Translate

6/24/2017

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017

A fost publicat OMFP 895/2017 care aproba Normele metodologice pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 30 iunie 2017.
Conform acestui ordin au obligatia sa intocmeasca situatii financiare la 30 iunie 2017 entitatile care aplica OMFP 1802/2014,cu modificarile si completarile ulterioare precum si entitatile care aplica OMFP 2844/2016 privind Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara care au avut in exercitiul financiar anterior o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Operatorii economici care au exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si ei raportari contabile la 30 iunie 2017.
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la infiintare pana in prezent ,cele care au fost inactive in semestrul I 2017 dar si cele in curs de lichidare nu depun raportari contabile la 30 iunie 2017.
Programul informatic pentru generarea formularelor de raportare contabila il gasiti pe site-ul Ministerului Finantelor.

Microintreprinderile intocmesc :
-"Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii" (formular cod 10)
-"Cont prescurtat de profit si pierdere"(formular cod 20)
-"Date informative"(formular cod 30)

Entitatile mici,mijlocii si mari intocmesc:
-"Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii"( cod 10)
-"Cont de profit si pierdere"(cod 20)
-"Date informative"
Termenul limita de depunere a situatiilor financiare este 18 august 2017.
Acestea se depun la:
-unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor,la registratura, pe suport CD dar si pe suport de hartie
- la unitatile postale,cu scrisoare cu valoare declarata ,atat pe suport magnetic cat si pe suport de hartie.
- pe portalul  www.e-guvernare.ro, in format electronic,insotite de semnatura electronica extinsa.
Formularele pe suport de hartie vor fi semnate de persoanele in drept.


6/15/2017

Minimis pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale -noi reglementari


Ordinul   ministrului pentru   Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  nr. 666/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 a fost publicat in M.Oficial nr 426 din 8 iunie 2017
  Ordinul a intrat in vigoare la data publicarii .
Iata modificarile asa cum sunt ele prevazute in ordinul mai sus mentionat.

 "Art. I. -
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 și 595 bis din 4 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul 6 subpunctul 6.8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"
(5) În maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 31 martie 2017, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentanților UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 45 de zile lucrătoare de la depunerea decontului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2017. Reprezentanții UMCR vor face verificări la fața locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte."

Art. II. -
Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."


6/13/2017

Important pentru intreprinzatorii debutanti !

In monitorul oficial nr 431 din 12 iunie 2017 s-a publicat Ordinul ministrului pentru Mediu de Afaceri , Comert si Antreprenoriat nr 665  din 24 mai 2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016.
Modificarea procedurii intervine la punctul 6,subpunctul 6.9,alin(1).
Va redau extras din ordinul 665/2017 care face referire la modificare:
"
Art. I. -
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 și 597 bis din 5 august 2016, se modifică după cum urmează:

- La punctul 6 subpunctul 6.9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) În maximum 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare cu OTIMMC, dar nu mai târziu de 31 martie 2017, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentanților UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 45 de zile lucrătoare de la depunerea decontului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2017. Termenul de 60 de zile calendaristice se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situații excepționale, de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN. Prelungirea se acordă o singură dată pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului-limită de depunere a decontului, efectuare cheltuieli din contractul de finanțare, dar nu mai târziu 31 martie 2017. Reprezentanții UMCR vor face verificări la fața locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială, nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul este respins de la finanțare."

Art. II. -
Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."
Ordinul a intrat in vigoare in momentul publicarii in monitorul oficial.


6/07/2017

Centre de documentare Europe Direct in Romania

Ca cetateni europeni avem drepturi.
Daca vreti sa stiti care sunt drepturile dvs in calitate de cetateni europeni,daca vreti informatii despre fonduri europene,care sunt datele de contact ale unor organizatii relevante din UE,sa aveti acces la documente si publicatii UE sau daca vreti sa stiti care sunt evenimentele locale de informare/socializare cu privire la UE trebuie sa stiti ca UE are centre locale de informare in toate tarile membre .
Aceste centre poarta titulatura de Centre de documentare  Europe Direct (EDIC).
Iata unde sunt situate aceste centre in Romania:

1.EDIC Fagaras-str D-na Stanca , bloc 1, parter, Fagaras, jud Brasov.
2.EDIC Agora, Oradea-Piata Tineretului nr 8, Oradea, judetul Bihor
3.EDIC Braila-vila Lacramioara, Aleea Centrala, Lacu Sarat,
jud.Braila.
4.EDIC Mizil str Mihai Bravu nr 85, Mizil
5.EDIC Alba Iulia -str Bucuvinei nr 6, Alba Iulia, jud Alba
6.EDIC Arad-b-dul Revolutiei nr 85-87, Arad, jud Arad
7.EDIC Arges-str Victoriei nr 18, Pitesti, jud Arges
8.EDIC Bacau-str Spiru Haret nr 8, Bacau, jud Bacau.
9.EDIC Bistrita -str Petre Ispirescu nr 15A, Bistrita, jud Bistrita Nasaud
10.EDIC Botosani-str Transilvania nr 2, Botosani, judetul Botosani.
11.EDIC Bucovina-Suceava, str N.Balcescu nr 1, parter,jud
 Suceava
12.EDIC Bucuresti,b-dul Regina Elisabeta nr 7-9 Bucuresti
13.EDIC Buzau-str Unirii, bl 2B,parter Buzau, jud Buzau.
14.EDIC Comanesti-Str Republicii nr 66, Comanesti, jud Bacau.
15.EDIC Craiova,Ion Maiorescu nr 4, Craiova, jud Dolj
16.EDIC Galati -str Eroilor, nr 13A, Galati, Jud Galati
17.EDIC Gorj-str Calea Eroilor nr 23, Targu Jiu, jud Gorj
18.EDIC Harghita-str Kossuth Lajos nr 20, Odorheiu  Secuiesc, jud Harghita
19.EDIC Iasi-str Pacurari nr 85, Iasi, jud Iasi
20.EDIC Maramures-b-dul Traian nr 9/16, Baia Mare,jud Maramures
21.EDIC Nord -Est: str Locotenent Draghescu nr 9, Piatra Neamt, jud Neamt.
22.EDIC Ploiesti, str Cuza Voda nr 8, Ploiesti, Prahova.
23. EDIC Regiunea Centru-str Decebal nr 12, Alba Iulia, jud 
Alba
24.EDIC Sf Gheorghe-P-ta Libertatii nr 2, Sfantu Gheorghe,
jud Covasna.
25.EDIC Slatina-str Mihai Eminescu nr 35,Slatina, jud Olt.
26.EDIC Targoviste, str Stelea nr 2, parter, Targoviste, jud 
Dambovita.
27.EDIC Tarnave-Sangeorgiu de Padure, jud Mures.
28.EDIC Timisoara-str Tache Ionescu nr 40, Tinisoara, jud 
Timis
29.EDIC Transilvania de Nord, sat Radaia nr 50, com Baciu,
jud Cluj.
30.EDIC Valcea-str Carol I, nr 26,Ramnicu Valcea, jud Valcea
31.EDIC  Vaslui-str Mihail Kogalniceanu nr 25, Vaslui, jud 
Vaslui