Translate

8/10/2019

Modificari si completari aduse unor prevederi contabile


In articolul precedent in care am venit cu precizari despre sistemul de raportare contabila la 30
iunie 2019, mentionam ca OMFP 2493/2019 care cuprinde normele de intocmire a raportarilor contabile, aduce si  modificari  si completari ale unor acte normative din domeniul financiar contabil.
Iata despre ce este vorba: art 8, 9 si 10 aduc completari Planului general de conturi asa cum vedeti aici:

Art 8
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se introduc conturile

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
-4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P), 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 9.
În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016  se introduc conturile:

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 - 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 10. -
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017  se introduc conturile :

-490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
-4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
- 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".


Articolul 11 aduce modificari in procedura de corectare a erorilor din OMFP 450/2016.
Iata modificarile, asa cum apar ele in art.


Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. modifica unele prevederi privind contabilitatea in partida simpla:

În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015,  punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:

b) cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;".

Conform art 13. -prevederile art 8-10 intra in vigoare incepand cu situatiile financiare ale anului 2019, restul prevederilor au intrat in vigoare la data publicarii OMFP 2493, adica 19 iulie 2019.

7/28/2019

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

OMPF 2493 din 8 iulie 2019 aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 pentru operatorii economici, si in acelsasi timp, modifica si completeaza unele prevederi contabile.
In acest articol voi aborda doar subiectul raportarii contabile, urmanad ca intr-o postare
ulterioara sa evidentiez si modificarile si completarile legislative aduse de acest ordin.

Au obligatia de a intocmi raportari contabile la 30 iunie 2019 entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 si care au avut in execitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Persoanele juridice care aplica Reglementarile conforme cu Standardele Internationale  de Raportare Financiara asa cum sunt ele prevazute in OMFP 2844/2016 si care in exercitiul financiar precedent au avut o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei trebuie sa intocmeasca si ele raportari contabile la 30 iunie.

Intocmesc raportari contabile la 30 iunie si entitatile care au exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Operatorii economici care aplica OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
intocmesc raportari contbaile alcatuite din:
-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
-Cont de profit si pierdere(cod 20), respectiv Cont de profit si pierdere prescurtat ( cod 20)
-Date informative ( cod 30)

Operatorii care aplica OMFP 2844/2016 intocmesc raportari contabile formate din:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
- Situatia veniturilor si cheltuielilor ( cod 20)
- Date informative (cod 30)
Raportarile contabile sunt semnate de persoanele in drept.

Raportarile contbaile la 30 iunie 2019 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
folosind una dintre modalitatile de mai jos:
- prin posta, pe suport magnetic si pe suport de hartie cu scrisoare cu valoare declarata
- la registraturile unitatilor fiscale teritoriale, pe suport magnetic si suport de hartie.
- in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa, pe portalul e-guvernare.ro

Termenul limita de depunere al raportarilor contabila la 30 iunie 2019 este 14 august 2019.

Nu intocmesc situatii financiare la 30 iunie entitatile care sunt in curs de lichidare, cele care nu au avut deloc activate de la infiintare pana in prezent si nici cele care au avutt suspendata temporar activitatea in tot semestrul I.

Softul informatic pentru generarea formularelor il gasiti, dupa cum probabil stiti, pe site-ul ANAF.


7/03/2019

CESE - eveniment pentru incurajarea promovariii femeilor

CESE (Comitetul Economic si Social European )  pentru editia 2019 a evenimentului de
 decernare a Premiului pentru societatea civilă a ales ca tema  emancipărea femeilor și lupta pentru egalitatea de gen.
Iata informatiile pe care le-am gasit pe site-ul institutiei europene:

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civilă. Tema din acest an este „Promovarea femeilor în societatea și economia Europei”, iar premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și a egalității de tratament a acestora în toate sferele vieții economice și sociale.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile, inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de înscriere este 6 septembrie 2019, ora 10:00, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.
CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE

Conform datelor de pe site-ul CESE, aceasta   a avertizat în repetate rânduri cu privire la segregarea și discriminarea de gen care persistă pe piețele europene ale forței de muncă și în societate. La șaizeci de ani după ce UE s-a angajat, prin Tratatul de la Roma, să îndeplinească obiectivul de eliminare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, aceasta se menține încă la un nivel considerabil – de aproximativ 16 % –, iar decalajul în materie de pensii ajunge la un procent impresionant, de 38 %.

