Translate

10/20/2020

Contractul de mandat comercial

  

Prin contractul de mandat comercial mandantul imputerniceste mandatarul sa efectueze in numele sau (al mandantului) unul sau mai multe operatiuni juridice contra unei sume (remuneratii). 

Este un contract consensual, principal, cu titlu oneros, care poate avea executare imediat asu succesiva.

Mandantul poate mandata mandatarul  sa efectueze in numele sau  mai multe acte juridice, pe o perioada mare de timp sau il poate mandata doar pentru efectuarea unui singur act juridic, specificat in contract.

Contractul de mandat comercial va cuprinde clauze ca : parti, obiectul contractului, drepturile si obligatiile partilor, durata, pret, modalitati de plata, data intrarii in vigoare si durata contractului, reziliere, forta majora. arbitraj. Se poate adauga si o clauza  cu referire la cesiunea contractului.

Mandantul are obligatia sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului, sa platesca mandatarului atat sumele aferente cheltuielilor  necesare pentru executarea mandatului cat si remuneratia cuvenita conform  contractului. 

Obligatiile mandatarului: sa isi indeplineasca cu buna credinta atributiile conform contractului de mandat, sa il instiinteze pe mandant despre executarea mandatului, sa anunte pe terti in numele cui lucreaza punandu-le la dispozitie imputernirea de la mandant.  

 

10/18/2020

Contractul de concesiune

 Contractul de concesiune este contractul  intre doua parti ( concedent si concesionar ) , incheiat, de regula, pe o durata determinata.

Prin intermediul acestui contract, concedentul transmite concesionarului,, in schimbul unei redevente , spre administrare, un teren, o activitate economica proprietate publica sau chiar un serviciu public. 

Contractul de concesiune este un contract consensual, cu titlu oneros, cu executare succesiva ((redeventa se  plateste la anumite termene, succesive.) .

Clauzele pe care le cuprinde un contract de concesiune sunt cele obisnuite, ca in majoritatea contractelor:

1) parti- unde se trec datele de indentificare ale partilor si  ale reprezentantilor legali, unde este cazul.

2) obiectul contractului- in acest caz terenul, activitatea economica su serviciul public concesionat

3) obligatiile partilor - se completeaza cu obligatiile fiecarei parti in parte ( de exemplu concesionarul  are obligatia sa foloseasca obiectul/activitatea concesionat/a in scopul prevazut in contract,dar si sa plateasca redeventa si sa administreze cu buna credinta bunul/activitatea concesionata; sigur exista si obligatii ale concedentului- sa prea obiectul concesionat, sa nu intrervina in administrarea acestuia)

4)pretul si modalitati de plata: se precizeaza cat este redeventa, la ce termene de plata se efecteaza plata redeventei, prin  ce mijloace ( odin de plata, cec cash).

5.durata contractului

6.clauza penala- ce penalitati se aplica atunci cand o parte  nu isi respecta obligatiile.

7.reziliere- se mentioneaza cum se poate rezilia contractul 

8. forta majora- o clauza care, dupa  opinia mea, ar trebui sa fie inclusa in orice contract.

9.data intrarii in vigoare.10/13/2020

Evolutia preturilor-septembrie 2020

 

Conform INS, preturile de consum au crescut in luna septembrie 2020, fata de septembrie 2019 cu 2,5%.

Rata anuala calculata pe baza IAPC(indicele armonizat al preturilor de consum)  este de 2,1 %.

Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (octombrie 2019 -septembrie 2020) ,fata de precedentele 12 luni ( octombrie 2018-septembrie 2019), calculata pe baza IPC(indicele preturilor de consum )  este de 3%.

Calculata pe baza IAPC,  rata medie este de 2,8%.

Indicele preturilor de consum pentru marfuri alimentare, in septembrie 2020, fata de august 2020 este de 99,45, fata de decembrie 2019 este de 102,91 iar fata de septembrie 2019 este de 104,96.

Rata medie lunara a inflatiei pentru marfuri alimentare este de 0,3 (in perioada 01.01-30.09.2020) , indentica cu aceeasi perioada din anul 2019.

Pentru marfurile nealimentare, indicele preturilor de consum in septembrie 2020, fata de august 2020 este de 99.99 , fata de decembrie 2019 este 99.90, fata de septembrie 2019 este 100.62.

Rata medie lunara a inflatiei pentru marfuri nealimentare in oerioada 01.01-30.09.2020 este 0,0 (zero)., in timp ce pentru aceeasi perioada din 2019, a fost de 0.3.

Indicele preturilor de consum pentru servicii, in septembrie 2020 fata de august 2020 este de 100.20 , fata de decembrie 2019 este de 102.35, iar fata de septembrie 2019 este de 102.45.

Rata medie a inflatiei, in perioada 01.01-30.09.2020 pentru domeniul serviciilor a fost 0.1 iar pentru perioada 1.01-30.09.2019 a fost de 0.3.
9/30/2020

Tendinte in evolutia activitatii economice in perioada septembrie-noiembrie 2020

 INS a facut un studiu (ancheta de conjunctura) bazandu-se pe previziunile managerilor din diferite domenii de activitate ale economiei, pe care l-a publicat  acum cateva zile.

In baza acestui studiu,  s-au conturat, ca previziuni generale  asupra evolutiei  activitatii economice pentru perioada septembrie-noiembrie 2020.

-relativa stabilitate a activitatii in industrie, constructii, servicii

-relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii,servicii

-crestere moderata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul.

In cadrul anchetei, INS a calculat un sold conjunctural ( perceptia managerilor intervievati asupra evolutiei fenomenului economic in domeniile lor de activitate) si un sold conjunctural procentual .

Soldul conjunctural procentual  este calculat ca diferenta  intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva  si procentajul managerilorc care au ales varianta negativa.

Previziuni pe sectoare de activitate:

1. In industria prelucratoare , managerii au preconizat o relativa stabilitate a volumului 

de productie ( sold conjunctural procentual +5%), a numruluui de salariati ( sold conjunctural procentual -5%).; aceeasi relativa stabilitate preconizata preturile din domeniu ( sold conjunctural +5%)

2. Pentru sectorul constructiilor se preconizeaza orelativa stabilitate in cazul volumului productiei ( sold pr. +3%), a numarului de salariati ( sold conjunctural  -1%) si o crestere moderata  preturilor (sold conj. +8%).

