Translate

7/25/2018

Ordinul pentru aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2018

In data de 18 iulie 2018 a fost publicat OMFP 2531/2018  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018  a operatorilor economici.

Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 :
-entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si care au avut in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220. 000 lei .
-entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 2844/2016 si care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2018 si operatorii economici care au optat
pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
Subunitatile care apartin unor societati rezidente in Spatiul Economic European depun si ele raportari contabile la 30 iunie 2018.

Formularele care alcatuiesc raportarile contabile la 30 iunie sunt 10, 20, 30.
Softul de generare a formularelor se gaseste pe site-ul ANAF.

Raportarile contabile se semneaza de persoanele in drept  si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si suport electronic la registratura acestor unitati sau prin posta cu scrisoare cu valoare declarata.

Raportarile se pot  transmite si prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa.
Termenul limita de depunere a raportarilor este 16 august 2018.