Femeile reprezintă 51 % din populația UE, însă doar 67 % dintre ele lucrează. Din totalul antreprenorilor, doar 31 % sunt femei. Având în vedere că se ocupă și de gospodărie, ele au mai degrabă locuri de muncă cu fracțiune de normă sau precare, ceea ce le aduce un venit mai mic. Femeile sunt încă mult subreprezentate în organele de decizie politică și economică, cum ar fi consiliile de administrație ale întreprinderilor.

Stereotipurile de gen se regăsesc în toate sferele vieții. Mass-media perpetuează în multe cazuri rolurile, stereotipurile sau normele de gen, ba chiar prezintă uneori femeile într-o lumină degradantă. În contextul celor mai recente reacții defavorabile la adresa drepturilor femeilor în Europa și al estimărilor sumbre, conform cărora va fi nevoie de peste un secol pentru ca femeile să fie tratate la fel ca bărbații, CESE a solicitat recent un angajament politic pentru asigurarea egalității dintre femei și bărbați în Europa.

În acest an, CESE va acorda Premiul societății civile unor proiecte și inițiative remarcabile, care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

1) combaterea stereotipurilor de gen, a comportamentului social discriminatoriu și a prejudecăților în toate sferele vieții economice și sociale sau sensibilizarea opiniei publice pe aceste teme;
creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește consecințele stereotipurilor de gen generate de conținutul media;
2)  promovarea exercitării de către femei a unor profesii în care bărbații au de obicei o prezență dominantă, cum ar fi cele din sectoarele STIM și TIC, și combaterea segregării de gen în educație;
eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile;
3) promovarea antreprenoriatului feminin, a egalității în procesul decizional, a independenței economice a femeilor și a echilibrului între viața profesională și cea privată;
4) abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă femeile vulnerabile, cum ar fi mamele singure, femeile cu handicap, femeile migrante, cele aparținând unor minorități etnice sau cele slab calificate.
Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: Premiul CESE pentru societatea civilă 2018.

Tot conform site-ul mai sus mentionat, premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a unsprezecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a încuraja inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. În 2018, premiul a pus accentul pe identități, valori europene și patrimoniul cultural în Europa.


6/23/2019

Contractul de management

De-a lungul timpului am scris despre diferite tipuri de contracte economice  (de vanzare cumparare, de prestari servicii, de leasing, de comodat, franciza, factoring, antrepriza, etc).
De fapt, contractele cele mai uzuale, cel mai des intalnite in activitatea oricarei firme, mai mari sau mai mici, indiferent de  domeniul de activitate.
In aceasta postare, cate ceva despre contractul de management.
Contractul de management nu este la fel de des intalnit ca celelalte contracte, in general in firmele mari se practica incredintarea conducerii societatii unui manager,  prin incheierea unui contract de management.
Contractul de management este asadar contractul prin care  o parte (proprietarul, adica asociatul/ asociatii , actionarii unei firme) incredinteaza unei alte parti (numita manager)  organizarea, gestionarea si conducerea societatii, pe baza unor criterii  de performanta, in schimbul unei remuneratii.
Ca orice contract, contractul de management trebuie sa contina clauze precum :
-partile contractului
-obiectul contractului
-drepturile si obligatiile partilor
-durata contractului
-valoarea contractului  termenele de plata si modalitatea de plata
-forta majora
-rezilierea contractului
-cesionarea contractului
-arbitraj
Acestea sunt in general clauze comune tuturor contractelor.
In contractul de managemenrt sunt obligatorii clauze specifice ca:
-obiiectivele de indeplinit  de catre manager
-indicatorii de referinta
-criterii de performanta
-garantii
Este recomandabil sa existe si clauze speciale cum ar fi clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta.
Contractul de management se poate incheia atat pentru societati cu capital integral sau majoritar de stat cat si de cele cu capital privat.

