Translate

6/27/2013

Procedura de declarare a filialelor si sediilor secundare la organele fiscale

Am aratat pana acum in cateva articole ,ce  tipuri de firme exista, care sunt procedurile,care sunt tarifele, ce trebuie sa faceti in principiu pentru infiintarea unei firme sau PFA dar si mentiuni depuse la Registrul Comertului( infiintarea  de filiale,sucursale,etc.)
In acest articol voi puncta procedurile de declarare a sediilor secundare la ANAF.
Trebuie sa stiti ca acei contribuabili care isi infiinteaza filiale si alte sedii secundare au obligatia sa le declare organului fiscal competent  din subordinea ANAF in termen de 30 zile de la infiintarea lor.
Contribuabilii care au domiciliul fiscal in Romania au obligatia sa declare in termen de  30 de zile si infiintarea  de filiale si  sedii secundare in strainatate.
Dar sa definim mai intai sediul secundar.
Sediul secundar este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea ontribuabilului..EX: birou,magazin,atelier,depozit,etc.
Sediul secundar poate fi si un santier de constructii,un proiect de constructie,ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare a acestora ,cu conditia sa dureze mai mult de sase luni.
Contribuabilii care inregistreaza sedii secundare doar ca platitori de salarii si venituri asimilate salariilor nu au obligatia declararii acestor sedii.
Inregistrarea se face pe baza unei declaratii de inregistrare fiscala si va fi insotita de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.(dovada de spatiu-contract de inchiriere sau comodat-mentiunea de la Registrul Comertului,date privind situatia juridica a contribuabilului,date privind imputernicitul).
Declaratia de inregistrare se gaseste sub forma de formular tipizat si este pusa la dispozitie  gratuit de organul fiscal
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Procedura de declarare a filialelor si sediilor secundare la organele fiscale<h2/>

6/22/2013

Deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar

Baza legala: Codul Fiscal
In Codul fiscal se specifica:cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductiblile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.
Cum calculam acest grad de indatorare?
Gradul de indatorare este calculat ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu,ca medie a valorilor existente la inceputul  anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina si impozitul pe profit.
Capital imprumutat=creditele si imprumuturile cu termen de rambursare peste un an,conform contractelor.
In situatia in care gradul de indatorare depaseste limita de trei,cheltuielile cu dobanzile precum si pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente acestor  imprumuturi sunt nedeductibile.
Ele se reporteaza in perioada urmatoare ,pana la deductibilitatea lor integrala.
Dobanzile si pierderile din diferentle de curs valutar in legatura cu imprumuturile obtinute  de la banci internationale de dezvoltare precum si cele garantate de stat,cele referitoare la imprumuturi de la institutii de credit romane sau straine,de la institutii financiare nebancare si cele obtinute pe baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata, nu intra sub incidenta prevederilor mai sus mentionate.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar<h2>

6/14/2013

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind materiile prime si materialele

In articole precendente v-am prezentat printre altele si monografie contabila pentru  inchidere/ deschidere  de exercitiu financiar,inregistrare dividende, pentru salarii,contributii  sociale, impozit salarii , pentru cheltuieli de protocol
.Astazi si inregistrari pentru operatiuni   privind stocurile.(contabilitate primara)
Monografie contabila pentru operatiunile cu materiile prime si materialele.
Exemplu:
In vederea desfasurarii normale a activitatii de productie ,firma"X" se aprovizioneaza  in  luna aprilie 2013 de la furnizori cu urmatoarele:
-materii prime  =10500 lei
-materiale auxiliare=3500 lei
-combustibili=1500 lei
-piese schimb=880 lei
-materiale de natura obiectelor de inventar=440 lei
Total=16820 lei
Toate acestea( materii prime,materiale auxiliare,combustibiili,ob de inv ) se dau in consum treptat, in functie de necesitati , pe baza documentlor justificative( bonuri de consum)
Soldul ramas in conturile de stocuri (respectiv materii prime,materiale)reprezinta stocul efectiv la sfarsitul lunii.
Insa pentru a ne fi mai usor, in acest exemplu vom presupune ca toate materiile prime si materialele au fost date in consum..
La sfarsitul lunii se fac urmatoarele inregistrari in contabilitate:
1.Aprovizionarea cu materii prime si materiale de la furnizori:
                               %               = 401      20857
                            301                              10500
                          3021                                3500
                          3022                                1500
                         3024                                  880
                           303                                  440
                         4426                                 4037
2.Plata furnizorilor sa presupunem ca s-a efectuat prin ordin de plata
                                401 =   5121 20857
3.Se inregistreaza consumul pe baza bonurilor de consum
                 601=301         10500
                6021=3021       3500
                6022=3022       1500
                6024=3024        880
                 603=303          440


