Translate

10/31/2013

Minimis

Miercuri a fost modificata in sedinta de Guvern HG 274/2013 care aproba sistemul de  acordare a ajutorului Minimis pentru IMM-uri.
Implementarea schemei de Minimis se va face prin Departamentul pentru IMM-uri .
Asa cum rezulta din declaratiile publice ale ministrului delegat,M.Grapini,deschiderea aplicatiei se va anunta cu 5 zile inainte,iar inregistrarile online se vor face timp de 10 zile, pe formulare tip.
Punctajul va fi acordat automat de software.Punctajul minim acceptat va fi de 60 de  puncte din 100.
Dintre noile criterii de acordare a punctajului voi enumera:
1.in functie de domeniul de activitate punctajul maxim va fi acordat IMM-urilor din industria  prelucratoare
2.in functie de mediul in care isi desfasoara activitatea punctajul maxim se va acorda IMM-urilor din mediul rural.
3.in functie de tipul de IMM, punctajul maxim va fi acordat, in ordine descrescatoare, microintreprinderilor,intreprinderilor mici , intreprinderilor mijlocii.
Nu se mai cere firmelor un studiu tehnico-economic,ramane in schimb obligatia prezentarii  unui plan de investitii.
Dupa inregistrare,IMM-urile au la dispozitie 60 de zile pentru a depune la oficiile pentru IMM din teritoriu documentele, in vederea verificarii.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Minimis<h2/>


10/23/2013

Detasarea salariatului

Ce este detasarea?Schimbarea temporara a locului de munca din dispozitia angajatorului ,la un alt angajator,in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia poarta numele de detasare.
Detasarea se poate face pe o perioada de cel mult un an .
Ea poate fi prelungita ,in mod exceptional,cu acordul ambelor parti,din sase in sase luni.
Salariatul care a fost detasat are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport  si cazare precum si la o indemnizatie de detasare.
Drepturile banesti ale salariatului detasat se acorda de angajatorul la care a fost detasat salariatul.
Angajatorul care detaseaza va lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.
Daca angajatorul la care a fost detasat salariatul nu isi indeplineste la timp toate  obligatiile fata de acesta ,angajatorul care a dispus detasarea le va indeplini.
In cazul in care niciunul dintre angajatori nu isi indeplineste obligatiile,salariatul are dreptul sa se indrepte impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Detasarea salariatului<h2/>

10/09/2013

Documente necesare la Registrul Comertului pentru inregistrarea suspendarii/reluarii activitatii pentru societatile comerciale

Sunteti in situatia de a suspenda temporar activitatea firmei?
 Firma a a avut activitatea temporar suspendata si doriti sa o reactivati?
 Aflati ce documente sunt necesare pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului pentru aceste operatiuni.
Lista cu documente necesare :
1.Cerere de inregistrare in original
2.Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic,dupa caz
3.Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii.
4.Declaratia tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu  desfasoara activitati la sediul social sau la sediile secundare ori in alte locatii activitati  declarate pe o perioada de maxim 3 ani.( in cazul suspendarii activitatii)
5.La reluarea activitatii
-declaratie tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
-certificatul constatator emis in baza declaratiei tip depuse la suspendarea activitatii.
6.Daca este cazul, imputernicirea avocatiala sau delegatia in forma autentica pentru persoanele desemnate sa efectueze formalitatile.
7.Dovezile platii taxelor legale( chitante, op dupa caz)


</head>
<body>
<h1.http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Documente necesare la Registrul comertului pwnreu suspendarea sau reluarea activitatii firmei<h2/>

10/03/2013

Impozitul forfetar

Ieri Guvernul a  aprobat proiectul de lege privind impozitul forfetar, proiect initiat de Maria Grapini ,ministrul delegat pentru IMM-uri,Mediul de Afaceri si Turism.
Conform proiectului, impozitul forfetar ar trebui sa intre in vigoare din ianuarie 2014 si  ar inlocui impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor,dupa caz.
Proiectul de lege prevede ca ar urma sa plateasca impozit forfetar persoanele juridice romane  care au ca activitate principala trecuta in actele constitutive una din activitatile prevazute la urmatoarele coduri CAEN:
4520"Intretinerea si reparatia autovehiculelor"
5510"Hoteluri si alte facilitati de cazare similare"
5520"Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata"
5530"Parcuri pentru rulote,campinguri si tabere"
5590"Alte servicii de cazare"
5610"Restaurante"
5621"Activitati de alimentatie(catering)pentru evenimente"
5629"Alte servicii de alimentatie nca"
5630"Baruri si alte activitati de servire a bauturilor"
Ministrul Grapini a declarat ca a discutat proiectul de lege cu reprezentanti ai mediului de afaceri din domeniile vizate si ca scopul adoptarii acestei legi este reducerea evaziunii fiscale din domeniu dar si asigurarea unei concurente loiale.
Ministrul a mai declarat ca  a primit solicitari si din partea unor reprezentanti ai stomatologilor dar si ai avocatilor, pentru introducerea acestui timp de impozit si pentru codurile CAEN corespunzatoare activitatilor stomatologice si cabinetelor  de avocatura.
Nu voi enumera aici si cuantumul sumelor propuse a fi platite ca impozit forfetar, in functie de obiectul de activitate dar si de localizarea firmei respective, avand in vedere ca este doar in proiect si poate suferi modificari la dezbaterea lui in Parlament.
Dupa aprobarea in forma finala in Parlament si publicarea legii in monitorul oficial,voi reveni cu un nou articol.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Impozitul forfetar<h2/>

10/02/2013

Inlesniri la plata

OMFP 1520/2013 publicat in M.Of 583/13.09.2013 aproba Procedura de aplicare a prevederilor art V din OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale-inlesnirile la plata
Beneficiaza de inlesnirile la plata contribuabilii care:
a)sunt beneficiari ai finantarii nerambursabile,pentru obligatiile datorate de acestia.
b)sunt partenerii beneficiarilor prevazuti la lit a)potrivit acordului de parteneriat ,anexa  la contractul de finantare,pentru obligatiile datorate de acestia.
Competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului fiscal competent, in conformitate cu Codul de procedura fiscala.
Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii administrate de ANAF sau alte sume datorate Bugetului general consolidat si transmise spre recuperare ANAF,organul fiscal competent poate acorda:
a)amanarea la plata a obligatiilor fiscale principaleprecum si a obligatiilor fiscale accesorii   in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe,lichide si exigibile de la autoritatile competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate  cu acestea.
b)anularea obligatiilor fiscale prevazute la lit a)in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe orid e a incasa dobanzi,penalitati sau accesorii de  orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente,iar amanarea la plata a fost  finalizata.
c)scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare a unei cereri de rambursare autorizate la plata inainte de data 3 iunie 2013 ,daca  sunt  indeplinite conditiile prevazute la art V alin(20)din OUG 50/2013.
d)amanarea la plata,in vederea scutirii,a obligatiilor fiscale accesorii,aferente obligatii lor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta,in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit,daca sunt indeplinite conditiile  art V alin (21) din OUG 50/2013.
Definitii
Sume certe,lichide si exigibile de incasat de la autoritatile competente = sumele autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de benficiar
Autoritati competente in gestionarea fondurilor europene, in sensul OMFP  mai sus mentionat= autoritatile de management si/sau organismele intermediare,dupa caz.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Inlesniri la plata<h2/>