6/09/2019

Contractul de franciza

Contractul prin care o parte denumita francizor acorda celeilalte parti denumita beneficiar dreptul de a dezvolta sau exploata o afacere, o tehnologie, un serviciu sau un produs, contra unei taxe denumita redeventa poarta numele de contract de franciza.

Contractul de franciza este un contract cu titlu oneros, ambele parti obtinand beneficii din contract, cu executare succesiva si care genereaza drepturi de creanta.

In cuprinsul unui asemenea contract se regasesc urmatoarele clauze:

1.Partile -ca la orice tip de contract se trec toate datele de indentificare ale partilor si  persoanele imputernicite  pentru incheierea contractului.
2.Obiectul contractului- aici se va trece obiectul francizei
3.Durata contractului-in mod evident se trece perioada pentru care se acorda  franciza.
4.Drepturile si obligatiile francizorului dar si cele ale beneficiarului.
5.Condittii de plata-se va specifica cat este redeventa, termenele de plata si modalitatile   de plata.
6.Garantii-se completeaza cu garantiile stabilite intre parti.
7.Clauza penala-penalitatile pe care partea care nu a respectat conditiile contractului   trebuie sa le plateasca.
8.Cesionarea sau modificarea contractului-se va specifica daca este permisa cesionarea  contractului la un moment dat catre o terta parte, conditiile in care se poate modifica contractul.
Se va specifica si ce trebuie sa contina anexele la contract ,in cazul in care ele vor exista.
9.Arbitraj-se va specifica modalitatea de rezolvarea a diferendelor inervenite intre  parti,in  cazul in care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila si instanta compententa.
10.Dispozitii Finale.

5/25/2019

TVA 5% pentru produse eco, traditionale si montane

Guvernul a adoptat OUG 31 care modifica, alaturi de alte acte normative, unele prevederi ale Codului Fiscal.
OUG 31/2019 a fost publicata in monitorul oficial numarul 403 din 23 mai 2019.
Art 6 al OUG mai sus mentionate modifica art 291, alin (2) si (3) din Codul Fiscal care fac referire la taxa pe valoarea adaugata.
Mai concret, la alin (2) se precizeaza clar care sunt produsele alimentare pentru care se aplica tva redus, iar la alin (3) se introduce o noua litera, lit k)

Noile reglementari stabilesc reducerea tva de la 9% la 5% pentru produsele alimentare (cu exceptia bauturilor alcoolice) eco, montane si traditionale. 
Mai exact, la litera k)  se definesc ca " produse alimentare de inalta calitate, respectiv produse eco, montane si traditionale."

Pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, producatorii trebuie sa obtina atestare de la Ministerul Agriculturii.

De asemenea, livrarea produselor trebuie sa fie insotita de o copie a documentului de atestare, cu exceptia livrarii directe catre populatie.
Citez din OUG " va fi  insotita ( n.a. - livrarea produsului) de o copie a documentului de recunoastere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competenta, cu exceptia livrarii efectuate catre consumatorul final."

Aceasta prevedere a OUG 31/2019 intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie 2019.

5/13/2019

Alerta pentru PFA si intreprinderi individuale !


Pe data de 11 ianuarie 2019  am publicat un articol sub titlul Termen limita pentru PFA si I.I. prin care am atentionat ca se apropria termenul limita prevazut de Legea 2018.2016 privind
modificarile referitoare la obiectul de activitate pentru PFA si intreprinderi individuale , nerespectarea acestui termen putand duce la radierea PFA sau intreprinderii individuale de la ONRC.
Daca nu ati citit articolul sau nu vi-l amintiti, va invit sa il cititi acum.

Intre timp, ONRC, tinand cont de numarul mare de entitati care nu isi indeplinisera obligatiile de modificare,  a decis sa prelungeasca termenul limita pana pe data de 18 martie 2019.
Dupa aceasta data, au inceput radierile din oficiu.

