Translate

8/29/2018

Procedura de anulare a impozitului pe venit pentru persoane fizice

OPANAF  1855 din 26 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 20 august 2018 a stabilit Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru 2018, prin decizii de plati anticipate
Se aplica persoanelor care pana la data intrarii in vigoare a OUG 25 din 2018 datoreaza impozit
 pe venit pentru anul 2018 conform Codului Fiscal.

Pentru anularea obligatiilor fiscale (impozit pe venit) prin decizii de plata anticipate
departamentele Evidenta Plati din cadrul unitatilor fiscale verifica in evidente sumele
 ce fac  obiectul anularii.

Se va intocmi un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale si se va emite decizia de
 anulare a impozitului pe venit pe anul 2018 prin decizii de plati anticipate.
Decizia se intocmeste in doua exemplare.

In situatia in care obligatiile fiscale  au fost anulate conform acestei proceduri, contribuabilul
poate depune cerere de restituire in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator
 celui in care a luat nastere dreptul de restituire.
Adica pentru anul 2018, incepand cu 1 ianuarie 2019.

8/22/2018

Stabilirea si regularizarea CAS si CASS pentru persoanele fizice

OPANAF 1701 din 04 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 2 august 2018 aproba Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“


Ordinul mai sus mentionat aprobă modelul și conținutul formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“, cuprinzând anexele nr. 2a „Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“, nr. 2b „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse“ și nr. 2c „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale“.

Prevederile OPANAF 1701/ 2018 se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017.

Atat decizia de impunere cat si anexele acesteia se intocmesc de catre organul fiscal in doua exemplare, unul ajunge la contribuabil iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul contribuabilului de la organul fiscal teritorial.


8/18/2018

Stabilirea din oficiu a impozitului anual

OPANAF 1869/ 30 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 10 august 2018 aproba Procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual pentru veniturile persoanelor fizice.

Sunt acele categorii de persoane fizice care aveau obligatia sa depuna declaratiile pana in iulie 2018.

Aceasta procedura este aplicabila impunerii din oficiu a veniturilor obtinute de persoanele fizice in anii 2016 si 2017.

Inainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentele de specialitate ale organelor fiscale verifica daca contribuabilii care se afla pe lista celor ale caror venituri urmeaza a fi impozitate din oficiu, au depus declaratiile.

Daca nu au fost depuse, se emit deciziile in baza referatelor pentru estimarea bazelor de impozitare.
Procedura stabileste criteriile conform  carora se vor intocmi referatele care stabilesc baza de impozitare.

8/13/2018

Emisiune numismatica la 150 de ani de la nasterea lui Emil Racovita


 BNR va lansa o emisiune numismatica incepand cu data de 6 august 2018 pentru a celebra 150 de la nasterea lui Emil Racovita..Este o moneda care, conform comunicatului BNR are urmattoarele caracteristici;

"
valoare nominală: 10 lei;
metal: argint;
titlu: 999‰;
formă: rotundă;
diametru: 37 mm;
greutate: 31,103 g;
calitate: proof;
cant: zimțat.
Aversul monedei redă o compoziţie care cuprinde, în prim-plan, o imagine de epocă din timpul expediţiei antarctice a navei Belgica şi inscripţia ,,Expeditia navei BELGICA”, iar în plan secund, o imagine parţială a Institutului de Speologie de la Cluj, fondat de Emil Racoviţă; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2018”.
Reversul monedei prezintă portretul lui Emil Racoviţă, inscripţia în arc de cerc „EMIL RACOVITA” şi anii între care a trăit, ,,1868” , ,,1947”.
Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.
Tirajul pentru această emisiune este de 200 monede din argint.
Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare este de 360,00 lei.
Monedele din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă au putere circulatorie pe teritoriul României.
Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României. "

   

8/03/2018

Introducerea sistemelor moderne de plata

Legea 191/2018 aduce noi modificari OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
Aceste modificari sunt:

- persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul sau cu ridicata, precum si cele care presteaza servicii catre populatie si au o cifra de afaceri mai mare de 50.000 de euro, echivalentul in lei, au obligatia de a accepta ca mijloc de plata atat cardurile de debit cat si cardurile de credit, prin intermediul unui terminal POS si/sau alte mijloace moderne de plata.

-persoanele juridice mentionate mai sus pot oferi serviciul de plata  in avans in baza contractelor incheiate cu bancile si pot acorda avansuri in numerar.
Va reamintesc ca in forma initiala a ordonantei, agentii economici erau obligati sa acorde aceste avansuri.; am scris la acea data despre acest lucru si mi-am exprimat opinia ca nu este corect si nici posibil sa fie obligati, mai ales firmele foarte mici, pentru ca s-ar putea sa nu aiba  din ce  sa acorde acel avans.

-agentii care accepta plata de avansuri vor afisa la loc vizibil acest lucru; avansul se va evidentia in mod distinct pe chitanta emisa iar suma nu poate fi mai mare de 200 lei; comerciantii pot percepe de la titularii cardurilor un comision de 1%.

-institutiile acceptante de carduri, au obligatia de a instala terminale de plata in maximum 30 de zile de la data solicitarii.

-agentii economici care au obligatia acceptarii platilor prin card, vor lua masuri pentru  a instala terminale de plata, cu posibilitatea de a isi alege institutia acceptanta.8/02/2018

Asigurarea pentru accidente de munca-completari legislative

Legea 198 aprobata in iulie 2018 vine cu unele completari si modificari ale actelor normative care fac referire la asigurarile pentru accidente de munca.

Astfel, voluntarii care participa la activitati in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, vor beneficia de aceleasi drepturi ca si angajatii din domeniu, cu exceptia drepturilor salariale.

Daca voluntarii au suferit un accident in timpul unei inteventii de urgenta sau in timpul pregatirii, li se vor aplica, ca si salariatilor din domeniu, prevederile Legii 346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale.

Voluntarii care au suferit un accident in timpul interventiei sau pregatirii situatiilor de urgenta, vor beneficia de o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca egala cu salariul minim brut pe tara.

Articolul 30, aliniat (1), litera d) din Legea 319/2006 privind securitatea in munca se modifica.
Modificarea consta in faptul ca orice persoana care actioneaza in nume propriu pentru salvarea unei vieti, ca si voluntarii care participa in mod organizat la o actiune organizata de inteventie in situatii de urgenta, va beneficia de prevederile legii in materie de securitate in munca.