Translate

1/23/2015

TVA 9% se extinde in cazul serviciilor turistice

Dupa cum stiti pana acum cota redusa de tva 9% s-a aplicat  in turism  doar pentru serviciile de cazare, pentru serviciile de alimentatie fiind 24%
OUG 84/2014 pentru completarea OUG 58/1998 privind organizarea activitatii de turism introduce un nou articol 2^1 in OUG 58/1998 care defineste tipurile de cazare si anume:
a)cazare cu mic dejun
b)cazare cu demipensiune
c)cazare cu pensiune completa
d)cazare "all inclusive"
HG 20/ian 2015 modifica Codul Fiscal,titlul VI,pct 23,alin(6)astfel incat cota redusa de tva prevazuta de art 40,alin(2),lit f se aplica pentru toate tipurile de cazare prevazute de OUG 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,alin 2^1,adica pentru toate tipurile de cazare.


</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>TVA 9% se extinde in cazul serviciilor turistice<h2>

1/22/2015

Noi reglementari contabile

In monitorul oficial nr 963/2014 a fost publicat OMFP 1802  pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
OMFP1802/2014 abroga OMFP 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cU directivele europene   si OMFP 2239/2011pentru aprobarea sistemului simplificat de contabilitate.
OMFP 1286/2012 ramane in vigoare.
Incepand cu exercitiul financiar 2015 entitatile care au aplicat prevederile OMFP 3055/2009 dar si entitatile care se incadrau in OMFP 2239/2011 vor aplica prevederile OMFP 1802  din 2014.
Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale/raportarile contabile aferente exercitiului financiar 2014 se aplica prevederile OMFP 3055/2009 sau OMFP 2239/2011,dupa caz.
Prevederile OMFP 1802/2014 stabilesc formatul si continutul situatiilor financiare anuale,principiile contabile,reguli de evaluare si scoatere din evidenta a elementelor din situatiile financiare individuale.
Mai stabilesc regulile de intocmire,verificare,aprobare si publicare a situatiilor financiare anuale individuale.
Prin prezentele reglementari se stabilesc si reguli pentru intocmirea,verificarea,aprobarea si publicarea situatiilor financiare consolidate.
OMFP cuprinde si planul de conturi general si functionarea conturilor.
Conform acestor reglementari entitatile care intocmesc situatii financiare anuale  sunt impartite in functie de anumite criterii  in urmatoarele categorii:
1.MICROENTITATI-la data intocmirii bilantului indeplinesc  minim doua din cele trei criterii :
a)totalul activelor este de maximum 350.000 euro
b) cifra de afaceri nete ste de maximum 700.000 euro
c)numarul mediu de salariati in anul raportarii 10.
2.ENTITATILE MICI -la data intocmirii situatiilor financiare 
trenuie sa se incadreze in minim doua criterii din cele trei:
a)totalul activelor este intre 350.001 euro si maxim 4.000.000
euro.
b)cifra de afaceri neta intre 700.001 si maxim 8.000.0000 
euro
c)numarul mediu de salariati in anul de raportare- 50
3.ENTITATILE MIJLOCII SI MARI trebuie sa indeplineasca minim doua din cele trei conditii:
a) sa depaseasca totalul acitvelor 4.000.000 euro
b)cifra de afaceri neta sa depaseasca 8.000.000 euro
c) numarul mediu de salariati sa fie mai mare de 50.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Noi reglementari contabile<h2>

1/21/2015

Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de tva

OPANAF 17/2015 aduce modificari ceea ce priveste inregistrarea in  scopuri de tva a societatilor infiintate si inmatriculate in conformitate cu Legea 31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 2 stabileste tipurile de formulare pe care persoana  care solicita inregistrarea in scopuri de tva este obligata sa le completeze si sa le depuna la organele fiscale,in aceeasi zi cu solicitarea de inmatriculare depusa la Registrul Comertului.
Tipurile de declaratii de mentiuni care trebuiesc depuse :
-FORMULAR 098 se completeaza de persoanele impozabile care se incadreaza la art 153 alin(1) lit a)din Codul Fiscal.
-FORMULAR 010 -il completeaza persoanele care se incadreaza la art 153 alin(1)lit c) Cod Fiscal.
-FORMULAR 099 se completeaza si depune de persoanele mentionate la art 153 alin(9 cu 1) Cod Fiscal.
OPANAF 17/2015 stabileste si unele criterii in baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA.
Va prezint mai jos aceste criterii:
a)persoana impozabila desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundare,adica nu se afla in situatia prevazuta de Legea 359/2004,art 15,alin(1)
b)asociatii si administratorii dar si persoana impozabila insasi nu au inscrise infractiuni in cazierul fiscal.
c)evaluarea efectuata de organele fiscale in privinta capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitate economica care implica actiuni taxabile si/sau scutite de tva cu drept de deducere(art 3 )