3.In comertul cu amanuntul se estimeaza  o crestere moderata a activitatii economice (sold

conjunctural +10%), a volumului comenzilor catre furnizori (sold  conjunctural +13%) , a numarului de salariati (+14%).; de asemena se preconizeaza si o crestere moderata  apreturilor de vanzare cu amanuntul( +13%)

4.In servicii, managerii au estimat o relativa stabilitate atat a cererii de servicii (sold 

conjunctural +4%), a numarului de salariati (sold conjunctural -1%) cat si a preturilor de facturare a prestatiilor ( sold conjuncturl -1%)

9/29/2020

Costul mediu al fortei de munca in anul 2019

 Conform unui comunicat INS din 25 septembrie 2020, costul mediu lunar al fortei de munca pentru anul 2019( cheltuiala angajatorului pentru un salariat), al nivel de economie nationala a fost de 5092 lei/salariat.

Castigul salarial mediu brut lunar realizat in 2019 pe total economie a fost 4853/persoana, iar salariul mediu net lunar tot la nivel de economie nationala a fost de 2986 lei, in crestere cu 

 13 %  ( +344 lei) fata de anul 2018.

Numarul mediu de salariati in anul 2019 a fost de 5.164.500 persoane, in crestere cu 96.400 persoane fata de anul 2018.

Totalul salariatilor la 31.12.2019 a fost de 5.481.100 persoane, mai mare cu 54 900 salariati fata de 31 decembrie 2018.

Domeniile in care s-au inregistrat castiguri salariale medii mai mari decat media nationala sunt:

- informatii si comunicatii (+89% mai mult decat media nationala)

-intermedieri financiare si asigurari (+66,8%)

-administratie publica (+65,7%)

-productia si furnizarea de energie termica, electrica,gaze, apa calda si aer conditionat (+46,8%)

-industria extractiva (+43,2%)

-activitati profesionale,stiintifice si tehnice (+31,9%)

-sanatate si asistenta sociala (+24,5%)

-invatamant(+13,7%)

Castigurile salariale medii nete lunare,aflate sub media pe economie, au fost cele ale salariatilor  din domenii ca:

-hoteluri si restaurante ( -42.2% 

-alte activitati de servicii (- 36,3%)

-agricultura,silvicultura si pescuit ( -23,7%)

-activitati deservicii adminstrative si activitati de servicii suport(-23,3%)

-comert(-20%)

-distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (-18,6%)

-tranzactii imobiliare(-16,9%)

-activitati de spectacole, culturale si recreative (-13,4%)

-industria prelucratoare (-13%)

-transporturi si depozitare (-8,2%)

-constructii(-6%)

Pentru anul 2019,indicele castigului salarial real (care se calculeaza ca raport intre indicele salarial nominal net si indicele preturilor de consum catre populatie)  a fost de 214,3% fata de anul 1990, cu 84% mai mare deca tin 2008 si cu 17,4% fata de 2018.

Este vorba de fapt, de puterea de cumparare a populatiei.

In medie, in anul 2019, femeile au castigat  in brut cu 2,4% mai putin decat barbatii ( femeile au avut salariul mediu brut de 4791 lei, iar barbatii  au avut un salariu mediu brut de 4909 lei.)

Veniturile salariale nete ale femeilor in 2019, au fost, in medie, cu 4,9% mai mici decat ale barbatilor  (femeile au avut un venit mediu net de 2908 lei, in schimb barbatii au avut un castg salarial mediu de 3057 lei)
9/03/2020

Sistemul national electronic de plati online

 HG 692 din 19.aug.2020 modifica si completeaza HG 1235/2010 privind aprobarea Sistemului national electronic de plati online si obligatii d eplata catre bugetul consolidat .

Iata modificarile, asa cum apar ele in HG:


1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind Sistemul național electronic de plată online

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 1

(1) Obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit «Sistemul național electronic de plată online», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic național, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii și condițiile prezentei hotărâri.

(2) Suplimentar față de plățile prevăzute la alin. (1), prin intermediul ghișeului virtual de plăți, se pot realiza, în condițiile prezentei hotărâri, orice plăți aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) În vederea încasării plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) prin intermediul ghișeului virtual, entitățile beneficiare ale respectivelor plăți se vor înregistra în SNEP.

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 5

(1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice sau, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2), de către persoanele juridice care prestează serviciul public sau de către entitatea beneficiară a sumelor plătite prin intermediul ghișeului.

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul plăților realizate prin intermediul ghișeului virtual de plăți în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2).

6. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) În cazul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2), virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, în conturile persoanelor juridice care prestează serviciile publice sau în conturile entităților beneficiare, se realizează printr-o singură tranzacție, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacției, în conformitate cu metodologia stabilită în acest sens de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

7. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) beneficiarul plății, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii.

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 13

Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, cu avizul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Finanțelor Publice, și se publică în Monitorul Oficial al României.

Articolul II

Normele metodologice, precum și normele tehnice privind Sistemul național electronic de plată online, prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


9/02/2020

Noul model al Declaratiei informative privind livrarile, prestarile si achizitiile

 OPANAF 3281 din 19.08.2020 aproba noul model al Declaratiei informative privind livrarile, prestarile de servicii si  achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Va prezint aici modelul declaratiei si Instructiunile de completare, depunere si arhivare ale acesteia , conform OPANAF mai sus mentionat.


┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│     Agenția         │      DECLARAȚIE INFORMATIVĂ PRIVIND     │             │

│   Națională de      │   LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE   │     394     │

│   Administrare      │    EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL DE  │             │

│     Fiscală         │PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA│             │

├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│              ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐ │

│              │L-lunar      │ │                 ┌──┬──┬──┬──┐      ┌─────┐ │ │

│Tip plătitor: │T-trimestrial│ │ Perioada:  Anul │  │  │  │  │ Luna │     │ │ │

│              │S-semestrial │ │                 └──┴──┴──┴──┘      └─────┘ │ │

│              │A-anual      │ └────────────────────────────────────────────┘ │

│              └─────────────┘                                                │

│                                                                             │

│  sistemul normal de TVA                                []                   │

│  sistemul de TVA la încasare                           []                   │

│                                                                             │

│  Au fost efectuate operațiuni în perioada de raportare ?     DA []   NU []  │

│  Au fost efectuate operațiuni cu persoane afiliate în                       │

│  perioada de raportare ?                                     DA []   NU []  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA        │

│                                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         │

│COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA       RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         │

│                                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         │

│Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de     │

│raportare                                                                    │

│┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

││                                                                          │ │

│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                                                             │

│DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME                                                     │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││                                                                           ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│DOMICILIUL FISCAL (județ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, │

│                   apartament, cod poștal)                                   │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││                                                                           ││

││                                                                           ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│        ┌───────────────────────────┐       ┌───────────────────────────────┐│

│TELEFON │                           │   FAX │                               ││

│        └───────────────────────────┘       └───────────────────────────────┘│

│        ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

│E-MAIL  │                                                                   ││

│        └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT      │

│                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐              │

│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              │

│                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘              │

│DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME                                                     │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││                                                                           ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│DOMICILIUL FISCAL (județ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, │

│                   apartament, cod poștal)                                   │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││                                                                           ││

││                                                                           ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│        ┌───────────────────────────┐       ┌───────────────────────────────┐│

│TELEFON │                           │   FAX │                               ││

│        └───────────────────────────┘       └───────────────────────────────┘│

│        ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

│E-MAIL  │                                                                   ││

│        └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ C. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │

│                                                                ┌───────────┐│

│ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN        │           ││

│ SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE                └───────────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE    BAZĂ     TVA*) │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       │       ││         ││      ││

│de către persoana impozabilă care aplică         └───────┘└─────────┘└──────┘│

│sistemul normal de TVA cu excepția celor                                     │

│pentru care au fost emise facturi                                            │

│simplificate                                                                 │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul de TVA la încasare, cu  excepția        └───────┘└─────────┘└──────┘│

│celor pentru care au fost emise                                              │

│facturi simplificate                                                         │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS)                                  │

│efectuate de către persoana impozabilă care      ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│aplică sistemul normal de TVA pentru             │       ││         ││░░░░░░││

│operațiunile derulate în regim special           └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru agențiile de turism, pentru bunurile                                  │

│second-hand, opere de artă, obiecte de                                       │

│colecție și antichități                                                      │

│                                                                             │

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE    BAZĂ     TVA*) │

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A)               FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA de la           ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│persoane impozabile care aplică sistemul         │       ││         ││      ││

│normal de TVA, cu excepția celor pentru          └───────┘└─────────┘└──────┘│

│care s-au primit facturi simplificate                                        │

│                                                                             │

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)                                         │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA de la           ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│persoane impozabile care aplică sistemul         │       ││         ││      ││

│de TVA la încasare, cu excepția celor            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru care s-au primit facturi simplificate                                 │

│                                                                             │

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AS)                                         │

│efectuate de la persoane impozabile care         ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│aplică regimul special pentru agențiile de       │       ││         ││░░░░░░││

│turism, pentru bunurile second-hand, opere       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│de artă, obiecte de colecție și antichități                                  │

│și care aplică sistemul normal de TVA                                        │

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE    BAZĂ     TVA*) │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII           │       ││         ││░░░░░░││

│EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA          └───────┘└─────────┘└──────┘│

│INVERSĂ (V), din care:                                                       │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- cereale și plante tehnice                      │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- deșeuri feroase și neferoase                   │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- masă lemnoasă                                  │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- energie electrică                              │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- certificate verzi                              │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- construcții/terenuri                           │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- aur de investiții                              │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- telefoane mobile                               │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- microprocesoare                                │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- console de jocuri, tablete PC și laptopuri     │       ││         ││░░░░░░││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE        ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C),       │       ││         ││      ││

│din care:                                        └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- cereale și plante tehnice                      │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- deșeuri feroase și neferoase                   │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- masă lemnoasă                                  │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- energie electrică                              │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- certificate verzi                              │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- construcții/terenuri                           │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- aur de investiții                              │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- telefoane mobile                               │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- microprocesoare                                │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│- console de jocuri, tablete PC și laptopuri     │       ││         ││      ││

│                                                 └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│  *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                            │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ D. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │

│                                                                ┌───────────┐│

│ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NEÎNREGISTRATE ÎN                 │           ││

│ SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE                           └───────────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA*) │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul normal de TVA cu excepția celor         └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru care au fost emise facturi                                            │

│simplificate                                                                 │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul de TVA la încasare, cu                  └───────┘└─────────┘└──────┘│

│excepția celor pentru care au fost emise                                     │

│facturi simplificate                                                         │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS)                                  │

│efectuate de către persoana impozabilă care      ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│aplică sistemul normal de TVA pentru             │       ││         ││░░░░░░││

│operațiunile derulate în regim special,          └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru agențiile de turism, pentru                                           │

│bunurile second-hand, opere de artă, obiecte                                 │

│de colecție și antichități                                                   │

│                                                                             │

│                                                                             │

│                                                NUMĂR DE FACTURI/   VALOARE  │

│                                                BORDEROURI          ACHIZIȚII│

│                                     Bunuri**)  ACHIZIȚIE/                   │

│                                     Servicii   FILE CARNET DE               │

│                                                COMERCIALIZARE A             │

│                                                PRODUSELOR DIN               │

│                                                SECTORUL AGRICOL/            │

│                                                NUMĂR CONTRACTE/             │

│                                                NUMĂR ALTE DOCUMENTE         │

│                                                                             │

│                                     ┌───────┐┌────────────────┐ ┌──────────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (N)  │       ││                │ │          ││

│                                     └───────┘└────────────────┘ └──────────┘│

│                                                                             │

│  *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                            │

│ **) Pentru achizițiile de la persoane fizice va fi înscrisă natura          │

│     bunurilor achiziționate: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și  │

