Translate

7/27/2018

Planul general de conturi completat

OMFP 2531 din 11 iulie 2018, publicat in monitorul oficial in data de 18 iulie 2018 care aproba
Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2018, aduce si unele modificari si completari ale planului de conturi .
Astfel, se modifica si se completeaza Planul general de conturi 1802/2018 (reglementari privind situatiile financiare anuale si anual consolidate) urmatoarele conturi:

1. Contul 441" Impozit pe profit/venit" va purta denumirea de "Impozitul pe profit si alte impozite".

2.Se adauga conturile:
a) 4415 " Impozitul specific unor activitati"
b)  6231 "Cheltuieli de protocol"
c) 6232 " Cheltuieli de reclama si publicitate "
( pana acum exista doar sinteticul de gradul 1- 623" Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate", care , de regula , in practica era tinut pe doua analitice)
d)   695 "Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati".

Aceleasi modificari si completari se efectueaza si in Planul general de conturi aprobat prin OMFP 2844/2018 (reglementari conforme cu IRFS) dar si in Planul general de conturi aprobat prin
OMFP 3103/2017 ( reglementari pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ).7/25/2018

Ordinul pentru aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2018

In data de 18 iulie 2018 a fost publicat OMFP 2531/2018  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018  a operatorilor economici.

Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 :
-entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si care au avut in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220. 000 lei .
-entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 2844/2016 si care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 si operatorii economici care au optat
pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
Subunitatile care apartin unor societati rezidente in Spatiul Economic European depun si ele raportari contabile la 30 iunie 2018.

Formularele care alcatuiesc raportarile contabile la 30 iunie sunt 10, 20, 30.
Softul de generare a formularelor se gaseste pe site-ul ANAF.

Raportarile contabile se semneaza de persoanele in drept  si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si suport electronic la registratura acestor unitati sau prin posta cu scrisoare cu valoare declarata.

Raportarile se pot  transmite si prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa.
Termenul limita de depunere a raportarilor este 16 august 2018.

7/17/2018

Distribuirea dividendelor- noutati

Au aparut noutati in privinta distribuirii dividendelor.
Astfel, Legea 163 din 10 iulie 2018 modifica si completeaza Legea contabilitatii nr 82/1991 in sensul  art 19 lin 3 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați."
Asta inseamna ca de acum inainte, optional, asociatii/actionarii isi pot scoate dividendele trimestrial, in cursul exercitiului financiar, insa in acest caz este necesar sa se intocmeasca situatii financiare interimare trimestrial.
Ca si la situatiile financiare anuale, dividendele disponibile pentru repartizare catre asociati sau actionari se vor repartiza numai dupa  acoperirea pierderilor din perioada anterioara si dupa repartizarea rezervelor obligatorii.
La intocmirea situatiilor financiare anuale ,in conditiile in care se constata ca s-au distribuit in plus dividende  catre asociati sau actionari, acestea vor fi recuperate , iar daca distribuirea a fost doar partiala , se vor repartiza dividedele ramase ca diferenta .
Recuperarea dividendelor platite in plus sau distribuirea dividendelor ramase de plata se face in termen de maxim 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
Situatiile financiare  interimare trimestriale vor fi insotite de raportul administratorilor si de procesul verbal al adunarii generale a asociatilor sau actionarilor , prin care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
Situatiile financiare interimare vor avea atasat si raportul cenzorilor daca asa prevede statutul si/ sau raportul auditorilor daca societatea se incadreaza in categoria celor pentru care prevederile legale in vigoare impun auditarea.7/11/2018

Citate despre contabilitate si contabili

"Toti copii incep cu metafizica, adolescentii continua cu morala, iar noi adultii o dam pe logica si contabilitate'
(Daniel Pennac)


" Un stilou este mai puternic decat o sabie, dar nu se poate compara cu un contabil"
(Jonathan Glancey)

7/09/2018

Fond de comert

Nu stiti ce este fondul de comert? Va dau aici definitia .
Conform art 1 alin c) din Legea 11 din 1991 "constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial) utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale."

7/04/2018

Nomenclatorul obligatiilor fiscale

Prin OPANAF 1612 din 28 iunie 2018 se aproba nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic .
Prevederile acestui ordin intra in vigoare incepand cu 01 iulie 2018.
Iata aici lista obligatiilor fiscale la care face referire OPANAF 1612/2018:


Nr. crt.        Denumirea obligației fiscale                                Temeiul legal
                                                                                                                                                     
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT
1
Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor
art. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2
Impozit pe veniturile din pensii
art. 101 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3
Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine
art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4
Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene
art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5
Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3
art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6
Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice
art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8
Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 125 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9
Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 125 alin. (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10
Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11
Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
art. 84 alin. (8) și (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13
Impozit pe veniturile din dobânzi
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
14
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
15
Impozit pe veniturile din premii
art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
16
Impozit pe veniturile din alte surse
art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
17
Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. a) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18
Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19
Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20
Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21
Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
22
Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
art. 223 alin. (1) lit. j) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23
Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24
Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25
Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. n) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. o) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27
Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
28
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
art. 110 și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
30
Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
art. 223 alin. (1) lit. p) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
31
Impozit specific unor activități
art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
32
Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
33
Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
34
Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
35
Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 , cu modificările și completările ulterioare
36
Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
37
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
38
Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
39
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii
art. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
40
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
41
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
42
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
43
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
44
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
45
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
46
Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017
art. 168 alin. (7), (7^1) și (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
----