Translate

5/31/2016

Incubatoarele de afaceri

Pe 23 mai 2016 in monitorul oficial nr 393 a fost publicata Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.
Legea mai sus mentionata stabileste regimul juridic de infiintare si functionare a  incubatoarelor de afaceri ,acordarea de facilitati  de catre autoritatile publice pentru infiintarea acestor incubatoare.
Fondarea unor asemenea incubatoare de afaceri are ca scop crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiilor precum si dezvoltarea unui mediu antreprenorial in cadrul comunitatilor  locale.
Principiile care stau la baza functionarii incubatoarelor de afaceri sunt cele enumerate   mai jos:
-selectivitatea-aceasta inseamna ca administratorul incubatorului selecteaza proiectele  pe care le considera apte sa contribuie la dezvoltarea locala si regionala.
-monitorizarea-presupune monitorizarea permanenta a proiectelor selectate in vederea  interventiei in mod adecvat a administratorului incubatorului cand este cazul.
-sinergia-reunirea in planul de afaceri al intreprinzatorilor   unei palete mari de servicii utile derularii afacerilor rezidentilor incubatorului de afaceri.
-complementaritatea-incubatorul de afaceri ofera servicii specializate unei categorii de  intreprinzatori   actionand ca factor complementar fata de organizatiile existente  de sprijinire a dezvoltarii IMM-urilor.
Voi reveni cu amanunte in alte postari  deoarece cred ca subiectul privind incubatoarele de afaceri este unul de interes pentru intreprinzatori.

5/25/2016

Contractul de franciza

Contractul prin care o parte denumita francizor acorda celeilalte parti denumita beneficiar dreptul de a dezvolta sau exploata o afacere,o tehnologie,un serviciu sau un produs,contra unei taxe denumita redeventa poarta numele de contract de franciza.
Contractul de franciza este un contract cu titlu oneros,ambele parti obtinand beneficii din contract,cu executare succesiva sic are genereaza drepturi de creanta.
In cuprinsul unui asemenea contrac se regasesc urmatoarele clauze:
1.Partile -ca la orice tip de contract se trec toate datele de indentificare ale partilor si  persoanele imputernicite  pentru incheierea contractului.
2.Obiectul contractului- aici se va trece obiectul francizei
3.Durata contractului-in mod evident se trece perioada pentru care se acorda  franciza.
4.Drepturile si obligatiile francizorului dar sic ele ale beneficiarului.
5.Condittii de plata-se va specifica cat este rdeventa ,termenele de plata si modalitatile   de plata.
6.Garantii-se completeaza cu garantiile stabilite intre parti.
7.Clauza penala-penalitatile pe care partea care nu a respectat conditiile contractului   trebuie sa le plateasca.
8.Cesionarea sau modificarea contractului-se va specifica daca este permisa cesionarea  contractului la un moment dat catre o terta parte,conditiile in care se poate modifica contractul.
Se va specifica si ce trebuie sa contina anexele la contract ,in cazul in care ele vor exista.
9.Arbitraj-se va specifica modalitatea de rezolvarea a diferendelor inervenite intre  parti,in  cazul in care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila si instanta compententa.
10.Dispozitii Finale.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de franciza<h2/>

5/16/2016

Platitorii de impozit pe profit

Am scris si am publicat pe acest blog despre entitatile si/sau operatiunile scutite de la plata impozitului pe profit.
Am mai scris despre deduceri din cheltuieli , despre calculul impozitului pe profit.
Iata aici entitatile obligate la plata impozitului pe profit, conform Codului Fiscal:
-persoanele juridice romane cu exceptia celor enumerate in postarea mai sus mentionata,(ex:BNR, Trezoreria Statului,fundatiile).
Va invit sa cititi postarea su sa o recititi,daca ati  citit-o la momentul respectiv, pentru  alte detalii.
-persoanele juridice straine care desfasoara activitate printr-unul sau mai multe sedii permanente in Romania
-persoanele juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania
-persoanele juridice care au sediul social in Romania,infiintate in conformitate cu  legislatia  europeana
-persoanele juridice care realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare  aflate in Romania ,inclusiv venituri din inchierierea sau cedarea folosintei bunurilor imobiliare.
-persoanele juridice cre obtin venituri din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare.
Alte articole pe tema impozitului pe profit:
Scutiri de la plata impozitului pe profit
Calculul impozitului pe profit

5/03/2016

Salariul minim brut -valoare de la 01 mai 2016

HG 1017 /2015, publicata  in monitorul oficial nr 987 din 31 decembrie 2015  stabileste salariul minim brut pe tara garantat in plata ,valabil de la 1 mai 2016,in cuantum de 1250 lei lunar.
Salariul este stabilit pentru pentru un program complet de lucru, cu o medie de  169,333 ore lunar, iar media pe ora este de 7,382 lei.
Angajatorii trebuie sa se conformeze si incepand cu aceasta data sa majoreze salariile care  sunt sub aceasta limita si sa opereze modificarile in registru.