Translate

7/17/2018

Distribuirea dividendelor- noutati

Au aparut noutati in privinta distribuirii dividendelor.
Astfel, Legea 163 din 10 iulie 2018 modifica si completeaza Legea contabilitatii nr 82/1991 in sensul  art 19 lin 3 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați."
Asta inseamna ca de acum inainte, optional, asociatii/actionarii isi pot scoate dividendele trimestrial, in cursul exercitiului financiar, insa in acest caz este necesar sa se intocmeasca situatii financiare interimare trimestrial.
Ca si la situatiile financiare anuale, dividendele disponibile pentru repartizare catre asociati sau actionari se vor repartiza numai dupa  acoperirea pierderilor din perioada anterioara si dupa repartizarea rezervelor obligatorii.
La intocmirea situatiilor financiare anuale ,in conditiile in care se constata ca s-au distribuit in plus dividende  catre asociati sau actionari, acestea vor fi recuperate , iar daca distribuirea a fost doar partiala , se vor repartiza dividedele ramase ca diferenta .
Recuperarea dividendelor platite in plus sau distribuirea dividendelor ramase de plata se face in termen de maxim 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
Situatiile financiare  interimare trimestriale vor fi insotite de raportul administratorilor si de procesul verbal al adunarii generale a asociatilor sau actionarilor , prin care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
Situatiile financiare interimare vor avea atasat si raportul cenzorilor daca asa prevede statutul si/ sau raportul auditorilor daca societatea se incadreaza in categoria celor pentru care prevederile legale in vigoare impun auditarea.