Translate

marți, 26 septembrie 2017

Declaratia 700

OPANAF nr. 2.372 din 9 august 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) "Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 18 septembrie 2017


"

Având în vedere dispozițiile art. 86, 88 și art. 89 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, cod 14.13.01.10.01, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru înregistrarea/modificarea tipurilor de obligații fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația declarării.
Articolul 3
Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.
Articolul 5
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 9 august 2017.
Nr. 2.372.
ANEXĂ

*Font 9*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                                │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ           │         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
├─────────────────────────────────┬───────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│2. DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME      │                                                        │
├─────────────────────────────────┴────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│3. DECLARAȚIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIȚIAL  │                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                                          │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1. Taxa pe valoarea adăugată                                                           │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.1. Perioada fiscală                                                                     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1.1.2 Lunară                                                                           │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.1.3 Trimestrială                                                                     │  │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐
│2. Impozit pe profit                                                                   │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│2.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│2.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│2.3. Perioada fiscală                                                                     │
├──────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│2.3.1. Trimestrială           │  │2.3.2. Anuală, cu plăți anticipate trimestriale      │  │
├──────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│2.3.3. Anuală                                                                          │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│3. Impozit pe veniturile microintreprinderilor                                            │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│3.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│4. Accize                                                                                 │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│4.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții      │
│sociale                                                                                   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Perioada fiscală                                                                     │
├──────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│5.1.1. Lunară potrivit legii  │  │5.1.2. Lunară prin opțiune                           │  │
├──────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│5.1.3. Trimestrială                                                                    │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│5.2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor                │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.2.1. Luare în evidență      │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.2.2. Scoatere din evidență  │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.3. Contribuția de asigurări sociale                                                  │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│5.3.1 Datorată de angajator                                                            │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.3.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.3.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.3.2 Datorată de angajat                                                              │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.3.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.3.2.2 Scoatere din evidentă │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.4. Contribuția de asigurări sociale de sănătate                                      │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│5.4.1 Datorată de angajator                                                            │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.4.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.4.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.4.2 Datorată de angajat                                                              │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.4.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.4.2.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.5. Contribuția pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator)               │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.5.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.5.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.6. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                             │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│5.6.1 Datorată de angajator                                                            │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.6.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.6.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.6.2 Datorată de angajat                                                              │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.6.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.6.2.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.7. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale           │  │
│(datorată de angajator)                                                                │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.7.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.7.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│5.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate              │  │
│(datorată de angajator)                                                                │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│5.8.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5.8.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│6. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății                 │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│6.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│7. Redevențe miniere                                                                   │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│7.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│7.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│8. Redevențe petroliere                                                                │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│8.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│8.2. Scoatere din evidentă    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural  │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│9.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│9.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementarii       │  │
│prețurilor din sectorul gazelor naturale                                               │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│10.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│10.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele │  │
│decât gazele naturale                                                                  │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│11.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│11.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│11.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit                                 │
├──────────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────┬──┤
│Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220 │  │Extracția cărbunelui superior - Cod CAEN 0510│  │
├──────────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┤
│Extracția cărbunelui inferior -       │  │                                             │  │
│Cod CAEN 0520                         │  │Extracția petrolului brut - Cod CAEN 0610    │  │
├──────────────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────┼──┤
│Extracția minereurilor feroase - Cod CAEN 0710                                         │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Extracția minereurilor de uraniu și toriu - Cod CAEN 0721                              │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Extracția altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729                         │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Alte activități extractive                                                                │
├───────────────────────┬──┬─────────────────────────┬──┬───────────────────────────────┬──┤
│Cod CAEN 0811          │  │ Cod CAEN 0812           │  │Cod CAEN 0891                  │  │
├───────────────────────┼──┼─────────────────────────┼──┼───────────────────────────────┼──┤
│Cod CAEN 0892          │  │ Cod CAEN 0893           │  │Cod CAEN 0899                  │  │
├───────────────────────┴──┴─────────────────────────┴──┴───────────────────────────────┴──┤
│12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc                    │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│12.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│12.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤
│13. Impozit specific unor activități                                                   │  │
├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│13.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│13.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│13.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│Hoteluri și alte facilități de cazare similare - Cod CAEN 5510                         │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520       │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere - Cod CAEN 5530                            │  │
├────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┼──┤
│Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590         │  │Restaurante - Cod CAEN 5610        │  │
├────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┼──┤
│Activități de alimentație (catering) pentru evenimente - Cod CAEN 5621                 │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Alte servicii de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5629                                    │  │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630                      │  │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest │
│formular sunt corecte și complete                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Numele și prenumele persoanei care face declarația   │                                    │
├──────────────────────────────────────────┬──────────┴────────────────────────────────────┤
│Funcția                                   │                                               │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura                                 │                                               │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Data                                      │                 │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Loc rezervat organului fiscal                                           │
├──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Număr înregistrare    │                   │Dată înregistrare│  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │
└──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
 Cod 14.13.01.10.01

