Translate

12/20/2019

BNR lanseaza monede in circuitul numismatic


BNR a emis circulara 26 in data de 10 decembrie 2019 (publicata in Monitorul Oficial nr 1011 din 16 decembrie 2019) privind lansarea in cicuitul numismatic a unor monede din argint si alama  pentru colectionare si punerea in circulatie a unei monede de alama cu tema "30 de ani de la  Revolutia Romana din Decembrie 1989"

Pentru colectionare se emit o moneda de argint in valoare de 10 lei  si o moneda de alama cu valoare de 50 de bani .
Pentru circulatie se emite o moneda de alama in valoare de 50 de bani.

Lansarea in circuitul numismatic a monedelor cu tema "30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 se realizeaza prin sucursalele regionale ale BNR  din Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Timisoara.

12/19/2019

S-a stabilit salariul minim brut pentru 2020

 HG nr. 935/2019 din 13.12.2019,  pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 din 16.12.2019. Iata ce prevede:

"Art 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de  2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13.327 lei/ora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 14.044 lei/ora.”, potrivit actului normativ.
Deci,  salariul minim brut pentru studii superioare va ingheta în 2020 la suma de 2350 lei, iar pentru restul salariatilor salariul minim brut pe tara garantat in plata  creste de la 2080 lei la 2230 lei
Cresterea neta este de 83 lei.


11/26/2019

Ce este comertul?


"Comertul este arta de a cumpara cu trei franci ceea ce valoreaza sase si de a vinde cu sase franci ceea ce valoreaza trei"

( Francois Fournier)

11/01/2019

Franciza -completari legislative


Parlamentul a  adoptat legea 179 in 10 octombrie 2019  pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Legea a fost publicata in montorul oficial nr 829/11/oct 2019.Iata cam ce modificari si completari au fost aduse Ord onantei 52/1997

"1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 1
(1) Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistentă comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop.

(2) Francizorul este un profesionist care:
a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;
b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
c) asigură francizatului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
d) utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului;
e) demonstrează aplicarea concretă a cunoștințelor pe care le deține, în cadrul unei unități-pilot; obiectivele principale ale unității-pilot sunt testarea și definitivarea formulei de afaceri.

(3) Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizori.

(4) Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți francizați, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu. Francizatul este susținut de către francizor, prin aportul continuu de asistență comercială și/sau tehnică, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți.

(5) Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză și infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză și elaborării manualelor de instruire și a operațiunilor zilnice.

2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Francizorul furnizează viitorului francizat informații care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoștință de cauză, la derularea contractului de franciză.

(3) Francizorul furnizează potențialului francizat un document de dezvăluire de informații, care trebuie să conțină date specifice referitoare la:

a) istoricul și experiența francizorului;
b) amănunte privind identitatea managementului francizei;
c) istoricul de litigii al francizorului și al conducerii acestuia;
d) suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul;
e) obligațiile reciproce ale părților;
f) copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an;
g) deținerea informațiilor cu privire la unitatea-pilot.

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Până la debutul rețelei sale de franciză, francizorul va opera eficient un concept de afaceri, pentru o perioadă de cel puțin un an, în minimum o unitate-pilot.

4. În tot cuprinsul ordonanței, termenul „beneficiar“ se înlocuiește cu termenul „francizat“.
Articolul II
La articolul 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

15. franciza - un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului; acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistență comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop;

Articolul III
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Asociația Română de Franciză, asociație de utilitate publică, înființează Registrul Național de Franciză în care se înregistrează, la cerere, informațiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de informații. Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informații în Registrul Național de Franciză.
(2) Conținutul și modalitatea de administrare a Registrului Național de Franciză se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale cu atribuții în domeniul mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."


10/03/2019

O noua valoare pentru tichetele de masaPe data de 1 octombrie a fost publicat in monitorul oficial nr 794 Ordinul ministrului finantelor si ministrului muncii si justitiei sociale nr 2892/1253 prin care se stabileste valoarea tichetelor de
masa pentru sem al II-lea 2019

Conform cu acest ordin, incepand cu luna octombrie 2019, valoarea nominala a unui tichet de
masa nu poate depasi cuantumul a 15,18 lei.

Aceeasi valoare a tichitetului de masa va fi valabila si pentru primele doua luni ale semestrului I din anul 2020.

9/19/2019

Evolutia cifrei de afaceri in cazul prestarii serviciilor catre intreprinderi


Conform INS cifra de afaceri din domeniul prestarii serviciilor de piata catre intreprinderi a crescut in iulie 2019 fata de iunie 2019, in termeni nominali, in iunie 2019 , in termeni nominali-in serie bruta cu 3,7% iar in serie ajustata ( aceasta in functie  de zile lucratoare si de sezonalitate) cu 0,7%

In iulie 2019, fata de iulie 2018, in acest domeniu cifra de afaceri in termeni nominali in serie bruta a crescut cu 9,5% iar in serie ajustata cu 8,1%.

In perioada 1 ianuarie-31 iulie 2019, fata de 1 ianuarie- 31 iulie 2018, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, a crescut in serie bruta cu 13% iar in serie ajustata cu 13,5%.8/27/2019

Un nou formular de Decont TVAIn 12 august 2019 a fost emis OPANAF 222 care aproba un nou formular de Decont de Taxa pe Valoarea Adaugata. ( cod 300)
Ordinul cuprinde, pe langa modelul formularului si instructiunile de completare.
Actul normativ il puteti gasi pe site-ul ANAF.

8/10/2019

Modificari si completari aduse unor prevederi contabile


In articolul precedent in care am venit cu precizari despre sistemul de raportare contabila la 30
iunie 2019, mentionam ca OMFP 2493/2019 care cuprinde normele de intocmire a raportarilor contabile, aduce si  modificari  si completari ale unor acte normative din domeniul financiar contabil.
Iata despre ce este vorba: art 8, 9 si 10 aduc completari Planului general de conturi asa cum vedeti aici:

Art 8
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se introduc conturile

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
-4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P), 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 9.
În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016  se introduc conturile:

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 - 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 10. -
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017  se introduc conturile :

-490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
-4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
- 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".


Articolul 11 aduce modificari in procedura de corectare a erorilor din OMFP 450/2016.
Iata modificarile, asa cum apar ele in art.


Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. modifica unele prevederi privind contabilitatea in partida simpla:

În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015,  punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:

b) cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;".

Conform art 13. -prevederile art 8-10 intra in vigoare incepand cu situatiile financiare ale anului 2019, restul prevederilor au intrat in vigoare la data publicarii OMFP 2493, adica 19 iulie 2019.

7/28/2019

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

OMPF 2493 din 8 iulie 2019 aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 pentru operatorii economici, si in acelsasi timp, modifica si completeaza unele prevederi contabile.
In acest articol voi aborda doar subiectul raportarii contabile, urmanad ca intr-o postare
ulterioara sa evidentiez si modificarile si completarile legislative aduse de acest ordin.

Au obligatia de a intocmi raportari contabile la 30 iunie 2019 entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 si care au avut in execitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Persoanele juridice care aplica Reglementarile conforme cu Standardele Internationale  de Raportare Financiara asa cum sunt ele prevazute in OMFP 2844/2016 si care in exercitiul financiar precedent au avut o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei trebuie sa intocmeasca si ele raportari contabile la 30 iunie.

Intocmesc raportari contabile la 30 iunie si entitatile care au exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Operatorii economici care aplica OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
intocmesc raportari contbaile alcatuite din:
-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
-Cont de profit si pierdere(cod 20), respectiv Cont de profit si pierdere prescurtat ( cod 20)
-Date informative ( cod 30)

Operatorii care aplica OMFP 2844/2016 intocmesc raportari contabile formate din:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
- Situatia veniturilor si cheltuielilor ( cod 20)
- Date informative (cod 30)
Raportarile contabile sunt semnate de persoanele in drept.

Raportarile contbaile la 30 iunie 2019 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
folosind una dintre modalitatile de mai jos:
- prin posta, pe suport magnetic si pe suport de hartie cu scrisoare cu valoare declarata
- la registraturile unitatilor fiscale teritoriale, pe suport magnetic si suport de hartie.
- in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa, pe portalul e-guvernare.ro

Termenul limita de depunere al raportarilor contabila la 30 iunie 2019 este 14 august 2019.

