Translate

9/25/2018

Cont nou pentru dividende

1.Cont nou pentru dividende
2. Unelele precizari privind situatiile financiare interimare

1)Asa cum stiti, acum este posibil sa se repartizeze dividende in cursul anului financiar, in anumite conditii.
Am scris despre aceste conditii in articolul  Distribuirea dividendelor-noutati.
Aparitia acestei posibilitati legale a dus la necesitatea a unor completari in Planul general de conturi.
Astfel, prin OMFP 3067/2018 se modifica atat Planul general de conturi prevazut in OMFP 1802/2014 cat si Planul general de conturi prevazut in OMFP 2844/2016, prin introducerea unui cont nou -463 Creante privind dividende repartizate in cursul exercitiului financiar.
Este un cont de activ, in cursul exercitiului financiar se inregistreaza dividendele repartizate in cursul exercitiului, prin articolul contabil 463= 456 .
Contul 456- Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul.
La sfarsitul anului, in baza situatiilor financiare anuale, se face regularizarea prin articolul 457=456

2) OMFP 3067/2018, care introduce aceste modificari in Planul general de conturi si in functionalitatea conturilor, vine si cu precizari in privinta intocmirii situatiilor financiare intermediare,  in functie de reglementarile contabile pe care le aplica agentii economici , conform OMFP 1802/2014 sau OMFP 2844/2016.
Inainte de intocmirea situatiilor financiare interimare este necesar sa se efectueze inventarierea patrimoniului.
Situatiile financiare interimare se semneaza de persoanele in drept, se aproba de adunarea generala a actionarilor /asociatilor si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 30 de zile de la aprobarea lor.