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea
categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“
Depunerea declarației
Declarația pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal.
Declarația se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului electronic național, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
Declarația se depune prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.
Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
Completarea declarației
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului.
Rândul 2. Denumire/Nume și prenume
Se completează cu denumirea/numele și prenumele contribuabilului.
Rândul 3. Declarația de înregistrare fiscală depusă inițial
Contribuabilii vor alege din lista drop-down declarația depusă cu ocazia înregistrării fiscale inițiale:
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituții publice (040);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).
Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerțului vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 2. Impozit pe profit
Se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.
Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Rândurile 2.3.1 - 2.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.
Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.
Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“din Codul fiscal.
Rândul 4. Accize
Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale
Rândul 5.1. Perioada fiscală:
Rândul 5.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, potrivit legii.
Rândul 5.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.
Rândul 5.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
Rândul 5.2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor.
Rândurile 5.2.1 și 5.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Rândul 5.3. Contribuția de asigurări sociale
Rândul 5.3.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.3.1.1 și 5.3.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.3.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.3.2.1 și 5.3.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.4. Contribuția de asigurări sociale de sănătate
Rândul 5.4.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.4.1.1 și 5.4.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.4.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.4.2.1 și 5.4.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.5. Contribuția pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator)
Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.5.1 și 5.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.6. Contribuția de asigurări pentru șomaj
Rândul 5.6.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.6.1.1 și 5.6.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.6.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.6.2.1 și 5.6.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.7. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (datorată de angajator)
Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.7.1 și 5.7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (datorată de angajator)
Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Rândurile 5.8.1 și 5.8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Se marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015.
Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 7. Redevențe miniere
La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 8. Redevențe petroliere
La înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.
Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.
Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.
Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 11.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit
Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.
Rândul 12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc
Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.
Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 13. Impozit specific unor activități
Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 13.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit
Se marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016.
----- "

luni, 25 septembrie 2017

Declaratia informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti UE (401)


