Translate

8/22/2018

Stabilirea si regularizarea CAS si CASS pentru persoanele fizice

OPANAF 1701 din 04 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 2 august 2018 aproba Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“


Ordinul mai sus mentionat aprobă modelul și conținutul formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“, cuprinzând anexele nr. 2a „Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“, nr. 2b „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse“ și nr. 2c „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale“.

Prevederile OPANAF 1701/ 2018 se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017.

Atat decizia de impunere cat si anexele acesteia se intocmesc de catre organul fiscal in doua exemplare, unul ajunge la contribuabil iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul contribuabilului de la organul fiscal teritorial.