Translate

6/30/2018

Schimbarea formei juridice a unei societati

In situatia in care ati decis sa schimbati forma juridica a societatii dvs, dupa ce ati facut modificarile necesare in actul constitutiv, va trebui sa mergeti la Registrul Comertului pentru inregistrarea mentiunilor.
Iata aici lista cu actele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăţi  (art. 205 din Legea nr. 31/1990, republicată):

a).cererea de înregistrare (original) - formular;
b) actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic original)
c) actul constitutiv, corespunzător noii forme juridice de societate (original)
d) certificatul de înregistrare (original)
e) Dacă este cazul:
-dovezile privind efectuarea vărsămintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social - copii
f) declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
-persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 - pct. 6, Nota de subsol - original);
-persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 - original);
-alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie) - detalii;
g) împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original)
h) dovezile privind plata tarifului legal
i) tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.