Translate

2/15/2019

Bilant contabil la 31.12.2018-partea a douacontinuarea articolului Bilant contabil la 31.12. 2018

Situatiile financiare cuprind:

A. Pentru entitatile care aplica reglementarile contabile conform  OMFP  1802.2014 si care, la data bilantului, NU depasesc limitele a doua din urmatoarele criterii:
a) totalul activelor 1.500.000 lei
b)cifra de afaceri neta 3.000.000 lei
c)numar mediu de salariati -10
intocmesc situatii financiare formate din:
-bilant prescurtat ( cod 10)
-cont prescurtat de profit si pierdere ( cod 20)
-date informative ( cod 30)
-situatia activelor imobilizate ( cod 40)


B.Persoanele juridice care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care NU depasesc limita a cel putin doua din trei criterii de mai jos:
a) totalul activelor 17.500.000 lei
b) cifra de afaceri neta : 35.000.000 lei
c) numar mediu de salariati: 50
 intocmesc situatii financiare alcatuite din:
-bilant prescurtat in structura prevazuta de pct 599 din reglementarile contabile (cod 10)
-cont de profit si pierdere in structura prevazuta la pct 600 din reglementari contabile
-note explicative la situatiile financiare anuale
-date informative  (cod 30)
- situatia activelor imobilizate ( cod 40)

C. Entitatile care la data bilantului DEPASESC limitele a cel putin doua din criteriile prevazute pentru entitatile de la punctul B intocmesc situatii financiare care cuprind:

- bilant ( cod 10) conform pct 598 din reglementari
-cont de profit si pierdere  (cod 20) conform pct 600 din reglementari
-situatia modificarilor capitalului propriu
-situatia fluxurilor de trezorerie
-note explicative la situatiile financiare
Acestea vor fi insotite de:
-Date informative ( cod 30)
-Situatia activelor imobilizate ( cod 40)

Entitatile mijlocii si mari si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare in structura prevazut ala pct 21 Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/ 2014.