Va sugerez tuturor celor care sunteti inregistrati ca PFA sau aveti intreprinderi individuale si sunteti vizati de prevederile Legii 2018/2016 sa verificati urgent la ONRC situatia dvs.
S-ar putea sa constatati ca  sunteti deja in ilegalitate ( daca a intevenit radierea) riscand astfel si alte sanctiuni.
Daca aveti norocul si inca nu vi s-a radiat entitatea pe care lucrati, puteti lua masuri imediate de intrare in legalitate.

5/05/2019

Prevederi legislative privind protectia know-how-ului si a secretelor comerciale


In data de 18 aprilie 2019 a fost aprobata OUG 25/ 2019 privind protectia kow-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate .
Prin aceasta ordonanta de urgenta se instituie norme de protectie impotriva dobandirii , utilizarii si divulgarii ilegale a secretelor comerciale.
Prin actul normativ mai sus mentionat se stabilesc clar modalitatile legale de dobandire, utilizare si divulgare secrete comerciale dar si cele ilegale.


Modalitati de dobândire, utilizarea și divulgare legală de secrete comerciale

A. Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:

- descoperirea sau crearea independentă;
- analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
- exercitarea dreptului angajaților și al lucrătorilor sau al reprezentanților angajaților sau al lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul intern și practica națională;
- orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale, care nu contravine uzanțelor cinstite sau principiului general al bunei-credințe și care nu produce sau nu este susceptibilă să producă pagube participanților la piață.

B. Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național.

Dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală de secrete comerciale

A) Deținătorii de secrete comerciale pot solicita instanței de judecată competente aplicarea măsurilor, procedurilor și acțiunilor reparatorii prevăzute de lege pentru a preveni sau împiedica dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obține reparații în urma unor astfel de fapte.

B) Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:
- accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;
- orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

C) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
- a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
- încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
- încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.

D) Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală atunci când o persoană, în momentul dobândirii, utilizării sau divulgării, avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost obținut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial ilegal potrivit prevederilor alin. (3).din OUG 25/2019

E) Producerea, oferirea sau introducerea pe piață a mărfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfășoară astfel de activități avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alin. (3), prevederile alin. (1) aplicânduse în mod corespunzător.

Pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul acestuia se poate adresa tribunalului.

Prescrierea dreptului la actiune  a detinatorului de drept a secretelor comerciale intervine dupa 6 ani.

Exista si unele exceptii prevazute de art (5) din ordonanta care prevad situatiile in care actiunea reparatorie initiata de detinatorul informatiilor comerciale este respinsa.
Solicitarea de aplicare a măsurilor, a procedurilor și a acțiunilor reparatorii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este respinsă în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri:

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este prevăzut în Cartă și în dreptul intern, inclusiv respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă;
- pentru dezvăluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activități ilegale, cu condiția ca pârâtul să fi acționat în scopul protejării interesului public general;
- divulgarea de către angajați reprezentanților acestora ca parte a exercitării legitime de către reprezentanții respectivi a funcțiilor lor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu condiția ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă;
- în scopul protejării unui interes legitim recunoscut în dreptul Uniunii Europene sau în cel intern.
4/24/2019

BNR a lansat o moneda in circuitul numismatic

Prin ciculara nr 7 din 11 aprilie 2019 , publicata in monitorul oficial 309 din 19 aprilie 2019,
BNR a lansat moneda de argint cu tema "Desavarsirea Marii Uniri- Henri Mathias Berthelot"
Caracteristici moneda:
-metal- argint
-titlu 999%
-forma rotunda
-diametru 37mm
-greutate 31,103 gr
-zimtat
-valoare nominala -10 lei
Aversul monedei-este reprezentat conacul generalului Berthelot din localitatea Facadrinul de Jos, judetul Hunedoara, apare inscriptia Romania, scrisa in arc de cerc, valoarea monedei, stema Romaniei si anul emiterii-2019.
Reversul monedei -portretul lui Henri Mathias Berthelot, numele acestuia inscriptionat in arc
de cerc si anii intre care a trait- 1861-1931.
Monedele vor circula pe teritoriul Romaniei si vor fi insotite de brosuri redactate in limbile romana, franceza si engleza + certificatul de autenticitate.
Lansarea se va face prin sucursalele BNR din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis.