Nu intocmesc situatii financiare la 30 iunie entitatile care sunt in curs de lichidare, cele care nu au avut deloc activate de la infiintare pana in prezent si nici cele care au avutt suspendata temporar activitatea in tot semestrul I.

Softul informatic pentru generarea formularelor il gasiti, dupa cum probabil stiti, pe site-ul ANAF.


7/03/2019

CESE - eveniment pentru incurajarea promovariii femeilor

CESE (Comitetul Economic si Social European )  pentru editia 2019 a evenimentului de
 decernare a Premiului pentru societatea civilă a ales ca tema  emancipărea femeilor și lupta pentru egalitatea de gen.
Iata informatiile pe care le-am gasit pe site-ul institutiei europene:

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civilă. Tema din acest an este „Promovarea femeilor în societatea și economia Europei”, iar premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și a egalității de tratament a acestora în toate sferele vieții economice și sociale.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile, inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de înscriere este 6 septembrie 2019, ora 10:00, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.
CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE

Conform datelor de pe site-ul CESE, aceasta   a avertizat în repetate rânduri cu privire la segregarea și discriminarea de gen care persistă pe piețele europene ale forței de muncă și în societate. La șaizeci de ani după ce UE s-a angajat, prin Tratatul de la Roma, să îndeplinească obiectivul de eliminare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, aceasta se menține încă la un nivel considerabil – de aproximativ 16 % –, iar decalajul în materie de pensii ajunge la un procent impresionant, de 38 %.

Femeile reprezintă 51 % din populația UE, însă doar 67 % dintre ele lucrează. Din totalul antreprenorilor, doar 31 % sunt femei. Având în vedere că se ocupă și de gospodărie, ele au mai degrabă locuri de muncă cu fracțiune de normă sau precare, ceea ce le aduce un venit mai mic. Femeile sunt încă mult subreprezentate în organele de decizie politică și economică, cum ar fi consiliile de administrație ale întreprinderilor.

Stereotipurile de gen se regăsesc în toate sferele vieții. Mass-media perpetuează în multe cazuri rolurile, stereotipurile sau normele de gen, ba chiar prezintă uneori femeile într-o lumină degradantă. În contextul celor mai recente reacții defavorabile la adresa drepturilor femeilor în Europa și al estimărilor sumbre, conform cărora va fi nevoie de peste un secol pentru ca femeile să fie tratate la fel ca bărbații, CESE a solicitat recent un angajament politic pentru asigurarea egalității dintre femei și bărbați în Europa.

În acest an, CESE va acorda Premiul societății civile unor proiecte și inițiative remarcabile, care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

1) combaterea stereotipurilor de gen, a comportamentului social discriminatoriu și a prejudecăților în toate sferele vieții economice și sociale sau sensibilizarea opiniei publice pe aceste teme;
creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește consecințele stereotipurilor de gen generate de conținutul media;
2)  promovarea exercitării de către femei a unor profesii în care bărbații au de obicei o prezență dominantă, cum ar fi cele din sectoarele STIM și TIC, și combaterea segregării de gen în educație;
eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile;
3) promovarea antreprenoriatului feminin, a egalității în procesul decizional, a independenței economice a femeilor și a echilibrului între viața profesională și cea privată;
4) abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă femeile vulnerabile, cum ar fi mamele singure, femeile cu handicap, femeile migrante, cele aparținând unor minorități etnice sau cele slab calificate.
Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: Premiul CESE pentru societatea civilă 2018.

Tot conform site-ul mai sus mentionat, premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a unsprezecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a încuraja inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. În 2018, premiul a pus accentul pe identități, valori europene și patrimoniul cultural în Europa.


6/23/2019

Contractul de management

De-a lungul timpului am scris despre diferite tipuri de contracte economice  (de vanzare cumparare, de prestari servicii, de leasing, de comodat, franciza, factoring, antrepriza, etc).
De fapt, contractele cele mai uzuale, cel mai des intalnite in activitatea oricarei firme, mai mari sau mai mici, indiferent de  domeniul de activitate.
In aceasta postare, cate ceva despre contractul de management.
Contractul de management nu este la fel de des intalnit ca celelalte contracte, in general in firmele mari se practica incredintarea conducerii societatii unui manager,  prin incheierea unui contract de management.
Contractul de management este asadar contractul prin care  o parte (proprietarul, adica asociatul/ asociatii , actionarii unei firme) incredinteaza unei alte parti (numita manager)  organizarea, gestionarea si conducerea societatii, pe baza unor criterii  de performanta, in schimbul unei remuneratii.
Ca orice contract, contractul de management trebuie sa contina clauze precum :
-partile contractului
-obiectul contractului
-drepturile si obligatiile partilor
-durata contractului
-valoarea contractului  termenele de plata si modalitatea de plata
-forta majora
-rezilierea contractului
-cesionarea contractului
-arbitraj
Acestea sunt in general clauze comune tuturor contractelor.
In contractul de managemenrt sunt obligatorii clauze specifice ca:
-obiiectivele de indeplinit  de catre manager
-indicatorii de referinta
-criterii de performanta
-garantii
Este recomandabil sa existe si clauze speciale cum ar fi clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta.
Contractul de management se poate incheia atat pentru societati cu capital integral sau majoritar de stat cat si de cele cu capital privat.

6/09/2019

Contractul de franciza

Contractul prin care o parte denumita francizor acorda celeilalte parti denumita beneficiar dreptul de a dezvolta sau exploata o afacere, o tehnologie, un serviciu sau un produs, contra unei taxe denumita redeventa poarta numele de contract de franciza.

Contractul de franciza este un contract cu titlu oneros, ambele parti obtinand beneficii din contract, cu executare succesiva si care genereaza drepturi de creanta.

In cuprinsul unui asemenea contract se regasesc urmatoarele clauze:

1.Partile -ca la orice tip de contract se trec toate datele de indentificare ale partilor si  persoanele imputernicite  pentru incheierea contractului.
2.Obiectul contractului- aici se va trece obiectul francizei
3.Durata contractului-in mod evident se trece perioada pentru care se acorda  franciza.
4.Drepturile si obligatiile francizorului dar si cele ale beneficiarului.
5.Condittii de plata-se va specifica cat este redeventa, termenele de plata si modalitatile   de plata.
6.Garantii-se completeaza cu garantiile stabilite intre parti.
7.Clauza penala-penalitatile pe care partea care nu a respectat conditiile contractului   trebuie sa le plateasca.
8.Cesionarea sau modificarea contractului-se va specifica daca este permisa cesionarea  contractului la un moment dat catre o terta parte, conditiile in care se poate modifica contractul.
Se va specifica si ce trebuie sa contina anexele la contract ,in cazul in care ele vor exista.
9.Arbitraj-se va specifica modalitatea de rezolvarea a diferendelor inervenite intre  parti,in  cazul in care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila si instanta compententa.
10.Dispozitii Finale.

5/25/2019

TVA 5% pentru produse eco, traditionale si montane

Guvernul a adoptat OUG 31 care modifica, alaturi de alte acte normative, unele prevederi ale Codului Fiscal.
OUG 31/2019 a fost publicata in monitorul oficial numarul 403 din 23 mai 2019.
Art 6 al OUG mai sus mentionate modifica art 291, alin (2) si (3) din Codul Fiscal care fac referire la taxa pe valoarea adaugata.
Mai concret, la alin (2) se precizeaza clar care sunt produsele alimentare pentru care se aplica tva redus, iar la alin (3) se introduce o noua litera, lit k)

Noile reglementari stabilesc reducerea tva de la 9% la 5% pentru produsele alimentare (cu exceptia bauturilor alcoolice) eco, montane si traditionale. 
Mai exact, la litera k)  se definesc ca " produse alimentare de inalta calitate, respectiv produse eco, montane si traditionale."

Pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, producatorii trebuie sa obtina atestare de la Ministerul Agriculturii.