│     neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii│

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│ E. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │

│                                                                ┌───────────┐│

│NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NESTABILITE ÎN ROMÂNIA  │           ││

│CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE          └───────────┘│

│ȘI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN                               │

│SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE                              │

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE    BAZĂ     TVA*) │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul normal de TVA cu excepția celor         └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru care au fost emise facturi                                            │

│simplificate                                                                 │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul de TVA la încasare cu                   └───────┘└─────────┘└──────┘│

│excepția celor pentru care au fost emise                                     │

│facturi simplificate                                                         │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS)                                  │

│efectuate de către persoana impozabilă care      ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│aplică sistemul normal de TVA pentru             │       ││         ││░░░░░░││

│operațiunile derulate în regim special,          └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru agențiile de turism, pentru                                           │

│bunurile second-hand, opere de artă, obiecte                                 │

│de colecție și antichități                                                   │

│                                                                             │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU │       ││         ││      ││

│CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C)               └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                             │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ F. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │

│                                                                ┌───────────┐│

│NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE          │           ││

│ȘI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN                  └───────────┘│

│SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL                         │

│UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAȚIE                                       │

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE    BAZĂ     TVA*) │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ        │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul normal de TVA, cu excepția celor        └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru care au fost emise facturi                                            │

│simplificate                                                                 │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)                                   │

│defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate       ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│de către persoana impozabilă care aplică         │       ││         ││      ││

│sistemul de TVA la încasare, cu                  └───────┘└─────────┘└──────┘│

│excepția celor pentru care au fost emise                                     │

│facturi simplificate                                                         │

│                                                                             │

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS)                                  │

│efectuate de către persoana impozabilă care      ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│aplică sistemul normal de TVA pentru             │       ││         ││░░░░░░││

│operațiunile derulate în regim special           └───────┘└─────────┘└──────┘│

│pentru agențiile de turism, pentru                                           │

│bunurile second-hand, opere de artă, obiecte                                 │

│de colecție și antichități                                                   │

│                                                                             │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU │       ││         ││      ││

│CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C)               └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│  *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ G. REZUMAT DECLARAȚIE                                                       │

│                                                                             │

│                                        TOTAL NR. TOTAL     TOTAL      TOTAL │

│                                        BONURI    ÎNCASĂRI  BAZĂ       TVA*) │

│                                        FISCALE             IMPOZABILĂ       │

│ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────┐│

│INTERMEDIUL AMEF***) INCLUSIV          │        ││        ││         ││     ││

│ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR  └────────┘└────────┘└─────────┘└─────┘│

│FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE                                          │

│UNEI FACTURI SIMPLIFICATE, INDIFERENT                                        │

│DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE                                               │

│ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL                                            │

│BENEFICIARULUI (Î1)                                                          │

│                                                                             │

│ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE      ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│DIN ACTIVITĂȚI EXCEPTATE DE LA OBLIGAȚIA         │       ││         ││      ││

│UTILIZĂRII AMEF***) (Î2) CONFORM PREVEDERILOR    └───────┘└─────────┘└──────┘│

│LEGALE ÎN VIGOARE**)                                                         │

│                                                                             │

│   *) TVA defalcată pe cote: 20%, 19%, 9%, 5%                                │

│  **) OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza  │

│      aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și │

│      completările ulterioare                                                │

│ ***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ H. REZUMAT DECLARAȚIE                                          ┌───────────┐│

│                                              (sumă de control) │           ││

│                                                                └───────────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA   │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ  24%   │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C)            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)             └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA   │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ  20%   │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C)            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)             └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA   │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ  19%   │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C)            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)             └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA   │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ   9%   │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C)            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)             └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                                             │

│                                                  NUMĂR DE   BAZĂ      TVA   │

│                                                  FACTURI  IMPOZABILĂ   5%   │

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L)       └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C)            └───────┘└─────────┘└──────┘│

│                                                 ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐│

│ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ)             └───────┘└─────────┘└──────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ I. ALTE INFORMAȚII:                                                         │

│                                                           Bază        TVA*) │

│                                                           impozabilă        │

│1.                                                                           │

│1.1 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate       ┌────────┐┌──────┐│

│pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi       │        ││      ││

│simplificate care au înscris codul de înregistrare         └────────┘└──────┘│

│în scopuri de TVA al beneficiarului                                          │

│                                                           Bază        TVA*) │

│                                                           impozabilă        │

│1.2 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate       ┌────────┐┌──────┐│

│pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi       │        ││      ││

│simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare     └────────┘└──────┘│

│în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu                        │

│s-au emis bonuri fiscale                                                     │

│                                                           Bază        TVA*) │

│                                                           impozabilă        │

│1.3 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe           ┌────────┐┌──────┐│

│fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi        │        ││      ││

│simplificate de la persoane impozabile care aplică         └────────┘└──────┘│

│sistemul normal de TVA și care au înscris codul de                           │

│înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului                             │

│                                                           Bază        TVA*) │

│                                                           impozabilă        │

│1.4 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe           ┌────────┐┌──────┐│

│fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi        │        ││      ││

│simplificate de la persoane impozabile care aplică         └────────┘└──────┘│

│sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul                         │

│de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului                          │

│                                                           Bază        TVA*) │

│                                                           impozabilă        │

│1.5 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe           ┌────────┐┌──────┐│

│fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri         │        ││      ││

│fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi           └────────┘└──────┘│

│simplificate și care au înscris codul de înregistrare                        │

│în scopuri de TVA al beneficiarului                                          │

│                                                                             │

│2.                                                                           │

│2.1 Plaja de facturi alocate                                                 │

│    de la seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐  la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐│

│                └──────┘          └──────┘           └──────┘         └─────┘│

│    din care:                                                                │

│                                                                             │

│2.2 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, din plaja de     │

│facturi alocate: ┌────────┐                                                  │

│                 └────────┘                                                  │

│    de la seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐  la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐│

│                └──────┘          └──────┘           └──────┘         └─────┘│

│                                                                             │

│- facturi stornate   seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐                        │

│                           └──────┘          └──────┘                        │

│- facturi anulate    seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐                        │