</head> <body>

<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Ctriterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA<h2>

1/19/2015

Prorogare termen privind declararea livrarilor /prestarilor pe teritoriul national

OPANAF 4019/2014 (publicat in m.oficial 952/29 dec 2014)
privind declararea livrarilor/prestarilor de servicii si achizitiilor pe teritoriul national de catre platitorii de TVA proroga  termenul prevazut in OPANAF 3596/2011 ,in anexa 2 a  acestui ordin,alin a si b.
Reproduc art 1 al OPANAF 4019/2014:


"Art. 1.
Termenul prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 ‐ Instrucțiuni de depunere şi 
completare a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările şi 
achizițiile efectuate pe teritoriul național", cod MFP 14.13.01.02/f la Ordinul preşe
dintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3.596/2011 privind declararea 
livrărilor/prestărilor şi achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregis
trate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conținutului declarației
informative privind livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul național de 
persoaneleînregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 28 decembrie2011, se prorogă până la data de  31 decembrie 2016."
Pentru cei care nu isi amintesc la ce se refera pct alin a si b din anexa 2(OPANAF 3596/2011) este vorba de data pana la care nu se inscriu in declaratia 394 facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Prorogare termen privind declararea livrarilor <h2>

1/16/2015

S-a redus impozitul pe constructii speciale

Mult discutatul impozit pe constructii speciale( cunoscut si sub denumirea de "taxa pe stalp") s-a redus incepand cu anul   2015 de la 1,5% la 1%.
Legea 11/2015 care aproba si modifica OUG102/2013 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal(este ordonanta ca re a introdus impozitul pe constructii) afost aprobata si publicata in monitorul oficial nr 24 din 13 ianuarie 2015.
Aveti aici link-ul care duce catre articolul pe care l-am scris dupa introducerea acestui impozit, continutul lui ramane valabil,cu mentiunea ca se modifica cota,asa cum am mentionat in primul paragraf.Impozitul pe constructii

</head> <body>
<h1> http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>S-a redus impozitul pe constructii speciale<h2>