De asemenea, livrarea produselor trebuie sa fie insotita de o copie a documentului de atestare, cu exceptia livrarii directe catre populatie.
Citez din OUG " va fi  insotita ( n.a. - livrarea produsului) de o copie a documentului de recunoastere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competenta, cu exceptia livrarii efectuate catre consumatorul final."

Aceasta prevedere a OUG 31/2019 intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie 2019.

5/13/2019

Alerta pentru PFA si intreprinderi individuale !


Pe data de 11 ianuarie 2019  am publicat un articol sub titlul Termen limita pentru PFA si I.I. prin care am atentionat ca se apropria termenul limita prevazut de Legea 2018.2016 privind
modificarile referitoare la obiectul de activitate pentru PFA si intreprinderi individuale , nerespectarea acestui termen putand duce la radierea PFA sau intreprinderii individuale de la ONRC.
Daca nu ati citit articolul sau nu vi-l amintiti, va invit sa il cititi acum.

Intre timp, ONRC, tinand cont de numarul mare de entitati care nu isi indeplinisera obligatiile de modificare,  a decis sa prelungeasca termenul limita pana pe data de 18 martie 2019.
Dupa aceasta data, au inceput radierile din oficiu.

Va sugerez tuturor celor care sunteti inregistrati ca PFA sau aveti intreprinderi individuale si sunteti vizati de prevederile Legii 2018/2016 sa verificati urgent la ONRC situatia dvs.
S-ar putea sa constatati ca  sunteti deja in ilegalitate ( daca a intevenit radierea) riscand astfel si alte sanctiuni.
Daca aveti norocul si inca nu vi s-a radiat entitatea pe care lucrati, puteti lua masuri imediate de intrare in legalitate.

5/05/2019

Prevederi legislative privind protectia know-how-ului si a secretelor comerciale


In data de 18 aprilie 2019 a fost aprobata OUG 25/ 2019 privind protectia kow-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate .
Prin aceasta ordonanta de urgenta se instituie norme de protectie impotriva dobandirii , utilizarii si divulgarii ilegale a secretelor comerciale.
Prin actul normativ mai sus mentionat se stabilesc clar modalitatile legale de dobandire, utilizare si divulgare secrete comerciale dar si cele ilegale.


Modalitati de dobândire, utilizarea și divulgare legală de secrete comerciale

A. Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:

- descoperirea sau crearea independentă;
- analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
- exercitarea dreptului angajaților și al lucrătorilor sau al reprezentanților angajaților sau al lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul intern și practica națională;
- orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale, care nu contravine uzanțelor cinstite sau principiului general al bunei-credințe și care nu produce sau nu este susceptibilă să producă pagube participanților la piață.

B. Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național.

Dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală de secrete comerciale

A) Deținătorii de secrete comerciale pot solicita instanței de judecată competente aplicarea măsurilor, procedurilor și acțiunilor reparatorii prevăzute de lege pentru a preveni sau împiedica dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obține reparații în urma unor astfel de fapte.

B) Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:
- accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;
- orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

C) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
- a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
- încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
- încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.

D) Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală atunci când o persoană, în momentul dobândirii, utilizării sau divulgării, avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost obținut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial ilegal potrivit prevederilor alin. (3).din OUG 25/2019

E) Producerea, oferirea sau introducerea pe piață a mărfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfășoară astfel de activități avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alin. (3), prevederile alin. (1) aplicânduse în mod corespunzător.

Pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul acestuia se poate adresa tribunalului.

Prescrierea dreptului la actiune  a detinatorului de drept a secretelor comerciale intervine dupa 6 ani.

Exista si unele exceptii prevazute de art (5) din ordonanta care prevad situatiile in care actiunea reparatorie initiata de detinatorul informatiilor comerciale este respinsa.
Solicitarea de aplicare a măsurilor, a procedurilor și a acțiunilor reparatorii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este respinsă în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri:

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este prevăzut în Cartă și în dreptul intern, inclusiv respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă;
- pentru dezvăluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activități ilegale, cu condiția ca pârâtul să fi acționat în scopul protejării interesului public general;
- divulgarea de către angajați reprezentanților acestora ca parte a exercitării legitime de către reprezentanții respectivi a funcțiilor lor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu condiția ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă;
- în scopul protejării unui interes legitim recunoscut în dreptul Uniunii Europene sau în cel intern.
4/24/2019

BNR a lansat o moneda in circuitul numismatic

Prin ciculara nr 7 din 11 aprilie 2019 , publicata in monitorul oficial 309 din 19 aprilie 2019,
BNR a lansat moneda de argint cu tema "Desavarsirea Marii Uniri- Henri Mathias Berthelot"
Caracteristici moneda:
-metal- argint
-titlu 999%
-forma rotunda
-diametru 37mm
-greutate 31,103 gr
-zimtat
-valoare nominala -10 lei
Aversul monedei-este reprezentat conacul generalului Berthelot din localitatea Facadrinul de Jos, judetul Hunedoara, apare inscriptia Romania, scrisa in arc de cerc, valoarea monedei, stema Romaniei si anul emiterii-2019.
Reversul monedei -portretul lui Henri Mathias Berthelot, numele acestuia inscriptionat in arc
de cerc si anii intre care a trait- 1861-1931.
Monedele vor circula pe teritoriul Romaniei si vor fi insotite de brosuri redactate in limbile romana, franceza si engleza + certificatul de autenticitate.
Lansarea se va face prin sucursalele BNR din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis.

4/18/2019

Cum alegem denumirea firmei

 

Sa zicem ca vreti sa va infiintati o firma.
Pe langa alegerea obiectului de activitate ( sau obiect principal de activitate si obiecte secundare de activitate) capital social, sediu, etc trebuie sa stabiliti si denumirea firmei.
Ei bine, aveti niste preferinte, desigur , face o lista scurta cu cateva denumire, spre a va opri in final la una singura.
 Sa stiti ca nu este chiar asa de simplu, trebuie sa tineti cont de unele condiţii generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.
Iata care sunt aceste conditii ce trebuiesc indeplinite cumulativ:
-denumirea  trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.
- firma este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
- firma este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.
Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea. Nu reprezintă elemente de distinctivitate:
    - articularea cuvintelor;
    - inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
    - folosirea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
   - folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, % etc.;
    h) folosirea/neflosirea diacriticelor;
    - adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup", "holding", "company", "trust", "com", "trans" ori altele asemenea;
    -adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.


  4/04/2019

  Indicele preturilor de consum pentru 2019  In data de 18 martie 2019 a fost publicat in monitorul oficial numarul 211 OMFP 1754 din 28 februarie 2019 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor
  anticipate in contul impozitului pe profit anual.

  Prin OMFP 1754/2019 se stabileste valoarea acestui indice pentru anul 2019 la 102,8%.


  3/17/2019

  Amanari la plata si la depunerea unor declaratii  OUG 15 din 12 martie 2019 proroga unele termene de depunere a unor declaratii si de plata unor impozite si contributii.
  Prin ordonanta mai sus mentionata se proroga termenele limita de depunere de la 15 martie 2019 inclusiv la 31 iulie 2019 pentru:

  - declaratia unica pentru impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice conform Codului Fiscal.
  - fprmularul 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2%  sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii

  De asemenea se proroga de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019 termenul limita pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice.

  Aceste prorogari intervin ca urmare  faptului ca au existat o serie de blocaje  ale portalului
  ANAF din cauza ca acum declarariile pentru persoane fizice se depun numai online si a crescut foarte mult numarul accesarilor portalului  in acest an si portalul a fost supraincarcat
  Din cauza acestor intreruperi si a numarului mare de persoane care trebuie sa depuna aceste declaratii,  nu a fost timpul necesar depunerii in conditii de siguranta a tuturor declaratiilor .
  Persoanele care nu au reusit sa depuna aceste declaratii pot rasufla acum usurate, au timp suficient pana pe 31 iulie sa le depuna.

  3/05/2019

  Nivelul accizei la tigarete
  OMFP 1719 din 25 februarie 2019 aproba nivelul accizei specifice la tigarete pentru perioada urmatoare.
  Conform art 1 al acestui ordin, nivelul accizei la tigarete pentru perioada 01 aprilie 2019- 31 martie 2020 se stabileste la 366.147 lei /la 1000 de tigarete.