│                           └──────┘          └──────┘                        │

│                                                      Bază impozabilă  TVA*) │

│- autofacturare      seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐ ┌─────────────┐  ┌────┐│

│                           └──────┘          └──────┘ └─────────────┘  └────┘│

│- emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele          │

│  furnizorilor       seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐                        │

│                           └──────┘          └──────┘                        │

│2.3 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de beneficiari în│

│numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐                                 │

│                             └─────────────┘                                 │

│    de la seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐  la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐│

│                └──────┘          └──────┘           └──────┘         └─────┘│

│Denumire și CUI beneficiar: ┌─────────────┐   ┌──────┐                       │

│                            └─────────────┘   └──────┘                       │

│2.4 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de terți în      │

│numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐                                 │

│                             └─────────────┘                                 │

│    de la seria ┌──────┐  numărul ┌──────┐  la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐│

│                └──────┘          └──────┘           └──────┘         └─────┘│

│Denumire și CUI terț:       ┌─────────────┐   ┌──────┐                       │

│                            └─────────────┘   └──────┘                       │

│                                                                             │

│3. În cazul în care soldul sumei negative înregistrate în decontul de TVA    │

│aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare, se vor selecta  │

│datele cu privire la natura operațiunilor din care provine acesta:           │

│┌──────────────────────────────────┬────┐┌──────────────────────────────┬───┐│

││Achiziții de bunuri și servicii   │░░░░││Livrări de bunuri imobile     │   ││

││legate direct de bunurile imobile │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│

││din următoarele categorii:        │░░░░││Livrări de bunuri, cu excepția│░░░││

││                                  │░░░░││bunurilor imobile:            │░░░││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││a) parcuri eoliene                │    ││a) cu cota standard de TVA 24%│   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││b) construcții rezidențiale       │    ││b) cu cota standard de TVA 20%│   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││c) clădiri de birouri             │    ││c) cu cota de TVA 19%         │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││d) construcții industriale        │    ││d) cu cota redusă de TVA 9%   │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││e) altele                         │    ││e) cu cota redusă de TVA 5%   │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││Achiziții de bunuri, cu excepția  │░░░░││Livrări de bunuri scutite de  │   ││

││celor legate direct de bunuri     │░░░░││TVA                           │   ││

││imobile:                          │░░░░││                              │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││a) cu cota de TVA 24%             │    ││Livrări de bunuri/prestări de │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤│servicii pentru care se aplică│   ││

││b) cu cota standard de TVA 20%    │    ││taxarea inversă               │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││c) cu cota de TVA 19%             │    ││Prestări de servicii:         │░░░││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││d) cu cota redusă de TVA 9%       │    ││a) cu cota de TVA 24%         │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││e) cu cota redusă de TVA 5%       │    ││b) cu cota standard de TVA 20%│   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││Achiziții de servicii, cu excepția│░░░░││c) cu cota de TVA 19%         │   ││

││celor legate direct de bunuri     │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│

││imobile:                          │░░░░││d) cu cota redusă de TVA 9%   │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││a) cu cota de TVA 24%             │    ││e) cu cota redusă de TVA 5%   │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││b) cu cota standard de TVA 20%    │    ││Prestări de servicii scutite  │   ││

││                                  │    ││de TVA                        │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤│                              │   ││

││c) cu cota de TVA 19%             │    ││                              │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││d) cu cota redusă de TVA 9%       │    ││Livrări intracomunitare de    │   ││

││                                  │    ││bunuri                        │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤│                              │   ││

││e) cu cota redusă de TVA 5%       │    ││                              │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││Importuri de bunuri               │    ││Prestări intracomunitare de   │   ││

││                                  │    ││servicii                      │   ││

│├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│

││Achiziții imobilizări necorporale │    ││Exporturi de bunuri           │   ││

│└──────────────────────────────────┴────┘├──────────────────────────────┼───┤│

│                                         │Livrări imobilizări           │   ││

│                                         │necorporale                   │   ││

│                                         ├──────────────────────────────┼───┤│

│                                         │Persoana impozabilă nu a      │   ││

│                                         │efectuat livrări de bunuri/   │   ││

│                                         │prestări servicii în perioada │   ││

│                                         │de raportare                  │   ││

│                                         └──────────────────────────────┴───┘│

│                                                                             │

│4. Date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care │

│aplică sistemul normal de TVA                                                │

│                                                              Valoare TVA*)  │

│4.1 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în          ┌─────────────┐ │

│perioada de raportare indiferent de data în care             └─────────────┘ │

│acestea au fost primite de la persoane impozabile                            │

│care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată                           │

│pe fiecare cotă de TVA                                                       │

│                                                                             │

│5. Date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care │

│aplică sistemul de TVA la încasare                                           │

│                                                              Valoare TVA*)  │

│5.1 TVA colectată aferentă facturilor încasate în            ┌─────────────┐ │

│perioada de raportare indiferent de data la care             └─────────────┘ │

│acestea au fost emise de către persoana impozabilă                           │

│care aplică sistemul TVA la încasare, defalcată pe                           │

│fiecare cotă de TVA                                                          │

│                                                              Valoare TVA*)  │

│5.2 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în          ┌─────────────┐ │

│perioada de raportare indiferent de data în care             └─────────────┘ │

│acestea au fost primite de la persoane impozabile                            │

│care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe                             │

│fiecare cotă de TVA                                                          │

│                                                              Valoare TVA*)  │

│5.3 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în          ┌─────────────┐ │

│perioada de raportare, indiferent de data în care            └─────────────┘ │

│acestea au fost primite de la persoane impozabile                            │

│care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe                        │

│fiecare cotă de TVA                                                          │

│                                                                             │

│6. TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare         │

│indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele│

│impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru    │

│bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități      │

│                                                                             │

│6.1 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de    │

│turism, vor completa:                                                        │

│                                                                             │

│     Suma totală     Costurile              Marja           TVA              │

│     plătită de      agenției de          de profit                          │

│      călător         turism                                                 │

│  ┌────────────┐    ┌────────────┐      ┌────────────┐  ┌────────────┐       │

│  │            │    │            │      │            │  │            │       │

│  └────────────┘    └────────────┘      └────────────┘  └────────────┘       │

│                                                                             │

│6.2 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru bunurile        │

│second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități vor completa: │

