Translate

2/23/2017

Intelept

"Un om intelept nici nu se lasa condus,nici nu cauta sa conduca pe altii,ci tine ca numai ratiunea sa conduca pururi."
( La Bruyere-Caracterele sau moravurile acestui veac)


"E mai usor sa fii intelept pentru altii decat pentru tine insuti"
( La Rochefoucould -Maxime si reflectii)

"Cei intelepti nu judeca vesmantul,ci tin la pret cuvantul si nobilul curaj care nu minte"
( Dante Alighieri-Opere minore)

"Oamenii intelepti nu trec cu vederea uneltirile celor rai."
(Esop -Fabule)

"Nu orice om care stie carte este intelept."
(proverb italian )

Inteleptul invata din patania altora,nesocotitul nici din a sa"
(proverb romanesc)

Omul intelept isi face iarna car si vara sanie"\
(proverb romanesc)

2/14/2017

Norme metodologice pentru legea privind incubatoarele de afaceri

Prin Ordinul  Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat numarul 17 din 1 februarie 2017 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Legii102/2016 privind incubatoarele de afaceri.
Iata aici  link-urile catre articolele pe care le-am scris ce fac referire al incubatoarele de afaceri:

Incubatoarele de afaceri
Ce inseamna incubator de afaceri,rezident al incubatorului,ciclu de incubare?
Tipuri de incubatoare de afaceri


Din cuprinsul normelor va redau aici criteriile de evaluare si performanta ale studiului de fezabilitate si ale planului de afaceri:

 
    ART. 9
    (1) Faza iniţială de planificare a incubatorului de afaceri constă în strângerea de informaţii şi efectuarea unui studiu preliminar al condiţiilor sociale, economice, politice, culturale şi de afaceri din regiunea în care se doreşte înfiinţarea incubatorului de afaceri,  precum şi analiza posibilelor influenţe pe care acestea le pot avea asupra evoluţiei incubatorului.
    (2) Studiul de fezabilitate va conţine analiza condiţiilor locale şi a pieţei incubatorului, realizată cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii documentaţiei în vederea obţinerii titlului de incubator de afaceri.
    (3) Studiul de fezabilitate trebuie să conţină: analiza potenţialilor rezidenţi, existenţa unui spaţiu adecvat, estimările fluxului de lichidităţi, posibilul sprijin al autorităţilor locale şi centrale, legături cu şcoli/universităţi etc.
    (4) Studiul de fezabilitate trebuie să aibă în vedere următoarele probleme esenţiale:
    - piaţa: structura antreprenorială, nevoile actuale şi viitoare ale potenţialilor clienţi;
    - susţinerea de către părţile implicate: sprijin din partea comunităţii şi a stakeholderilor;
    - utilităţi şi servicii;
    - infrastructura (inclusiv IT) disponibilă;
    - fezabilitate financiară: pe termen scurt şi lung, inclusiv costurile de înfiinţare.
    (5) În momentul realizării studiului de fezabilitate se va avea în vedere:
    a) evaluarea pieţei necesită date obţinute din diverse surse prin intermediul unor tehnici variate;
    b) analizarea datelor statistice (număr de firme nou-create, identificare de trenduri, strategii economice şi industriale, număr de femei antreprenor, absolvenţi, şomeri);
    c) efectuarea unor studii de piaţă (identificarea mărimii potenţialei pieţe, caracteristicile şi nevoile existente şi viitoare);
    d) realizarea unor consultări zonale şi regionale (discuţii cu lideri din domeniul afacerilor, cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cu diferite organizaţii);
    e) focus grupuri cu potenţialii beneficiari ai incubatorului de afaceri (colectare de date calitative);
    f) crearea planului iniţial al serviciilor ce vor putea fi oferite, în funcţie de nevoile potenţialilor rezidenţi;
    g) prezentarea infrastructurii fizice şi IT, în conformitate cu tipul de incubator şi cu nevoile viitorilor beneficiari (clădirile trebuie să fie potrivite pentru o compartimentare flexibilă, să se afle într-o locaţie favorabilă dezvoltării afacerilor, să atragă costuri mici);
    h) prezentarea fezabilităţii financiare (atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt);
    i) identificarea simplă a datelor solicitate;
    j) alcătuirea unei liste de scenarii alternative care asigură îndeplinirea obiectivelor propuse;
    k) exprimarea obiectivelor în variabile măsurabile;
    l) exprimarea viabilităţii şi fezabilităţii proiectului;
    m) verificarea corelării temporale cu alte proiecte (suprapunere, interdependenţă, concurenţă);
    n) ancorarea necesităţii proiectului de obiective concrete ale diverselor programe, strategii, acorduri guvernamentale.
    ART. 10
    Criteriile de evaluare şi de performanţă ale planului de afaceri sunt:
    a) planul de afaceri trebuie să fie foarte bine corelat cu studiul de fezabilitate;
    b) obiectivele stabilite sunt clare, consistente şi uşor de urmărit;
    c) menţiunea dacă există deja spaţii/locaţii care ar putea avea destinaţia de incubator de afaceri, respectiv spaţii pentru birouri, sală de conferinţe, de instruire, de producţie;
    d) prezentarea infrastructurii fizice şi IT, în conformitate cu tipul de incubator şi cu nevoile viitorilor beneficiari (clădirile trebuie să fie potrivite pentru o compartimentare flexibilă, să se afle într-o locaţie favorabilă dezvoltării afacerilor, să atragă costuri mici);
    e) existenţa unei cercetări de piaţă;
    f) existenţa unor estimări realiste privind numărul clienţilor potenţiali pentru firmele ce urmează a fi incubate, costurile acestora, nivelul vânzărilor sau preţul la care se pot vinde produsele şi serviciile;
    g) prezentarea unui plan de management al riscurilor;
    h) existenţa criteriilor specifice incubatorului pentru care se doreşte obţinerea titlului de incubator, conform cap. II din prezentele norme.

2/02/2017

Ce operatiuni devin gratuite la ONRC de la 01.02.2017 ?

In postarea intitulata Eliminarea unor taxe aminteam printre taxele eliminate de la 01.02.2017 prin Legea 1/2017 de unele taxe de la Registrul Comertului.
In acea postare nu am dat detalii despre aceste taxe, vin aici si va postez lista taxe lor eliminate ,preluata chiar de la ONRC.
In lista apare denumirea operatiuniunilor scutite de taxa de la 01 februarie,d ar si valoarea taxelor care au  fost valabile pana la 31 ianuarie 2017.
Veti observa ca sunt scutite de taxa inregistrarea persoanelor juridice, PFA, intre prinderilor individuale si familiale dar si multe mentiuni.Iata lista:


-cererea de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;
-cererea de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;
-cererile de menţiuni simple – 45 lei:
-cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF;
-cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ;
-declaraţie model 1 - PJ/PFA, II, IF;
-declaraţie model 2 - PJ/PFA, II, IF;
-declaraţie model 3 - PJ/PFA, II, IF;
-cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF;
-cerere de menţiune operaţiune unică - PJ;
-cerere de menţiuni - PFA, II, IF;
-cerere depunere şi menţionare acte - PJ;
-cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF;
-cerere depunere situaţii financiare - PJ;
-cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF;
-cerere îndreptare erori materiale - PJ;
-cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF;
-cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF;
-cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ;
-cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ;
-cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:
-cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;
-Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;
-Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.