  2/25/2019

  Salariul minim brut diferentiat in constructii

  Incepand cu ianuarie 2019, conform OUG 114/2018 salariul minim brut garantat in plata este diferit in domeniul constructiilor fata de celelalte domenii  de activitate din economie.
  Pentru a incuraja angajarea in constructii , unde se pare este deficit de personal, OUG  114  stabileste salariul minim garantat in plata pentru constructii la suma de 3000 lei.
  Ca sa stimuleze angajatorii din domeniul constructiilor sa angajeze si sa plateasca  acest salariu, OUG 144/2018 stabileste si unele facilitati pentru angajatori- in perioada ianuarie 2019 -decembrie 2028 acestia vor plati taxe salariale reduse in comparatie cu restul angajatorilor .
  Contributia la fondul de sanatate si impozitul pe veniturile salariale sunt doua taxe de care angajatorii din constructii vor fi scutiti la plata.
  De asemenea contributia la CAS ( pensii) va fi in cota diminuata fata de contributia standard ((21,25% in loc de 25%.)
  Salariatii carora li se calculeaza aceste cote reduse si care beneficiaza de scutiri trebuie sa aiba salariul intre 3000 si 30000 lei, daca depasesc baremul maxim, platesc taxe in cuantum normal si nu beneficiaza de scutiri
  Firmele cu activitate in constructii trebuie sa obtina cel putin 80% din cifra de afaceri din obiectul de activitate constructii ( asta in situatia  in care firma mai obtine venituri si din alte activitati.)
  La stabilirea cifrei de afaceri din constructii se ia in calcul ponderea veniturilor din constrctii cumulate de la inceputul anului pana in luna curenta, inclusiv.
  Pentru mai multe detalii , puteti consulta Ordinul comun al ministrului Finantelor, ministrului Muncii si ministrului Sanatatii  nr 611/138/127/ 2019 care si actualizeaza formularul de raportare 112..
  Ordinul cuprinde instructiunile de completare a formularului.  2/15/2019

  Bilant contabil la 31.12.2018-partea a doua  continuarea articolului Bilant contabil la 31.12. 2018

  Situatiile financiare cuprind:

  A. Pentru entitatile care aplica reglementarile contabile conform  OMFP  1802.2014 si care, la data bilantului, NU depasesc limitele a doua din urmatoarele criterii:
  a) totalul activelor 1.500.000 lei
  b)cifra de afaceri neta 3.000.000 lei
  c)numar mediu de salariati -10
  intocmesc situatii financiare formate din:
  -bilant prescurtat ( cod 10)
  -cont prescurtat de profit si pierdere ( cod 20)
  -date informative ( cod 30)
  -situatia activelor imobilizate ( cod 40)


  B.Persoanele juridice care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care NU depasesc limita a cel putin doua din trei criterii de mai jos:
  a) totalul activelor 17.500.000 lei
  b) cifra de afaceri neta : 35.000.000 lei
  c) numar mediu de salariati: 50
   intocmesc situatii financiare alcatuite din:
  -bilant prescurtat in structura prevazuta de pct 599 din reglementarile contabile (cod 10)
  -cont de profit si pierdere in structura prevazuta la pct 600 din reglementari contabile
  -note explicative la situatiile financiare anuale
  -date informative  (cod 30)
  - situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  C. Entitatile care la data bilantului DEPASESC limitele a cel putin doua din criteriile prevazute pentru entitatile de la punctul B intocmesc situatii financiare care cuprind:

  - bilant ( cod 10) conform pct 598 din reglementari
  -cont de profit si pierdere  (cod 20) conform pct 600 din reglementari
  -situatia modificarilor capitalului propriu
  -situatia fluxurilor de trezorerie
  -note explicative la situatiile financiare
  Acestea vor fi insotite de:
  -Date informative ( cod 30)
  -Situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  Entitatile mijlocii si mari si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare in structura prevazut ala pct 21 Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/ 2014.  2/14/2019

  Bilant contabil la 31.12.2018  OMFP 10/2019 stabileste normlele pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
  si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2018.
  Normele sunt aplicabile:
  -entitatilor care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile
  ulterioare
  -entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aprobate prin OMFP 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
  -entitatilor fara scop patrimonial care aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3103/2017, cu modificarile ulterioare, completate, dupa caz, cu Reglementarile contabile stabilite prin OMFP 1802/2014

  Situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale se intocmesc prin intermediul programului informatic pus la dispozitia contribuabililor de catre Ministerul Finantelor.
  Se semneaza de persoanele in drept.
  Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile se poate face astfel:
  -la sediile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si pe suport electronic.
  -prin posta, cu scrisoare deschisa cu valoare declarata, pe suport de hartie si pe suport electronic
  - prin inermediul portalului e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de semnatura electronica extinsa.

  Termenele limita pentru depunerea situatiilor financiare sunt:
  - 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile/societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome, institutele de cercetare- dezvoltare
  -120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru pentru celelate persoane juridice prevazute la art 1 dil Legea 82/1991 (legea contabilitatii)
  -90 de zile de la incheierea exercitiului pentru entitatile aflate in lichidare

  Persoanele juridice fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2018 compuse din bilant prescurtat si cont privind rezultatul exercitiului prescurtat.
  Persoanele juridice fara scop patrimonial care  au desfasurat activitati economice in cursul exercitiului financiar intocmesc situatii financiare anuale alcatuite din bilant si cont al rezultatului exercitiului.
  1/28/2019

  Declaratia unica  OPANAF 49  din 11 ianuarie 2019 abroba modelul si continutul formularului "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice".

  In baza acestui formular, persoanele fizice declara atat impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul 2018, cat si impozitul pe veniturile  estimate si contributiile datorate pentru anul 2019.

  Se intocmeste in format electronic, se depune in format electronic.
  Instructiunile de completare si depunere precum si programul informatic de generare a formularului  se gasesc pe site-ul ANAF.

  1/25/2019

  Declaratiile 205 si 207  OPANAF 48/2019 aproba modelul formularului 205 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit".

  Se utilizeaza pentru veniturile incepand cu ianuarie 2018.
  Se intocmeste in format electronic, se depune tot electronic.
  Softul pentru completarea formularului si instructiunile de completare si depunere se pot lua de pe site-ul ANAF

  Tot prin OPANAF 48/2019  se aproba si formularul 207 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenti" 

  Se utilizeaza pentru veniturile realizate incepand cu ianuarie 2018.
  Ca si formularul 205 se intocmeste in format electronic, se depune pe cale electronica.
  Programul informatic pentru editare si instructiunile de completare il gasiti pe site-ul ANAF.  1/22/2019

  Salariul minim brut pe tara

  HG 937din 7 dec 2018, publicata in monitorul oficial nr 1045 din 10 dec 2018 stabileste salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata incepand cu 01 ianuarie 2019.
  Sunt doua variante prevazute de HG 937/2018:

  -pentru salariatii care ocupa functii ce necesita studii superioare si au minim 1 an vechime,
  salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2350 lei, pentru un program normal de lucru .( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 14.044 lei pe ora)
  - pentru restul salariatilor  se stabileste un salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, de 2080 lei pentru un program normal de lucru.( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 12.43 lei pe ora)

  1/16/2019

  Taxa noua pentru organizatorii de jocuri de noroc

  OUG 114 din dec 2018 aduce modificari OUG 77/ 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in sennsul introducerii unei taxe lunare de 2% aplicata asupra totalului taxelor de participare lunare. Iata articolul din ordonanta care stabileste acesta taxa:


  "
  Articolul 53
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.
  (2) Taxa menționată la alin. (1) se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.
  (3) Modalitatea de calcul al taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare și plată a taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

  1/15/2019

  Completari legislative privind zilierii

  OUG 114 din dec 2018, cu aplicabilitate din 2019 , OUG despre care v-am mai spus ca aduce modificari multor acte normative, aduce unele completari si in cazul legislatiei privind zilierii.
  Astfel, folosirea muncii zilierilor este limitata in timp, se precizeaza in ce domenii se poate utiliza munca zilierilor si se stabilesc sanctiuni pentru cei care nu respecta aceste prevederi.

