Translate

7/30/2015

Stampila nu mai este obligatorie

OG 17 din 15 iulie 2015 , publicata in M.OF. 540/20 iulie 2015 aduce unele ,modificari OUG 92/2002 privind Codul de procedura fiscala.
Una dintre modificari o regasim in art 5 al OG 17 si face referire la stampila.
 Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum  si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice. (2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia
de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri  emise in relatia dintre acestea.
Se pare ca numai Romania si Bulgaria mai foloseau stampile dintre tarile Uniunii Europene. 
Institutiile publice au in continuare obligatia sa stampileze documentele emise.

7/22/2015

Prevederile referitoare la controlul concediilor medicale abrogate

Dupa cum stiti cu cativa ani in urma au fost aprobate prevederi legislative care sa permita angajatorilor sa isi controleze salariatii aflati in concediu medical.
Justificarea initierii unor asemenea masuri  era ca multi salariati si-ar lua concedii medicale fara sa fie bolnavi.
Masura a capatat eticheta de "politia concediilor medicale".
Aceasta masura a fost aprogata prin Legea 183/2015 care aproba OUG 36/2010(actul normativ care a adus aceste prevederi)cu modificari.
Modificarile se refera la abrogarea articolelor care stabileau masura controlului concediiilor medicale.
Iata aici reprodusa Legea 183/2015:


"
 Legea nr. 183/2015 - aprobarea OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Legea nr. 183/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completa
rea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 
fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 7 
iulie 2015. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului
 nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pblicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din  26 aprilie 2010, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 31 se abroga.
2. La articolul I, punctul 15 se abroga.
3. Articolul III se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din 
Constitutia Romaniei, republicata.
Presedintele Camerei Deputatilor
Valeriu-Stefan Zgonea
Presedintele Senatului
Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu
Bucuresti, 2 iulie 2015.
Nr. 183.

"


7/20/2015

Sistemul de raportare contabila la 30.06.2015

OMFP 773 din 1iulie 2015 publicat in M.Of .498/07.iulie.2015 aproba Normele metodologice pentru Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 si aduc unele modificari la OMFP 1802/2014 .
Modificarile aduse  se refera la clasificarea entitatilor dar si la functionalitatea unor conturi contabile.
In acest articol voi face referire doar la Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015.
Conform OMFP 773/2015 obligativitatea intocmirii si depunerii raportarilor contabile la 30.06.2015 revine urmatoarelor entitati:
-persoanele juridice care aplica prevederile OMFP 1802/2014 cu referire la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si care au avut o cifra de afaceri neta in exercitiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei.
-persoanele juridice care aplica OMFP 1286/2012,adica acele societati ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate  pe o piata reglementata si au avut o cifra de afaceri neta in exercitiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei
-subunitatile deschise in Romania de catre societati rezidente in Spatiul Economic European.
-unitatile deschise in Romania de firme cu sediul in strainatate.
Si entitatile care au un exercitiu finaciar diferit de anul calendaristic au obligatia sa depuna situatii financiare la 30.06.2015.
Entitatile care se afla sub supravegherea si autorizarea BNR  si ASF depun situatii financiare la 30 iunie 2015 in formatul si la termenul stabilit prin reglementari speciale ale BNR,respectiv ASF.(Autoritatea de Supraveghere Financiara).
Raportatile contabile se semneaza de persoanele in drept.
Situatiile financiare la 30 iunie 2015 se depun la registraturile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor,pe suport de hartie si pe suport electronic(CD).
Ele pot fi transmise si prin unitatile postale, cu scrisoare cu  valoare declarata, care trebuie sa contina un exemplar al si tuatiilor financiare pe suport de hartie si un CD cu fisier PDF la care este atasat un fisier XML.
Transmiterea se poate face si numai in format electronic, prin intermediul portalului e-guvernare.ro,avand atasata o semnatra electronica extinsa.
Termenul limita de depunere este 17 august 2015.
Softul pentru intocmirea situatiilor financiare este pus la dispozitie de Ministerul Finantelor.7/13/2015

Citate despre leadership

Iata aici cateva citate despre leadership care sper sa va inspire.

"Esenta leadership-ului este viziunea"
(Theodore Hesburgh)
"Leadership-ul este arta de a convinge pe cineva sa faca ce  vrei,de placere"
(Dwight Eisenhover)
"Un lider bun se uita peste umarul sau si apoi se asigura ca cineva il urmeaza"
(Henry Gilmer)
"Leadersip-ul este arta de a mobiliza pe cei din jur sa lupte pentru niste aspiratii comune"
(Konzes and Posner)

7/05/2015

S-a renuntat la impozitarea bacsisului

Legea de aprobare si modificare a OUG 8/2015 a fost adoptata de Parlament si promulgata.
OUG 8/2015 a adus modificari unor acte normative din domeniul fiscal si a introdus contabilizarea si impozitarea bacsisului.
Parlamentul a adus modificari OUG in sensul eliminarii prevederilor referitoare la bacsis,adica:
-nu se mai evidentiaza pe bonul fiscal bacsisul
- nu se mai contabilizeaza
-nu se mai impoziteaza
-patronii sau administratorii firmelor nu mai pot decide daca bacsisul ramane in firma sau il ia salariatul
- nu mai exista obligativitatea legala sa se completeze registrul de bani
De la data publicarii in Monitorul Oficial aceste prevederi vor intra in vigoare.
Pana in momentul publicariia cestui articol legea nu a fost publicata in Monitorul Oficial,probabil se va intampla acest  lucru in zilele imediat urmatoare.