4/18/2019

Cum alegem denumirea firmei

 

Sa zicem ca vreti sa va infiintati o firma.
Pe langa alegerea obiectului de activitate ( sau obiect principal de activitate si obiecte secundare de activitate) capital social, sediu, etc trebuie sa stabiliti si denumirea firmei.
Ei bine, aveti niste preferinte, desigur , face o lista scurta cu cateva denumire, spre a va opri in final la una singura.
 Sa stiti ca nu este chiar asa de simplu, trebuie sa tineti cont de unele condiţii generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.
Iata care sunt aceste conditii ce trebuiesc indeplinite cumulativ:
-denumirea  trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.
- firma este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
- firma este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.
Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea. Nu reprezintă elemente de distinctivitate:
    - articularea cuvintelor;
    - inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
    - folosirea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
   - folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, % etc.;
    h) folosirea/neflosirea diacriticelor;
    - adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup", "holding", "company", "trust", "com", "trans" ori altele asemenea;
    -adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.


  4/04/2019

  Indicele preturilor de consum pentru 2019  In data de 18 martie 2019 a fost publicat in monitorul oficial numarul 211 OMFP 1754 din 28 februarie 2019 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor
  anticipate in contul impozitului pe profit anual.

  Prin OMFP 1754/2019 se stabileste valoarea acestui indice pentru anul 2019 la 102,8%.


  3/17/2019

  Amanari la plata si la depunerea unor declaratii  OUG 15 din 12 martie 2019 proroga unele termene de depunere a unor declaratii si de plata unor impozite si contributii.
  Prin ordonanta mai sus mentionata se proroga termenele limita de depunere de la 15 martie 2019 inclusiv la 31 iulie 2019 pentru:

  - declaratia unica pentru impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice conform Codului Fiscal.
  - fprmularul 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2%  sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii

  De asemenea se proroga de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019 termenul limita pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice.

  Aceste prorogari intervin ca urmare  faptului ca au existat o serie de blocaje  ale portalului
  ANAF din cauza ca acum declarariile pentru persoane fizice se depun numai online si a crescut foarte mult numarul accesarilor portalului  in acest an si portalul a fost supraincarcat
  Din cauza acestor intreruperi si a numarului mare de persoane care trebuie sa depuna aceste declaratii,  nu a fost timpul necesar depunerii in conditii de siguranta a tuturor declaratiilor .
  Persoanele care nu au reusit sa depuna aceste declaratii pot rasufla acum usurate, au timp suficient pana pe 31 iulie sa le depuna.

  3/05/2019

  Nivelul accizei la tigarete
  OMFP 1719 din 25 februarie 2019 aproba nivelul accizei specifice la tigarete pentru perioada urmatoare.
  Conform art 1 al acestui ordin, nivelul accizei la tigarete pentru perioada 01 aprilie 2019- 31 martie 2020 se stabileste la 366.147 lei /la 1000 de tigarete.