  Va redau aici cateva articole din OUG 114/2018 care aduc completarile mai sus mentionate, asta ca sa  convingeti singuri.  "
  Articolul 65
  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
  (6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
  (7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.
  (8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.
  2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 13
  (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:
  a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;
  b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;
  c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;
  3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 14
  (1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
  4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
  5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

  1/11/2019

  Termen limita pentru PFA si I.I.

  Alerta pentru persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale !

  Pe data de 17 ianuarie  2018 expira termenul limita pana la care PFA si I.I. pot depune mentiuni cu referire la obiectul de activitate in conformitate cu Legea 2018/2016.
  In caz contrar, risca radierea  de la Registrul Comertului.
  ONRC a publicat deja pe site lista cu PFA si I.I. , la nivel national, care nu au depus inca mentiuni.

  Va reamintesc ca in conformitate cu legea mai sus mentionata, PFA poate avea cel mult cinci clase de activitati si trei salariati, iar intreprinderea individuala cel mult 10 clase de activitati si 8 salariati.
  Va redau aici extras din lege, pentru a fi pe deplin edificati.:  "Art. 16. - (1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
  (2) În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."
  16. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

  Art. 24. - (1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
  (2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


  Articolul II
  (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.
  (2) Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe dintre activităţile incluse, în condiţiile alin. (1), în obiectul de activitate, persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală solicită autorizarea acesteia/acestora, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală poate opta pentru modificarea formei de organizare, în condiţiile legii.
  (4) Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii depuse potrivit alin. (1), de oficiul registrului comerţului, cu titlu gratuit.
  (5) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale din circumscripţia sa care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.
  (6) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1). Transferul drepturilor şi obligaţiilor din patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.

  1/10/2019

  Program statiuni balneare  OUG 114 din decembrie 2018 aproba printre altele Programul de finantare a investitiilor pentru
  modernizarea si dezvoltare statiunilor balneare (numit pe scurt Programul statiuni balneare).
  Sursa de finantare a acestui program va fi bugetul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).
  Beneficiari ai fondului vor fi unitatile administrativ teritoriale si societatile comerciale de profil.

  Se vor finanta cheltuielile cu:

  - reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care asigura accesul la statiunile balneare dar si reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructrii stradale si pietonale.

  - modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara.

  -constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare.

  -constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement.

  - achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu
  sunt in exploatarea cu profil de turism.

  -achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala necesare tratamentelor medicale dar si mijloace de transport persoane ce se vor utiliza pentru transportul turistilor.

  -cheltuielile cu pregatirea profesionala a persoanelor specializate in domeniile medical-sanitar si
  HORECA.

  1/02/2019

  Fondul de dezvoltare pentru investitii

  In data de 28 decembrie 2018 a fost aprobata OUG 114 care modifica o sumedenie de acte
  normative cu incidenta in domenii ca investitii, salarii,  pensii, domeniul bancar,etc
  Actul normativ este foarte amplu, sunt multe modificari asa ca voi vorbi despre cele mai importante dintre ele, pe rand.
  Pentru ca inca de la art 1 al acestei OUG se infiinteaza Fondul de dezvoltare pentru investitii, in acest articol vin cu informatii despre acest fond.
  Fondul de investitii nu va avea personalitate juridica si va fi administrat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ( CNSP) printr-un cont de disponibil.
  Fondul se utilizeaza pentru finantarea unor investitii ale unitatilor administrativ teritoriale.
  Exista doua mari categorii de investitii cu domeniu prioritar principal si domeniu prioritar secundar.
  Din domeniul prioritar principal fac parte investitiile in:
  -sanatate ( dispensare, centre medicale, spitale)
  - educatie ( scoala, gradinita, cresa, campusuri scolare)
  - apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate
  - retea de energie electrica si retea de gaze
  - transport/drumuri (modernizare, reabilitare drumuri locale, judetene,strazi, poduri, pasaje)
  -salubrizare.
  Investitiile din domeniul prioritar secundar  sunt cele din sectoarele:
  -cultura ( ex reabilitare, construire camin cultural)
  - culte ( reabilitare lacasuri de cult)
  -retea de iluminat public
  -sport ( constructie, modernizare baze sportive)
  - locuinte (reabilitarea cladirilor cu risc seismic, locuinte sociale, locuinte de serviciu)
  Fondul poate finanta  si proiecte de investitii ale universitatilor.

  12/30/2018

  Ramas bun 2018, bun venit 2019!

  Va urez petrecere frumoasa de Revelion iar anul 2019 sa
   va aduca multa sanatate, bucurii nenumarate, voie
  buna, impliniri atat pe plan personal cat si profesional 
  pentru dumneavoastra cititorii mei dar si pentru 
  persoanele  dragi dumneavoastra.
                                   


                             La multi ani!

  12/26/2018

  Valoarea tichetelor de masa indexata

  Ordinul ministrului Muncii nr 2565/ 13 dec 2018 publicat in monitorul oficial nr 1086
  din 21.12.2018 stabileste ca  valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru
  semestrul al doilea 2018 nu poate depasi suma maxima de 15,18 lei.

  12/04/2018

  Bune maniere in afaceri
  Cu totii consideram ca stim cum sa ne comportam in societate, avem cu totii cei 7 ani de acasa.
  Totusi, in afaceri regulile sunt un pic diferite, sau mai bine zis exista un set de reguli care se adauga celor stiute de toata lumea. 
  Pentru cei/ cele care aveti o afacere sau prin atributiile pe care le aveti la job intrati in conexiune cu alte persoane din aceasta lume, va recomand sa cititi o carte : CODUL BUNELOR MANIERE IN AFACERI scrisa de ANNE MARIE SABATH o specialista in protocol si bune maniere in afaceri.
  Este o carte utila zic eu, o carte din care veti afla ca foarte multe amanunte, cum " nimicuri" de care majoritatea nu tin cont pot influenta succesul dvs in afaceri.
  Autoarea cuprinde in carte reguli care pornesc de la tinuta in afaceri si accesoriile purtate atat de catre femei cat si de catre barbati, la felul cum salutati si cum va prezentati, la felul cum va comportati la un pranz sau o cina  de afaceri.
  Veti afla care sunt regulile cand purtati o discutie telefonica, cand trimiteti un fax sau un e-mail sau orice alt fel de corespondenta.
  Aflati cum sa va  imbracati si cum sa va comportati in calatoriile de afaceri sau la receptii, obtineti informatii despre regulile internationale de eticheta si multe altele.


  11/23/2018

  Principiile fiscalitatii

  Va redau aici principiile fiscalitatii asa cum sunt ele definite in Codul Fiscal:

  - neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand prin nivelul impunerii, conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain.

  - certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu duca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea de plata si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor.

  - justetea impunerii sau echitatea fiscala asigura ca sarcina fiscala a fiecarui contribuabil sa fie stabilita in functie de  marimea veniturilor sau a proprietatilor acestuia.

  -eficienta impunerii -trebuie sa existe niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercitiu bugetar la altul.

  -predictibilitatea impunerii asigura stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii,
  pentru o perioada de cel putin un an, in sensul  ca nu pot fi majorate sau introduse noi taxe, impozite  sau contributii in aceasta perioada .( aici as completa  cu zicala aceea "teoria ca teoria, dar practica ne omoara")

  11/12/2018

  Noutati legislative in domeniul fiscal

  Ultimele acte normative adoptate, cu impact in domeniul financiar contabil si fiscal:

  1. OMFP 3436/2018 pentru modificarea OMFP 2328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun.

  2.OPANAF 2601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului aprobate prin OPANAF 1887/2018.

  3. Legea 250/2018 pentru aprobarea OUG 42/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc ; legea  aduce la randul ei cateva modificari si completari.

  4.OMFP 3456/2018 pentru modificarea unor reglemetari contabile.