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2.Inregistrarea in contabilitate aoperatiunilor privind materiile prime si materialele<h2/>

Grupul fiscal unic

Ce este grupul fiscal unic?
Grupul fiscal unic este definit in Codul Fiscal,titlul VI,art 128 ca fiind un grup de persoane impozabile stabilite in Romania care,independente fiind din punct de vedere juridic,sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric,financiar si economic.
OPANAF 607/2013 aproba procedura de implementare si adminstrare a grupului fiscal unic precum si modelul si continutul unor formulare specifice.
Grupul fiscal unic prezinta particularitati in ceea ce priveste  declararea tva  prin formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata".
Pentru toate celelalte declaratii fiscale sau informative , membrii grupului se  comporta ca persoane impozabile independente,pastrandu-si obligatiile individuale  de declarare prevazute de lege.
Persoanele impozabile care doresc sa fie tratate ca grup fiscal unic depun la organul  fiscal compentent o cerere tip       semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului.
La cerere se anexeaza certificat constatator ONRCsi/sau alte documente justificative din care sa rezulte actionariatul persoanelor impozabile ce vor face parte din grup  precum si cotele de participare la capitalul social.
Solutionarea cererii de catre organul fiscal competent se face in termen de 60 de zile  de la data depunerii documentatiei complete.
In situatia in care documentatia este incompleta,organul fiscal notifica persoana desemnata de grup ca reprezentant in vederea rezolvarii acestor probleme.
Daca nu este indeplinita una din conditiile din normele metodologice sau solicitantul  nu  completeaza documentatia in termen de maximul 15 zile de la data notificarii,cererea este respinsa.
In situatia in care sunt indeplinite conditiile ,se aproba cererea,se emite o decizie ,iar un exemplar al acesteia se comunica reprezentantului grupului.
De la data implementarii grupului fiscal unic ,fiecare membru al grupului completeaza  decontul de TVA pentru operatiunile proprii si il transmite reprezentantului desemnat  al  grupului. pentru intocmirea decontului de TVA consolidat.                                      

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1.
<h2.Grupul fiscla unic<h2/>

6/13/2013

Principii contabile generale

Poate ca de la deschiderea acestui blog,cel putin pe partea de contabilitate,ar fi
trebuit sa vorbesc mai intai de principiile contabile generale si abia apoi de note
contabile,taxe,impozite.Dar am inceput cu chestiuni practice care stiu ca va
 intereseaza mai mult.
De regula se merge pe ideea ca toata lumea( desigur din acest domeniu de
activitate)stie aceste principii.
Voi vorbi despre aceste principii astazi pentru cei care nu le stiu foarte bine.
1.Principiul continuitatii activitatii
Se presupune ca firma isi continua in mod normal functionarea fara sa intre in s
tare de lichidare sau de reducere semnificativa a activitatii.
Daca administratorii unei entitati stiu ca anumite elemente pot duce la incapacitatea  entitatii de a isi continua activitatea, aceste elemente ar trebui sa fie prezentate in anexele la bilant.
2.Principiul permanentei metodelor.
Acest principiu presupune ca metodele de evaluare si politicile contabile,in general,trebuiesc aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
3.Principiul prudentei
Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta,si anume:
-trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau precedent;se vor avea in vedere si eventualele provizioane.
-trebuie sa se tina cont de toate deprecierile,indiferent daca rezultatul exercitiului  financiar este profit sau pierdere.
-in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului .
4.Principiul independentei exercitiului
Se va tine cont de veniturile si cheltuielile exercitiului ,indiferent de data incasarii sau platii acestora.
5.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii.
Asa cum probabil v-ati dat seama,elementele de active si cele de datorii ,sunt  evaluate in mod obligatoriu separat 
6.Principiul intangibilitatii.
Acest lucru inseamna ca bilantul de deschidere pentru fiecare  exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere  al exercitiului financiar.precedent.
7.Principiul necompensarii.
Orice compensare intre elementele de active si datorii ca si intre elementele dintre  venituri si cheltuieli este strict interzisa.
8.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si cont de profit si pierdere se face tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau operatiunii ,nu numai de forma juridica.
Acest principiu are ca scop inregistrarea si prezentarea fidela a operatiunilor  economico-financiare conform realitatii economice,aratand drepturile si obligatiile,precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

