Translate

6/03/2018

Contractul de know- how

Contractul prin care o parte comunica, cedeaza celeilalte parti din contract anumite cunostiinte de ordin tehnic sau de alta factura, care sunt necesare in desfasurarea activitatii  (pentru  fabricarea,  intretinerea unor produse sau functionarea unei tehnologii) , contra unei sume, se numeste contract de know how  .
Cunostiintele transmise prin acest tip de contract sunt din categoria celor nebrevetate .
Contractul de know-how  este un contract cu titlu oneros, cu executare imediata sau succesiva.
Informatiile transmise pot fi:
-documentatie
-detasarea unor specialisti ai transmitatorului ( cel care vinde know-how) la beneficiar pentru instruirea personalului acestuia cu privire la obiectul know-how -ului.
- primirea unor salariati ai benefiarului la sediul transmitatorului in vederea specializarii acestora in legatura cu know-how -ul ce se transmite.
Clauzele contractului sunt cele uzuale : parti, obiect, drepturi si obligatii ale partilor, valoarea si durata contractului, plata, garantii, forta majora, clauza penala.
Mai pot fi incluse si clauze precum exclusivitatea transmiterii know-how -ului, confidentialitate.