  10/31/2018

  Programul "Investeste in tine"

  Programul guvernamental "Investeste in tine" a fost aprobat prin OUG 50/2018.
  HG 741/2018  a aprobat Normele de aplicare a OUG 50/2018.
  In prima parte a lunii octombrie 2018 a fost emis OMFP 3286/2018 pentru aprobarea modelului Conventiei pentru implementarea Programului "INVESTESTE IN TINE " si modelului Conventiei de garantare .
  In 29 octombrie 2018 si in 30 octombrie a fost publicat OMFP 3439/2018 care abroga anexa 2a si aduce unele modificari la OUG 3286/2018.
  Acum programul devine operational.

  Programul :Investeste in tine" prevede acordare cate unui credit persoanelor fizice pentru dezvoltarea
  personala, in anumite conditii:

  1).sunt eligibile:
  - persoanele fizice care sunt cuprinse in sistemul de invatamant sau fac cursuri de                                specializare autorizate de Ministerul Educatiei sau Ministerul Muncii si au varsta                                  cuprinsa intre 16 si 26 de ani
   - persoanele fizice care efectueaza cursuri de reconversie/specializare profesionala sau                        sunt cuprinse intr-o forma de invatamant autorizate de Ministerul Munci sau Ministerul                       Educatiei.

  2.perioada maxima de acordare a creditelor este de 10 ani

  3.creditele servesc la acoperirea cheltuielilor beneficiarilor cu educatia, cultura, sportul si habitatul.

  4.statul garanteaza creditul pana la o valoare maxima de :
     - 40.000 lei pentru persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 ani
    - 35.000 lei pentru persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 ani.

  5.creditul se acorda in una sau mai multe transe pe baza documentelor justificative ale beneficiarului.

  Cam acestea ar fi principalele aspecte legate de acest program.

  10/27/2018

  Termen limita pentru case de marcat

  Informatie de interes pentru toti utilizatorii de case de marcat fiscale !
  Dupa cum probabil stiti (cred ca am mai scris si eu despre acest lucru), casele de marcat fiscale cu jurnal pe suport de hartie se inlocuiesc cu aparatele de marcat fiscale cu jurnal electronic.
  Aceasta este o obligatie legala.
  Termenul limita initial pentru inlocuirea caselor de marcat vechi, cu cele de tip nou, cu jurnal electronic, a fost de 1 iunie 2018 pentru utilizatorii-contribuabili mari si mijlocii si de 1 august 2018 pentru utilizatorii contribuabili mici si persoanele fizice, data de la care se aplicau sanctiuni.
  Termenele acestea au fost insa prorogate prin OUG 44/2018, noile termene fiind 01 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari si mijlocii si 1 noiembrie pentru contribuabilii mici si persoane fizice.
  Asadar, termenul limita pentru contribuabili mari a expirat deja la 1 septembrie 2018 iar termenul pentru contribuabilii mici, expira in cateva zile: la 1 noiembrie 2018. 
  Grabiti-va si inregistrati-va la organele fiscale casele de marcat cu jurnal electronic, altfel riscati sanctiuni foarte mari.
  Exista doua posibilitati- fie sa cumparati case de marcat de tip nou, fie sa modificati casa de marcat pe care o aveti deja, acolo unde este posibil.
  Acest lucru se poate face numai de catre distribuitorii autorizati, in principiu mergeti al distribuitorul de unde ati cumparat-o.
  Ca si pana acum, trebuie sa declarati in termen de maximum 5 zile daca ati schimbat locul unde folositi casa de marcat (punctul de lucru), daca casa a fost deteriorata, distrusa, furata.
  Utilizatorii caselor de marcat au obligatia sa furnizeze toat einformatiile cerute de organele fiscale, latefl risca amenzi.
  Amenzile pentru toate acestea incep cu 2000 de lei ( pentru nedeclararea schimbarii punctului de lucru sau deteriorare - in cazul contribuabililor mici) si ajung la 14000 lei pentru contribuabilii mari
  .  10/18/2018

  Concedierea-restrictii

  Incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului (concedierea) - aceasta este tema articolului de astazi.
  Voi evidentia aici restrictiile impuse de de Codul Muncii angajatorului, in ce situatii ii este interzis angajatorului sa dispuna concedierea unui salariat:
  Aceasta este lista cu restrictiile:

  -concedierea pe criterii de sex, caracteristice genetice, varsta, apartenenta sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sociala.
  -pe perioada concediului de odihna.
  - pe perioada incapacitatii temporare de munca ( concediu medical).
  - pe perioada cand salariata este gravida, daca angajatorul stia acest lucru inainte de emiterea deciziei.
  -pe perioada concediului de maternitate
  - pe perioada concediului pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani.
  - pe durata concediului de ingrijire a copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in  cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la varsta de 18 ani.
  - pe durata suspendarii activitatii in carantina.


  10/08/2018

  Venituri din investitii

  Stiti care sunt veniturile cuprinse in categoria "venituri din investitii"?
  Iata care sunt acestea, conform Codului fiscal:

  -venituri din dividende
  - venituri din dobanzi
  -venituri din lichidarea unei persoane juridice (veniturile obtinute de asociati/actionari )
  -venituri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare , inclusiv instrumente financiare derivate.
  -venituri obtinute din transerul aurului financiar.
  Cu primele patru tipuri de venituri cred ca sunteti majoritatea familiarizati, in sensul ca stiti ce presupun acestea
  Poate ca expresia "aur financiar" nu este asa cunoscuta.
  Conform Legii 261/2002 privind regimul metalelor pretioase aurul financiar este definit ca "aur achizitionat in scopul constituirii unei rezerve si folosit ca instrument de plasament"; intra aici "monede, bare, lingouri cu titlu egal sau mai mare de 995/1000.
  Intr-o postare ulterioara voi vorbi despre impozitarea acestor venituri.


  10/02/2018

  Confesiunile unui asasin economic
                           
  Mai intai cateva cuvinte despre autor.
  John Perkins este american, absolvent al Universitatii din Boston, specializat in administrarea afacerilor, se casatoreste cu o fosta colega de colegiu, al carei unchi  detinea o pozitie importanta la National Security Agency (NSA).
  Prin intermediul  unchiului ajunge sa fie racolat de NSA care considera ca John ar putea fi un asasin economic ideal.
  Dupa vreo doi ani, cei de la NSA fac demersuri pe langa conducerea unei companii internationale de consultanta economica, companie  care insa era si agent NSA
  Este angajat la aceasta firma, urmeaza cursuri si instruiri speciale pentru a deveni asasin economic.
  Stiti ce este un asasin economic? Iata  o parte din definitia data chiar de John Perkins:  "asasinii economici sunt profesionisti extrem de bine platiti  care excrocheaza de miliarde de dolari tari din intreaga lume...."
  Dupa instructaj calatoreste in special in tari din Asia si America Latina in calitate de consilier economic al firmei MAIN, trimis oficial sa ajute guvernele tarilor respective pentru dezvoltarea economiilor nationale. In realitate, spune John Perkins, era un asasin economic avand cu totul alte scopuri decat cele declarate.
  Cartea de fata- Confesiunile unui asasin economic- nu este o carte de "dezvoltare personala " care te face mai bun, mai puternic, etc; nu este nici fictiune.
  "Confesiunile unui asasin economic ' este o carte in care autorul relateaza toata activitatea sa profesionala ca asasin economic dar si ce se intampla cand vrea sa se retraga, cum este mituit ca sa nu faca publica adevarata sa calitate, dar si alte aspecte.
  Eu cred ca este o carte care ar trebui citita de oricine este ancorat in zona economica, dar nu numai.
  Oricine vrea sa fie ancorat in realitate, sa stie ce se intampla si la nivel macro si de ce nu, sa faca comparatie cu realitatea mioritica, ar trebui sa citeasca acesta carte.
  A aparut acum multi ani, atunci am citit-o si eu, insa daca vreti o gasiti dvs pe undeva, poate in biblioteci.
  9/27/2018

  La multi ani, Google!

  Astazi Google aniverseaza douazeci de ani de  la lansarea motorului de cautare.
  Douazeci de ani de contributie majora la dezvoltarea internetului , asa cum este el azi, cu bune si cu rele.

  La multi ai Google!