  2/25/2019

  Salariul minim brut diferentiat in constructii

  Incepand cu ianuarie 2019, conform OUG 114/2018 salariul minim brut garantat in plata este diferit in domeniul constructiilor fata de celelalte domenii  de activitate din economie.
  Pentru a incuraja angajarea in constructii , unde se pare este deficit de personal, OUG  114  stabileste salariul minim garantat in plata pentru constructii la suma de 3000 lei.
  Ca sa stimuleze angajatorii din domeniul constructiilor sa angajeze si sa plateasca  acest salariu, OUG 144/2018 stabileste si unele facilitati pentru angajatori- in perioada ianuarie 2019 -decembrie 2028 acestia vor plati taxe salariale reduse in comparatie cu restul angajatorilor .
  Contributia la fondul de sanatate si impozitul pe veniturile salariale sunt doua taxe de care angajatorii din constructii vor fi scutiti la plata.
  De asemenea contributia la CAS ( pensii) va fi in cota diminuata fata de contributia standard ((21,25% in loc de 25%.)
  Salariatii carora li se calculeaza aceste cote reduse si care beneficiaza de scutiri trebuie sa aiba salariul intre 3000 si 30000 lei, daca depasesc baremul maxim, platesc taxe in cuantum normal si nu beneficiaza de scutiri
  Firmele cu activitate in constructii trebuie sa obtina cel putin 80% din cifra de afaceri din obiectul de activitate constructii ( asta in situatia  in care firma mai obtine venituri si din alte activitati.)
  La stabilirea cifrei de afaceri din constructii se ia in calcul ponderea veniturilor din constrctii cumulate de la inceputul anului pana in luna curenta, inclusiv.
  Pentru mai multe detalii , puteti consulta Ordinul comun al ministrului Finantelor, ministrului Muncii si ministrului Sanatatii  nr 611/138/127/ 2019 care si actualizeaza formularul de raportare 112..
  Ordinul cuprinde instructiunile de completare a formularului.  2/15/2019

  Bilant contabil la 31.12.2018-partea a doua  continuarea articolului Bilant contabil la 31.12. 2018

  Situatiile financiare cuprind:

  A. Pentru entitatile care aplica reglementarile contabile conform  OMFP  1802.2014 si care, la data bilantului, NU depasesc limitele a doua din urmatoarele criterii:
  a) totalul activelor 1.500.000 lei
  b)cifra de afaceri neta 3.000.000 lei
  c)numar mediu de salariati -10
  intocmesc situatii financiare formate din:
  -bilant prescurtat ( cod 10)
  -cont prescurtat de profit si pierdere ( cod 20)
  -date informative ( cod 30)
  -situatia activelor imobilizate ( cod 40)


  B.Persoanele juridice care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care NU depasesc limita a cel putin doua din trei criterii de mai jos:
  a) totalul activelor 17.500.000 lei
  b) cifra de afaceri neta : 35.000.000 lei
  c) numar mediu de salariati: 50
   intocmesc situatii financiare alcatuite din:
  -bilant prescurtat in structura prevazuta de pct 599 din reglementarile contabile (cod 10)
  -cont de profit si pierdere in structura prevazuta la pct 600 din reglementari contabile
  -note explicative la situatiile financiare anuale
  -date informative  (cod 30)
  - situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  C. Entitatile care la data bilantului DEPASESC limitele a cel putin doua din criteriile prevazute pentru entitatile de la punctul B intocmesc situatii financiare care cuprind:

  - bilant ( cod 10) conform pct 598 din reglementari
  -cont de profit si pierdere  (cod 20) conform pct 600 din reglementari
  -situatia modificarilor capitalului propriu
  -situatia fluxurilor de trezorerie
  -note explicative la situatiile financiare
  Acestea vor fi insotite de:
  -Date informative ( cod 30)
  -Situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  Entitatile mijlocii si mari si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare in structura prevazut ala pct 21 Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/ 2014.  2/14/2019

  Bilant contabil la 31.12.2018  OMFP 10/2019 stabileste normlele pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
  si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2018.
  Normele sunt aplicabile:
  -entitatilor care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile
  ulterioare
  -entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aprobate prin OMFP 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
  -entitatilor fara scop patrimonial care aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3103/2017, cu modificarile ulterioare, completate, dupa caz, cu Reglementarile contabile stabilite prin OMFP 1802/2014

  Situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale se intocmesc prin intermediul programului informatic pus la dispozitia contribuabililor de catre Ministerul Finantelor.
  Se semneaza de persoanele in drept.
  Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile se poate face astfel:
  -la sediile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si pe suport electronic.
  -prin posta, cu scrisoare deschisa cu valoare declarata, pe suport de hartie si pe suport electronic
  - prin inermediul portalului e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de semnatura electronica extinsa.

