Translate

8/18/2018

Stabilirea din oficiu a impozitului anual

OPANAF 1869/ 30 iulie 2018, publicat in monitorul oficial din 10 august 2018 aproba Procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual pentru veniturile persoanelor fizice.

Sunt acele categorii de persoane fizice care aveau obligatia sa depuna declaratiile pana in iulie 2018.

Aceasta procedura este aplicabila impunerii din oficiu a veniturilor obtinute de persoanele fizice in anii 2016 si 2017.

Inainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentele de specialitate ale organelor fiscale verifica daca contribuabilii care se afla pe lista celor ale caror venituri urmeaza a fi impozitate din oficiu, au depus declaratiile.

Daca nu au fost depuse, se emit deciziile in baza referatelor pentru estimarea bazelor de impozitare.
Procedura stabileste criteriile conform  carora se vor intocmi referatele care stabilesc baza de impozitare.