│                                                                             │

│   Preț de           Preț de                Marja           TVA              │

│   vânzare           cumpărare            de profit                          │

│  ┌────────────┐    ┌────────────┐      ┌────────────┐  ┌────────────┐       │

│  │            │    │            │      │            │  │            │       │

│  └────────────┘    └────────────┘      └────────────┘  └────────────┘       │

│                                                                             │

│7. În situația în care ați desfășurat, în perioada de raportare, activități  │

│dintre cele înscrise în listă veți selecta activitatea corespunzătoare și    │

│veți înscrie valoarea livrărilor/prestărilor, precum și TVA aferentă         │

│                                                                             │

│      Listă             Valoarea livrărilor/        Valoare TVA*)            │

│    activități              prestărilor                                      │

│                                                                             │

│   ┌──────────┐            ┌──────────┐              ┌──────────┐            │

│   │          │            │          │              │          │            │

│   └──────────┘            └──────────┘              └──────────┘            │

│                                                                             │

│ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                             │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   ┌─────────┐

   Subsemnatul ................, în calitate de reprezentant legal └─────────┘

declar, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele din

această declarație sunt corecte și complete, iar persoana care a întocmit

prezenta declarație este:

                              denumire             CUI             calitate

 - persoana juridică []   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐

                          └──────────────┘  └──────────────┘   └──────────────┘

                        nume și prenume  CNP/NIF   funcția în cadrul   altă

                                                  persoanei impozabile calitate

 - persoană fizică []  ┌──────────────┐┌─────────┐┌────────────────┐ ┌────────┐

                       └──────────────┘└─────────┘└────────────────┘ └────────┘

   De asemenea, subsemnatul ................. în calitate de reprezentant legal

┌─────────┐

└─────────┘, declar:

                                           ┌─────┐

   1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal └─────┘ în sensul prevederilor

art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

datele înscrise în prezenta declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu

fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scopuri de TVA să

fie consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse

la dispoziție de ANAF.

                  DA []*)                  NU []

                                                                         ┌─────┐

   2. sunt de acord cu schimbarea opțiunii, astfel ca pentru anul fiscal └─────┘

în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declarație referitoare

la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor)

înregistrată în scopuri de TVA să fie consultate de către aceasta prin

intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de ANAF

                  DA []*)

                                    ┌──────────────────────────────┐

                                    │                              │

                                    └──────────────────────────────┘

                                               Semnătură

                                               ..........

   Informațiile rezultate din prezenta declarație pot face obiectul analizei

de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală.

──────────

   *) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toate

declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în

anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.

──────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Se completează de personalul organului fiscal                               │

│                                                                             │

│Organ fiscal _________________________________________________________       │

│                                                                             │

│Număr înregistrare _______________ Data înregistrării ________________       │

│                                                                             │

│Numele persoanei care a verificat ____________________________________       │

│                                                                             │

│Cod M.F.P. 14.13.01.02/f     Număr operator de date cu caracter personal     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 Cod M.F.P. 14.13.01.02/f

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. C)   │

│(cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu       │

│taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și         │

│neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,│

│certificate verzi, construcții, aur de investiții, microprocesoare, console  │

│de jocuri, tablete PC și laptopuri, efectuate cu persoane înregistrate în    │

│scopuri de TVA)                                                              │

│                                                                      (lei)  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     *) Tip     Cod de           Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor│

│Nr.    L/A      înregistrare                                                 │

│crt.   AΠ      în scopuri          Nr. de    Baza impozabilă    TVA**)      │

│       V/C      de TVA             facturi                                   │

│       LS/AS                                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │

││    ││    ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││                                         │ │

│└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ │

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│                                    │           │  │           │ │          ││

│                                    └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│ În cazul selectării tip LS/AS, se  │           │  │           │ │░░░░░░░░░░││

│vor completa numărul de facturi și  └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│baza impozabilă.                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ În cazul selectării tip  V/C, se vor completa pentru fiecare furnizor/      │

│beneficiar, și următoarele:)                                                 │

│                                                                             │

│   Nr. crt.   Bunuri/Servicii    Cod și denumire NC produs                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    ┌────┐   ┌──────────────┐   ┌─────────────────────┐                      │

│    │  1 │   │              │   │                     │                      │

│    └────┘   └──────────────┘   └─────────────────────┘                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│*) Tip operațiune: L - livrări, A - achiziții, LS - livrări regim special,   │

│ AS - achiziții regim special, AÎ - achiziții de la persoane impozabile care │

│      aplică sistemul de TVA la încasare, V - livrări cu taxare inversă,     │

│ C - achiziții cu taxare inversă                                             │

│**) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. D)   │

│(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri  │

│de TVA)                                                                      │

│                                                                      (lei)  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     *) Tip     CIF/  Bunuri/        Denumire/Nume și prenume   Tip document │

│Nr.     L       CUI/  Servicii          beneficiar/furnizor                  │

│crt.    N       CNP/   ***)                                                  │

│        LS      NIF/            Nr. facturi/          Baza impozabilă/TVA**) │

│               Adresa           Nr. borderouri                               │

│                                achiziție/              Valoare totală       │

│                                Nr. file carnete                             │

│                                de comercializare                            │

│                                a produselor din                             │

│                                sectorul agricol/                            │

│                                Nr. contracte                                │

│                                Nr. alte documente                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │

││  1 ││    ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││                                         │ │

│└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ │

│                                                                             │

│ Țara       Localitate    Județ/Sector   Strada   Nr.     Bloc    Apart.     │

│ ┌─────┐   ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌──────┐┌─────┐ ┌─────┐  ┌─────┐    │

│ │     │   │           │  │           │  │      ││     │ │     │  │     │    │

│ └─────┘   └───────────┘  └───────────┘  └──────┘└─────┘ └─────┘  └─────┘    │

│                                                                             │

│         Alte detalii adresă                                                 │

│         ┌─────────────────┐                                                 │

│         │                 │                                                 │

│         └─────────────────┘                                                 │

│      ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│      │           │  │           │  │           │  │           │ │          ││

