Translate

3/31/2013

Bilant contabil 2012

 </head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>bilant contabil 2012<h2>


Desi mi-am propus inca din ianuarie sa scriu despre bilant din pacate timpul limitat pe care il pot acorda blogului dar si faptul  s-au ivit si alte subiecte pe care trebuia  sa le abordez,am amanat acest subiect.
Oricum se stie ca  abia in aceasta perioada majoritatea entitatilor care trebuie sa depuna  bilant incep sa le intocmeasca, pana acum majoritatea au pregatit bilantul prin inventarieri, inchideri de luna si an,.termenele de depunere fiind de 120 sau 150  de zile , cu unele exceptii..Fiindca ca am inceput sa vorbesc de termene sa vedem  care  sunt acestea.
a)societatile comerciale,regiile autonome,companiile nationale,institutele de cercetare  dezvoltare depun situatii financiare anuale in termen de 150 de zile de la sfarsitul  anului 2012 adica pana pe 30 mai inclusiv.
b)organizatiile fara scop patrimonial ,societatile cooperatiste,sucursalele persoanelor juridice straine ce desfasoara activitate in Romania depun situatii financiare in termen de 120 de zile de la sfarsitul anului ,adica pana pe data de 30 aprilie inclusiv.
Fac exceptie persoanele juridice aflate in lichidare judiciara care depun situatii financiare in termen de 90 de zile  de la sfarsitul anului,adica pana pe 31 martie inclusiv.
O alta exceptie fac entitatile care nu au desfasurat activitate de la infiintare si care au  avut obligatia sa depuna declaratii pe propria raspundere in termen de 60 zile de la  sfarsitul anului( pana pe 1 martie).
Sigur ,pentru acestia din urma acest articol nu va mai avea nici un efect.
Dar , termenele sunt de multi ani aceleasi, pentru o declaratie pe propria raspundere nu este nevoie de informatii suplimentare,iar cei care au firmele in lichidare,sunt sub control judiciar si in acest caz intotdeauna sunt specialisti care stiu ce au de facut.
Un element pe care zic eu,este important sa il subliniez, este urmatorul. se depun doua tipuri de raportari si anume:
1.situatii financiare anuale depun  entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calandaristic.(majoritatea covarsitoare)
2.raportari anuale depun
a)entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic in conformitate cu art 27 alin (3) din Legea Contabilitatii 82/1991.
b) persoanele juridice care au intrat in lichidare potrivit legii.
c)subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand spatiului economic european.
Art 27 din Legea 82/1991 prevede al alin(3)"exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic :
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania ,care apartin unuei persoane juridice  straine cu exceptia institutiilor de credit,institutiilor financiare nebancare definite conform legii,entitatile autorizate,reglementate si supravegheate de Comisia Nationala de Valori Imobiliare,societatilor de asigurare,asigurare-reasigurare,
entitatilor autorizate,reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,daca  exercitiul financiar difera pentru societate.
b)pentru filialele consolidate ale societatilor mama,precum si pentru filialele filialelor ,cu exceptiile mentionate la lit (a).
Modalitatea de depunere a situatiilor financiare anuale,respectiv a raportarilor anuale,dupa caz,imbraca urmatoarele forme:
-cu transmitere electronica in portalul e-guvernare.ro
-la registraturile unitatilor teritoriale ale ANAF atat pe suport electronic(CD,discketa) cat si listat pe suport de hartie.
-prin posta cu scriosare cu valoare declarata atat pe suport electronic cat si listate pe hartie.
Formulare de bilant care se vor completa.
F10 Bilant
F20 Cont de profit si pierdere
F 30 Date informative
F40 Situatia activelor imobilizate.
In functie de categoria in care se incadreaza formularul 10 va fi de pilda pentru societatile care au optat pentru sistemul simplificat de contablitate(OMFP  2239/2011) ,formulaul 10 va fi  "Bilant Simplificat ".
La aceste societati pentru depunere se va atasa fisierul pdf cu formularele de bilant si un fisier tip zip cu anexele1 si 4 prevazute in omfp 40/2013 ce cuprinde normele de intocmire si depunere a situatiilor finaciare anuale si raportarilor anuale .
Pentru celelalte entitati formularul 10 va cuprinde bilant prescurtat sau bilant in forma extinsa  plus formularele 20,30 ,40 care impreuna alcatuiesc bilantul
contabil.La  acestea se adauga un numar de 3-5 anexe, arhivate in format zip anexe stabilt in functie de crtiteriile pe care le indeplinesc agentii economici in conformitate cu OMFP 3055/2009.
Criteriile de stabilire a ordinului de marimea agentilor economici prevazute de actul normativ mai sus mentionat sunt:
-cifra de afaceri de cel putin 7.300.000 euro.
-total active =minimum 3.650.000 euro
-numar mediu de salariati minim 50 de persoane.
Agentii economici care indeplinesc doua dintre criteriile mai sus mentionate depun in anexe:
-situatia modificarilor capitalului propriu
-situatia fluxurilor de numerar
-note explicative la situatiile financiare anuale.
Entitatile care aplica Standardele IFRS inclusiv entitatile care adopta IPRS conform OMFP1286/2012 depun situatiile financiare cu componenta stabilitaconform IAS 1,adica:
-Bilant(form 10,20,30,40)
-situatia veniturilor si cheltuielilor
-situatia modificarilor capitalului propriu
-situatia fluxurilor de trezorerie
-notele care fac referire la politicile contabile ale firmei
-declaratia adminsitratorului pentru asumarea raspunderii pentru situatiile financiare.
-procesul verbal al adunarii generale a asociatilor sau actionarilor in care s-a facut propunerea pentru repartizarea rezultatului financiar,raportul  cenzorilor sau al auditorului financiar,dupa caz..
Cei care intocmesc raportari anuale ataseaza la acestea o nota in care sa se precizeze informatii suplimentare privind situatia entitatii respective.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Bilant contabil 2012<h2/>

-