  9/25/2018

  Cont nou pentru dividende

  1.Cont nou pentru dividende
  2. Unelele precizari privind situatiile financiare interimare

  1)Asa cum stiti, acum este posibil sa se repartizeze dividende in cursul anului financiar, in anumite conditii.
  Am scris despre aceste conditii in articolul  Distribuirea dividendelor-noutati.
  Aparitia acestei posibilitati legale a dus la necesitatea a unor completari in Planul general de conturi.
  Astfel, prin OMFP 3067/2018 se modifica atat Planul general de conturi prevazut in OMFP 1802/2014 cat si Planul general de conturi prevazut in OMFP 2844/2016, prin introducerea unui cont nou -463 Creante privind dividende repartizate in cursul exercitiului financiar.
  Este un cont de activ, in cursul exercitiului financiar se inregistreaza dividendele repartizate in cursul exercitiului, prin articolul contabil 463= 456 .
  Contul 456- Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul.
  La sfarsitul anului, in baza situatiilor financiare anuale, se face regularizarea prin articolul 457=456

  2) OMFP 3067/2018, care introduce aceste modificari in Planul general de conturi si in functionalitatea conturilor, vine si cu precizari in privinta intocmirii situatiilor financiare intermediare,  in functie de reglementarile contabile pe care le aplica agentii economici , conform OMFP 1802/2014 sau OMFP 2844/2016.
  Inainte de intocmirea situatiilor financiare interimare este necesar sa se efectueze inventarierea patrimoniului.
  Situatiile financiare interimare se semneaza de persoanele in drept, se aproba de adunarea generala a actionarilor /asociatilor si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 30 de zile de la aprobarea lor.

  9/16/2018

  Diurna se majoreaza

  25.09.2019 Actualizare
  Actul normativ a fost publicat in monitorul oficial.Este vorba de HG 714/2018.
  Scopul meu a fost sa va informez despre majorarea diurnei, insa actul normativ prevede ( ca si pana acum, in HG anterioare) toate cheltuielile cu detasarea si delegarea salariatilor.
  Cheltuielile pentru cazare se deconteaza in limita a 230 lei/zi ,transportul se deconteaza astfel:
  -cu avionul-clasa economic, indiferent de distanta
  - cu trenul, pana in 300 km  se deconteaza biletele la clasa a II-a, peste 300 km se deconteaza la clasa I.
  -cu navele se deconteaza la clasa I.
  - ci autoturismul, se deconteaza combustibilul in limita a 7,5 litri la 100 km.  Incepand cu  2019 diurna se majoreaza.
  Stiti ca prin act normativ este stabilita diurna pentru salariatii  bugetari care efectueaza delegatii in afara localitatii de domiciliu .
  In cazul firmelor private nu este stabilita o suma fixa, angajatorul poate stabili orice diurna, insa daca vrea ca aceasta sa fie deductibila fiscal, diurna data unui salariat din sectorul privat nu poate fi mai mare de 2,5 ori decat cea data unui bugetar.
  Ce depaseste aceasta suma este impozabil.
  Am mai scris articole pe acesta tema, ultimul articol dateaza din februarie 2015, cand a avut loc ultima actualizare a diurnei.

  Si in 2019 se pastreaza acest principiu, insa suma diurna va fi mai mare .
  Din cate stiu eu (spun din cate stiu eu doar pentru ca actul normativ nu a fost inca publicat in monitor,insa a fost aprobat in sedinta de Guvern),  majorarea este cam cu 17, 6%.
  In suma bruta ar insemna 20 lei /zi pentru bugetari si 50 lei pe zi pentru salariatii din mediul privat.

  9/04/2018

  Esec si excelenta

  "Toleranta la esec este o componenta specifica unei culturi a excelentei intr-o companie - iar aceasta lectie vine direct de la varf.
  Campionii trebuie sa faca numeroase incercari si, prin urmare, sa sufere unele esecuri, altfel organizatia nu va invata niciodata.
  (Thomas J.Peters si Robert Waterman Jr.- In cautarea excelentei)

  8/29/2018

  Procedura de anulare a impozitului pe venit pentru persoane fizice

  OPANAF  1855 din 26 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 20 august 2018 a stabilit Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru 2018, prin decizii de plati anticipate
  Se aplica persoanelor care pana la data intrarii in vigoare a OUG 25 din 2018 datoreaza impozit
   pe venit pentru anul 2018 conform Codului Fiscal.

  Pentru anularea obligatiilor fiscale (impozit pe venit) prin decizii de plata anticipate
  departamentele Evidenta Plati din cadrul unitatilor fiscale verifica in evidente sumele
   ce fac  obiectul anularii.

  Se va intocmi un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale si se va emite decizia de
   anulare a impozitului pe venit pe anul 2018 prin decizii de plati anticipate.
  Decizia se intocmeste in doua exemplare.

  In situatia in care obligatiile fiscale  au fost anulate conform acestei proceduri, contribuabilul
  poate depune cerere de restituire in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator
   celui in care a luat nastere dreptul de restituire.
  Adica pentru anul 2018, incepand cu 1 ianuarie 2019.

  8/22/2018

  Stabilirea si regularizarea CAS si CASS pentru persoanele fizice

  OPANAF 1701 din 04 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 2 august 2018 aproba Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“


  Ordinul mai sus mentionat aprobă modelul și conținutul formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“, cuprinzând anexele nr. 2a „Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate“, nr. 2b „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse“ și nr. 2c „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale“.

  Prevederile OPANAF 1701/ 2018 se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017.

  Atat decizia de impunere cat si anexele acesteia se intocmesc de catre organul fiscal in doua exemplare, unul ajunge la contribuabil iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul contribuabilului de la organul fiscal teritorial.


  8/18/2018

  Stabilirea din oficiu a impozitului anual

  OPANAF 1869/ 30 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 10 august 2018 aproba Procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual pentru veniturile persoanelor fizice.

  Sunt acele categorii de persoane fizice care aveau obligatia sa depuna declaratiile pana in iulie 2018.

  Aceasta procedura este aplicabila impunerii din oficiu a veniturilor obtinute de persoanele fizice in anii 2016 si 2017.

  Inainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentele de specialitate ale organelor fiscale verifica daca contribuabilii care se afla pe lista celor ale caror venituri urmeaza a fi impozitate din oficiu, au depus declaratiile.

  Daca nu au fost depuse, se emit deciziile in baza referatelor pentru estimarea bazelor de impozitare.
  Procedura stabileste criteriile conform  carora se vor intocmi referatele care stabilesc baza de impozitare.

  8/13/2018

  Emisiune numismatica la 150 de ani de la nasterea lui Emil Racovita


   BNR va lansa o emisiune numismatica incepand cu data de 6 august 2018 pentru a celebra 150 de la nasterea lui Emil Racovita..Este o moneda care, conform comunicatului BNR are urmattoarele caracteristici;

  "
  valoare nominală: 10 lei;
  metal: argint;
  titlu: 999‰;
  formă: rotundă;
  diametru: 37 mm;
  greutate: 31,103 g;
  calitate: proof;
  cant: zimțat.
  Aversul monedei redă o compoziţie care cuprinde, în prim-plan, o imagine de epocă din timpul expediţiei antarctice a navei Belgica şi inscripţia ,,Expeditia navei BELGICA”, iar în plan secund, o imagine parţială a Institutului de Speologie de la Cluj, fondat de Emil Racoviţă; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2018”.
  Reversul monedei prezintă portretul lui Emil Racoviţă, inscripţia în arc de cerc „EMIL RACOVITA” şi anii între care a trăit, ,,1868” , ,,1947”.
  Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.
  Tirajul pentru această emisiune este de 200 monede din argint.
  Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare este de 360,00 lei.
  Monedele din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă au putere circulatorie pe teritoriul României.
  Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României. "

     

  8/03/2018

  Introducerea sistemelor moderne de plata

  Legea 191/2018 aduce noi modificari OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
  Aceste modificari sunt:

  - persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul sau cu ridicata, precum si cele care presteaza servicii catre populatie si au o cifra de afaceri mai mare de 50.000 de euro, echivalentul in lei, au obligatia de a accepta ca mijloc de plata atat cardurile de debit cat si cardurile de credit, prin intermediul unui terminal POS si/sau alte mijloace moderne de plata.