Va prezint aici  ORDINUL  nr. 1.016/3.824/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 "Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" .Acest ordin a fost emis pe 18 iulie 2017 si publicat in Monitorul Oficial nr  752 /20 sept 2017 :"
Având în vedere dispozițiile art. 291 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emit următorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 29 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Titlul punctului 6 - Secțiunea C „Lista deținătorilor de proprietăți - clădiri/terenuri“ de la capitolul II din anexa nr. 2 - Instrucțiuni de completare a formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României“, subsecțiunea - Deținător de proprietate - subpunctele 1-8 și subsecțiunea - Proprietate (clădire/teren) - subpunctele 1-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
6. Secțiunea C «Lista deținătorilor de proprietăți - clădiri/terenuri/clădiri și terenuri»
Deținător de proprietate
1. Tip deținător proprietate (persoană fizică/persoană juridică) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente și/sau pentru persoane juridice nerezidente, definite potrivit Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
2. Reprezentantul legal/Împuternicitul pentru deținător persoană juridică
2.1. Denumire/Nume și prenume - se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicitului.
2.2. CIF/CNP/NIF (în România)
2.3. Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidență a reprezentantului legal/împuternicitului.
3. Denumire/Nume și prenume deținător - se completează cu denumirea persoanei juridice și/sau numele și prenumele persoanei fizice (deținătorul proprietății).
4. Adresa/Sediul în statul de rezidență
Statul de rezidență - se completează cu statul de rezidență.
Localitate, stradă, nr., cod poștal
5. CIF/NIF în statul de rezidență
6. Cod de TVA în statul de rezidență
7. CIF/CNP/NIF în România
8. Date de identificare deținător persoană fizică
8.1. Naționalitate - se completează cu naționalitatea persoanei fizice (deținătorul proprietății).
8.2. Data nașterii - se completează cu data nașterii persoanei fizice (deținătorul proprietății).
8.3. Pașaport/Act de identitate (serie/nr.) - se completează numărul și seria actului de identitate.
Proprietate (clădire/teren/clădire și teren)
1. Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren/clădire și teren.
2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietății - se completează cu următoarele informații:
2.1. Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea și terenul.
2.2. Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea și terenul și data dobândirii.
2.3. Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entității care a emis actul prin care s-a dobândit clădirea/terenul/clădirea și terenul.
2.4. Modul de dobândire - se alege una dintre valorile:
Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândește prin construcție.
Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândește o/un clădire/teren/clădire și teren prin contract de vânzare-cumpărare.
Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire și teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moștenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viață, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donație de bunuri viitoare.
Donație - se completează în situația în care se realizează un contract prin care una dintre părți transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.
Partaj (ieșire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărțire a unei moșteniri între persoanele îndreptățite s-o stăpânească, făcută de o instanță judecătorească sau de succesori între ei.
Altele - se completează atunci când există alte situații față de cele menționate anterior.
2.5. Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea și terenul.
2.6. Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea și terenul și data înstrăinării.
2.7. Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entității care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea/terenul/clădirea și terenul.
2.8. Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile:
Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândește o/un clădire/teren/clădire și teren prin contract de vânzare-cumpărare.
Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (clădire/teren/clădire și teren) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moștenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viață, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donație de bunuri viitoare.
Donație - se completează în situația în care se realizează un contract prin care una dintre părți transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.
Partaj (ieșire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărțire a unei moșteniri între persoanele îndreptățite s-o stăpânească, făcută de o instanță judecătorească sau de succesori între ei.
Altele - se completează atunci când există alte situații față de cele menționate anterior.
3. Adresa proprietății - se completează adresa la care este situat(ă) clădirea/terenul/clădirea și terenul:
județul, localitatea, sectorul, strada, nr., bloc, scară, etaj, apartament.
4. Suprafața totală a proprietății (mp) - se completează cu suprafața totală a clădirii/terenului/clădirii și terenului, în metri pătrați (mp). În cazul în care se dobândesc teren și clădire, se menționează atât suprafața terenului, cât și suprafața clădirii.
5. Destinație clădire - se selectează următoarele valori, în situația în care tipul proprietății este clădire:
Rezidențială (locuință) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuință secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate.
Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deține în proprietate spații comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale, depozite și garaje, orice alte clădiri cu destinație comercială.
Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deține în proprietate spații industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite și garaje, terenuri aferente acestora.
Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deținută are destinație agricolă.
Altele - se completează în cazul în care natura proprietății deținute de către o persoană nerezidentă are altă destinație.
6. Valoarea proprietății - se completează cu una dintre următoarele valori:
6.1. Valoarea de dobândire - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) clădirea/terenul/clădirea și terenul.
Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de dobândire a clădirii/terenului/clădirii și terenului.
6.2. Valoarea de înstrăinare - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) clădirea/terenul/clădirea și terenul.
Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de înstrăinare a clădirii/terenului/clădirii și terenului.
6.3. Valoarea de asigurare - se completează valoarea clădirii/terenului/clădirii și terenului recunoscută de prevederile unei polițe de asigurare.
Moneda - se completează moneda prevăzută în polița prin care s-a asigurat clădirea/terenul/clădirea și terenul.
6.4. Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul la stabilirea impozitului pe clădire/teren/ clădire și teren. În situația în care se dobândește clădire și teren se menționează atât valoarea de impunere a clădirii, cât și valoarea de impunere a terenului.
Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepție sau din autorizația de construire, după caz.
6.5. Valoarea de inventar - se completează cu valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei/entității.
Moneda - se completează moneda în care s-a înregistrat în contabilitate.
6.6. Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepție întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizația de construire.
Moneda - se completează moneda prevăzută în procesul-verbal de recepție sau în autorizația de construire.
6.7. Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de expropriere.
6.8. Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe imobile se unesc formând un singur imobil.
Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de fuziune.
6.9. Valoarea de divizare - se completează în cazul în care un imobil este împărțit în mai multe active.
Moneda - se completează moneda prevăzută în actul de divizare.
6.10. Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menționate la pct. 6.1-6.9.
Moneda - se completează moneda care rezultă dintr-un înscris, altul decât cele menționate la pct. 6.1-6.9 sau moneda declarată de persoana nerezidentă.
6.11. Explicație altă valoare - se specifică tipul valorii.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.031/2.067/2015)

