Translate

7/04/2018

Nomenclatorul obligatiilor fiscale

Prin OPANAF 1612 din 28 iunie 2018 se aproba nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic .
Prevederile acestui ordin intra in vigoare incepand cu 01 iulie 2018.
Iata aici lista obligatiilor fiscale la care face referire OPANAF 1612/2018:


Nr. crt.        Denumirea obligației fiscale                                Temeiul legal
                                                                                                                                                     
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI DE STAT
1
Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor
art. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2
Impozit pe veniturile din pensii
art. 101 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3
Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine
art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4
Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene
art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5
Impozit pe profit/Plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 3
art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6
Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice
art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8
Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 125 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9
Impozit pe veniturile realizate de persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 125 alin. (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10
Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
art. 72 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11
Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
art. 84 alin. (8) și (9) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13
Impozit pe veniturile din dobânzi
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
14
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
15
Impozit pe veniturile din premii
art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
16
Impozit pe veniturile din alte surse
art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
17
Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. a) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18
Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19
Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20
Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21
Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
22
Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
art. 223 alin. (1) lit. j) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23
Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24
Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25
Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. n) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
art. 223 alin. (1) lit. o) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27
Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
28
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
art. 110 și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
30
Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident
art. 223 alin. (1) lit. p) și art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
31
Impozit specific unor activități
art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
32
Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
33
Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
34
Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
35
Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 , cu modificările și completările ulterioare
36
Contribuția de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
37
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
38
Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora
art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
OBLIGAȚII FISCALE DATORATE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
39
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii
art. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
40
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
41
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
42
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
43
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
44
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
45
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
46
Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017
art. 168 alin. (7), (7^1) și (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
----