Translate

4/30/2015

Management

"Management inseamna,in ultima analiza,inlocuirea muschilor si a fortei cu puterea gandului, a obiceiurilor si superstitiilor cu cunostiintele si a agresivitatii cu cooperarea.
Inseamna ca raspunderea inlocuieste obedienta fata de ranguri si ca autoritatea performantei ia locul autoritatii functiei.
(Peter Druncker)

4/29/2015

Marketing

"Diferenta intre vanzari si marketing consta in faptul ca marketing-ul detine mesajul,vanzarile detin relatiile"
(John Jantsh)

4/27/2015

Impozitarea bacsisului

Guvernul a modificat pe 22 aprilie OUG 28/1999 privind 
casele de marcat fiscale.
Una dintre modificari vizeaza impozitarea bacsisului.
Orice suma in bani oferita voluntar de client,in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate-
aceasta este definitia pentru bacsis data de noile modificari
ale OUG 28/1999.
Clientul nu este obligat sa acorde bacsis.
Conform noilor prevederi legale,agentul economic este obli
gat sa emita bon fiscal separat pentru bacsis.
Agentul economic are doua optiuni:
1.inregistreaza in contabilitatea unitatii economice bacsisul
ca venit al firmei si atunci agentul economic plateste impozit
 pe profit (16%)sau impozit pe veniturile microintreprinderi
lor(3%),dupa caz.
In conditiile in care se inregistreaza bacsisul in contabilitatea firmei,el va fi evidentiat in contul"Venituri din activitati diver
se" si se va lua in calculul impozitului pre profit sau pe veni
turile microintreprinderilor ,ca orice alt venit.
Bacsisul, conform OUG 28/1999 nu este purtator de TVA.
In aceasta situatie vor fi necesare modificari ale softurilor ca
selor de marcat,pentru ca bonul emis separat pentru bacsis
sa fie emis fara TVA.
S-a tot discutat in aceste zile,ce vor face ,de exemplu taxime
tristii deoarece aparatele lor de marcat nu sunt setate sa emi
ta  bon fara tva.
In aceeasi situatie sunt toti comerciantii sau prestatorii de ser
vicii care lucreaza direct cu clientii si au obligatia sa emita bo
nuri fiscale.
EX" un comerciant vinde textile, incaltaminte,cosmetice.
Toate produsele  pe care le comercializeaza au tva 24%.
Softul pentru casa de marcat este facut sa emita toate bo
nurile  cu tva 24%.
O librarie vinde carti.
Casa de marcat este setata sa emita bon cu tva redus.
Nimeni nu avea in softurile caselor de marcat 0% tva, cu 
exceptia neplatitorilor de TVA.
Asa cum vor fi actualizate softurile pentru aparatele de 
marcat  ale magazinelor,restaurantelor ,tot asa se vor modifica si softurile aparatelor de marcat ale taximetristilor.
Sigur ca va aparea rubrica la categoria "produse,servicii"- bacsis.
2.distribuie bacsisul salariatilor si face retinere la sursa impozit pe veniturile persoanelor fizice,16%.
In acest caz bacsisul nu va fi cuprins in baza de impozitare  pentru contributiile sociale(cas,fd sanatate,somaj).
O alta noutate este aceea ca agentul economic are obligatia sa intocmeasca documente justificative atat pentru sumele de bani  introduse in punctele de vanzare cat si pentru cele extrase din aceste puncte de vanzare.
Agentul economic va tine un registru de bani pentru salariati in care acestia isi inregistreaza banii personali la inceputul programului de lucru.
Aceasta masura a mai existat ,insa aceasta viza mai degraba corectitudinea salariatului( sa nu isi insuseasca sume de bani din produsele vandut epebntru care nu a emis bon),era un instrument de control al salariatilor din partea conducerii unitatii.
Salariatii sunt obligati sa prezinte sumele de bani pe care le au  asupra lor la solicitarea organelor de control.

4/21/2015

TVA 9% la alimente aprobata

OUG 6/2015 publicata in M.Oficial nr 250/14 aprilie 2015aduce noi modificari Legii 571/2003(Cod Fiscal)
Poate cea mai importanta prevedere a acestei ordonante de  urgenta este reducerea TVA la alimente de la 24% la 9%incepand cu data de 1 iunie 2015.
Ordonanta modifica art 140,alin(2),lit g)din Codul Fiscal care face referire la  cota redusa de tva 9% si il completeaza extinzand cota redusa de 9% si pentru:
-alimente,inclusiv bauturi,cu exceptia celor alcoolice ,pentru consum uman si animal
-animale si pasari vii din specii domestice 
- seminte,plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor
-produsele utilizate pentru a completa sau a inlocui alimentele(suplimentele alimentare)
OUG 6/2015 introduce si o noua litera la art 140 ,alin(2)din Codul Fiscal,lit h) care extinde cota redusa de tva 9% la serviciile de restaurant si catering,cu exceptia bauturilor  alcoolice.