                                                                   PAG [1]
 [] Declarație rectificativă                                ┌─┬─┬─┬─┐
                                                       Anul │ │ │ │ │
 [] Declarație fără deținători de proprietăți               └─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE       │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                          │
│ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                          │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                          │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││DENUMIRE                                                                   ││
││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││
│││                                                                         │││
││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌──────────────────────┐   ┌────────┬───────────────────────────────────────┐│
││Județ                 │   │Sector  │Localitate                             ││
││┌────────────────────┐│   │┌──────┐│┌─────────────────────────────────────┐││
│││                    ││   ││      │││                                     │││
││└────────────────────┘│   │└──────┘│└─────────────────────────────────────┘││
│└──────────────────────┘   └────────┴───────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││Adresa (strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod poștal)            ││
││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││
│││                                                                         │││
││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │
│                                         ┌───────────────────┐               │
│ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE  │                   │               │
│                                         └───────────────────┘               │
│                                         ┌───────────────────┐               │
│ SUMA VALORILOR DECLARATE                │                   │               │
│                                         └───────────────────┘               │
│                                                                             │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                             │
│ Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele   │
│ înscrise în acest formular sunt corecte și complete.                        │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│          ┌──────────────────────────────┐                                   │
│ Numele   │                              │ ┌────────────────────────────────┐│
│          └──────────────────────────────┘ │                                ││
│          ┌──────────────────────────────┐ │                                ││
│ Prenumele│                              │ │                                ││
│          └──────────────────────────────┘ │                                ││
│          ┌──────────────────────────────┐ │                                ││
│ Funcția  │                              │ └────────────────────────────────┘│
│          └──────────────────────────────┘             Semnătura             │
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Loc rezervat autorității competente                                         │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│ Număr înregistrare ___________ Data înregistrării ______________            │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                                                                             │
│ Cod M.F.P.                 Număr operator de date cu caracter personal 759  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                   PAG [2]
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ C. LISTA DEȚINĂTORILOR DE PROPRIETĂȚI - CLĂDIRI/TERENURI/CLĂDIRI ȘI TERENURI│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│           Date de identificare deținători de proprietate                    │
│           ──────────────────────────────────────────────                    │
│ 1. Tip deținător proprietate (PF/PJ)│ 2. Reprezentantul legal/Împuternicitul│
│ pentru deținător PJ│ 3. Denumire/Nume și Prenume deținător│ 4. Adresa/Sediul│
│ în statul de rezidență│ 5. CIF/NIF în statul de rezidență│ 6. Cod de TVA în │
│   statul de rezidență│ 7. CIF/CNP/NIF în România│ 8. Date de identificare   │
│                               deținător PF                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    Informații despre proprietăți - clădiri/terenuri/clădiri și terenuri     │
│    ────────────────────────────────────────────────────────────────────     │
│ 1. Tip proprietate (clădire/teren/clădire și teren)│ 2. Date privind        │
│        dobândirea/înstrăinarea proprietății│ 3. Adresa proprietății │       │
│        4. Suprafața totală a proprietății │ 5. Destinație clădire │         │
│    6. Valoarea proprietății│ 7. Tip proprietar unic/coproprietar │          │
│                 8. Cota-parte │ 9. Coproprietari                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     ┌──────────────────────┐│
│ Deținător de proprietate - (D1)                     │       (deținător 1)  ││
│                                                     └──────────────────────┘│
│                                                                             │
│ 1. Tip deținător proprietate (PF/PJ)                                        │
│                                                                             │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 2. Reprezentantul legal/ Împuternicitul pentru deținător PJ                 │
│                                                                             │
│ 2.1. Denumire/ Nume și      2.2. CIF/CNP/NIF           2.3. Adresa          │
│                Prenume           (în România)               (în România)    │
│ ________________________     ______________________    ____________________ │
│                                                                             │
│ 3. Denumire/ Nume și Prenume deținător                                      │
│ ___________________________________________________________________________ │
│                                                                             │
│ 4. Adresa/ Sediul în statul de rezidență                                    │
│                                                                             │
│ Statul de rezidență             Localitate                                  │
│ ____________________________   ____________________________________________ │
│                                                                             │