</head>
<body>
<h1>http;fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Principii contabile generale<h2/>

6/08/2013

Agentul de munca temporara

Agentul de munca temporara este persoana juridica care incheie contracte de  munca temporara , cu salariati temporari pe care ii pune la dispozitia utilizatorului pe baza unui contract de punere la dispozitie .
 Conform Codului Muncii agentul de munca temporara trebuie sa fie autorizat de Ministerul Muncii.
Salariatii temporari lucreaza pe perioada  stabilita in contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea utilizatorului.
Utilizator=persoana fizica sau juridica pentru care  si sub supravegherea si conducerea  sa lucreaza salariatii temporari pusi la dispozitie de agentul de munca  temporara.
Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara  cu un agent de munca temporara pentru a fi pus la dispozitia unui utilizator in  vederea desfasurarii unei activitati profesionale temporare.
Misiunea de munca temporara poate fi definita ca fiind perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar sub conducerea si supravegherea acestuia.
Un utilizator poate apela la un agent de munca temporara pentru executarea unei sarcini cu caracter temporar , cu exceptia situatiei in care vrea sa inlocuiasca un salariat intrat in greva.
Durata de munca temporara nu poate depasi  un termen de 24 de luni.
Aceasta poate fi prelungita pe perioade succesive care, impreuna cu durata initiala a misiunii , nu poate depasi 36 de luni.
Contractul de punere la dispozitie ar trebui sa aiba urmatoarele clauze:
-durata misiunii
-caracteristicile postului(calificarea necesara,locul executarii misiunii,programul de lucru)
-conditiile concrete de munca
-echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul trebuie sa le utilizeze.
-remuneratia salariatului
-comisionul agentului
-conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat.
Salariatii temporari trebuie sa lucreze in aceleasi conditii ca si salariatii utilizatorului.
Contractul de munca temporara se incheie intre agentul de munca temporar si  salariatul temporar.
Acest tip de contract se poate incheia pe o perioada determinata, pentru o anumita misiune,dar poate fi incheiat si pe o perioada nederminata,situatie in care, in perioada dintre misiuni ,salariatul este la dispozitia agentului.
Pe toata durata de munca salariatul este platit de catre agentul de munca temporara.


<head/>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Agentul de mucna temporara<h2/>

6/01/2013

Contractul de comodat

Cum definim contractul de comodat?
Este acel contract   in care o parte denumita comodant remite celeilalte parti denu
mita comodatar  un bun in folosinta temporara cu obligatia comodatarului de a-l
restitui in  natura, in individualitatea sa, la data expirarii contracului.
Contractul de comodat este un contract civil,real ,cu titlu gratuit.
Ce capitole trebuie sa cuprinda un asemenea contract?
1.Partile contractului
Asa cum am mentionat si in articolul despre contractul de vanzare -cumparare la
acest  capitol se trec toate datele de indentificare ale partilor adica nume,prenume,
domiciliu in cazul persoanelor fizice, denumire , numar de inregistrare la Registrul
 Comertului,sediu,  numele reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice.
2.Obiectul contractului
Se specifica ca comodantul da in comodat bunul respectiv comodatarului.
Bunurile care pot forma obiectul  contractului pot fi bunuri imobile sau bunuri mobile.
 3.Partile  contractului                               
In executarea contractului, comodantul are obligatia sa  suporte cheltuielile efectuate de  comodatar pentru conservarea bunului  si sa il despagubeasca pentru pagubele produse  de  viciile ascunse daca nu l-a informat inainte pe acesta.
Comodatarul are obligatia de a conserva bunul, de folosire a lui conform destinatiei  si de  a suporta cheltuielile de folosinta.
Comodatarul  are de asemenea obligatia sa restituie bunul la scadenta si raspunde  de  pierderea sau deterioararea lui.
4.Durata contractului
Se specifica perioada pentru care bunul este dat in folosinta comodatarului.
5.Cesionarea contractului- se specifica daca contractul poate fi cesionat catre alta parte.
6.Forta majora
Asa cum am recomandat si la contractul de vanzare cumparare este bine sa existe  o clauza  de forta majora pentru situatia in care bunul poate fi distruns in urma unui eveniment de forta  majora( cutremur,inundatii,incendii,razboi)
Alte capitole( clauze)care nu ar trebui sa lipseasca din acest contract sunt clauza  penala,  arbitraj , dispozitii finale, rezilere.
Nu mai insist pe fiecare capitol in parte le-am explicat in articolul intitulat"Contractul de vanzare-cumparare"</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de comodatr<h2/>