Translate

1/10/2019

Program statiuni balneareOUG 114 din decembrie 2018 aproba printre altele Programul de finantare a investitiilor pentru
modernizarea si dezvoltare statiunilor balneare (numit pe scurt Programul statiuni balneare).
Sursa de finantare a acestui program va fi bugetul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).
Beneficiari ai fondului vor fi unitatile administrativ teritoriale si societatile comerciale de profil.

Se vor finanta cheltuielile cu:

- reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care asigura accesul la statiunile balneare dar si reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructrii stradale si pietonale.

- modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara.

-constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare.

-constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement.

- achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu
sunt in exploatarea cu profil de turism.

-achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala necesare tratamentelor medicale dar si mijloace de transport persoane ce se vor utiliza pentru transportul turistilor.

-cheltuielile cu pregatirea profesionala a persoanelor specializate in domeniile medical-sanitar si
HORECA.