│ Strada                                           Nr.      Cod poștal        │
│ ___________________________________________  __________  __________________ │
│                                                                             │
│ 5. CIF/NIF în statul       6. Cod de TVA în statul      7. CIF/CNP/NIF      │
│    de rezidență               de rezidență                 în România       │
│ ________________________   ________________________   _____________________ │
│                                                                             │
│ 8. Date de identificare deținător PF                                        │
│                                                                             │
│ 8.1. Naționalitate    8.2. Data nașterii    8.3. Pașaport/Act de identitate │
│      (statul)                                             (serie/nr.)       │
│ ___________________   ___________________   _______________________________ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌───────────────────────────────────┐│
│ Proprietate (clădire/teren/            │      (deținător 1, proprietate 1) ││
│ clădire și teren)(P1.1)                └───────────────────────────────────┘│
│                                                                             │
│ 1. Tip proprietate (clădire/teren/clădire și teren)                         │
│                                                                             │
│ ___________________________________________________________________________ │
│                                                                             │
│ 2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietății                        │
│                                                                             │
│ 2.1. Data dobândirii   2.2. Nr./data       2.3. Emitent act   2.4. Modul de │
│                            act dobândire        dobândire        dobândire  │
│ ____________________   _________________   ________________   _____________ │
│                                                                             │
│ 2.5. Data              2.6. Nr./data       2.7. Emitent act   2.8. Modul de │
│      înstrăinării        act înstrăinare       înstrăinare      înstrăinare │
│ ____________________   _________________   ________________   _____________ │
│                                                                             │
│ 3. Adresa proprietății                                                      │
│                                                                             │
│ Județul                     Localitatea                     Sectorul        │
│ ________________________  ________________________________  _______________ │
│                                                                             │
│ Strada                     Nr.      Bloc       Scara      Etaj     Apart.   │
│ ________________________  _________ __________ __________ ________ ________ │
│                                                                             │
│ 4. Suprafața totală a                                                       │
│    proprietății (mp)                                                        │
│  4.1. Suprafață clădire        4.2. Suprafață teren (mp)                    │
│ ________________________       ____________________________________         │
│                                                                             │
│ 5. Destinație clădire                                                       │
│ _____________________________________________________________________       │
│                                                                             │
│ 6. Valoarea proprietății                                                    │
│                                                                             │
│ 6.1. Valoarea de                   |  6.2. Valoarea de                      │
│      dobândire     Moneda          |       înstrăinare     Moneda           │
│ _________________  ______________  |  __________________  ____________      │
│                                                                             │
│ 6.3. Valoarea                      |  6.4. Valoarea                         │
│      de asigurare  Moneda          |       de impunere     Moneda           │
│ _________________  ______________  |  __________________  ____________      │
│                                                                             │
│ 6.5. Valoarea                      |  6.6. Valoarea de                      │
│      de inventar   Moneda          |  construire clădire   Moneda           │
│ _________________  ______________  |  __________________  ____________      │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                   PAG [3]
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6.7. Valoarea de                   |  6.8. Valoarea                         │
│      expropriere   Moneda          |       de fuziune      Moneda           │
│ _________________  ______________  |  __________________  ____________      │
│                                                                             │
│ 6.9. Valoarea                      |  6.10. Altă                            │
│      de divizare   Moneda          |        valoare        Moneda           │
│ _________________  ______________  |  __________________  ____________      │
│                                                                             │
│ 6.11. Explicație altă valoare                                               │
│ ___________________________________________________________________________ │
│                                                                             │
│ 7. Tip proprietar unic/coproprietar       8. Cota-parte %                   │
│                                                 0,00                        │
│ _______________________________________   _________________                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. Coproprietari                                                            │
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   │ 9.1. Denumire/Nume    9.2. CIF/CNP/NIF    9.3. CIF/NIF în    9.4. Cota- │
│   │        și Prenume          în România           statul de       parte % │
│  1│                                                 rezidență               │
├───┘ ___________________   _________________  __________________   _________ │
│                                                                             │
│                                                                             │
│                     Total Cota-parte % _______                              │
│                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
----