Translate

1/02/2019

Fondul de dezvoltare pentru investitii

In data de 28 decembrie 2018 a fost aprobata OUG 114 care modifica o sumedenie de acte
normative cu incidenta in domenii ca investitii, salarii,  pensii, domeniul bancar,etc
Actul normativ este foarte amplu, sunt multe modificari asa ca voi vorbi despre cele mai importante dintre ele, pe rand.
Pentru ca inca de la art 1 al acestei OUG se infiinteaza Fondul de dezvoltare pentru investitii, in acest articol vin cu informatii despre acest fond.
Fondul de investitii nu va avea personalitate juridica si va fi administrat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ( CNSP) printr-un cont de disponibil.
Fondul se utilizeaza pentru finantarea unor investitii ale unitatilor administrativ teritoriale.
Exista doua mari categorii de investitii cu domeniu prioritar principal si domeniu prioritar secundar.
Din domeniul prioritar principal fac parte investitiile in:
-sanatate ( dispensare, centre medicale, spitale)
- educatie ( scoala, gradinita, cresa, campusuri scolare)
- apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate
- retea de energie electrica si retea de gaze
- transport/drumuri (modernizare, reabilitare drumuri locale, judetene,strazi, poduri, pasaje)
-salubrizare.
Investitiile din domeniul prioritar secundar  sunt cele din sectoarele:
-cultura ( ex reabilitare, construire camin cultural)
- culte ( reabilitare lacasuri de cult)
-retea de iluminat public
-sport ( constructie, modernizare baze sportive)
- locuinte (reabilitarea cladirilor cu risc seismic, locuinte sociale, locuinte de serviciu)
Fondul poate finanta  si proiecte de investitii ale universitatilor.