  -persoanele juridice mentionate mai sus pot oferi serviciul de plata  in avans in baza contractelor incheiate cu bancile si pot acorda avansuri in numerar.
  Va reamintesc ca in forma initiala a ordonantei, agentii economici erau obligati sa acorde aceste avansuri.; am scris la acea data despre acest lucru si mi-am exprimat opinia ca nu este corect si nici posibil sa fie obligati, mai ales firmele foarte mici, pentru ca s-ar putea sa nu aiba  din ce  sa acorde acel avans.

  -agentii care accepta plata de avansuri vor afisa la loc vizibil acest lucru; avansul se va evidentia in mod distinct pe chitanta emisa iar suma nu poate fi mai mare de 200 lei; comerciantii pot percepe de la titularii cardurilor un comision de 1%.

  -institutiile acceptante de carduri, au obligatia de a instala terminale de plata in maximum 30 de zile de la data solicitarii.

  -agentii economici care au obligatia acceptarii platilor prin card, vor lua masuri pentru  a instala terminale de plata, cu posibilitatea de a isi alege institutia acceptanta.  8/02/2018

  Asigurarea pentru accidente de munca-completari legislative

  Legea 198 aprobata in iulie 2018 vine cu unele completari si modificari ale actelor normative care fac referire la asigurarile pentru accidente de munca.

  Astfel, voluntarii care participa la activitati in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, vor beneficia de aceleasi drepturi ca si angajatii din domeniu, cu exceptia drepturilor salariale.

  Daca voluntarii au suferit un accident in timpul unei inteventii de urgenta sau in timpul pregatirii, li se vor aplica, ca si salariatilor din domeniu, prevederile Legii 346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale.

  Voluntarii care au suferit un accident in timpul interventiei sau pregatirii situatiilor de urgenta, vor beneficia de o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca egala cu salariul minim brut pe tara.

  Articolul 30, aliniat (1), litera d) din Legea 319/2006 privind securitatea in munca se modifica.
  Modificarea consta in faptul ca orice persoana care actioneaza in nume propriu pentru salvarea unei vieti, ca si voluntarii care participa in mod organizat la o actiune organizata de inteventie in situatii de urgenta, va beneficia de prevederile legii in materie de securitate in munca.

  7/27/2018

  Planul general de conturi completat

  OMFP 2531 din 11 iulie 2018, publicat in monitorul oficial in data de 18 iulie 2018 care aproba
  Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2018, aduce si unele modificari si completari ale planului de conturi .
  Astfel, se modifica si se completeaza Planul general de conturi 1802/2018 (reglementari privind situatiile financiare anuale si anual consolidate) urmatoarele conturi:

  1. Contul 441" Impozit pe profit/venit" va purta denumirea de "Impozitul pe profit si alte impozite".

  2.Se adauga conturile:
  a) 4415 " Impozitul specific unor activitati"
  b)  6231 "Cheltuieli de protocol"
  c) 6232 " Cheltuieli de reclama si publicitate "
  ( pana acum exista doar sinteticul de gradul 1- 623" Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate", care , de regula , in practica era tinut pe doua analitice)
  d)   695 "Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati".

  Aceleasi modificari si completari se efectueaza si in Planul general de conturi aprobat prin OMFP 2844/2018 (reglementari conforme cu IRFS) dar si in Planul general de conturi aprobat prin
  OMFP 3103/2017 ( reglementari pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ).  7/25/2018

  Ordinul pentru aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2018

  In data de 18 iulie 2018 a fost publicat OMFP 2531/2018  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018  a operatorilor economici.

  Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 :
  -entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si care au avut in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220. 000 lei .
  -entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 2844/2016 si care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

  Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 si operatorii economici care au optat
  pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
  Subunitatile care apartin unor societati rezidente in Spatiul Economic European depun si ele raportari contabile la 30 iunie 2018.

  Formularele care alcatuiesc raportarile contabile la 30 iunie sunt 10, 20, 30.
  Softul de generare a formularelor se gaseste pe site-ul ANAF.

  Raportarile contabile se semneaza de persoanele in drept  si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si suport electronic la registratura acestor unitati sau prin posta cu scrisoare cu valoare declarata.

  Raportarile se pot  transmite si prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa.
  Termenul limita de depunere a raportarilor este 16 august 2018.

  7/17/2018

  Distribuirea dividendelor- noutati

  Au aparut noutati in privinta distribuirii dividendelor.
  Astfel, Legea 163 din 10 iulie 2018 modifica si completeaza Legea contabilitatii nr 82/1991 in sensul  art 19 lin 3 va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați."
  Asta inseamna ca de acum inainte, optional, asociatii/actionarii isi pot scoate dividendele trimestrial, in cursul exercitiului financiar, insa in acest caz este necesar sa se intocmeasca situatii financiare interimare trimestrial.
  Ca si la situatiile financiare anuale, dividendele disponibile pentru repartizare catre asociati sau actionari se vor repartiza numai dupa  acoperirea pierderilor din perioada anterioara si dupa repartizarea rezervelor obligatorii.
  La intocmirea situatiilor financiare anuale ,in conditiile in care se constata ca s-au distribuit in plus dividende  catre asociati sau actionari, acestea vor fi recuperate , iar daca distribuirea a fost doar partiala , se vor repartiza dividedele ramase ca diferenta .
  Recuperarea dividendelor platite in plus sau distribuirea dividendelor ramase de plata se face in termen de maxim 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
  Situatiile financiare  interimare trimestriale vor fi insotite de raportul administratorilor si de procesul verbal al adunarii generale a asociatilor sau actionarilor , prin care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
  Situatiile financiare interimare vor avea atasat si raportul cenzorilor daca asa prevede statutul si/ sau raportul auditorilor daca societatea se incadreaza in categoria celor pentru care prevederile legale in vigoare impun auditarea.  7/11/2018

  Citate despre contabilitate si contabili

  "Toti copii incep cu metafizica, adolescentii continua cu morala, iar noi adultii o dam pe logica si contabilitate'
  (Daniel Pennac)


  " Un stilou este mai puternic decat o sabie, dar nu se poate compara cu un contabil"
  (Jonathan Glancey)

  7/09/2018

  Fond de comert

  Nu stiti ce este fondul de comert? Va dau aici definitia .
  Conform art 1 alin c) din Legea 11 din 1991 "constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial) utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale."

  7/04/2018

  Nomenclatorul obligatiilor fiscale

  Prin OPANAF 1612 din 28 iunie 2018 se aproba nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic .
  Prevederile acestui ordin intra in vigoare incepand cu 01 iulie 2018.
  Iata aici lista obligatiilor fiscale la care face referire OPANAF 1612/2018:


  Nr. crt.        Denumirea obligației fiscale                                Temeiul legal
                                                                                                                                                       
  OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT
  1
  Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor
  art. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2
  Impozit pe veniturile din pensii
  art. 101 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  3
  Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine
  art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  4
  Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene
  art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  5
  Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3
  art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  6
  Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice
  art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  7
  Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  8
  Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  art. 125 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  9
  Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  art. 125 alin. (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  10
  Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
  art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11
  Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
  art. 84 alin. (8) și (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  12
  Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
  art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  13
  Impozit pe veniturile din dobânzi
  art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  14
  Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
  art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  15
  Impozit pe veniturile din premii
  art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  16
  Impozit pe veniturile din alte surse
  art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  17
  Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. a) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  18
  Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  19
  Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  20
  Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  21
  Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
  art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  22
  Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
  art. 223 alin. (1) lit. j) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  23
  Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  24
  Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
  art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  25
  Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. n) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  26
  Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
  art. 223 alin. (1) lit. o) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  27
  Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  28
  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
  Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  29
  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
  art. 110 și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  30
  Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
  art. 223 alin. (1) lit. p) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  31
  Impozit specific unor activități
  art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
  32
  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
  art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  33
  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
  art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  34
  Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii
  art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  35
  Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
  art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 , cu modificările și completările ulterioare
  36
  Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  37
  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
  art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  38
  Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
  art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  39
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii
  art. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  40
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  41
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  42
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  43
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  44
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  45
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
  art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  46
  Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017
  art. 168 alin. (7), (7^1) și (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  ----