Translate

1/22/2013

Modificari conform Legii 76/2012

 La 01.02.2013 intra in vigoare legea 76/2o12

Conform acestei legi toate firmele care au in denumire sintagma"societate  comerciala" (probabil  majoritatea covarsitoare a firmelor , deoarece asa  sunt denumite ele in  Legea 31) trebuie sa  modifice aceasta sintagma,ramanand doar titulatura de "societate".
Agentii economici sunt  obligati sa opereze aceste modificari la Registrul Comertului.
Termenul limita  pentru operarea modificarii este de 2 ani incepand cu 01.02.2013.
Probabil acest lucru va "produce" multa aglomeratie la registrul Comertului.


 </head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2 Modificari conform legii 76 din 2012<h2/>
<p>


1/07/2013

Registrul general al salariatilor


</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Registrul general al salariatilor<h2/>

<p>  In conformitate cu Legea 53/2003 Codul Muncii angajatorii au obligatia de a tine evidenta  salariatilor intr-un registru general de evidenta  a salariatilor.
  Metodologia de infiintare si completare a registrului general de evidenta a salariatilor  a fost aprobata prin HG 500/2011, modificata si completata de HG 1105/2011.
  Registrul general de evidenta a salariatilor se tine la sediul societatii.
  Angajatorii care au infiintate unitati fara personalitate juridica (filiale,agentii, reprezentante) si le-au delegat acestora compententele angajarii in munca a salariatilor prin contract individual de munca pot delega acestora si competenta infiintarii registrului.
  La solicitarea  inspectorilor de munca angajatorii au obligatia de a le prezenta acestora  registrul.
 Misiunile diplomatice, oficiile consulare, institutele culturale , reprezentantele culturale si  economice   ale altor state care au angajat personal local cu cetatenie romana sau cu rezidenta permanenta in Romania au de asemenea  obligatia sa infiinteze si sa completeze registrul general al salariatilor.
   Toti angajatorii au obligatia transmiterii registrului la inspectoratele teritoariale  de munca (ITM).
  Completarea si transmiterea registrului se face de catre una sau mai multe persoane numite de  angajator prin decizie scrisa.
  Angajatorii pot alege sa incheie contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la ITM   pentru completarea si transmiterea registrului .
 Prestatorii trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea prevederilor legale  in vigoare.
Prestatorii nu pot subcontracta serviciile mai sus mentionate.
In situatia in care angajatorul opteaza pentru incheierea unui contract cu un prestator pentru  completarea si transmiterea registrului are obligatia sa informeze in scris inspectoratul teritorial  de munca cu privire la acest contract.
Angajatorii/prestatorii care opereaza in registru sunt obligati sa respecte prevederile Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare cu referire la protectia datelor cu  caracter personal.
  Registrul se intocmeste in forma electronica , se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde:
- datele de indentificare ale salariatilor( nume, prenume, CNP,cetatenia, tara de  provenienta)
-data angajarii
-functia/ocupatia conform COR
-tipul contractului individual de munca
-durata normala a timpului de munca
-salariul brut lunar si sporurile asa cum apar ele in contractul individual de munca
-in cazul detasarii perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea.
-in cazul suspendarii perioada si cauzele de suspendare; face exceptia suspendarea din motive medicale (in baza certificatelor medicale).
-data incetarii contractului de munca.
La angajare datele se completeaza si se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara  inceperii activitatii salariatului.
Suspendarea se inregistreaza  in maxim 20 de zile lucratoare .
In cazul detasarii angajatorul inregistreaza detasarea anterior inceperii detasarii.
Incetarea contractului de munca se inregistreaza la data incetarii activitatii  salariatului.
Transmiterea electronica a registrului la ITM se face pe baza unui program informatic pus la  dispozitia angajatorilor de catre Inspectia Muncii


</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Registrul general al salariatilor<h2/>