4/19/2015

4/14/2015

Noi plafoane pentru incasarile si platile in numerar

Act normativ:Legea 70 din 2 aprilie 2015, publicata in M.Oficial 242 din 9 aprilie 2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 103/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
Capitolul I al Legii 70/2015 prevede masuri pentru operatiunile de incasari si plati in numerar,in sensul ca stabileste noi plafoane  intre persoanele juridice dar si unele plafoane pentru incasarile si platile de la persoane fizice.
Astfel, art 1 impune ca operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, PFA, II,IF,liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati independente,alte entitati cu si fara personalitate juridica sa se realizeze prin instrumente de plata fara numerar.
IFN-urile,casele de schimb valutar,operatorii de jocuri de noroc,institutiile emitente de moneda electronica dar si Trezoreria Statului nu aplica prevederile mai sus mentionate.
Daca regula este ca operatiunile de incasari si plati sa se efectueze fara numerar,exista si exceptii admise de la regula.
Acestea sunt prezentate in art 3 la legii astfel:
-incasarile de la persoanele mentionate la art 1sa poata fi efectuate in numerar in limita a 5000 lei de la o persoana.
-incasarile in numerar efectuate de catre magazinele cash  and carry in limita a 10000 lei de la o persoana.
-platile in numerar efectuate catre persoanele prev la art1  in limita a 5000lei de la o persoana,dar nu mai mult de 10 000  de lei ,plafon zilnic total.
-plati in numerar catre magazinele cash end carry in limita  unui plafon zilnic de 10000 lei.
-plati in numerar din avansuri spre decontare in limita a 5000 lei/persoana/zi.
In vederea prevenirii eludarii legii se interzic incasarile fragmentate in numerar pentru facturi cu valoare mai mare de 5000 lei,respectiv 10000 de lei pentru magazinele cash and carry.
Se interzic de asemenea platile fragmentate in numerar pentru facturi cu valoare mai mare de 5000 lei,respectiv 10000 lei pentru magazinele cash end carry.
Avansurile spre decontare acordate intra in calculul plafonului maxim zilnic.
Operatiunile de incasari in numerar de la persoanele fizice sunt plafonate la 10000lei/persoana.
Aceste prevederi nu se aplica pentru incasarile de la persoane fizice a c/valorii ratelor pentru achizitionarea produselor
sau prestarilor de servicii in baza unui contract cu plata in  rate.
Platile catre persoane fizice se plafoneaza la 10000 lei/pers.
Nici aici nu sunt admise incasari si plati fragmentate.
Prevederile acestei legi referitoare la operatiunuile in numerar intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii legii ,adica pe 9 mai 2015.
Despre modificarile aduse de Lg70/2015 Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 1093/2002 va voi informa intr-un  articol  ulterior.
</head>
<body>
h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Noi plafoane pentru incasarile si platile in numerar<h2>

4/06/2015

Normele pentru garantarea creditelor IMM modificate

La momentul aparitiei Normelor metodologice pentru progra
mul de garantare a creditelor contractate de IMM-uri am scris
 un articol pe acesta tema.
Daca nu ati reusit sa il cititi  la acel moment sau nu va mai 
amintiti care sunt conditiile de garantare a creditelor pentru 
IMM va invit sa il cititi acum urmand acest link:
Normele metodologice pentru programul de garantare a creditelor pentru IMM
HG 190/2015,publicata in M.Of.198/25 martie 2015 modifica si completeaza Normele metodologice de aplicare a OUG 
92/2013,cu privire la garantarea creditelor luate de IMM-uri,
aprobate prin HG 936/2013,publicata in M.Of. 755/dec 2013.
Prevederile Hg 936 le-am explicat in articolul mai sus mentionat.
Prin HG 190/2015 se modifica  art 7 alin(2)lit c)-f)care vor avea urmatorul cuprins:
 art. 7 alin. (2) 
 lit. c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 92/2013, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare
lit.d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare
lit.e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii
lit.f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/extras obţinut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare”.
La art 19 apar noi alin 5(1), 5(2) si 5(3) pe care vi le reproduc:

Art. 19 alin. (51) "În termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, instituţia de credit finanţatoare transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată”.
 Art. 19 alin. (52)  „Addendumul se comunică instituţiei de credit finanţatoare şi M.F.P. în ziua aprobării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a se depăşi termenul maxim de 5 zile calendaristice prevăzut la alin. (6) pentru efectuarea plăţii garanţiei”.
 Art. 19 alin. (53): „Instituţia de credit finanţatoare poate aproba retragerea cererii de plată cu respectarea condiţiilor programului. F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului”.</head>  <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Normele pentru garantarea creditelor modificate<h2>

4/02/2015

Modificari legislative in privinta comercializarii produselor

OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor  de piata ,cu modificarile si completarile ulterioare,republicata in M.Of 603/2007 a fost modificata si completata acum prin Legea 57/2015.
Astfel,   articolul 33 din O G nr. 99/2000  se modifică şi se completează :
1.  Al(1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a)Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să  o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu  de vânzare pentru produse sau servicii identice.
Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în  acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.
2. Un nou alineat introdus, alin (3) ,face referire la produsele  al caror pret a fost redus cu trei zile inainte de expirarea termenului de valabilitate .Il reproduc aici:
"(3) Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil,
 cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare. "

</head>  <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Modificari legislative in privinta comercializarii produselor<h2>