Translate

11/25/2015

Facilitati fiscale

In OUG 44/2015 se stabilesc unele facilitati pentru sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate si care nu au beneficiat de esalonarea obligatiilor fiscale restante.
Conform acestei ordonante de urgenta ,penalitatile de intarziere  ca si o cota de 54,2%din dobanzile corespunzatoare obligatiilor de plta principale la bugetul e stat,restante la 30
 septembrie 30 septembrie 2015 SE ANULEAZA,cu conditia indeplinirii cumulative de catre contribuabil a unor cerinte obligatorii si anume:
-toate obligatiile de plata principale restante la 30 sept 2015 se sting pana la data de 31 martie 2016.
-cota de 45,8%din dobanzile aferente restantelor la 30 sept  2015 se va plati pana la 30 iunie 2016.
-sunt stinse toate  obligatiile de plata pricipale adminstrate de organul fiscal   central cu termene de plata cuprinse intre 1 oct 2015-31 martie 2016 pana la data depunerii cererii anulare a penalitatilor de intarziere si cotei de 54,2% din dobanzi.(cerere de anulare a accesoriilor).
-contribuabilul sa faca dovada depunerii tuturor declaratiilor  fiscale pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor ;aceasta conditie se considera indeplinita si in situatia in care nu s-au depus declaratii fiscale pentru anumite perioade,dar obligatiile fiscale au fost stabilite prin decizie a orga
nului fiscal central .
-cererea de anulare a accesoriilor va fi depusa de contribuabil pana la data de 30 iunie 2016 ,inclusiv,sub sanctiunea decaderii.   
Intr-o postare viitoare voi aborda si alte prevederi ale OUG 44/2015.  


11/22/2015

Calendar oblligatii fiscale

Va prezint aici obligatiile fiscale ale contribuabililor scadente la 25.nov.2015(sau cu termen limita de depunere in cazul declaratiilor)
-plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta(din drept uri de proprietate intelectuala,conventii civile,contracte de agent,din expertize,din premii si jocuri de noroc,veniturile nerezidentilor)
-plata anticipata a 50% din impozitul pe veniturile obtinute din inchirierea in scopuri turistice a camerelor situate in locuinte proprietate personala. 
-depunere Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (cod 100) pentru perioada precedenta.
-depunerea Declaratiei privind obligatia de plata a contributiilor sociale,impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular cod 112) pentru luna octombrie.
-depunere Decont de taxa pe valoarea adaugata(formular cod 300)
-depunere Decont special de taxa pe valoarea adaugata(formular cod 301) cf art 156/3 alin(2).
-depunere Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea  tva (formular cod 307)
-depunere Declaratia privind tva datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de tva  fost anulat(form cod 311)
-depunere Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (formular cod 390 VIES)
-depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile/achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei  de raportare precedente.(formular cod 394)
- depunerea Notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului tva la incasare(formular cod 097).
-depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (formular cod 224)

11/16/2015

Evolutia productiei industriale in Romania

Productia industriala in Romania,in perioada 01.01.-30.09.2015 a crescut,fata de aceeasi perioada anului 2014,cu 3% in serie bruta su cu 3,2% in serie ajustata(tinand cont de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate).
In luna septembrie 2015,fata de luna septembrie 2014,productia industriala a crescut in serie bruta cu 3,9% iar in serie ajustata cu 3,4%.
Pe ramuri ale industriei,in perioada 01.01-30.09.2015 fata de aceeasi perioada a anului 014,productia a crescut in industria prelucratoare,producerea si furnizarea de energie electrica,termica,gaze,apa calda si aer conditionat.
A scazut in schimb productia in industria extractiva.
In luna septembrie 2015,fata de luna august 2015 s-au inregistrat cresteri la ambii ndicatori(productia in serie bruta si productia in serie ajustata)in industria prelucratoare,industria extractiva dar s-au inregistrat scaderi in cazul producerii si furnizarii de energie electrica si termica,gaze,apa calda si aer conditionat.