│      └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│ În cazul selectării tip LS, se     │           │  │           │ │░░░░░░░░░░││

│vor completa numărul de facturi și  └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│baza impozabilă.                                                             │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ *) Tip operațiune: L - livrări, N - achiziții de bunuri/servicii pentru     │

│ care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de  │

│ comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane             │

│ neînregistrate, LS - livrări regim special                                  │

│ **) TVA defalcată pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                             │

│ ***) Pentru achizițiile de la persoane fizice va fi înscrisă natura         │

│ bunurilor achiziționate: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și      │

│ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii.   │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. E)   │

│(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în  │

│România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu    │

│sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România)               │

│                                                                      (lei)  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     *) Tip     Cod valabil      Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor│

│Nr.     L       de TVA în                                                    │

│crt.    C       statul              Nr. facturi    Baza impozabilă    TVA**) │

│        LS      membru                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌───────────────────────────────────────┐│

││  1 ││    ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │                                       ││

│└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └───────────────────────────────────────┘│

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│                                    │           │  │           │ │          ││

│                                    └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│ În cazul selectării tip LS se      │           │  │           │ │░░░░░░░░░░││

│vor completa numărul de facturi și  └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│baza impozabilă.                                                             │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│*) Tip operațiune: L - livrări, LS - livrări regim special, C - achiziții    │

│   cu taxare inversă                                                         │

│**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. F)   │

│(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate  │

│și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România,    │

│nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene)                                  │

│                                                                      (lei)  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     *) Tip     Cod de           Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor│

│Nr.     L       înregistrare                                                 │

│crt.    C                           Nr. facturi    Baza impozabilă    TVA**) │

│        LS                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │

││  1 ││    ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││                                         │ │

│└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ │

│                                   ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌───────────┐│

│                                   │           │  │           │ │           ││

│                                   └───────────┘  └───────────┘ └───────────┘│

│                                    ┌───────────┐  ┌───────────┐ ┌──────────┐│

│ În cazul selectării tip LS, se     │           │  │           │ │░░░░░░░░░░││

│vor completa numărul de facturi și  └───────────┘  └───────────┘ └──────────┘│

│baza impozabilă.                                                             │

│                                                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│*) Tip operațiune: L - livrări, LS - livrări regim special, C - achiziții    │

│   cu taxare inversă                                                         │

│**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. G)   │

│(cu detaliere pe operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat  │

│electronice fiscale (AMEF), precum și pentru operațiuni pentru care nu există│

│obligația utilizării AMEF)                                                   │

│                                                                      (lei)  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  *) Tip operațiune                                                          │

│   Î1                                                                        │

│   Î2  Luna     Nr. de    Nr. bonuri       Total  din   Baza          TVA**) │

│                AMEF***)  fiscale***)    încasări care  impozabilă           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┐┌────┐┌──────────┐┌──────────┐    ┌───────┐ ┌─────────────┐ ┌───────┐  │

││    ││    ││          ││          │    │       │ │             │ │       │  │

│└────┘└────┘└──────────┘└──────────┘    └───────┘ └─────────────┘ └───────┘  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ *) Tip operațiune:                                                          │

│    Î1 - încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice   │

│    fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara │

│    inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc  │

│    condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris   │

│    codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului (se va defalca │

│    numărul AMEF pentru fiecare lună în parte).                              │

│    Î2 - încasări lunare efectuate din activități exceptate de la obligația  │

│    utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale                      │

│ **) TVA defalcat pe cote: 20%, 19%, 9%, 5%                                  │

│ ***) Se va completa numai pentru Î1.                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Anexa nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.769/2015)


INSTRUCȚIUNI

de depunere și completare a formularului (394)

„Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate

pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“, cod MFP 14.13.01.02/f

1. Declarația se completează și se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, în declarație se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informații:

– baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;

– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

– valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligația emiterii unei facturi și nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declarația 390.

Declarația trebuie să conțină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“, precum și borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice și/sau alte documente.

De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Nu vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori.

4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, care are atașat un fișier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

4.1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

4.2. Declarația se poate depune și în format electronic, însoțită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată și ștampilată, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

5. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență. Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declarației

Secţiunea 1

Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T - trimestrul, S - semestrul, A - anul;

b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an);

d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;

e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;

f) în situația în care persoana impozabilă nu a desfășurat operațiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuța corespunzătoare;

g) în situația în care persoana impozabilă a desfășurat/nu a desfășurat în perioada de raportare operațiuni cu persoane afiliate, conform definiției prevăzute la art. 7 din Codul fiscal, se va bifa căsuța corespunzătoare.

A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

2. Codul CAEN - se înscrie codul CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare.

3. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

4. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

2. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

10. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;

11. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;

12. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul normal de TVA;

13. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și care aplică sistemul normal de TVA;

14. numărul total al facturilor emise de către persoana impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;

15. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, defalcată pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă conform art. 331 din Codul fiscal;

16. numărul total al facturilor primite de către persoana impozabilă, aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;

17. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal.

D. Rezumatul declarației privind operațiuni desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziționate de la persoane fizice, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri și servicii;

9. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achizițiilor de bunuri și servicii de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;

10. valoarea totală a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

E. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;

10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390).

F. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

Acest cartuș conține:

1. numărul total al persoanelor impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operațiunilor;

2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;

6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;

10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operațiunile de export și import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) și nici operațiunile care se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare (formular 390).

G. Rezumatul declarației privind încasările realizate din operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și din activități exceptate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acest cartuș conține:

1. numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;

3. valoarea totală a încasărilor din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În situația în care pentru aceste activități au fost emise și facturi, acestea se vor declara în cartușul corespunzător operațiunii;

4. valoarea totală a bazei impozabile aferente activităților economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA.