1/13/2015

Modificare declaratii impozite cod 100 si 101

OPANAF 4024/2014 pentru modificarea si completarea OPANAF 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozite lor si taxelor prin autoimpunere sau retinere la sursa aduce modificari formularului 101"Declaratie privind im
pozitul pe profit"(stiti desigur ca acesta declaratie se depune anual).Ordinul a fost publicat in m.of. 2/2015.
OPANAF 4024/2015 modifica si instructiunile de completarea formularului cod 100.
Iata aici extras din ordinul mai sus mentionat care face referire la modificarile instructiunilor pt formularele
 100 si 101:
"
1. Anexa nr. 2 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifica  si se   inlocuieste cu anexa nr. 1.
2. Anexa nr. 6 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifica dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I „Depunerea declaratiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei”:
- la subpunctul 1.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) impozit pe  venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice,  impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor 
Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”;
- la subpunctul 1.3, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) pana la data  de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributiile, pentru obligatiile de plata reprezentand contributiile trimestriale datorate de persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) si art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;”.
b) La capitolul II „Completarea declaratiei” sectiunea B „Date privind creanta fiscala” punctul 3.2, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins: „3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic» se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 15, 28-30, 32, 34-82, 84 si 85 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.”
c) La capitolul II sectiunea B, punctul 3.2.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„3.2.5. Obligatiile prevazute la pozitiile 77, 84 si 85 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre platitorii de contributii, prevazuti la art. 4 alin. (3) si art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completari le ulterioare, dupa cum urmeaza:
Randul 1 «Suma datorata» - se inscrie suma reprezentand contributiile trimestriale datorate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In functie de rezultatul regularizarilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, diferentele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se inscriu, dupa caz, la randul 1 «Suma datorata», majorand obligatia datorata in perioada de raportare curenta, sau la randul 2 «Suma deductibila».
Randul 3 «Suma de plata» - se inscrie, dupa caz, suma de la randul 1 sau diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2, in functie de rezultatul regularizarii.
Randul 4 «Suma de restituit» - se completeaza, daca este cazul, in functie de rezultatul regularizarii, inscriindu-se diferenta dintre suma inscrisa la randul 2 si suma  inscrisa la randul 1.”
3. Anexa nr. 7 „Instructiuni de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul
pe profit», cod 14.13.01.04” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
4. Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) pozitia 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Nr. crt.
Denumirea creantei fiscale
Temeiul legal
„15
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioareˮ
b) Dupa pozitia 83 „Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale  fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident” se introduc doua noi pozitii, pozitiile 84 si 85, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt.
Denumirea creantei fiscale
Temeiul legal
„84
Contributie trimestriala datorata pentru contractele costvolum/cost-volum-rezultat
Art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
85
Contributie datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte
Art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu modificarile si completarile ulterioareˮ.
Art. II. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. — Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014."


</head> <body>

<h1> http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Modificari declaratii impozite cod 100 si 101<h2>


1/08/2015

Modificari legislative referitoare la veniturile din jocuri de noroc

Am scris cu ceva timp in urma un articol avand ca tema veniturile din premii si jocuri de noroc (veniturile persoanelor fzice )
Daca nu ati citit articolul va invit sa il cititi acum:
OUG 92 din decembrie 2014 modifica legislatia in acest domeniu,inclusiv Codul Fiscal.
Voi aborda aici numai modificarile referitoare la veniturile obtinute de persoane fizice (jucatori)din practicarea jocurilor    de noroc.
Una din modificari intervine la art 75 am vechii ordonate,care defineste acum aceste venituri, in sensul ca veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate  din jocuri de noroc , inclusiv cele de jack-pot.       O alta modificare apare in stabilirea venitului net-acesta se stabileste ca diferenta dintre venitul brut obtinut din premii si venitul neimpozabil,care se mentine la  suma de 600 lei,pe fiecare premiu obtinut de o persoana.
Deducem de aici ca in cazul veniturilor obtinute din jocuri de noroc,aceasta deducere  nu mai exista.

Cotele de impozitare pentru veniturile din jocuri de noroc,incepand cu anul 2015 sunt urmatoarele:
- cota de 1% aplicata asupra tuturor veniturilor obtinute de un jucator  din jocuri de noroc,de la un singur organizator de  jocuri de noroc.
-  cota de 16% se aplica asupra veniturilor mai mari de echivalentul in lei a 15.000 de euro, obtinute de un participant,  de la un singur organizator
-  cota de 25% aplicata asupra veniturilor mai mari de 100.000 de euro obtinute de un jucator de la un singur  organizator.
In privinta retinerii si virarii impozitului aferent acestui tip de venituri,ele se impun prin retinere la sursa, cu obligatia organizatorului de jocuri de a vira impozitul retinut             la sursa  si de a depune declaratii cu beneficiarii de  asemenea venituri la organele fiscale, cu unele exceptii.
Exceptiile se aplica in cazul persoanelor fizice care obtin  venituri participand la jocuri de noroc online,slot-machine, festivaluri de poker si lozuri(asa cum se mentioneaza  in OUG 92/2014.)
Persoanele mentionate mai  sus sunt obligate sa depuna declaratia de venit la organele fiscale teritoriale pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator obtinerii venitului,organul fiscal avand obligatia emiterii deciziei  de impunere pe baza acestei declaratii.
Asadar in asemenea situatii nu se face retinere la sursa.

</head> <body>
<h1> http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Modificari legislatic=ve referitoare la veniturile din jocuri de noroc<h2>