11/10/2015

Evolutia comertului international cu bunuri al Romaniei

Iata cum a evoluat comertul international cu bunuri al  Romaniei ,conform statisticilor oficiale INS in
 anul 2015 comparativ cu anul 2014:
1.Comertul international intra-UE 28,pentru perioada  01ian-31.oct 2015 a inregistrat la exporturi
133.375,60 milioane lei(30.033 milioane euro)fata  de perioada 01 ian-31oct 2015 cand a inregistrat 123.051,50 milioane lei(27.671,9 mil.euro),asta inseamna ca in 2015  fata de 2014 a existat o crestere.
Importurile intra-UE28 pentru 01 ian-31 oct 2015  au fost  de 144.697,3 mil. lei(32.542 mil. euro) iar 
in  anul  2015 importurile  au fost de 158.216,90 milioane lei(35.671,20 mil.euro),inregistrand si ele
 o crestere.
2.Comertul international extra -UE28- in acest caz exporturile  au fost de 50.809,40 milioane lei(11.389,1mil.euro) in 2014  iar in anul 2015 de 48.456,60 mil.lei(10878 mil euro),in acest
 caz, inregistrandu-se, dupa cum observati, o scadere a  exporturilor in 2015 fata de 2014. 
 Importurile Romaniei din tari extra-UE28 in perioada ian -oct 2014 au fost de 48.269 mil lei(10.820,90
mil.euro) iar in 2015   48.165 mil.lei(10.815,50 mil.euro),adica valori aproximativ egale in 2014 si 2015.
3.Exporturile totale ale Romaniei au fost in perioada  01 ian-31 oct 2014 de 173.860,90 mil lei
(39.061 mil euro) iar in aceeasi perioada din 2015  au fost de 181.833,20 mil lei(40.912 mil euro).
Importurile totale ale Romaniei in perioada 01.01 -31 oct 2014 au fost de 192.967 mil lei (43.363,90  mil  euro) iar in  aceeasi  perioada din 2015 au inregistrat  un total  de 206.381,90 mil lei (46.446,70 mil euro).  

11/04/2015

Societatea Europeana

Va ganditi sa va infiintati o societate europeana?
Aflati aici care sunt avantajele dar si ce conditii trebuie sa indepliniti si  care sunt modalitatile de  infiintare a unei SE.
Societatea Europeana(SE) este o societate pe actiuni  avand la baza legislatia europeana.

Avantajele infiintarii unei societati europene:
-se pot face afaceri in mai multe tari UE,grupate  sub o singura denumire.
-mobilitate mare in cadrul pietei unice europene adica se poate transfera sediul social al SE dintr-o  tara UE in alta,fara a se dizolva societatea si  infiinta  alta in alta tara UE.
-exista un cadru legal pentru operatiuni transfrontaliere.
O asemenea societate poate angaja personal in  mai multe tari,fara sa fie nevoie sa infiinteze filiale in tarile respective.

Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru infiintarea  unei SE:
-forma juridica va fi S.A.(societate pe actiuni)
-capitalul social de minimum 120.000 euro
-sediul social si cel central trebuie sa se afle in aceeasi tara.
-societatea europeana are personalitate juridica.

SE se poate constitui prin:
-fuziunea a cel putin doua societati pe actiuni stabilite in cel putin doua tari UE
-infiintarea unui holding pentru societatile pe actiuni  sau societatile cu raspundere limitata care au sedii inregistrate in tari UE sau filiale in tari UE 
diferite de tara in care au fost inregistrate,cu o vechime de cel putin 2 ani
-infiintarea unei filiale comune a cel putin doua societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata,in conditiile mentionate si in paragraful  anterior.
-transformarea unei S.A.in S.E. daca are sediu intr- tara UEsi filiala in  in alta,de cel putin doi ani.