  Termenele limita pentru depunerea situatiilor financiare sunt:
  - 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile/societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome, institutele de cercetare- dezvoltare
  -120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru pentru celelate persoane juridice prevazute la art 1 dil Legea 82/1991 (legea contabilitatii)
  -90 de zile de la incheierea exercitiului pentru entitatile aflate in lichidare

  Persoanele juridice fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2018 compuse din bilant prescurtat si cont privind rezultatul exercitiului prescurtat.
  Persoanele juridice fara scop patrimonial care  au desfasurat activitati economice in cursul exercitiului financiar intocmesc situatii financiare anuale alcatuite din bilant si cont al rezultatului exercitiului.
  1/28/2019

  Declaratia unica  OPANAF 49  din 11 ianuarie 2019 abroba modelul si continutul formularului "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice".

  In baza acestui formular, persoanele fizice declara atat impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul 2018, cat si impozitul pe veniturile  estimate si contributiile datorate pentru anul 2019.

  Se intocmeste in format electronic, se depune in format electronic.
  Instructiunile de completare si depunere precum si programul informatic de generare a formularului  se gasesc pe site-ul ANAF.

  1/25/2019

  Declaratiile 205 si 207  OPANAF 48/2019 aproba modelul formularului 205 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit".

  Se utilizeaza pentru veniturile incepand cu ianuarie 2018.
  Se intocmeste in format electronic, se depune tot electronic.
  Softul pentru completarea formularului si instructiunile de completare si depunere se pot lua de pe site-ul ANAF

  Tot prin OPANAF 48/2019  se aproba si formularul 207 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenti" 

  Se utilizeaza pentru veniturile realizate incepand cu ianuarie 2018.
  Ca si formularul 205 se intocmeste in format electronic, se depune pe cale electronica.
  Programul informatic pentru editare si instructiunile de completare il gasiti pe site-ul ANAF.  1/22/2019

  Salariul minim brut pe tara

  HG 937din 7 dec 2018, publicata in monitorul oficial nr 1045 din 10 dec 2018 stabileste salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata incepand cu 01 ianuarie 2019.
  Sunt doua variante prevazute de HG 937/2018:

  -pentru salariatii care ocupa functii ce necesita studii superioare si au minim 1 an vechime,
  salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2350 lei, pentru un program normal de lucru .( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 14.044 lei pe ora)
  - pentru restul salariatilor  se stabileste un salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, de 2080 lei pentru un program normal de lucru.( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 12.43 lei pe ora)

  1/16/2019

  Taxa noua pentru organizatorii de jocuri de noroc

  OUG 114 din dec 2018 aduce modificari OUG 77/ 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in sennsul introducerii unei taxe lunare de 2% aplicata asupra totalului taxelor de participare lunare. Iata articolul din ordonanta care stabileste acesta taxa:


  "
  Articolul 53
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.
  (2) Taxa menționată la alin. (1) se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.
  (3) Modalitatea de calcul al taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare și plată a taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

  1/15/2019

  Completari legislative privind zilierii

  OUG 114 din dec 2018, cu aplicabilitate din 2019 , OUG despre care v-am mai spus ca aduce modificari multor acte normative, aduce unele completari si in cazul legislatiei privind zilierii.
  Astfel, folosirea muncii zilierilor este limitata in timp, se precizeaza in ce domenii se poate utiliza munca zilierilor si se stabilesc sanctiuni pentru cei care nu respecta aceste prevederi.

  Va redau aici cateva articole din OUG 114/2018 care aduc completarile mai sus mentionate, asta ca sa  convingeti singuri.  "
  Articolul 65
  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
  (6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
  (7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.
  (8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.
  2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 13
  (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:
  a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;
  b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;
  c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;
  3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 14
  (1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
  4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
  5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

  1/11/2019

  Termen limita pentru PFA si I.I.

