Translate

1/16/2019

Taxa noua pentru organizatorii de jocuri de noroc

OUG 114 din dec 2018 aduce modificari OUG 77/ 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in sennsul introducerii unei taxe lunare de 2% aplicata asupra totalului taxelor de participare lunare. Iata articolul din ordonanta care stabileste acesta taxa:


"
Articolul 53
(1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.
(2) Taxa menționată la alin. (1) se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.
(3) Modalitatea de calcul al taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare și plată a taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."