Translate

1/12/2014

Inventarierea-partea a II-a

Acest articol vine cu informatii in completarea primului articol pe care l-am scris
referitor la inventariere.
Daca nu l-ati citit inca, va invit sa il cititi mai intai pe primul urmand link-ul
urmator  Inventarierea   apoi sa continuati  cu acest articol.
Atunci cand bunurile aflate intr-o gestiune sunt depozitate in locuri diferite comisia  de inventariere va sigila toate acele locuri si cai de acces, cu exceptia locului in care  s-a inceput inventarierea.
Daca la sfarsitul zilei nu s-a incheiat inventarierea se pune sigiliu si pe acel loc, a doua  zi se verifica sigiliile.
Este recomandabil ca in timpul invenrtarierii sa nu se faca operatiuni de intrare/iesire in gestiune, daca totusi acest lucru nu este posibil, pe toate documentele de intrare /iesire comisia va mentiona "primit in timpul inventarierii" sau "livrat in timpul inventarierii"
Listele de inventariere pe parcursul inventarierii se tin in gestiune, inchise sub cheie care va sta la presedintele comisiei.
Inventarierea imobilizarilor corporale se efectueaza prin constatarea existentei pe  teren  la unitatile apartinatoare.
In cazul terenurilor inventarierea se efectueaza pe baza documentelor care atesta  proprietatea.
La cladiri inventarierea se efectueaza prin indentificarea  prin indentificarea lor si pe baza titlurilor de proprietate.
In cazul imobilizarilor necorporare ca brevete, marci, licente inventarierea se efectueaza  pe baza titlurilor de proprietate sau altor documente care atesta dreptul legal asupra lor.
Imobilizarile corporale care la data inventarierii se afla in afara unitatii se inventariaza prin confirmare scrisa de la unitatile unde acestea se gasesc (pentru cele in custodie, aflate la reparatii spre exemplu) sau pe baza inventarierii efectuate inainte de plecarea  in cursa (autovehicule, avioane, etc)
Investitiile puse in functiune total sau partial care nu au intocmite actele de inregistrare ca imobilizari corporale se trec pe liste separate.
Stocurile faptice se stabilesc prin numarare, cantarire, masurare, cubare, dupa cum este cazul.
Bunurile date in folosinta angajatilor  se trec pe liste distincte, specificandu-se numele    persoanei care le are in folosinta (echipamente, unelte)
Listele cu bunurile apartinand tertilor  se trimit si acestora in termen de maximum 15 zile de la data inventarierii, iar acestia raspund in maximum 5 zile dela primire daca exista neconcordante.
Creantele si datoriile fata de terti sunt verificate pe baza confirmarii soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor respective.
Cei care lucreaza in domeniul financiar contabil sunt familiarizati cu aceasta operatiune de confirmare de solduri .
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor inscrise in fise cu cele constatate faptic  apoi se compara cu evidenta contabila.
Erorile trebuiesc corectate.
In cazul constatarii de diferente ( plusuri sau minusuri) sau deprecieri se va lua nota explicativa gestionarului.
Se pot efectua compensari intre plusuri si minusuri la produsele care se considera  ca  puteau fi confundate intre ele.
Plusurile se inregistreaza in contabilitate si in gestiune.
Minusurile se scad din gestiune iar daca se considera ca sunt imputabile gestionarului  se face propunerea de imputare.
Se intocmeste proces verbal care se semneaza de gestionar si toti membrii comisiei si se inainteaza administratorului unitatii/ordonatorului de credite care ia deciziile necesare.
Am incercat sa cuprind in aceste doua articole cele mai importante informatii despre inventariere, intelegeti totusi ca nu aveam cum sa cuprind toate aspectele.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>inventarierea-partea a II-a <h2>


1/08/2014

Inventarierea

Act normativ: OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
Au obligatia sa efectueze inventarierea persoanele juridice prevazute la art 1 din Legea contabilitatii, persoanele care obtin venituri din activitati independente si au obligatia  organizarii evidentei contabile in partida simpla.
Raspunderea pentru  buna organizare a inventarierii revine administratorului entitatii respective sau ordonatorului de credite.
Inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza cu scopul stabilirii situatiei reale a elementelor respective, se poate efectua cantitativ valoric sau nu mai  valoric,  dupa caz.
Inventarierea se efectueaza cel putin o data pe an, de regula inaintea inchiderii exercitiului financiar, iar rezultatele trebuie sa se reflecte in situatiile financiare anuale.
Inventarierea se mai poate efectua si in urmatoarele situatii:
-ca urmare a reorganizarii gestiunilor
-in cazul calamnitatilor naturale sau alte cazuri de forta majora
-ori de cate ori administratorul are cunostiinta ca ar putea exista minusuri sau plusuri in gestiuni
-in cazul lichidarii/reorganizarii unei entitati.
Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in gestiune sau in folosinta salariatilor sau administratorului unitatii.
In situatia in care anumite entitati au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, inventarierea se va efectua astfel incat rezultatele sa fie cuprinse in situatiile  financiare.
Inventarierea se efectueaza de catre o comisie de inventariere numita prin decizie scrisa de catre administrator sau ordonatorul de credite..
Este obligatoriu ca in decizie sa se specifice numele membrilor comisiei, al presedintelui comisiei, perioada inventarierii, gestiunea inventariata, metoda de inventariere.
Intr-o unitate mare pot fi numite mai multe comisii-fiecare pentru alta gestiune.
La entitatile cu numar de salariati mic,inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana.
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii gestiunilor  inventariate, contabilii care tin evidentele contabile ale gestiunilor respective, auditorii interni sau statutari.
Administratorul poate stabili totusi, prin proceduri interne, sa participe si contabilii  care tin evidentele gestiunii la inventariere, dar nu pot face parte din comisie.
Inainte de inceperea inventarierii gestionarii trebuie sa da o declaratie pe propria  raspundere din care sa rezulte: daca gestioneaza bunuri si in alte spatii de depozitare, daca au in gestiune si bunuri apartinand tertilor  cu sau fara documente, daca au cunostiinta de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune, daca au bunuri nereceptionate sau bunuri nelivrate pentru  care s-au intocmit documentele de livrare, daca au documente care nu au fost operate sau  predate la contabilitate.
Se va mentiona numarul si data ultimului document de intrare/iesire din gestiune.
Voi veni cu completari intr-un articol viitor.Am scris deja cel de-al doilea articol despre inventariere,in completarea acestuia
Inventarierea-partea a II-a

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Inventarierea<h2/>