  Alerta pentru persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale !

  Pe data de 17 ianuarie  2018 expira termenul limita pana la care PFA si I.I. pot depune mentiuni cu referire la obiectul de activitate in conformitate cu Legea 2018/2016.
  In caz contrar, risca radierea  de la Registrul Comertului.
  ONRC a publicat deja pe site lista cu PFA si I.I. , la nivel national, care nu au depus inca mentiuni.

  Va reamintesc ca in conformitate cu legea mai sus mentionata, PFA poate avea cel mult cinci clase de activitati si trei salariati, iar intreprinderea individuala cel mult 10 clase de activitati si 8 salariati.
  Va redau aici extras din lege, pentru a fi pe deplin edificati.:  "Art. 16. - (1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
  (2) În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."
  16. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

  Art. 24. - (1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
  (2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


  Articolul II
  (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.
  (2) Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe dintre activităţile incluse, în condiţiile alin. (1), în obiectul de activitate, persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală solicită autorizarea acesteia/acestora, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală poate opta pentru modificarea formei de organizare, în condiţiile legii.
  (4) Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii depuse potrivit alin. (1), de oficiul registrului comerţului, cu titlu gratuit.
  (5) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale din circumscripţia sa care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.
  (6) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1). Transferul drepturilor şi obligaţiilor din patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.

  1/10/2019

  Program statiuni balneare  OUG 114 din decembrie 2018 aproba printre altele Programul de finantare a investitiilor pentru
  modernizarea si dezvoltare statiunilor balneare (numit pe scurt Programul statiuni balneare).
  Sursa de finantare a acestui program va fi bugetul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).
  Beneficiari ai fondului vor fi unitatile administrativ teritoriale si societatile comerciale de profil.

  Se vor finanta cheltuielile cu:

  - reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care asigura accesul la statiunile balneare dar si reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructrii stradale si pietonale.

  - modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara.

  -constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare.

  -constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement.

  - achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu
  sunt in exploatarea cu profil de turism.

  -achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala necesare tratamentelor medicale dar si mijloace de transport persoane ce se vor utiliza pentru transportul turistilor.

  -cheltuielile cu pregatirea profesionala a persoanelor specializate in domeniile medical-sanitar si
  HORECA.

  1/02/2019

  Fondul de dezvoltare pentru investitii

  In data de 28 decembrie 2018 a fost aprobata OUG 114 care modifica o sumedenie de acte
  normative cu incidenta in domenii ca investitii, salarii,  pensii, domeniul bancar,etc
  Actul normativ este foarte amplu, sunt multe modificari asa ca voi vorbi despre cele mai importante dintre ele, pe rand.
  Pentru ca inca de la art 1 al acestei OUG se infiinteaza Fondul de dezvoltare pentru investitii, in acest articol vin cu informatii despre acest fond.
  Fondul de investitii nu va avea personalitate juridica si va fi administrat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ( CNSP) printr-un cont de disponibil.
  Fondul se utilizeaza pentru finantarea unor investitii ale unitatilor administrativ teritoriale.
  Exista doua mari categorii de investitii cu domeniu prioritar principal si domeniu prioritar secundar.
  Din domeniul prioritar principal fac parte investitiile in:
  -sanatate ( dispensare, centre medicale, spitale)
  - educatie ( scoala, gradinita, cresa, campusuri scolare)
  - apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate
  - retea de energie electrica si retea de gaze
  - transport/drumuri (modernizare, reabilitare drumuri locale, judetene,strazi, poduri, pasaje)
  -salubrizare.
  Investitiile din domeniul prioritar secundar  sunt cele din sectoarele:
  -cultura ( ex reabilitare, construire camin cultural)
  - culte ( reabilitare lacasuri de cult)
  -retea de iluminat public
  -sport ( constructie, modernizare baze sportive)
  - locuinte (reabilitarea cladirilor cu risc seismic, locuinte sociale, locuinte de serviciu)
  Fondul poate finanta  si proiecte de investitii ale universitatilor.