel sa ia o decizie pe care nu ar fi luat-o"
Cuprinsul puncului 6 al anexei 1 la paragraful "practici comerciale inselatoare" este "Lansarea unei invitatii de a cumpara produse la un anumit pret ,pentru ca apoi,in scopul promovarii unui produs diferit,comerciantul recurge la una din urmatoarele fapte:
a)refuzul prezentarii articolului care a facut obiectul publicitatii
b)refuzul luarii comenzii pentru respectivul articol sau al livrarii intr-un termen nerezonabil.
c)prezentarea unui esantion cu defecte"
Toate acestea sunt considerate practici incorecte.
Se modifica si puncul 8 al aceleeasi anexe in sensul ca exista obligatia informarii consumatorului inainte de incheierea  tranzactiei daca au comunicat intr-o limba iar serviciile  post vanzare nu sunt asigurate in aceeasi limba.
 Practica incorecta este considerata si crearea,operarea sau promovarea unui sistem promotional piramidal(pct 14)
Art 15 care prevede sanctionarea practicilor incorecte ale comerciantilor se modifica si el,sanctiunile cu amenda se vor si tua intre 5000 de lei si 100000 lei,in functie de gravitatea faptei.(mult mai mari ca pana acum)


</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor<h2>

3/06/2015

Contabilitatea in partida simpla

Incepand cu 1 martie 2015 se schimba reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla.
OMFP 170 din februarie 2015 aproba Reglementarile contabile privind  contabilitatea in partida simpla.
La data intrarii in vigoare a acestui ordin (1 martie) se abroga
OMFP 1040/2004 (actul normativ care reglementa pana acum contabilitatea in partida simpla), normele specifice pentru intocmirea Registrului jurnal de incasari si plati din anexa 2 a 
OMFP 3512/2008 si OMFP 2410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala cu referire la practicienii in insolventa.
Aplica prevederile OMFP 170/2015 persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care platesc impozit pe venit  in conformitate cu Legea 571/2003 (Cod Fiscal)  al caror venit  net anual este determinat in sistem real si este obtinut din:
a) activitati independente adica:
-activitati economice (PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale)
-profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, arhitecti, consultanti fiscali, experti contabili, alte profesii reglementate prin lege)
-drepturi de proprietate intelectuala (doar daca opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real)
b)cedarea folosintei bunurilor
c)activitati agricole, silvicultura,piscicultura)
Tin contabilitatea conform OMFP 170/2015 si persoanele sau entitatile care prin legi speciale sau act normativ de infiintare
au obligatia sa tina contabilitatea in partida simpla.
Nu se incadreaza aici persoanele juridice fara scop patrimonial.
Despre acestea din urma cititi Contabilitatea persoanelor juri
dice fara scop patrimonial.
Ca si pana acum orice operatiune economico-financiara se 
consemneaza intr-un document justificativ la momentul efectuarii ei .
Documentele justificative angajeaza raspunderea persoanlor care le-au intocmit .
Documentele justificative trebuie sa cuprinda aceleasi elemente ca si pana acum(denumirea documentului, denumirea/
numele si prenumele / sediul-domiciliul care emite documentul, nr si data documentului, continutul operatiunii, numele si semnatura persoanei care intocmeste documentul.
Despre felul cum se utilizeaza documentele financiar contabile am scris articolul intitulat Norme generale pentru intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile.
Articolul are valabilitate atat pentru persoanele care tin contabilitatea in partida dubla cat si pentru persoanele care tin  contabilitatea in partida simpla.
Poate fi de interes pentru dumneavoastra si articolul
 Reconstituirea documentelor financiar contabile disparute, distruse sau sustrase.
Registrele care se utilizeaza in mod obligatoriu sunt Registrul
jurnal pentru incasari si plati si Registrul inventar.
Modelele registrelor se gasesc in capitolul V al acestui ordin.
Registrele de contabilitate parafate si inregistrate la organele 
fiscale inaintea datei de 1 martie 2015 pot fi utilizate pana la epuizare, cu respectarea normelor de intocmire prevazute in
OMFP 170/2015.
Utilizatorii aparatelor de marcat fiscale inregistreaza zilnic raportul fiscal de inchidere zilnica emis de aparatele de marcat.
Puteti tine evidenta contabila si cu ajutorul unui soft informatic.
Arhivarea electronica a documentelor financiar contabile
 se face cu respectarea normelor metodologice aprobate prin 
OMFP 3512/2008.
Pentru mai  multe informatii pe aceasta tema accesati si
Editarea si arhivarea electronica a documentelor financiar
 contabile.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contabilitatea in partida simpla<h2>

3/02/2015

Loteria bonurilor fiscale

OG 10/2015 publicata in M.Of.81/2015stabileste modalitatea de organizare a Loteriei  bonurilor fiscale.
Loteria bonurilor fiscale este vazuta ca o modalitate eficienta de reduce a evaziunii fisclae si de incurajare a cumparatorilor de a cere bonuri fiscale
Pentru cei care,in calitate de cumparatori,sunt interesati sa participe la o asemena loterie am sa dau cateva explicatii.
1.La acesta loterie se vor acorda premii in bani persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania care detin bonuri fiscale in urma cumparaturilor in Romania.
2.Se vor extrage aleatoriu numere astfel:
-un numar intre 1 si 999 inclusiv ce va reprezenta valoarea totala a bonului fiscal;se vor extrage succesiv trei serii de cifre intre 0 si 9.
-un numar ce reprezinta ziua emiterii bonului fiscal.
Loteria bonurilor fiscale va fi organizata o data pe luna,prima loterie lunara se va desfasura in luna iulie 2015.
Rezultatele extragerilor se vor afisa pe site-ul ANAF.
Castigatorii isi vor ridica premiile  de la unitatile fiscale teritoriale, pe baza pe baza unei cereri care va avea anexate bonul fiscal si o copie dupa actul de indentitate.
Revendicarea premiilor se va face in maximum 30 de zile de la extragere,plata se va face in 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare.
Sumele obtinute se impoziteaza conform Codului Fiscal,in regimul veniturilor din premii.
Puteti citi un articol despre impozitatea premiilor aici
Se pot face si extrageri ocazionale,de exemplu cu ocazia unor sarbatori,conditiile vor fi stabilite prin OMFP.
Prima extragere de acest gen se va desfasura,conform OMFP 106/2015, pe data de 13 aprilie 2015.
OG 10/2015 modifica si OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, in sensul  unor obligatii(afisarea unui anunt)si a unor sanctiuni suplimentare pentruc ei care nu dau bonuri fiscale.
In acest sens, am scris articolul Atentie,comercianti! 
 Va invit sa cititi si  Utilizarea aparatelor de marcat fiscale 
dar si Formalitati necesare achizitionarii si fiscalizarii apara
telor de marcat.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Loteria bonurilor fiscale<h2>