H. Rezumatul declarației

Acest cartuș se completează automat pe baza informațiilor cuprinse în listele de detaliu din secțiunea a 2-a și conține:

1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;

2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

3. valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%,19%, 9%, 5%);

4. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (24%, 20%,19%, 9%, 5%);

5. valoarea totală a TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

I. Alte informații

Acest cartuș conține:

1.1. livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);

2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România;

2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. ...../la seria nr. ................, din care:

2.2.1. seria și numărul facturilor stornate; factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă;

2.2.2. seria și numărul facturilor anulate; factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operațiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile;

2.2.3. seria și numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă și TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor emise de beneficiar în numele furnizorilor înscrise la pct. 2.2.4. Informațiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la alte rubrici din declarație;

2.2.4. seria și numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.

Exemple:

1. Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.

În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.

2. Excepție: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată la începutul anului prin decizie internă.

De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90.

2.3. număr total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI beneficiari;

2.4. număr total de facturi emise în perioada de raportare de către terți, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI terți;

Plajele de facturi/Facturile înscrise în declarație la punctele 2.1-2.4 se vor completa cu serie și număr de ordine, iar în situația în care acestea nu conțin decât număr de ordine, se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice).

3. descrierea operațiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declarația și care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va/vor bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte;

4. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:

4.1. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:

5.1. valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5.2. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5.3. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

6. valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități:

6.1. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agențiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile și TVA aferentă;

6.2. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități va completa marja profitului ca diferență dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare și TVA aferentă;

7. în situația în care persoana impozabilă a desfășurat în perioada de raportare activitate/activități definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfășurată în perioada de raportare, declarată la secțiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum și TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

Această listă cuprinde următoarele activități:

1071 Cofetărie și produse de patiserie

4520 Spălătorie auto

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor

4776 Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4932 Transporturi cu taxiuri

5510 Hoteluri

5510 Pensiuni turistice

5610 Restaurante

5630 Baruri și activități de servire a băuturilor

812 Activități de curățenie

9313 Activități ale centrelor de fitness

9602 Activități de coafură și de înfrumusețare

9603 Servicii de pompe funebre

Lista de mai sus va fi actualizată prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.

În cazul în care declarația este întocmită de:

– persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI și calitatea acesteia;

– persoana fizică, se vor completa numele și prenumele, CNP/NIF, funcția în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.

Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația. Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.

În cazul în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opțiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuța corespunzătoare schimbării opțiunii.

În situația în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul prin nicio declarație informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declarațiile informative 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora.

Informațiile rezultate din declarație pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Secţiunea a 2-a

Prezenta secțiune, pentru fiecare rezumat al declarației, va avea următorul cuprins:

– valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziții, în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol și în contracte (încheiate cu persoane fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacție pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;

– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, inclusiv valoarea marjei de profit și a TVA aferente;

– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru operațiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

Listele operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul național cuprind următoarele tipuri de operațiuni:

– operațiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu taxare inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);

– operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operațiune);

– operațiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operațiune);

– operațiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operațiune);

– operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

– operațiuni efectuate din activitățile economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

1. Coloana „Nr. curent“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.

2. Coloana „Tip L/A/LS/AS/AÎ/V/C/N/Î1/Î2“ de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operațiunii efectuate, și anume:

– L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepția facturilor simplificate;

– A - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor simplificate;

– LS - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

– AS - achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

– AÎ - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;

– V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;

– C - achiziții de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

– N - achiziții de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;

– Î1 - încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;

– Î2 - încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor electronice de marcat fiscal, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

– nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare.

3. Coloana „CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare“ de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

– CIF cod de identificare fiscală al furnizorului/beneficiarului;

– CUI furnizor/beneficiar;

– CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică - completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilități, vânzări de bunuri mobile și imobile etc.); în lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informațiile, în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informațiile vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele: țară, localitate, județ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica „alte detalii adresă“ se va completa în situația în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deține o adresă din România. Pentru achizițiile efectuate pe bază de borderouri de achiziție/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice;

– codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;

– codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și este persoană obligată la plata taxei;

– cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

– cod de înregistrare din registrul companiilor din țara de rezidență pentru persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

4. Coloana „Denumire/Nume și prenume furnizor/beneficiar“ de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:

– denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;

– numele și prenumele persoanei fizice;

– denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;

– denumirea persoanei impozabile neînregistrate și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

5. Coloana „Număr de facturi/borderouri de achiziții/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite/numărul total al borderourilor de achiziții/numărul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numărul total al contractelor încheiate cu persoanele fizice/numărul total al altor documente.

Prin excepție, în situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica „număr de facturi“ se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor; dacă valoarea TVA este aceeași pentru operațiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari. În situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica „număr de facturi“ se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

6. Coloana „Baza impozabilă“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/ prestărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și valoarea bazei impozabile aferente facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%) sau ținând seama de compensația în cotă forfetară aferentă achizițiilor de bunuri și servicii agricole de la agricultorii care aplică regimul special, stabilită prin Codul fiscal. În cazul în care baza impozabilă este negativă valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).

7. Coloana „Taxă pe valoarea adăugată“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/ prestărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și TVA aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).

8. Coloana „Bunuri/servicii“ de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

9. Coloana „Cod și denumire NC produs“ de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale și plante tehnice se înscriu codurile care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăsește pe portalul ANAF.

10. Coloana „Bunuri/servicii“ de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoane fizice - tip operațiune N, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii.

11. Coloana „Tip document“ de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziții/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt document.

12. Coloana „Valoare totală“ de la lit. D - se înscrie valoarea totală a achizițiilor de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente, de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

13. Coloana „Tip operațiune“ de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:

– încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

– încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

14. Coloana „Nr. bonuri fiscale“ - se înscrie numărul total al bonurilor fiscale emise în fiecare lună din perioada de raportare.

15. Coloana „Total încasări“ de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, lunare, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (cu excepția celor pentru care s-au emis facturi), respectiv încasări lunare obținute din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.

16. Coloana „Total bază impozabilă“ de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferente stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au emis facturi.

17. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată“ de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au emis facturi.

18. Lista bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoanele fizice, inclusiv actualizările acesteia, va fi disponibilă prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.

-----